DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(39).2018.165633

ХРОНОЛОГІЧНІ ГОРИЗОНТИ БРОНЬКІВСЬКОГО ЗАМКУ

Igor Prokhnenko, Vitaliy Kalinichenko

Анотація


За останні десятиріччя значно зросла кількість польових археологічних досліджень середньовічних та ранньомодерних місцезнаходжень на території Закарпатської обл. України. Спеціалізований загін експедиції Ужгородського національного університету основну увагу приділив вивченню пунктів в Виноградові, Королеві, Середньому, Броньці, Квасові, Сільці, Вишкові та Чинадієві. Найбільш ранніми знахідками вирізняється замок, який знаходиться біля села Бронька Іршавського р-ну Закарпатської обл. Його історія широко представлена в науковій літературі. Однак тільки в незначній кількості публікацій наведені факти підтверджені даними письмових джерел. Кам’яні фортифікації були зведені в другій половині XІІI сторіччя. Незважаючи на насичену подіями історію, на ньому і в його найближчій окрузі проводилися тільки незначні археологічні роботи. З 2008 року за вивчення взялася експедиція Ужгородського національного університету. В центральній частині пам’ятки були закладені два розкопи. Потужність культурного шару коливалася від 0,5 до 1,0 м. Під час робіт була зібрана невелика колекція матеріалів, зокрема: фрагменти керамічного посуду, вироби з кістки та металу. Загальне датування знахідок – кінець XІІІ –  XV сторіччя. Аналіз інвентарю замку свідчить про наступну стратиграфічну ситуацію. Дозамковий горизонт заселення датується ІІІ – ІІ тис. до н.е.  Домінуюча частина виявлених речей дозволяє говорити про існування укріпленого пункту з кінця XІІІ до початку XІV сторіччя. В XV сторіччі руїни Броньки використовувались як сховище. Це датування не суперечить даним письмових джерел, більш широкий аналіз яких дозволить отримати додаткову інформацію про історію цієї ключової пам’ятки на території Закарпатської обл. України.


Ключові слова


Бронька; замок; письмові джерела; археологічні дослідження; датування; кераміка; монета; зброя.

Повний текст:

PDF

Посилання


Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis / Szerk. Fejér G. Т. III/2. Budae: Typogr. Regiae Universitatis Ungaricae 1829.

Fügedi E. Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1977.

Györffy Gy. Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. 3. kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1987.

Kristó Gy. Az Árpád-kor háborúi. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó, 1986.

Mihok L., Prochnenko I. Metallographic analysis of iron objects from castle Bronka, Transkarpathian Ukraine // Карпатика. Ужгород, 2009. Вип. 38. P. 261-273.

Prochnenko I., Hunka J., Žilenko M. Falšovanie mincí v severovýchodných oblastiah Uhorska v 15. – 16. storočí na základe nálezov z hradov v Zakarpatskej oblasti (Ukrajina) // Numizmatika. – Bratislava, 2017. – 27. – S. 52-63.

Prohnenko I., Mojzsesz V., Zsilenko M. Kárpátalja középkori és kora újkori várainak kutatsá // A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. Nyíregyháza, 2013. LV. Old. 203-250.

Prohnenko I., Zsilenko M. Baranka vára // Várak kastélyok templomok. Évkönyv 2016. Kökény: ZIMédia Kiadó, 2016. Old. 77-79.

Prokhnenko I. Sortiment potravinárskych výrobkov a podmienky ich skladovania na zámkoch v severovýchodnej časti Hornej Tisy // 49. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku “Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín v srtedoveku a včasnom novoveku” Konferenčné materially. Zvolen 18.-22. september 2017. Nitra, 2017. S. 10-11.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія» зареєстрований Міністерством освіти і науки України як фахове видання зі спеціальності «Історичні науки» (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, російська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +38506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua