Історія журналу

ПРО ЖУРНАЛ

 • Рік заснування журналу: 1995.
 • Тематика журналу: актуальні проблеми археології, етнології, історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки.
 • Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р.
 • «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія» зареєстрований
 • Міністерством освіти і науки України як фахове видання зі спеціальності «Історичні науки» (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.).
 • Періодичність: два рази на рік.
 • Мова публікацій: українська, російська, англійська.
 • Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет».
 • Головний редактор: Данилець Юрій Васильович, кандидат історичних наук, PhD, доцент.
 • Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000
 • Телефон: +38 (50) 692 87 81
 • E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua