ВИКРИТТЯ А. ШЕПТИЦЬКИМ СУТНОСТІ НАЦИСТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ В ЛИСТАХ ДО А. ГІТЛЕРА ТА ПАПИ ПІЯ ХІІ

Автор(и)

  • Volodymyr Basarab старший викладач кафедри політології та державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1840-0435

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.169969

Ключові слова:

А. Шептицький, державотворення, Друга світова війна, нацизм, папа Пій ХІІ.

Анотація

У статті розглянуто листи А. Шептицького до Папи Пія XII та А. Гітлера, в яких чітко окреслюється національно-патріотична й державницька позиція Галицького митрополита. Також акцентується на дипломатичних зусиллях А. Шептицького, для якого тимчасове обрання союзниками гітлерівців мало ситуативний характер. І коли політика Гітлера яскраво виявила свою справжню сутність, Галицький митрополит рішуче засудив нацизм. З метою вберегти українців від знущань німецької армії, 14 січня 1942 року А. Шептицький, М. Величківський, А. Лівицький, М. Омелянович-Павленко і А. Мельник написали до А. Гітлера звернення «Про подолання антиукраїнської політики окупаційних властей Німеччини щодо економічного і національно-культурного розвитку України». У посланні до Гітлера було засуджено усунення українських солдатів від активних воєнних дій, включення західноукраїнської території Галичини до Генерального Губернаторства і передача Одеси разом з прилеглими територіями під управлін­ня Румунії, що цілком суперечило ідеї об’єднання українських земель в одну країну й стало ще однією причиною розчарування в політиці Німеччини. Греко-католицькі єпископи висловили обурення тим, що в Центральній Україні патріотична преса піддавалася утискам, закривалися школи, право на приватну власність, за яке вперто і ціною вели­ких жертв боровся український народ, не було відновлено. А. Шептицький засуджував створення гітлерівцями колективних гос­подарств (подібно до більшовиків), їх прагнення зробити українського селянина ра­бом. Лист А. Шептицького та греко-католицьких єпископів до Гітлера був, мабуть, останньою спробою переконати фашистську владу в недоцільності зверхнього й жорстокого ставлення до українського народу. Злодіяння гітлерівців на окупованих українських землях Андрей Шептицький описав у листі до Папи Пія XII (лист від 29-31 серпня 1942 року), наголосивши на невиправданих сподіваннях українців Галичини, на їх розчаруванні політикою Гітлера. Після визволення з більшовицького ярма, громадяни почувалися вільними місяць-два, а далі німецький уряд встановив режим терору і корупції. А. Шептицький намагався пояснити Папі, що німецький режим є більш жорстоким, ніж більшовицький, майже диявольським, оскільки постійно відбуваються вбивства, крадіжки, грабунки, конфіскації, хабарництво. Оціночні міркування, висловлені А. Шептицьким у листі до Папи стосовно політики Гітлера, переконливо доводять, що Галицький митрополит ніколи не симпатизував нацистам, як про це часто писали радянські історики, а, навпаки, відстоював інтереси українців і прагнув вберегти їх від жорстокості німецької армії.

Посилання

Білас, Я.І., 2003. Митрополит Андрей Шептицький і проблеми національно-визвольного руху українців: Автореф. дис. канд. іст. наук: 09.00.11; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України, К., 23 c.

Боляновський, А. 2016. Між християнською мораллю і нелюдським злом (реакція Митрополита Андрея Шептицького на окупаційну політику націонал-соціалістичної Німеччини в Галичині у 1941-1944 рр.: від формальної лояльності до критики і протестів). Друга світова війна та долі мирного населення у Східній Європі, Київ, с. 7-70.

Бриндак, І. Митрополит Андрей Шептицький і рух ОУН-УПА. [online] Доступно: http://sde.org.ua/zmi/zvoda/item/2246-mytropolyt-andrej-sheptyckyj-i-rukh-oun-upa.html (дата звернення: 25.04. 2019).

Ващенко, Г., 1954. Виховання любови до Батьківщини (націоналізм і інтернаціоналізм), Лондон, 40 с.

Добош, О. Діяльність митрополита Андрія Шептицького та керованої ним Української Греко-Католицької Церкви у 1939-1944 рр. [online] Доступно: http://www.religion.in.ua/main/history/16515-diyalnist-mitropolita-andriya-sheptickogo-ta-kerovanoyi-nim-ukrayinskoyi-greko-katolickoyi-cerkvi-u-1939-1944-rr-chastina-druga.html(дата звернення: 25.04. 2019).

Звернення А. Шептицького, М. Величківського, А. Лівицького, М. Омеляновича-Павленка і А. Мельника до А. Гітлера про подолання антиукраїнської політики окупаційних властей Німеччини щодо економічного і національно-культурного розвитку України (від 14 січня 1942 року), 2006. ОУН в 1942 році: Документи. Упорядники: О. Веселова, О. Лисенко, І. Патриляк, В. Сергійчук. Відпов. ред. С. Кульчицький. Київ: Інститут історії України НАН України, с. 28-31.

Клюнь, Р., 2009. Діяльність митрополита Андрея Шептицького часів Другої світової війни в українській історіографії. Інтелігенція і влада: матеріали 5-ї Всеукр. наук. конф., Одеса, ч. 3. с. 99-106.

Кравчук, А., 1994. Соціальне вчення і діяльність митрополита Андрея Шептицького (вересень 1939 - червень 1941 років), Записки НТШ, т. 228, с. 309-342.

Кравчук, А., 2000. Християнська соціальна етика під час німецької окупації Галичини, 1941-1944: митрополит Андрей (Шептицький) про солідарність, опір владі та захист святості життя, Ковчег. Науковий збірник із церковної історії, число 2, Львів, с. 224-273.

Кушнір, М., 1973. Перспективи українського християнського націоналізму, Філядельфія: Америка, 50 с.

Лаба, В., 1990. Митрополит Андрей Шептицький. Його життя і заслуги, Львів: Свічадо, 62 с.

Лист митр. Андрея Шептицького до Папи Пія XII про ситуацію в Архієпархії під час німецької окупації (1942 р., серпня 29-31, Львів), 1998. Митрополит Андрей Шептицький. Життя і діяльність. Документи і матеріали 1899-1944: у 2 т. Львів: Видавництво отців василіан «Місіонер», том ІІ: Церква і суспільне питання, книга 2: Листування, с. 982-986.

ОУН в 1942 році: Документи, 2006. Упорядники: О. Веселова, О. Лисенко, І. Патриляк, В. Сергійчук. Відпов. ред. С. Кульчицький. Київ: Інститут історії України НАН України, 243 с.

Сурмач, О., 2000. Роль УГКЦ у порятунку євреїв у роки німецької окупації, Науковий вісник Ужгородського державного університету: Серія: Історія, Ужгород: УжДУ, вип. 5, с. 126-129.

Сурмач, О., 2015a. Діяльність митрополита А. Шептицького в роки німецької окупації, Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, вип. 42, с. 132-136.

Сурмач, О., 2015b. Митрополит А. Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941-1944 рр.), Військово-науковий вісник, вип. 23, с. 101-113.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія України