ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ

Автор(и)

  • Yaroslav Aleshkevich Кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри історії Стародавнього світу і Середніх віків Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» (далі – ДВНЗ «УжНУ»)., Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(37).2017.139-143

Ключові слова:

Історія повсякденності, мікроісторія, антропологізація історії, побут, історична реконструкція, гуманітарна сфера.

Анотація

У статті розглядаються загальні аспекти і тенденції вивчення історії повсякденності як перспективної галузі історичної науки, за допомогою якої з'являється можливість реконструювати повноцінну картину життя «маленької» людини різних епох, акцентувати увагу на її внутрішньому світі, її проблемах, способах їх подолання тощо. При цьому в орбіту наукового інтересу починає входити й повсякдення представників різних соціальних категорій та верств населення. Так виникають поняття «соціологія повсякденності», «естетика повсякденності», «культура повсякденності» та інші. «Атмосферна» присутність повсякдення в усіх сферах життя людини і суспільства досягається шляхом соціально-історичного аналізу. Завдяки інтегративному характеру сфера повсякденності теоретично може зв'язати всі інші світи людської життєдіяльності в єдину картину, але практично реалізувати такий історичний синтез украй важко через недостатність у ній макро-історичної аналітики.

Посилання

Бродель Ф. Структуры повседневности: Возможное и невозможное / Ф. Бродель // Бродель Ф. Материаль- ная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. – В 3-х т. – М., 1986. – Т. 1. – 621 с.

Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима / Л. Винничук. – Пер. с пол. В. К. Ронина. – М.: Высшая школа, 1988. – 496 с.

Зінчук М. Ю. Еволюція поглядів представників Школи «Анналів» на сутність та особливості дослідження повсякдення / М. Ю. Зінчук // Вісник Харківського національного університету ім. В. Каразіна. Серія: Історія. – 2011. – № 982, вип. 44. – С. 21-30.

История культуры повседневности / Под ред. В. П. Большакова, С. Н. Иконниковой. – М.: Проспект, 2016. – 790 с.

Касавин И. Т. Анализ повседневности / И. Т. Касавин, С. П. Щавелев. – М.: Канон+, 2004. – 432 с.

Коляструк О. А. Методологія історії повсякдення / О. А. Коляструк // Вісник Харківського національного університету ім. В. Каразіна. Серія: Історія. – 2011. – № 982, вип. 44. – С. 8-21.

Пушкарева Н. Л. «История повседневности» и «история частной жизни»: содержание и соотношение понятий / Н. Л. Пушкарева // Социальная история: Ежегодник. – 2004. – М., 2005. – С. 93-113.

Пушкарева Н. Л. История повседневности» как направление исторических исследований / Н. Л. Пушкаре- ва // Этнографическое обозрение. – 2004. – № 5. – С. 3-19.

Удод О. А. Психоісторичний підхід до історичних джерел / О. А. Удод // Вісник Дніпропетровського університету. – 2000. – Вип. 8: Історія та археологія. – С. 33-37.

Февр Л. Бои за историю / Л. Февр / Пер. А. А. Бобовича, М. А. Бобовича, Ю. Н. Стефанова; Статья А. Я. Гуревича; Коммент. Д. Э. Харитоновича. – М.: Наука, 1991. – 635 с.

Фрейд З. Психопатология обыденной жизни / З. Фрейд. – СПб.: Алетейя, 1997. – 191 с.

Lipp C. Alltagskulturforschung, Sociologie und Geschichte. Aufstieg und Niedergang eines interdisziplinären Forschungskonzepts / C. Lipp // Zeitschrift für Volkkunde. – 1993. – 89 Jg. – Hf. 1.

Maffesoli M. The sociology of everyday life (epistemological elements) / M. Maffesoli // Current Sociology. – Vol. 37 (1): 1–16. – London: Sage, 1987. – 160 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історіографія та джерелознавство