ВЗАЄМОВІДНОСИНИ КОРОЛІВСЬКОЇ ВЛАДИ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ МАГНАТСЬКОЇ ВЕРХІВКИ В УГОРСЬКОМУ КОРОЛІВСТВІ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XIII СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Oleksandr Kazakov Провідний спеціаліст відділу роботи з іноземними студентами ДВНЗ «УжНУ»., Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(37).2017.80-85

Ключові слова:

Арпади, Угорське королівство, магнати, магнатські володіння.

Анотація

Стаття висвітлює взаємовідносини останніх представників правлячої династії Арпадів із представниками магнатської верхівки Угорського королівства. Особлива увага приділяється діяльності магнатських родин, спрямованій на послаблення королівської влади й посилення свого впливу на політичне та соціально-економічне життя Угорщини в останній третині XIII століття.

 

Посилання

Болован И. История Румынии / И. Болован, И.-А. Поп. – Бухарест, 2005. – 678 с.

Войтович Л. В. Лев Данилович и загадки «австрийского узла» (1272-1278) / Л. В. Войтович // Проблеми слов'янознавства. – 2012. – Вип. 61. – C. 120-139.

История Венгрии. – В 3-х т. – М.: Наука, 1971. – Т. I. – 643 с.

История Словакии. Aconcise History of Slovacia. Studia Historica Slovaca XXI. – Bratislava, 2000. – 436 с.

Контлер Л. История Венгрии: Тысячелетие в центре Европы / Ласло Контлер. – Пер. с англ. В. Т. Олей- ника. – М.: Издательство «Весь Мир», 2002. – 669 с.

Зубанич Л. Л. Княгині Київської Русі в історії Угорщини / Л. Л. Зубанич // Україна-Угорщина: Спільне минуле та сьогодення: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 14-16 квітня 2005 р.) / Національна академія наук України; Інститут історії України. – С. 64-77.

Ліхтей І. М. Війни Пршемисла Оттакара ІІ з Арпадовичами (50-70 рр. XIII ст.) / І. М. Ліхтей // Carpatiсa- Карпатика: Збірник. – Вип. 15: Карпати в давнину: Матеріали міжнародного симпозіуму. – Ужгородський національний університет, Інститут карпатознавства. – Ужгород, 2002. – С. 282-293.

Мургулия М. П. Половцы, Грузия, Русь и Венгрия в XII-XIII веках» / М. П. Мургулия, В. П. Шушарин // РАН, Институт славяноведения и балканистики. – М., 1998. – 334 с.

Codex diolomaticus patrius Hungaricus. Györött. – Budapest, 1867. – T. 2. – Nr. 7. – 625 р.

For a summary of the history of the Geregye and Borsa families see Zoltán Lenkey and Attila Zsoldos, Szent István és

III. András. [Saint Stephen and Andrew III]. – Budapest: Kossuth, 2003. – 149 p.

Karảcsonyi J. A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig / Jảnos Karảcsonyi. – Budapest: Kiadóó a Magyar

Tudományos Akadémia, 1900. – 1175 old.

Szabó K. Első könyv / Károly Szabó // Kun László. Méhner Vilmos kiadása. – 1886 (reprint 1988). – 398 old.

Zsoldos A. Kings and Oligarchs in Hungary at the Turn of the Thirteen and Fourteen Centuries / Atilla Zsoldos. – Hungarian Historical. – Review 2, no.2 (2013). – Old. 211-242.

Zsoldos A. Magyarország világi archontológiája 1000-1301 / Atilla Zsoldos // Hungarian Secular Archontology. – Budapest: MTA Történettudományi Intézete, 2011. – 312 old.

Zsoldos A. A Henrik-fiak: A Héder nembéli Kőszegiek családi története / Atilla Zsoldos // The Henrik Sons: The Family History of the Kőszegis of the Héder Kindred. – Vasi Szemle 64. – 2010. – Old. 114-179.

Zsoldos A. «IV. László és a Kállaiak ősei». Ladislaus IV and the Ancestors of the Kállais / Atilla Zsoldos // A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. – Nyíregyháza: András Múzeum 2000. – Old. 98-129.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Всесвітня історія