ІСТОРИК ІВАН ГРАНЧАК ПРО УТВОРЕННЯ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 1918 РОКУ

Автор(и)

  • Igor Shnitser Кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри нової і новіт- ньої історії та історіографії ДВНЗ «УжНУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(37).2017.24-28

Ключові слова:

Іван Гранчак, історик, Чехословацька республіка, Центральна Європа.

Анотація

У статті висвітлено погляди українського історика Івана Гранчака на процес утворення Чехо-
словацької республіки 1918 р. На думку науковця, поява незалежної Чехословаччини мала великий вплив на
політичну обстановку в Центральній Європі, а її становлення відбувалося у складних міжнародних обста-
винах. Перша Чехословацька республіка створила належні умови для внутрішнього розвитку народів, що в ній
проживали. В її діях завжди переважали ідеї демократії, гуманізму, доброзичливості. Автор статті доходить
висновку про те, що попри певні упущення та прояви різних ідеологічних впливів, Іван Гранчак виконав велику
роботу з вивчення історії першої Чехословацької республіки, а його науково-дослідна робота в 1990-х рр. мала
значний вплив на розвиток української богемістики та словакістики.

Посилання

Вегеш М. М. Іван Гранчак про історичну науку / М. М. Вегеш // Історія і політика: В 4-х т. – Ужгород, 2005. – Т. 3. – С. 17-38.

Віднянський С. В. Стан, проблеми та перспективи досліджень зі всесвітньої історії в Україні / С. В. Віднянський // Український історичний журнал. – 2010. – № 5. – С. 166-179.

Гранчак Иван Михайлович // Историки-слависты СССР: Биобиблиографический справочник / Академия наук СССР; Отв. ред. В. А. Дяков. – М.: Наука, 1981. – С. 65.

Гранчак Іван Михайлович // Історики України (матеріали до бібліографії). Офіційний сайт Інституту історії України Національної академії наук України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://resource history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe.

Гранчак Іван Михайлович // Українські історики ХХ ст.: Бібліогр. довідник / Серія: «Українські істори- ки». – Вип. 2 / Гол. ред. В. А. Смолій. – К., Львів: Ін-т історії України НАН України, 2003. – Ч. 1. – С. 72.

Грaнчак І. М. Виникнення нових держав у Європі в 1918 році та їх вплив на зміну міжнародних відносин / І. М. Гранчак // Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín. 1848-1918. – Prešov; Bratislava; Wien: Universum, 1999. – С. 226-235.

Гранчак І. М. Утворення Чехословаччини та її вплив на долю народів Центральної Європи / І. М. Гранчак // Закарпаття в складі Чехословаччини: проблеми відродження і національного розвитку: Доповіді наукового семінару, присвяченого 80-й річниці утворення Чехословаччини (Ужгород, 28 жовтня 1998 р.) / Ужгород. держ. ун-т, Іст. ф-т, Ін-т карпатознавства, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права, Закарпат. регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України; Редкол.: І. М. Гранчак (відп. ред.) та ін. – Ужгород: Патент, 1999. – С. 3-20.

Гранчак І. М. Місце і роль країн Центральної та Південно-Східної Європи в історії континенту: аспекти української історіографії новітнього часу / І. М. Гранчак, В. П. Приходько // Дослідження історії соціаль- но-економічного розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи: сучасний стан, проблеми, перспективи: Доповіді та повідомлення наукової конференції, присвяченої 70-річчю доктора історичних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Гранчака Івана Михайловича (7 жовтня 1997 р.)

./ Управління освіти Закарпат. ОДА, Ужгород. держ. ун-т, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права, Закарпат. регіон. центр соціально-економ. і гуманітарних досліджень НАН України; Редкол.: М. О. Лендьел (відп. ред.) та ін. – Ужгород: Патент, 1998. – С. 3-31.

Гранчак І. М. Східна Словаччина і Закарпаття: розвиток взаємин (1918-1998) / І. М. Гранчак, В. П. При- ходько // Закарпаття в складі Чехословаччини: проблеми відродження і національного розвитку: Доповіді наукового семінару, присвяченого 80-й річниці утворення Чехословаччини (Ужгород, 28 жовтня 1998 р.) / Ужгород. держ. ун-т, Іст. ф-т, Ін-т карпатознавства, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права, Закарпат. регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України; Редкол.: І. М. Гранчак (відп. ред.) та ін. – Ужгород: Патент, 1999. – С. 54-73.

Ліхтей І. М. Історія країн Центральної Європи (Словаччина, Чехія, Угорщина) в працях професора Івана Гранчака / І. М. Ліхтей // Професор Іван Гранчак: (До 70-річчя від дня народження) / Упоряд.: М. І. Зи- момря. – Ужгород: Патент, 1997. – С. 37-55.

Мандрик І. О. Патріарху закарпатської історичної науки професору Івану Гранчаку виповнилося би 90 / І. О. Мандрик, М. В. Олашин // Новини Закарпаття. – 2017. – 7 жовтня.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Всесвітня історія