Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія – це науковий журнал, заснований у 1995 р. на видається факультетом історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету. Це періодичне наукове видання, а якому висвітлюються актуальні проблеми археології, етнології, історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки. У Віснику публікуються статті українською та англійською мовами. Видання приймає для друку: статті, документи і матеріали, рецензії, огляди, хроніку. Редколегія видання здійснює внутрішнє та зовнішнє анонімне рецензування всіх статей. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання адресовано науковим співробітникам, докторам, кандидатам наук, викладачам, аспірантам та студентам, а також широкому колу читачів, що цікавляться проблемами історичних наук.

Зображення домашньої сторінки журналу

Мета та завдання. «Наукового вісника Ужгородського національного університету. Серія: Історія – забезпечити платформу для комунікації між вченими, що здійснюють дослідження у різних галузях історичної науки. Головна проблематика публікацій, що можуть публікуватися у виданні актуальні теми археології, етнології, історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки. Вісник забезпечує продуктивний діалог між істориками; сприяє дослідникам у поширенні їхнього досвіду та ідей; публікує наукові розвідки, що збільшують потенціал історичної науки. Читачі та дописувачі Вісника можуть ознайомитись з новими досягненнями історичних досліджень. Наукове періодичне видання сприяє обміном досвіду у викладанні історичних дисциплін, забезпечує формування міжкультурної компетентності.

Анонси

 

Новий номер! №2-2020

 
Оголошується набір статей в новий номер №2-2020  
Опубліковано: 2020-05-25 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 1 (42) (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Історія України

ЗАБУТИЙ НАЩАДОК КОЗАЦЬКОГО ГЕТЬМАНА: ЛУЦЬКО-ОСТРОЗЬКИЙ ЄПИСКОП ЙОСИФ ВИГОВСЬКИЙ (1660–1730) (СПРОБА БІОГРАФІЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ) PDF
Mykhailo Dovbyshchenko 10-19
ІСТОРІЯ ЧЕРНЕЦТВА У СПАДЩИНІ О. АНАТОЛІЯ КРАЛИЦЬКОГО, ЧСВВ PDF
Volodymyr Moroz 20-29
ВІЙСЬКОВІ ТА ЦИВІЛЬНІ ВТРАТИ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (ІСТОРИКО-СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) PDF
Oleksandr Laver, Yurij Fatula, Vasyl Laver 30-38
ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАСТИРСЬКИХ КУРСІВ В С. БУШТИНО НА ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ В 1923-1924 рр. PDF
Iurii Danylets 39-52
ВПРОВАДЖЕННЯ ФОРМИ ЗВЕРТАННЯ «ТОВАРИШ» В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ У 20–30-І РР. ХХ СТ. ТА ЙОГО НАСЛІДКИ PDF
Serhiy Serhiienko 53-59
МІСІЯ ГЕНЕРАЛА ЛЕВА ПРХАЛИ У КАРПАТСЬКІЙ УКРАЇНІ (1938 – 1939) PDF
Oleksandr Pahiria 60-72
СТРУКТУРА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ «РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ЧЕРНОРУБАШЕЧНИКОВ» ПІД ПРОВОДОМ СТЕПАНА ФЕНЦИКА (1938 – 1939 РР.) PDF
Yuriy Slavik 73-79
ЦЕРКОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТА ФЕОФІЛА (БУЛДОВСЬКОГО) (НА МАТЕРІАЛАХ ГАЛУЗЕВОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ СБУ) PDF
Alexander Fedchuk 80-89
ҐЕТТОЇЗАЦІЯ ТА ГОЛОКОСТ НА ЗАКАРПАТТІ У СВІДЧЕННЯХ ЖЕРТВ І ОЧЕВИДЦІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОБЛАСНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ КОМІСІЇ) PDF
Pavlo Khudish 90-101
НАУКОВЕ VS ПОПУЛЯРНЕ: БОРОТЬБА ДВОХ ІСТОРІЙ ЯК ФАКТОР ТВОРЕННЯ ОБРАЗУ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ PDF
Edgar Bosak 102-108
ВПЛИВ ЕМІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СУЧАСНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ (1991 – 2019 рр.) PDF
Myroslava Ivantsyk 109-117

Всесвітня історія

«ДОСІ НЕ БУЛО ТАК, ЩОБ НА ЗБОРИ ПРИЙШЛИ ВСІ…»: МАЙСТЕР І РЕМІСНИЧИЙ ЦЕХ ЗА ДОБИ РАННЬОГО РЕНЕСАНСУ (на матеріалі статуту цеху малярів С’єни 1356 року) PDF
Maria Kushnarova 118-126
ІСТОРІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО МОНАСТИРЯ ОРДЕНУ СВ. ДОМІНІКА В БЕРЕГОВІ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Oksana Ferkov, Volodymyr Moizhes 127-136
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПРЕБЫВАНИЯ ПРП. ПАИСИЯ ВЕЛИЧКОВСКОГО ПРИ КАЛИВАХ ПАНТОКРАТОРСКОГО МОНАСТЫРЯ НА АФОНЕ PDF
Serhii Shumylo 137-145
ІМПЕРІЯ ГАБСБУРГІВ: ПРИТУЛОК, АБО «ТЮРМА НАРОДІВ» PDF
Yevhen Bevzyk, Mykola Doroshko 146-160
СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОЛОЖВАРСКОГО/КЛУЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (1840 – 1940-Е ГГ.) СКВОЗЬ ПРИЗМУ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА В ТРАНСИЛЬВАНИИ PDF (Русский)
Ivan Zhyhal 161-168
ДРАГАН ЦАНКОВ: ПЕРВЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (МАРТ–ДЕКАБРЬ 1880 Г.) PDF (Русский)
Mariia Kriutchenko 169-173
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВЗАЄМИНИ 1919 – 1920 РР. В ОЦІНЦІ ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ PDF
Maksym Zelinskyi 174-185
ПРАВОСЛАВНІ ПРО КАРЕЛА ФАРСЬКОГО. ЩОДО БОРОТЬБИ ЗА ТЕОЛОГІЧНУ ОРІЄНТАЦІЮ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ ГУСИТСЬКОЇ ЦЕРКВИ У 20-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Pavel Marek 186-193
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МИНСКОГО ПОЛЬСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА (1922 – 1937 ГГ.) В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СОВЕТСКОЙ БЕЛАРУСИ PDF (Русский)
Oleg Kazak 194-202
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО ТА ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В МУКАЧІВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ У 1918-1939 РР. PDF
Viktor Kichera 203-210
СЛОВАЦЬКО-УГОРСЬКІ ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ В ПЕРЕДДЕНЬ «МАЛОЇ ВІЙНИ» PDF
Miroslav Ihnatolja 211-217
ЧИ ПРАВИЙ БУВ ГУДЕРІАН? ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЧИНИ ПОРАЗКИ НІМЕЦЬКИХ ВІЙСЬК ПІД МОСКВОЮ PDF
Volodymyr Surnin 218-223
КАМПАНІЯ ПРОТИ СЛОВАЦЬКИХ «БУРЖУАЗНИХ НАЦІОНАЛІСТІВ» В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1948 – 1951 РР.) PDF
Ihor Shnitser 224-231
ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ В УГОРЩИНІ В 1956 – 1989 рр. PDF
Ivanna Skyba 232-238
ІСТОРІОСОФІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦЕРКВОЮ АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ ІДЕЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ ТА ІНДІЇ PDF
Valentina Kuryliak 239-247
МЕНТАЛІТЕТ І ЕКОНОМІКА: ЕСТОНСЬКИЙ ВАРІАНТ З ПОГЛЯДУ ІСТОРИКА PDF
Tetiana Orlova 248-257
ВТРАТИ НАСЕЛЕННЯ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ ВІД ВОЄН, ЕТНІЧНИХ КОНФЛІКТІВ ТА ТЕРОРИСТИЧНИХ АТАК УПРОДОВЖ 2001 – 2019 РР. PDF
Oleksandr Laver, Vasyl Laver 258-269

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

СФРАГІСТИКА ТА ГЕРАЛЬДИКА У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ПРОФЕСОРА ЯКОВА ІСАКОВИЧА ШТЕРНБЕРГА PDF
Ivan Myskov 270-291
КОЗАЦЬКЕ ЛІТОПИСАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ТА В ПРАЦЯХ ЗАКОРДОННИХ ДОСЛІДНИКІВ PDF
Tetiana Voitsekhovska 292-299
ФАЛЬСИФІКАЦІЯ МОНЕТ ТА БАНКОЦЕТЛІВ В АВСТРО-УГОРСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ЗА ДАНИМИ УКРАЇНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ PDF
Andrii Boiko-Haharin 300-322
ЧИСЛОВИЙ ВИМІР «ПРАВДИ»: ДЕМОГРАФІЧНІ ВТРАТИ У ПОЛІТИЦІ ТА ГОЛОДОМОРНИХ СТУДІЯХ PDF
Yevhen Kravchenko 323-330
СПРИЙНЯТТЯ РАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬНОГО ЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ ЕМІГРАЦІЄЮ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ «DIASPORIANA») PDF
Vasyl Mischanyn 331-338
ДОКУМЕНТИ ПРО СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЧЕСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ У ФОНДАХ ГАЛУЗЕВОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (1991 – 2005 рр.) PDF
Liubov Pavlyshyn 339-348

Антропологія, етнологія, усна історія.

ТРАДИЦІЙНИЙ НАРОДНИЙ ОДЯГ УЖАНСЬКИХ ДОЛИНЯН ЗАКАРПАТТЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. PDF
Vasyl Kotsan 349-367
ДЕМОНИ ХВОРОБ У ТРАДИЦІЙНОМУ СВІТОГЛЯДІ ГУЦУЛІВ ЕТНОІСТОРИЧНОГО ЗАКАРПАТТЯ (ЗА ПОЛЬОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ) PDF
Vasil Korol 368-375
ВОЇНИ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ АРМІЇ З ПОЗИЦІЙ НА ГОРІ КУКУЛ (ІСТОРИЧНИЙ ТА КРАНІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД) PDF
Yuriy Dolzhenko, Antonina Kizlova, Serhii Bilokin 376-396
«ЛЕНІНІАНА» НА ЗАКАРПАТТІ: ДОСЛІДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ МОНУМЕНТАЛЬНОЇ ПРОПАГАНДИ (1944 – 1991 РР.) PDF
Pavlo Leno 397-412

Археологія

РІДКІСНА АНГЛІЙСЬКА ТЕКСТИЛЬНА ПЛОМБА XVI СТ. З НЕВИЦЬКОГО PDF
Maxim Mordovin, Igor Prokhnenko, Arsen Suhar 413-421