DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(39).2018.165130

ПОБУДОВА СТАБІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗОВНІШЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ЧЕСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ І СЛОВАЧЧИНОЮ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Vitaliy Andreiko

Анотація


В статті автор досліджує процеси побудови та подальшої трансформації системи міждержавного співробітництва та стабільного розвитку зовнішньоекономічної співпраці Чеської і Словацької республік, здійснює аналіз особливостей економічного партнерства між складовими частинами колись єдиної держави, «мирне розлучення» якої дало поштовх для розвитку цілого ряду країн регіону Центральної та Східної Європи і України, зокрема. Відзначається, що незалежні Чехія і Словаччина вимушені були фактично вперше формувати самостійну систему зовнішньоекономічної політики і міждержавних економічних зв'язків. Втім, наростання відмінних рис у чеському і словацькому варіанті постсоціалістичного реформування після 1993 року лише незначним чином торкнулося зовнішньоекономічної сфери. Нові ринкові принципи зовнішньоекономічної діяльності були запроваджені ще в ході «клаусівських» реформ у рамках федерації. Чеська Республіка і Словаччина, які в минулому входили до єдиного економічного комплексу, пройшли тривалий шлях трансформації від соціалістичної системи планової економіки до ринкової моделі господарювання. Активна економічна позиція і спрямованість на європейську та євроатлантичну інтеграцію призвела до очікуваних результатів – значне економічне зростання, контрольований рівень інфляції. Разом із тим, система зовнішньоекономічного співробітництва та торгово-економічні відносини, як окремо двох країн так і чесько-словацьке  партнерство, зазнали деяких суттєвих зрушень. Після проведення комплексу економічної діагностики виявлені найбільш значимі результати для Словаччини. Після вступу до зони євро Словаччина отримала надійний базис для сталого розвитку власної економічної системи. Ця подія співпала із загостренням негативного впливу світової фінансово-економічної кризи на економіку Словаччини та стала одним із факторів оживлення економічного росту. Також автор відмічає той факт, що в умовах створення біля кордонів України інтегрованої ринкової зони з режимом вільної торгівлі, українська держава не могла залишатися осторонь цієї регіональної економічної інтеграції. Україна в середині 1990-х – початку 2000-х років прагнула стати повноправним членом «європейської економічної родини». Її бажання на той час підтримували майже всі держави Центральної та Східної Європи.


Ключові слова


Чеська Республіка; Словаччина; економічне співробітництво; ринкові реформи; зовнішньоекономічні зв’язки; Україна.

Повний текст:

PDF

Посилання


Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o cezhraničnej spolupráci // Marguliková O., Grusmanová E., Muravský J. Inštitucionálne aspekty cezhraničnej spolupráce v Slovenskej republike: Vývoj a právne postavenie cezhraničných štrukur. Analytická študia. Br.: Rada Europy, Ministerstvo vnutra SR, 2004. S.125-127. (in Slovakian).

Lečka V. Česko-slovenské vstahy z pohledu védců, politologů a ekonomů // Medzinárodné otázky. №3. 1994. S.78-97. (in Slovakian).

Klaus V. Cesta k trzní ekonomice (Výber z članků, projevů a prednášek v zahraničí). Pr.: Top agency, 1991. 81 s. (in Czech).

Senaj M., Veskarbka M., Zeman J. MUSE: Monetary Union and Slovak Economy model // National Bank os Slovakia Working Papers 1/2010 [Electronic resource]. Access mode - http://www.nbs.sk/en/publications-issued-by-the-nbs/working-papers (in English).

Statistická ročenka České republiky 2003. Pr.: ČSU - Scientia, 2003. 739 s. (in Czech).

Stredoeuropska dohoda o vol´nom obchode uzatvorená medzi Českou Republikou, Pol´skou Republikou a Slovenskou Republikou // Medzinárodné otázky. №1. 1996. S. 59-124. (in Slovakian).

Burakovskyi I.V. Mizhnarodna torhivlia ta ekonomichnyi rozvytok krain z perekhidnoiu ekonomikoiu (teoretyko-metodolohichnyi analiz mekhanizmu vzaiemozviazku). Avtoref. dys. d.e.n. K.: Kyivskyi un-t im. T.Shevchenka, 1998. 23 s. (in Ukrainian).

Vovkanych I.I. Postsotsialistychna transformatsiia v Cheskii Respublitsi: spetsyfika i etapy // Carpatica – Karpatyka. – Vyp.21. Politolohichni studii: istoriia, teoriia i praktyka. – Uzhhorod: UzhNU, 2003. S. 198-210. (in Ukrainian).

Zvit pro robotu torhovelno-ekonomichnoi misii v skladi Posolstva Ukrainy v Slovatskii Respublitsi za I pivrichchia 2005 roku. Bratyslava, lypen 2005 roku. 53 s. (in Ukrainian).

Zvit pro robotu torhovelno-ekonomichnoi misii v skladi Posolstva Ukrainy v Cheskii Respublitsi za I pivrichchia 2005 roku. Praha, 2005. 62 s. (in Ukrainian).

Kopыtyna M. Stsenaryi эkonomycheskoi reformы v ChSFR // Voprosы эkonomyky. 1991. №4. S. 98-107. (in Russian).

Peredrii O., Siusko I. Rozluchennia po-chekhoslovatsky // Polityka i chas. 1993. № 3. S. 55-59. (in Ukrainian).

Stranы Tsentralnoi y Vostochnoi Evropы na puty v Evropeiskyi Soiuz. M.: Nauka, 2002. S.188. (in Russian).

Uroky sotsyalno-эkonomycheskykh preobrazovanyi v stranakh Tsentralnoi y Vostochnoi Evropы / Pod red. Bohomolova O.T. M.: YMЭPY RAN, 1996. 153 s. (in Russian).

Tsentralno-Vostochnaia Evropa vo vtoroi polovyne KhKh veka. V 3 t. T.3. Transformatsyy 90-kh hodov. Ch.1. M.: Nauka, 2002. S. 222. (in Russian).

Iakubovskyi S.O., Zhuravlov O.V. Transformatsiia ekonomichnykh vidnosyn Slovachchyny ta Cheskoi Respubliky // Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. 2014. №3(74). S. 41. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o cezhraničnej spolupráci // Marguliková O., Grusmanová E., Muravský J. Inštitucionálne aspekty cezhraničnej spolupráce v Slovenskej republike: Vývoj a právne postavenie cezhraničných štrukur. Analytická študia. Br.: Rada Europy, Ministerstvo vnutra SR, 2004. S.125-127.

2. Lečka V. Česko-slovenské vstahy z pohledu védců, politologů a ekonomů// Medzinárodné otázky. №3. 1994. S. 78-97.

3. Klaus V. Cesta k trzní ekonomice (Výber z članků, projevů a prednášek v zahraničí). Pr.: Top agency, 1991. 81 s.

4. Senaj M., Veskarbka M., Zeman J. MUSE: Monetary Union and Slovak Economy model  // National Bank os Slovakia Working Papers 1/2010 [Electronic resource]. Access mode - http://www.nbs.sk/en/publications-issued-by-the-nbs/working-papers (дата звернення 10.06.2018).

5. Statistická ročenka České republiky 2003. Pr.: ČSU - Scientia, 2003. 739 s.

6. Stredoeuropska dohoda  o vol´nom obchode uzatvorená medzi Českou Republikou, Pol´skou Republikou a Slovenskou Republikou// Medzinárodné otázky. №1. 1996. S. 59-124.

7. Бураковський І.В. Міжнародна торгівля та економічний розвиток країн з перехідною економікою (теоретико-методологічний аналіз механізму взаємозв'язку). Автореф. дис. д.е.н. К.: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. 23 с.

8. Вовканич І.І. Постсоціалістична трансформація в Чеській Республіці: специфіка і етапи // Carpatica – Карпатика. Вип. 21. Політологічні студії: історія, теорія і практика. Ужгород: УжНУ, 2003. С. 198-210.

9. Звіт про роботу торговельно-економічної місії в складі Посольства України в Словацькій Республіці за І півріччя  2005 року. Братислава, липень 2005 року. 53 с. 

10. Звіт про роботу торговельно-економічної місії в складі Посольства України в Чеській Республіці за   І півріччя  2005 року. Прага, 2005. 62 с.

11. Копытина М. Сценарий экономической реформы в ЧСФР // Вопросы экономики. 1991. №4. С. 98-107.  

12. Передрій О., Сюсько І. Розлучення по-чехословацьки // Політика і час. 1993. № 3. С. 55-59.

13. Страны Центральной и Восточной Европы на пути в Европейский Союз. М.: Наука, 2002. С.188.

14. Уроки социально-экономических преобразований в странах Центральной и Восточной Европы / Под ред. Богомолова О.Т. М.: ИМЭПИ РАН, 1996. 153 с.

15. Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. В 3 т. Т.3. Трансформации 90-х годов. Ч.1. М.: Наука, 2002. С. 222.

16. Якубовський С.О., Журавльов О.В. Трансформація економічних відносин Словаччини та Чеської Республіки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2014. №3(74). С. 41.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія» зареєстрований Міністерством освіти і науки України як фахове видання зі спеціальності «Історичні науки» (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, російська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +380506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua. ISSN: 2523-4498