Інформація про автора

Кuzma, Viktoria, Старший викладач кафедри історії Стародавнього світу і Середніх віків ДВНЗ «УжНУ», Україна