З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ КОНТАКТІВ СТАРОДАВНІХ СПІЛЬНОТ НА ЗАКАРПАТТІ (XІХ - ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТЬ)

Автор(и)

  • Pavlo Peniak Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу археології Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича НАН України; доцент кафедри туризму ДВНЗ «УжНУ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(37).2017.125-139

Ключові слова:

Т. Легоцький, Й. Янкович, Я. Бем, брати Е. та Є. Затлукали, поселення, могильник, етнокультурні контакти.

Анотація

У статті розглядаються витоки вивчення історії Закарпаття з археологічної точки зору, етнокультурні зв'язки стародавніх етносів на території краю від палеоліту до раннього середньовіччя.

Посилання

Археологічні пам'ятки Прикарпаття і Волині кам'яного віку. – К., 1981. – 311 с.

Бернякович К. В. Археологические исследования в Закарпатье в 1948-1949 гг. / К. В. Бернякович // Наукові записки УжДУ. Серія історико-філологічна. – 1952. – Т. 6. – С. 37-56.

Затлукал Е. і Є. Розкопки курганів в с. Іза Хустського району в 1938 році. Рукопис. – Фонди Закарпат- ського краєзнавчого музею.

Лессек Ф. Правêк Подкарпатскоê Руси /Ф. Лессек. – Ужгород, 1922. – 42 c.

Потушняк Ф. М. Неолітична стоянка Великі Лази / Ф. М. Потушняк // Доповіді та повідомлення УжДУ. Серія історична. – 1958. – С. 63-64.

Потушняк М. Ф. Питання хронології та культурної належності пам'яток неоліту Закарпаття / М. Ф. По- тушняк // Дослідження стародавньої історії Закарпаття. – Ужгород, 1972. – С. 78-95.

Смішко М. Ю. Два курганні могильники в околиці с. Іза Закарпатської області / М. Ю. Смішко // Архе- ологічні пам'ятки. – 1952. – Т. 3. – С. 315-336.

Смішко М. Ю. Карпатські кургани першої половини І тисячоліття нашої ери / М. Ю.Смішко. – К., 1960. – 186 c.

Сова П. П. Прошлое Ужгорода / П. П.Сова. – Ужгород, 1937. – 296 с.

Сова П. П. Стародавні поселення в долині Ріки. Рукопис. – Фонди Закарпатського краєзнавчого музею. – 6 с.

Сова П. П. Палеолітичні місцезнаходження в Ужгороді / П. П. Сова // Археологія. – 1964. – Т. ХVІІ. – С. 180-187.

Böhm J. Sidlištĕ z doby neolitické a bronzové u Däkova / J. Böhm // Československy štatny archeologickỳ ús- tav. – Praha, 1932. – S. 820-832.

Böhm J. Sidlište na hore Hompolog u Dědova (okres Berehovo) / J. Böhm // Československy statni archeologický ústav. – Praha, 1933. – S. 1-9.

Böhm J. Podkarpatska Rus v pravěku / J. Böhm // Texnická práce na Podkarpatské Rusi. – Užhorod, 1933. – S. 123-136.

Böhm J. Prehistorická archeológie na Podkarpatské Rusi / J. Böhm // Carpatica. – Praha, 1936. – № I. – S. 3-14.

Böhm J. Skythové na Podkarpatské Rusi. Čast prva. Mohylové pohřebište v Kuštanovicich (20 přiloh a 1 tabula) /

J. Böhm, J. M. Jankovich // Carpatica. – Praha, 1936. – № I. – S. 5-80.

Borkovský I. Tři hromadné nálezy bronzů z Podkarpatské Rusi / I. Borkovský // Pamatky Archeologicke. – Roč. IV-V. – (dil XXXX). – 1934-1935. – S. 1-5.

Jankovich J. M. Podkarpátská Rus v prehistorii / J. M. Jankovich. – Mukačeve, 1931. – 56 s.

Jankovich J. M. A munkácsi Lehoczky – múzeum régészeti ásatásai a cseh megszállás alatt / J. M. Jankovich // Hajnal. – Ungvár, 1942. – 3-4 köt. – 283-301 old.

Hadaczek K. Cmentarzysko ciałopałne kolo Przeworska / K. Hadaczek. – Lemberg, 1909.

Eisner J. Slovensko a Podkarpatska Rus v době hradištni / J. Eisner // Niederlův sbornik. – 1925. – № 4. – S. 48- 60.

Eisner J. Slovensko v pravěku / J. Eisner. – Bratislava, 1933. – 289 s.

Lehoczky T. Beregvármegyei leletek / T. Lehoczky // AÈ. – 1877. – XI köt. – 163-165 old.

Lehoczky T. Újabb leletek Beregmegye őskorából / T. Lehoczky // AÉ. – 1880. – XIV köt. – 303-306 old.

Lehoczky T. Sztánfalvai és árdánházi bronzkardokről / T. Lehoczky // AÈ. – 1884. – VIII köt. – 428-433 old.

Lehoczky T. Nagy-Csongovai bronzlelet / T. Lehoczky // Pulszki-Album. – Budapest, 1884. – 45-46 old.

Lehoczky T. A klacsanai gálishegyi (Beregmegye) vasleletről / T. Lehoczky // AÈ. – 1885. – V köt. – 345- 347 old.

Lehoczky T. Ásatás a Munkácsi Kishegyen / T. Lehoczky // Archeológiai Èrtesitő. – 1885. – XV köt. – 315- 317 old.

Lehoczky T. A lázárpataki bronzlelet / T. Lehoczky // AÈ. – 1885. – V köt. – 183-188 old.

Lehoczky T. A Borsán és Hetében talált bronzrégiségek / T. Lehoczky // AÈ. – 1888. – VIII köt.. – 256-257 old.

Lehoczky T. Ung-és Beregmegyei leletek / T. Lehoczky // AÈ. – 1891. – IX köt. – 141-145 old.

Lehoczky T. A Dankofalvai bronzleletrol / T. Lehoczky // AÉ. – 1892. – XII köt. – 349-352 old.

Lehoczky T. Feketepataki bronzlelet / T. Lehoczky // AÉ. – 1894. – XIV köt. – 278-279 old.

Lehoczky T. Adatok hazánk archeológiájához különös tekintettel Beregmegyére és környékére / T. Lehoczky. – Munkács, 1892. – 1912. – I-II köt.

Lehoczky T. Vaskori leletekről a Munkács melleti Gallis-hegyen / T. Lehoczky // AÈ. – 1895. – XV köt. – 69- 72 old.

Lehoczky T. Beregmegyei régiségekről / T. Lehoczky // AÈ. – 1896. – XVI köt. – 304-310 old.

Lehoczky T. Emlékek a régi vaskorbòl Munkács környéken / T. Lehoczky // AÈ. – 1901. – XX. köt. – 138- 146 old .; II köt. – 198-220 old.; III köt. – 335-344 old.

Lehoczky T. Uj bronzkori leletekről / T. Lehoczky // AÉ. – 1905. – XXV köt. – 59-62 old.

Lehoczky T. Régibb vaskori emlékek Munkács kőrnyékén / T. Lehoczky // AÉ. – 1906. – XXVII köt. – 337- 346 old.

Lehoczky T. Vaskori emlékekről Munkács kőrnyékén / T. Lehoczky // AÉ. – 1907. – XXVII köt. – 151-166 old.

Lehoczky T. Vaskori emlékekről Munkács kőrnyékén / T. Lehoczky // AÉ. – 1908. – XXVIII köt. – 250-261 old.

Lehoczky T. Kőkorszagi leletek Beregmegyében / T. Lehoczky // AÈ. – 1910. – XXX köt. – 154-164 old.

Mihalik J. Őskori emlékek Ugocsa vármegyében / J. Mihalik // AÈ. – 1891. – XI köt. – 410-418 old.

Mihalik J. Urmezei urnatemető / J. Mihalik // AÈ. – 1892. – 92-95 old.

Pârvan V. Getica. O protoistorie a Daciei / V. Pârvan. – Bucuresti, 1926.

Pasternak J. Podkarpatska Rus v mladši době kamenné / J. Pasternak // Niederlův Sbornik. Obzor Prehistoricky. – Praha, 1925. – № IV. – S. 150-155.

Pasternak J. Ruské Karpaty v archeologie / J. Pasternak. – Praha, 1928. – 212 s.

Plotényi J. Ungmegyei regiségekről / J. Plotényi // AÈ. – 1904. – XV köt. – 105-109 old.

Pronin V.V. Archologické nálezy na Černeckej hore v Mukačeve (Zakarpatska oblasť USSR) / V. V. Pronin // Študijně zvesti AÚ SAV. – Nitra, 1959. – Č. 3. – S. 5-14.

Szova P. Ungvár őskora / P. Szova. – Ungvár, 1942. – 60 old.

Skutil J. Paleolitikum Slovenska a Podkarpatské Rusi / Jozef Skutil. – Turč. Sv. Martin: Slovenská Matice, 1938. – 251 s.

Reinecke P. Magyarország skytha régiségek / P. Reinecke // AÈ. – 1897. – 11-18 old.

Richthoffen Bolko Br. Zur Vorgeschichte der Ostgermanen // Wiener Prähistorischen Zeitschrift. – Wien, 1932. –

№ XV. – S. 127-145.

Zatlukál J. és E. Adatok Podkárpatszka Rusz praehistoriájához / J. és E. Zatlukál. – Mukačeve, 1937. – 179 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історіографія та джерелознавство