ТРАДИЦІЙНІ ЗНАРЯДДЯ ПЕРВИННОЇ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНОВИХ У ФОНДОВІЙ КОЛЕКЦІЇ ЗАКАРПАТСЬКОГО МУЗЕЮ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ

Автор(и)

  • Vasyl Kotsan Кандидат історичних наук, директор Закарпатського музею народної архітектури та побуту (м. Ужгород); доцент кафедри історії України ДВНЗ «УжНУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(37).2017.116-124

Ключові слова:

зернові, первинна переробка, ціп, віялка, ступа, олійниця, жорна, млинки.

Анотація

Статтю присвячено характеристиці традиційних знарядь переробки зернових. Автор статті на прикладі фондової колекції Закарпатського музею народної архітектури та побуту, наявної літератури проводить комплексний аналіз знарядь праці та спеціальних механізмів, що рухаються за рахунок м'язової сили людини або сили вітру: ціпів, віялок, ступ, олійниць, жорен, млинків. Окрему увагу автор звертає на матеріали, форми, розміри, конструктивні особливості та функціональне призначення знарядь. Поряд із загально-літературними, наводиться велика кількість місцевих діалектних назв як окремих виробів, так і їх складових частин.

Посилання

Вихровий млинець, с. Середнє Ужгородського району. Дерево. Кінець ХІХ - початок ХХ століть. (Фонди Закарпатського музею народної архітектури та побуту – далі ФЗМНАП).

Жорна («млинець»), с. Зарічево Перечинського району. Дерево, камінь, тесання, довбання. 30-ті рр. ХХ ст. (ФЗМНАП).

Жорна («млинець»), с. Сімерки Перечинського району. Дерево, камінь, тесання, довбання. 20-ті рр. ХХ ст. (ФЗМНАП).

Жорна, с. Гусний Великоберезнянського району. Дерево, камінь, тесання, довбання. Початок ХХ ст. (ФЗМНАП).

Жорна («скринька»), с. Невицьке Ужгородського району. Дерево, метал, камінь, тесання, довбання. 30-ті рр. ХХ ст. (ФЗМНАП).

Жорна («скринька»), с. Великі Лази Ужгородського району. Дерево, метал, камінь, тесання, довбання. 30-ті рр. ХХ ст. (ФЗМНАП).

Закриті жорна з двома основами, с. Білин Рахівського району. Дерево, метал, камінь. 20-ті рр. ХХ ст. (ФЗМНАП).

Кругла ступка («товчка») з видовженою ручкою у верхній частині, с. Лопушне Міжгірського району. Дере- во. Початок 20-х рр. ХХ ст. (ФЗМНАП).

Мископодібна ступка («товчка»), с. Верхній Бистрий Міжгірського району. Дерево. Початок ХХ ст. (ФЗМНАП).

Млинець для виготовлення крупи, с. Ракошино Мукачівського району. Залізо, штампування. 30-ті рр. ХХ ст. (ФЗМНАП).

Млинець для виготовлення крупи, с. Сімерки Перечинського району. Залізо, штампування. 30-ті рр. ХХ ст. (ФЗМНАП).

Млинець для лущення кукурудзи, с. Сімерки Перечинського району. Метал, фабричне виробництво. 30-ті рр. ХХ ст. (ФЗМНАП).

Млинок («віялка»), с. Ужок Великоберезнянського району. Дерево, метал. Початок ХХ ст. (ФЗМНАП).

Ножна ступа, с. Рекіти Міжгірського району. Дерево. Початок ХХ ст. (ФЗМНАП).

Олійниця, с. Білин Рахівського району. Дерево, метал. Початок ХХ ст. (ФЗМНАП).

Ступа з ручкою, с. Рекіти Міжгірського району. Дерево. 30-ті рр. ХХ ст. (ФЗМНАП).

Ступа, с. Довге Іршавського району. Дерево, метал. 20-ті рр. ХХ ст. (ФЗМНАП).

Ступа, с. Лазіщина Рахівського району. Дерево, метал.

Кінець ХІХ ст. (ФЗМНАП).

Ступа, с. Лопушне Міжгірського району. Дерево. Початок ХХ ст. (ФЗМНАП).

Ступа, с. Рекіти Міжгірського району. Дерево. Початок ХХ ст. (ФЗМНАП).

Ступка дерев'яна для спецій, с. Криве Тячівського району. Дерево, різьблення. 40-і рр. ХХ ст. (ФЗМНАП).

Ступка дерев'яна для спецій, с. Мала Розтока Іршавського району. Дерево, різьблення. 40-і рр. ХХ ст. (ФЗМНАП).

Ступка металева для спецій, с. Криве Тячівського району. Дерево, різьблення. 40-і рр. ХХ ст. (ФЗМНАП).

Ступка («товчка») з видовженою скісною ручкою («носиком»), с. Верхній Бистрий Міжгірського району. Дерево. Початок 20-х рр. ХХ ст. (ФЗМНАП).

Ступка («товчка») з прямокутною ручкою, с. Довге Іршавського району. Дерево. Початок 20-х рр. ХХ ст. (ФЗМНАП).

Ступка («товчка») з прямою видовженою ручкою, с. Рекіти Міжгірського району. Дерево. Початок 20-х рр. ХХ ст. (ФЗМНАП).

Ступка («товчка»), м. Ужгород. Дерево. Початок 40-х рр. ХХ ст. (ФЗМНАП).

Ступка («товчка»), с. Верхній Бистрий Міжгірського району. Дерево. Початок ХХ ст. (ФЗМНАП).

Ступка («товчка»), с. Верхній Бистрий Міжгірського району. Дерево. Початок ХХ ст. (ФЗМНАП).

Ступка («товчка»), с. Іза Хустського району. Дерево. Початок ХХ ст. (ФЗМНАП).

Ступка («товчка»), с. Медведівці Мукачівського району. Дерево. Початок 20-х рр. ХХ ст. (ФЗМНАП).

Ступка («товчка»), с. Рекіти Міжгірського району. Дерево. Початок ХХ ст. (ФЗМНАП).

Чашкоподібна ступа, с. Гукливий Воловецького району. 20-30-ті рр. ХХ ст. (ФЗМНАП).

Чашкоподібна ступа, с. Макарево Мукачівського району. 20-30-ті рр. ХХ ст. (ФЗМНАП).

Чашкоподібна ступа, с. Медведівці Мукачівського району. 20-30-ті рр. ХХ ст. (ФЗМНАП).

Боса О. Традиційний досвід у галузі переробки і зберігання зернових на Яворівщині (перша половина ХХ ст.) / О. Боса // Народознавчі зошити. – 2011. – № 2. – С. 268-278.

Букштам С. Б. Справочник мукомола / С. Б. Букштам. – М.: Издание Всесоюзного государственного акционерного общества «Союзхлеб», 1929. – 322 с.

Вовк Ф. Студії з української етнографії та антропології / Ф. Вовк. – Харків: Видавець Савчук О. О., 2015. – 464 с.

Горленко В. Ф. Народна землеробська техніка українців / В. Ф. Горленко, І. Д. Бойко, О. С. Куницький. – К.: Наукова думка, 1971. – 164 с.

Дзендзелівський Й. О. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області України: лексика / Й. О. Дзендзелівський. – Ч. ІІІ. – Ужгород, 1993. – 464 с.

Коцан В. В. Традиційні водяні млини на Закарпатті ХІХ-ХХ ст. / В. В. Коцан, Т. Я. Сологуб // Український млинологічний журнал. – Черкаси: Українські козацькі землі, 2011. – С. 86-89.

Мандибура М. Д. Землеробство / М. Д. Мандибура, С. П. Павлюк // Бойківщина. Історико-етнографічне дослідження. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 90-104.

Маслов М. П. Історичний розвиток млинарської енергетики в Україні у другій половині ХІХ - першій третині ХХ ст. / М. П. Маслов // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди. Серія: Історія та географія. – Харків, 2012. – Вип. 45. – С. 61-67.

Павлюк С. П. Народна агротехніка українців Карпат другої половини ХІХ - початку ХХ ст. / С. П. Пав- люк. – К.: Наукова думка, 1986. – 172 с.

Прибега Л. В. Млинарські споруди українського села ХІХ - початку ХХ століть / Л. В. Прибега // Народна творчість та етнографія. – 1985. – № 3. – С. 54-57.

Тиводар М. П. Етнографія Закарпаття: Історико-етнографічний нарис / М. П. Тиводар. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 416 с.

Тиводар М. П. Землеробство бойків Закарпаття другої половини ХІХ - першої половини ХХ століть / М. П. Тиводар // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – 2008. – Вип. 20. – С. 173- 187.

Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник / А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Ко- сміна та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1994. – 256 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Етнографія