DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(39).2018.160571

«ЛІТОПИС» І «КРАТКОЕ ЛѢТОСЛОВІЕ» МУКАЧІВСЬКОГО МОНАСТИРЯ: ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ, ЗМІСТУ І ДОЛІ РУКОПИСНИХ ДЖЕРЕЛ

Volodymyr Moroz

Анотація


Стаття «Літопис» і «Краткое лѣтословіе» Мукачівського монастиря: проблеми інтерпретації, змісту і долі рукописних джерел» присвячена дослідженню питання існування втраченого літопису Мукачівського монастиря в Мукачівській єпархії Закарпатської області України. Володимир Мороз аналізує історичні й сучасні підходи та припущення щодо цього гіпотетичного літопису. Автор статті оперує матеріалом виявленого ним рукописного документу «Краткоε лѣтословіε ѡ Монастεрεхъ Чина Васіліа Вεликагѡ въ Оугро-Росіи нынѣ сущихъ, εжε показуεтъ в коε лѣто кой Монастиръ начасѧ? Кто в нεмъ Игумεномъ бысть, что достопамнӕтноє подъ кождымъ совεршаεсѧ ѡ҃ Лѣта 1458», а також двох публікації хронікального характеру ХІХ ст., здійснених о. Анатолієм Кралицьким та о. Матеєм Врабелем. На основі порівняння текстів Володимир Мороз робить висновок, що вони ілюструють різні етапи уявлень василіянського чернецтва про історію Мукачівського монастиря та місцевого монашества загалом. Дослідник виявляє та аналізує інформацію про автора рукописної праці «Краткоε лѣтословіε…» о. Манасію Андрейковича, ЧСВВ. Також історик робить висновок, що нововиявлене архівне джерело є не типовим літописом монастиря, а комплексною спробою викладу історії чернечої спільноти за аналогією того, як це робили василіяни сусідньої Галичини у XVIII–XIX ст.

Ключові слова


Василіянський Чин святого Йосафата; монастирське літописання; Мукачівський василіянський монастир; історія монашества в Україні; інтелектуальна історія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavnyj arkhiv Zakarpatsjkoji oblasti, fond 64, opys 1, sprava 1174. 23 lists (in Written Old Ukrainian).

Derzhavnyj arkhiv Zakarpatsjkoji oblasti, fond 64, opys 2, sprava 94. 9 lists. (in in Written Old Ukrainian).

Byrchak V. Literaturni stremlinja Podkarpatsjkoji Rusy. Uzhghorod, 1921. 96 p. (in Ukrainian).

Bilenjkyj Ja. Ughrorusjki ljitopysni zapysky. Zapysky Naukovogho Tovarystva Imeny Shevchenka, t. 104. Ljviv, 1911. P. 73–82. (in Ukrainian).

Ghucalenko T. M. Khroniky vasyliansjkykh monastyriv jak dzherelo vyvchennja istoriji Zakhidnoji Ukrajiny. Zapysky Ljvivsjkoji naukovoji biblioteky im. V. Stefanyka, vypusk 1. Kyjiv, 1993. P. 4–16. (in Ukrainian).

Zapasko Ja. P. Pam'jatky knyzhkovogho mystectva: Ukrajinsjka rukopysna knygha. Ljviv, 1995. 480 p. (in Ukrainian).

Isajevych Ja. D. Ukrajinsjke knyghovydannja: vytoky, rozvytok, problemy. Ljviv, 2002. 520 p. (in Ukrainian).

Kynakh Gh. Akty trokh monashykh soboriv. Zapysky Chyna sv. Vasylija Velykogho, t. 1. Zhovkva, 1924. P. 576–579. (in Ukrainian).

Kynakh Gh. Pom'janyk vasylijan Zakarpatsjkoji Provinciji (khronologhichnyj) vid poch. XVIII st. do 1925 r. Istorychnyj arkhiv Provinciji sv. Mykolaja Vasylijansjkogho Chynu v Ukrajini, fond o. Atanasija Pekarja, ChSVV. 13 lists. (in Ukrainian).

Kynakh Gh. Pravyla dlja monakhiv Ch. sv. Vasylija V. Zapysky Chyna sv. Vasylija Velykogho, t. 1. Zhovkva, 1924. P. 56–72. (in Ukrainian).

Kralickij A. Vazhnaja nahodka. Slovo. 1874. № 69. P. 4. (in Iazychie).

Kralickij A. Monastyrj svjatago otca nashego Nikolaja na gorie Cherneckoj, vozlie Mukacheva / o. Anatolij Kralickij, ChSVV // Listok. Ungvar, 1889. №19. P. 220–222. (in Iazychie).

Kratkoe litoslovіe o Monastyri china sv. Vasilіja Velikago na gori Cherneckoj sushchem: ezhe pokazujet v kotoroe lito nachalsja, kto v nem igumenom byl, chto dostopamjatnago pod kazhdym stalosja, ot lita 1458-go izobritennoe v listohranilishchi Monastyrja Mukachevskago. Nauka. 1897. № 17. P. 2. (in in Written Old Ukrainian).

Kratkoe litoslovіe o Monastyri china sv. Vasilіja Velikago na gori Cherneckoj sushchem: ezhe pokazujet v kotoroe lito nachalsja, kto v nem igumenom byl, chto dostopamjatnago pod kazhdym stalosja, ot lita 1458-go izobritennoe v listohranilishchi Monastyrja Mukachevskago. Nauka. 1899. № 5. P. 4. (in Written Old Ukrainian).

Luchkaj M. Istorija karpatsjkykh rusyniv cerkovna i svitsjka (davnja i nova azh po nash chas): u 6 t. Uzhghorod, 2002. T. 3. 328 p. (in Ukrainian)

Mykytasj V. L. Davni rukopysy i starodruky. Opys i katalogh, chastyna drugha. Ljviv, 1964. 82 p. (in Ukrainian).

Mykytasj V. L. Literaturnyj proces na Zakarpatti doby feodalizmu. Uzhghorod, 1966. 80 p. (in Ukrainian).

Mykytasj V. L. Davnja literatura Zakarpattja. Ljviv, 1968. 255 p. (in Ukrainian).

Pekar A. Narysy istoriji Cerkvy Zakarpattja: u 3 t. Rym – Ljviv, 1997. T. 2: Vnutrishnja istorija. 492 p. (in Ukrainian).

Pekar A. Narysy istoriji Cerkvy Zakarpattja: u 3 t. Uzhghorod, 2014. T. 3: Monashe zhyttja. 224 p. (in Ukrainian).

Petrov A. Stat'i ob Ugorskoj Rusi. Zapiski istoriko-filologicheskago fakul'teta imperatorskago. S.-Peterburg, 1906. 71 p. (in Russian).

Petrov A. Drevniejshіja gramoty po istorіi karpatorusskoj cerkvi i іerarhіi 1391–1498 gg. Praga, 1930. 232+XIX p. (in Russian).

Pronin V. Sobranie trudov. Uzhgorod, 2010. T. 1: Nauchnye i bogoslovskie issledovanija. 432 p. (in Russian).

Sabov E. Hristomatіja cerkovno-slavjanskih i ugro-russkih literaturnyh pamjatnikov s pribavleniem narodnyh skazok na podlinnyh narichіjah. Ungvar, 1893. 235 p. (in Iazychie).

Skrutenj J. Biblioteka ljvivsjkykh vasylijan. Zapysky Chyna sv. Vasylija Velykogho, t. 1. Zhovkva, 1924. P. 161–176. (in Ukrainian).

Sopko O. Rukopysna spadshhyna Zakarpattja jak istoryko-kuljturne javyshhe XIV–XIX stolitj. Naukovyj visnyk Zakarpatsjkogho Khudozhnogho Instytutu. 2013. № 3. P. 130–149. (in Ukrainian).

Spravozdanja z etnoghrafichnoji ekspedycyji. Khronjika ukrajinsjko-rusjkogho Naukovogho Tovarystva imeny Shevchenka u Ljvovi, chyslo 4. Ljviv, 1900. P. 18–22. (in Ukrainian).

Tykhij F. Zamitky do Mukachivskoji litopysy z XV viku. Naukovyj zbornyk Tovarystva «Prosvita» v Uzhghorodi za rok 1922. Uzhghorod, 1922. P. 109–111. (in Ukrainian).

Bendász I., Koi I. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye lelkészségeinek 1792. évi katalógusa. Nyíregyhaza, 1994. 163 old. (in Hungarian).

Catalogus venerabilis cleri almae dioecesis Munkatsinensis sede episcopali vacante pro Anno MDCCCXIV. Cassoviae, 1814. 335 p. (in Latin).

Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munkacsiensis ad Annum MDCCCXVI. Cassoviae, 1816. 236 p. (in Latin).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Державний архів Закарпатської області. Ф. 64. Оп. 1. Спр. 1174. На 23 арк.

2. Державний архів Закарпатської області. Ф. 64. Оп. 2. Спр. 94. На 9 арк.

3. Бирчак В. Литературнѣ стремлѣня Подкарпатськоѣ Руси. Ужгород, 1921. 96 с.

4. Біленький Я. Угроруські лїтописні записки. Записки Наукового Товариства Імени Шевченка, т. 104. Львів, 1911. С. 73–82.

5. Гуцаленко Т. М. Хроніки василіанських монастирів як джерело вивчення історії Західної України. Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, випуск 1. Київ, 1993. С. 4–16.

6. Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. Львів, 1995. 480 с.

7. Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів, 2002. 520 с.

8. Кинах Г. Акти трох монаших соборів. Записки Чина св. Василія Великого, т. 1. Жовква, 1924. С. 576–579.

9. Кинах Г. Пом’яник василіян Закарпатської Провінції (хронологічний) від поч. XVIII ст. до 1925 р. Історичний архів Провінції св. Миколая Василіянського Чину в Україні, фонд о. Атанасія Пекаря, ЧСВВ. 13 арк.

10. Кинах Г. Правила для монахів Ч. св. Василія В. Записки Чина св. Василія Великого, т. 1. Жовква, 1924. С. 56–72.

11. Кралицкий А. Важная находка. Слово. 1874. № 69. С. 4.

12. Кралицкий А. Монастырь святаго отца нашего НИКОЛАЯ на горѣ Чернецкой, возлѣ Мукачева / о. Анатолий Кралицкий, ЧСВВ // Листокъ, Унгваръ 1889, №19. – С. 220–222.

13. Краткое лѣтословіе о Монастыри чина св. Василія Великаго на горѣ Чернецкой сущем: еже показуєтъ въ которое лѣто начался, кто въ немъ игуменомъ былъ, что достопамятнаго подъ каждымъ сталося, отъ лѣта 1458-го изобрѣтенное въ листохранилищи Монастыря Мукачевскаго. Наука. 1897. № 17. С. 2.

14. Краткое лѣтословіе о Монастыри чина св. Василія Великаго на горѣ Чернецкой сущем: еже показуєтъ въ которое лѣто начался, кто въ немъ игуменомъ былъ, что достопамятнаго подъ каждымъ сталося, отъ лѣта 1458-го изобрѣтенное въ листохранилищи Монастыря Мукачевскаго. Наука. 1899 №5. С. 4.

15. Лучкай М. Історія карпатських русинів церковна і світська (давня і нова аж по наш час): у 6 т. Ужгород, 2002. Т. 3. 328 с.

16. Микитась В. Л. Давні рукописи і стародруки. Опис і каталог, частина друга. Львів, 1964. 82 с.

17. Микитась В. Л. Літературний процес на Закарпатті доби феодалізму. Ужгород, 1966. 80 с.

19. Микитась В. Л. Давня література Закарпаття. Львів, 1968. 255 с.
Пекар А. Нариси історії Церкви Закарпаття: у 3 т. Рим – Львів, 1997. Т. 2: Внутрішня історія. 492 с.

20. Пекар А. Нариси історії Церкви Закарпаття: у 3 т. Ужгород, 2014. Т. 3: Монаше життя. 224 с.

21. Петровъ А. Статьи объ Угорской Руси. Записки историко-филологическаго факультета императорскаго. С.-Петербургъ, 1906. 71 с.

22. Петровъ А. Древнѣйшія грамоты по исторіи карпаторусской церкви и іерархіи 1391–1498 гг. Прага, 1930. 232+ХІХ с.

23. Пронин В. Собрание трудов. Ужгород, 2010. Т. 1: Научные и богословские исследования. 432 с.

24. Сабовъ Е. Христоматія церковно-славянскихъ и угро-русскихъ литературныхъ памятниковъ съ приьбавлениемъ народныхъ сказокъ на подлинныхъ нарѣчіяхъ. Унгваръ, 1893. 235 с.

25. Скрутень Й. Бібліотека львівських василіян. Записки Чина св. Василія Великого, т. 1. Жовква, 1924. С. 161–176.

26. Сопко О. Рукописна спадщина Закарпаття як історико-культурне явище XIV–XIX століть. Науковий вісник Закарпатського Художного Інституту. 2013. № 3. С. 130–149.

27. Справозданя з етнографічної експедициї. Хронїка українсько-руського Наукового Товариства імени Шевченка у Львові, число 4. Львів, 1900. С. 18–22.

28. Тихій Ф. Замѣтки до Мукачѣвскоѣ лѣтописи з XV вѣку. Науковый зборник Товариства «Просвѣта» в Ужгородѣ за рок 1922. Ужгород, 1922. С. 109–111.

29. Bendász I., Koi I. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye lelkészségeinek 1792. évi katalógusa. Nyíregyhaza, 1994. 163 old.

30. Catalogus venerabilis cleri almae dioecesis Munkatsinensis sede episcopali vacante pro Anno MDCCCXIV. Cassoviae, 1814. 335 p.

31. Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioecesis Munkacsiensis ad Annum MDCCCXVI. Cassoviae, 1816. 236 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія» зареєстрований Міністерством освіти і науки України як фахове видання зі спеціальності «Історичні науки» (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, російська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +38506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua