DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(39).2018.160579

ОРГАНІЗАЦІЯ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ ЖАНДАРМЕРІЇ НА ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ (1919 - 1921 рр.).

Tetiana Popovych

Анотація


Жандармерія відігравала важливу роль при формуванні кордонів Чехословацької республіки на Підкарпатській Русі. ЇЇ завданням було підтримувати громадський порядок на нових зайнятих позиціях. Крім жандармів, які займалися цивільними справами були і польові. Вони розслідували порушення серед військових, найчастіше ловили дезертирів. Отже, публікація присвячена вивченню тематики формування жандармерії на території краю Підкарпатська Русь. У статті подається інформація про утворення структури чехословацької жандармерії на Підкарпатській Русі та її основні функції. Автор детально вказує межі жандармських дільниць, округів, місця дислокації станцій і точну кількість службовців, які перебували на території краю з 1919 по1921 рік. Вказуються функції сторожових пунктів та графік їхньої роботи. На основі архівних матеріалів описується становлення і розбудова Земського жандармського управління в Ужгороді та сфери його впливу. У тексті статті міститься інформація про військову техніку та форму працівників правоохоронних органів, детально описані особливості різноманітності одягу. Також автор коротко розповідає про заняття шкіл жандармерії на території області, подає інформацію про викладачів, які займалися підготовкою нових військовослужбовців.


Ключові слова


Підкарпатська Русь; жандармерія; жандармське керівництво; жандармський округ.

Повний текст:

PDF

Посилання


Národní archiv České republiky (далі NA), fond GVČ, kart. 84, č.j.493 dův /1919.

NA, fond GVČ, kart. 84, č.j.55491/1919.

NA, fond GVČ, kart. 84, č.j.19. dův /1919.

NA, fond GVČ, kart. 84, č.j.3464/1919.

NA, fond GVČ, kart. 84, č.j.493 dův/1919.

NA, fond GVČ, kart. 84, č.j. 3464/1919.

NA, fond GVČ, kart. 3, č.j.24dův/1920.

NA, fond GVČ, kart. 3, č.j.5267/1920.

NA, fond GVČ, kart. 3, č.j.1705/1920.

NA, fond GVČ, kart. 3, č.j.70 dův/1920.

NA, fond GVČ, kart. 3, č.j.77 dův/1920.

NA ,fond GVČ, kart. 3, č.j.35.004/1920.

NA, fond GVČ, kart. 52, č.j.2483/1920.

NA, fond GVČ, kart. 52, č.j.2473/1920.

NA, fond GVČ, kart. 52, č.j.3028 ad./1920.

NA, fond GVČ, kart.52 , č.j.4446/1920.

NA, fond GVČ, kart. 84, č.j. 80322/13/1921.

Jiří Fidler, Václav Sluka. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Libri, 2006. 768 s.

Pavel Macek, Lubomír Uhlíř. Dějiny policie a četnictva II.: Československá republika (1918-1939). Police histori, 1999. 230 s.

Stráž obrany státu. Speychal, Robert a kol. Praha : MV&H s.r.o., 2002. 64 s. - S. 21-23.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія» зареєстрований Міністерством освіти і науки України як фахове видання зі спеціальності «Історичні науки» (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, російська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +38506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua