Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія – це науковий журнал, заснований у 1995 р. на видається факультетом історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету. Це періодичне наукове видання, а якому висвітлюються актуальні проблеми археології, етнології, історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки. У Віснику публікуються статті українською, англійською та російською мовами. Видання приймає для друку: статті, документи і матеріали, рецензії, огляди, хроніку. Редколегія видання здійснює внутрішнє та зовнішнє анонімне рецензування всіх статей. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання адресовано науковим співробітникам, докторам, кандидатам наук, викладачам, аспірантам та студентам, а також широкому колу читачів, що цікавляться проблемами історичних наук.

Зображення домашньої сторінки журналу

Мета та завдання. «Наукового вісника Ужгородського національного університету. Серія: Історія – забезпечити платформу для комунікації між вченими, що здійснюють дослідження у різних галузях історичної науки. Головна проблематика публікацій, що можуть публікуватися у виданні актуальні теми археології, етнології, історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки. Вісник забезпечує продуктивний діалог між істориками; сприяє дослідникам у поширенні їхнього досвіду та ідей; публікує наукові розвідки, що збільшують потенціал історичної науки. Читачі та дописувачі Вісника можуть ознайомитись з новими досягненнями історичних досліджень. Наукове періодичне видання сприяє обміном досвіду у викладанні історичних дисциплін, забезпечує формування міжкультурної компетентності.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 1 (40) (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Історія України

ВИКРИТТЯ А. ШЕПТИЦЬКИМ СУТНОСТІ НАЦИСТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ В ЛИСТАХ ДО А. ГІТЛЕРА ТА ПАПИ ПІЯ ХІІ PDF
Volodymyr Basarab 10-16
ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ АГІТАЦІЇ НА ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ 90-Х РР. ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ) PDF
Anton Bohdalov 17-26
РОЗГОРТАННЯ ПРАВОСЛАВНОГО РУХУ В ПІВНІЧНО-СХІДНІЙ УГОРЩИНІ В 1907-1913 РР. ТА ПІДГОТОВКА НОВОГО СУДОВОГО ПРОЦЕСУ PDF
Jurii Danylets 27-47
МАТЕРІАЛЬНІ ВТРАТИ ТА ВТРАТИ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ВНАСЛІДОК АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ PDF
Oleksandr Laver, Beata Matyashovska, Nataliya Shumilo 48-54
ЕТНІЧНА ГОМОГЕНІЗАЦІЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД PDF
Pavlo Leno 55-60
УЧАСТЬ МУКАЧІВСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ ЗАКАРПАТТЯ В КІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ PDF
Yevgeny Mandryk 61-69
ЗАКАРПАТСЬКА ПРЕСА ПРО СТАВЛЕННЯ УРЯДОВЦІВ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ/КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ ТА КАРПАТСЬКОЇ СІЧІ ДО ЄВРЕЙСЬКОЇ ГРОМАДИ (до 80-річчя проголошення незалежності Карпатської України) PDF
Marina Mykhailiuk 70-77
УНІЙНІ ЗМАГАННЯ В МУКАЧІВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ ПІД ВПЛИВОМ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ ЧАСІВ ІПАТІЯ ПОТІЯ ТА ЙОСИФА ВЕЛЯМИНА РУТСЬКОГО PDF
Volodymyr Moroz 78-87
РАДІОМОВЛЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ЗАКАРПАТТЯ 1945-1991 РОКІВ PDF
Tetiana Rosul 88-96

Всесвітня історія

БОРОТЬБА МІСТ ЗА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА У ЧЕСЬКОМУ КОРОЛІВСТВІ В ПЕРІОД ПРАВЛІННЯ ДИНАСТІЇ ЯГЕЛЛОНІВ (1471-1526 рр.) PDF
Yaroslav Andrusyak 97-106
СТАНОВЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ АУГСБУРЗЬКОГО ВІРОВИЗНАННЯ НА ТЕРЕНАХ СЛОВАЧЧИНИ НА ПОЧАТКУ XVII ст. PDF
Ivan Borys 107-114
РИЦАРСЬКА ТАКТИКА ТАРАННОГО БОЮ КУШОВАНИМ СПИСОМ В ХІІІ СТ. НА РУКОПИСНИХ МІНІАТЮРАХ СТАРОГО ЗАПОВІТУ ПІРПОНТА МОРГАНА PDF
Wolodymyr Hucul 115-126
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ИММИГРАНТОВ ИЗ ЗАКАРПАТЬЯ В США СКВОЗЬ ПРИЗМУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛЫ ЦМОРА (1928–1930 гг.) PDF (Русский)
Oleg Kazak 127-133
СТАНОВЛЕННЯ І ДУХОВНО-СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ПАРАФІЇ СВ. КЛИМЕНТА В ПРАЗІ В 1930-х рр. PDF
Viktor Kichera 134-139
ЧЕСЬКИЙ КОРОЛЬ ВАЦЛАВ І ТА АВСТРІЙСЬКИЙ ГЕРЦОГ ФРІДРІХ ІІ БАБЕНБЕРГ НА ПЕРЕХРЕСТЯХ ВІЙНИ Й МИРУ (1230-1239 рр.) PDF
Ihor Likhtei 140-153
ТИПОЛОГІЯ-ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРТИЗАНСЬКИХ ФОРМУВАНЬ ПІД ЧАС ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ В США 1861-1865 рр. PDF
Kristian Papp 154-158
«ЗБРАСЛАВСЬКА ХРОНІКА» ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ПЕРІОДУ ПРАВЛІННЯ ЯНА ЛЮКСЕМБУРЗЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ ЧЕСЬКИХ МЕДІЄВІСТІВ ХХІ СТ. PDF
Yulianna Senych 159-165
ЯНОШ КАДАР ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ УГОРЩИНИ PDF
Ivanna Skyba 166-172
МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРДЕНУ ЄЗУЇТІВ (ТОВАРИСТВО ІСУСА) У ВОЛОДІННЯХ ОКАТОЛИЧЕНИХ АРИСТОКРАТІВ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УГОРЩИНИ У XVII СТ. PDF
Oksana Ferkov 173-185

Історіографія та джерелознавство

СТВОРЕННЯ МІСЬКИХ ГЕРБІВ ЮЖНОГО, МУКАЧЕВА ТА ПРОЕКТУ НОВОГО ГЕРБА УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Ivan Miskov 186-210
ІСТОРІОГРАФІЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ: ПОГЛЯД РОСІЙСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ PDF
Katerina Sylantieva-Papp 211-217

Антропологія, етнологія, усна історія.

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КРОЮ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ЖІНОЧИХ «ВОЛОСЬКИХ» СОРОЧОК НА ЗАКАРПАТТІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ ст.) PDF
Vasyl Kotsan 218-234