Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія – це науковий журнал, заснований у 1995 р. на видається факультетом історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету. Це періодичне наукове видання, а якому висвітлюються актуальні проблеми археології, етнології, історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки. У Віснику публікуються статті українською, англійською та російською мовами. Видання приймає для друку: статті, документи і матеріали, рецензії, огляди, хроніку. Редколегія видання здійснює внутрішнє та зовнішнє анонімне рецензування всіх статей. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання адресовано науковим співробітникам, докторам, кандидатам наук, викладачам, аспірантам та студентам, а також широкому колу читачів, що цікавляться проблемами історичних наук.

Зображення домашньої сторінки журналу

Мета та завдання. «Наукового вісника Ужгородського національного університету. Серія: Історія – забезпечити платформу для комунікації між вченими, що здійснюють дослідження у різних галузях історичної науки. Головна проблематика публікацій, що можуть публікуватися у виданні актуальні теми археології, етнології, історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки. Вісник забезпечує продуктивний діалог між істориками; сприяє дослідникам у поширенні їхнього досвіду та ідей; публікує наукові розвідки, що збільшують потенціал історичної науки. Читачі та дописувачі Вісника можуть ознайомитись з новими досягненнями історичних досліджень. Наукове періодичне видання сприяє обміном досвіду у викладанні історичних дисциплін, забезпечує формування міжкультурної компетентності.

№ 2 (39) (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Історія України

ДЕРЖАВОТВОРЧІ ТА ПАТРІОТИЧНІ ІДЕЇ А. ШЕПТИЦЬКОГО В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ PDF
Volodymyr Basarab 11-20
РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ ПРАВОСЛАВНИХ НА ЗАКАРПАТТІ В 1914-1916 рр. PDF
Jurii Danylets 21-28
ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ АТЕЇЗМУ В м. УЖГОРОД (1973-1990 рр.) PDF
Viktoria Кuzma 29-33
«ЛІТОПИС» І «КРАТКОЕ ЛѢТОСЛОВІЕ» МУКАЧІВСЬКОГО МОНАСТИРЯ: ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ, ЗМІСТУ І ДОЛІ РУКОПИСНИХ ДЖЕРЕЛ PDF
Volodymyr Moroz 34-39
ГІБРИДНА ВІЙНА У СВІТЛІ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО «СПІВРОБІТНИЦТВА» УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 1990-2014 рр. PDF
Katerina Popovych 40-46
ПРИБОРКАННЯ РЕФОРМАТСЬКОЇ ЦЕРКВИ ЗАКАРПАТТЯ РАДЯНСЬКОЮ ВЛАДОЮ В 1957-1964 рр. PDF
Claudia-Stefania Felkov, Ivanna Skyba 47-51

Всесвітня історія

ПОБУДОВА СТАБІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗОВНІШЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ЧЕСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ І СЛОВАЧЧИНОЮ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Vitaliy Andreiko 52-58
ПОШИРЕННЯ РЕФОРМАЦІЇ НА ТЕРЕНАХ СПИСЬКОГО КОМІТАТУ У XVI СТ. PDF
Ivan Borys 59-65
ФЕХТУВАЛЬНИЙ ТРАКТАТ ФІОРЕ ДЕІ ЛІБЕРІ ДА ПРІМАРІАЧЧО «КВІТКА БИТВИ» ТА РИЦАРСЬКІ БОЙОВІ ПРАКТИКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIV – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XV СТ. PDF
Volodymyr Hutsul 66-74
ВЕРЕЦЬКИЙ ПЕРЕВАЛ ЯК ТОРГОВИЙ ШЛЯХ PDF
Ivan Miskov 75-86
ОРГАНІЗАЦІЯ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ ЖАНДАРМЕРІЇ НА ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ (1919 - 1921 рр.). PDF
Tetiana Popovych 87-94
ПОЛІТИЧНЕ ПРОТИСТОЯННЯ ЕЛІШКИ ПРШЕМИСЛІВНИ З ЧЕСЬКОЮ ЗНАТТЮ: ПОЗИЦІЯ ЯНА ЛЮКСЕМБУРГА PDF
Yulianna Senych 95-101
НАПОЛЕОНІВСЬКА АРМІЯ В РОСІЇ: ПОРТРЕТ ЗАВОЙОВНИКА PDF
Volodymyr Surnin 102-106
ВІЙСЬКОВА СПРАВА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ ЗА ПРАВЛІННЯ РАМЗЕСА ІІ PDF
Yana Tovtyn 107-110

Антропологія, етнологія, усна історія.

ЯЙЦЕ В ТРАДИЦІЙНИХ ВІРУВАННЯХ УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ (ЗА ПОЛЬОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ) PDF
Vasil Korol 111-115
ЖІНОЧІ СОРОЧКИ ТЕРЕБЛЕРІЦЬКИХ ДОЛИНЯН КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. PDF
Vasyl Kotsan 116-127
ОБЛАСНА ПРЕСА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ У 1944-1953 рр. PDF
Pavlo Leno 128-135
ПИСАНКИ У ФОНДОВІЙ КОЛЕКЦІЇ ЗАКАРПАТСЬКОГО МУЗЕЮ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ PDF
Mariana Megela 136-141
ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВІДНИХ СВЯТ ПІСЛЯРІЗДВЯНОГО ЗИМОВОГО ЦИКЛУ ЛЕМКІВ ЗАКАРПАТТЯ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. PDF
Tetyana Sologub-Kotsan 142-149

Археологія

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОРЯНСЬКОЇ РОТОНДИ PDF
Volodymyr Moizhes 150-173
ХРОНОЛОГІЧНІ ГОРИЗОНТИ БРОНЬКІВСЬКОГО ЗАМКУ PDF
Igor Prokhnenko, Vitaliy Kalinichenko 174-180