ОЙКУМЕНА ІВАНА ГРАНЧАКА: ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ У НАУКОВІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОГО

Автор(и)

  • Volodymyr Prykhodko Доктор економічних наук, професор; завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, директор НДІ «Інститут державного управління та регіональ- ного розвитку» ДВНЗ «УжНУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(37).2017.36-38

Ключові слова:

Славістика, балканістика, історія міст і сіл, мультидисциплінарні дослідження, соціально-економічний розвиток.

Анотація

Науковій та освітній діяльності Івана Михайловича Гранчака було властиве панорамне бачення проблем соціально-економічного розвитку країн Південної-Східної та Центрально-Східної Європи, історії народів Балкан, Карпат і Дунайського басейну, історії міст і сіл регіону, розвитку освіти й культури, міжнародних і транскордонних відносин. Запровадження регулярних наукових читань імені І. Гранчака сприятимуть розвиткові та примноженню започаткованих ученим науково-педагогічних традицій.

Посилання

Віднянський С. В. Гранчак Іван Михайлович / С. В. Віднянський // Українські історики XX століття: Біобібліографічний довідник. Серія «Українські історики». – Вип. 2: У 2-х ч. – Ч. 1. – К.-Львів, 2003. – С. 72.

Дослідження історії соціально-економічного розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи: сучасний стан, проблеми, перспективи: Збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 70-річчю доктора історичних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Гранчака І. М. (7 жовтня 1997 р., Ужгород). – Ужгород: Патент, 1998. – 434 с.

Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zrcentre.org.ua/.

История Венгрии: В 3-х т. – Т. 3. – М.: Наука, 1972. – 965 с.

Історія південних і західних слов'ян / За ред. І. М. Гранчака, А. Ф. Кізченка, В. П. Чорнія. – К., 1987. – 448 с.

Мандрик І. О. Патріарх закарпатської історичної науки. До 90-річчя з дня народження професора Івана Гранчака. [Електронний ресурс]. / І. О. Мандрик, М. В. Олашин – Режим доступу: http://www.uzhnu.edu.ua/ uk/news/do-90-richchya-z-dnya-narodzhennya-profesora-Ivana-granchaka.htm.

Олашин М. В. Історичний факультет Ужгородського національного університету: Біобібліографічний довідник / М. В. Олашин. – Бібліогр. ред. О. Д. Закривидорога; Відп. за вип. І. О. Мандрик. – Ужгород: Ґражда, 2010. – 440 с.

Приходько В. П. Внесок вченого в дослідження новітньої історії Чехословаччини і Закарпаття / С. І. Мітряєва, В. П. Приходько // Україна в європейських міжнародних відносинах: Науковий збірник. – К., 1998. – С. 44-50.

Приходько В. П. Ніжна революція в Чехословаччині та формування нової внутрішньої і зовнішньої політики країни / В. П. Приходько. – Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ комітету інформації, 1999. – 94 с.

Приходько В. П. Трансформація вищої освіти Закарпаття / В. П. Приходько // Гуманітарна освіта: досвід і проблеми: Збірник матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конференції «Трансформація гуманітарної освіти» ( 25-27 травня 1998 р., Ужгород). – Ужгород, 1999. – С. 13-16.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Всесвітня історія