РОЗГОРТАННЯ ПРАВОСЛАВНОГО РУХУ В ПІВНІЧНО-СХІДНІЙ УГОРЩИНІ В 1907-1913 РР. ТА ПІДГОТОВКА НОВОГО СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

Автор(и)

  • Jurii Danylets кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри археології, етнології та культурології ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0592-3907

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.170102

Ключові слова:

вірники, громади, єпископ, парафії, переслідування, православ’я, священики, церква.

Анотація

У статті розглядаються процеси розширення православного руху на теренах сучасного Закарпаття. Автор спирається на широку джерельну базу, яка представлена архівами Австрії, Угорщини, Румунії, Сербії, України та США, періодику та праці попередників. Прослідковуються діяльність підпільних православних громад в окремих селах, показана координація в їх управлінні. У статті розкриваються проблеми опіки сербських архієреїв над православними вірниками Закарпаття, з’ясовано роль окремих єпископів та священиків у цьому процесі. Чимало місця у публікації відведено діяльності ієромонаха Олексія (Кабалюка), який зумів об’єднати розрізнені громади в єдине ціле та залучити до православного руху значну кількість населення. Значна увага приділена реакції греко-католицького духовенства та єпископів на питання виходу вірян із їхньої деномінації. Автор наголошує, що окремі священики задля власних інтересів виступали проти руху, залучаючи для цього поліцію та застосовуючи насильство проти селян. На основі вивчення джерел та літератури встановлено, що греко-католицьке духовенство безпідставно звинуватило православних у політичній діяльності, намагаючись таким чином залучити до придушення селянського руху державний апарат. У статті охарактеризовано судові переслідування та підготовку процесу проти православних, виокремлено відповідальних за терор осіб та їх співучасників. Автор прослідкував спроби законної реєстрації православних громад та показав засоби, які застосовувала влада для того, щоб не допустити утворення парафій та приїзду православних священиків. Проаналізовано позицію періодичних видань щодо даного питання, вказано на суб’єктивність окремих редакцій. У наголошується на значному резонансі, який виник внаслідок переслідування православних та організації проти них судового процесу.

Посилання

Beskid, K., 1926. Marmarossky proces v Sihoti, Hust, 55 s.

Bihun, P., 1913. A sizma, okai is ellenszerei, Görög katolikus szemle, 5 október, old. 1-2.

Dolinay, P., 1913. A sizmatikus mozgalom okairól, Görög katolikus szemle, 14 december, old. 1-2.

Egy új nemzetiségi kérdést csinálnak, 1913, Huszadik Század, №2, оld. 233-235.

Födeles, C., 1913. A sizmatikus mozgalom és Főpásztorunk, Görög katolikus szemle, 31 avgustusztus, оld. 1-2.

Gönczi, A., 2007. Ruszin skizmatikus mozgalom a XX. század elején, Ungvár–Beregszász: PoliPrint – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 140 old.

Hódit a skizma, 1912, Máramarosi Független Ujság, 20 оktóvbra, оld. 2-3.

K. J., 1913. Ismét Máramaros, Görög katolikus szemle, 2 február, оld. 1-2.

Kabaljuk Alexey. [online] Доступно: https://www.jewishgen.org/databases/EIDB/engine/gold.html? username=00502702302603007502001400001203117006048026020013029001075021011027075006021& password=025015022026024012026031&pid=603420080139&type=passenger. (дата звернення 19.01.2018).

Кárpátalja településeinek vallási adatai (1880-1941). Központi Statisztikai Hivatal, 2000, Dr. Kepecs József (szerk), Czibulka Zoltán (összeáll.). Budapest, 248 с.

Kutkafalvy, M., 1913. Tervezet a skizmatikus mozgalom meggátlisára, Görög katolikus szemle, 14 december, оld. 1.

MNL 1 - Magyar Nemzeti Levéltár, Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, VII. 2, Debreceni Királyi ítélőtábla iratai (1891-1945). 2/b, Polgári és Büntető peres iratok 1. doboz (1911-1915), b 1756/1912 sz. tétel (Máramarosszigeti Királyi Törvényszék). Levelek, indítványok, végzések. Bírói kihallgatás indítványozása Vakaró Stefán ügyében. Máramarossziget, 1912. április 30.

MNL 2 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b, b 1756/1912, Miskolci görög keleti lelkészi hivatal értesítése. Miskolc, 1912. november 26.

MNL 3 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b, b 1756/1912, Dr. Illés Andor indítványa lipcseiek vizsgálati fogságba helyezésére. Máramarossziget, 1912. december 17.

MNL 4 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b, b 1756/1912, Miskolc polgármesterének levele a belügyminiszterhez. Miskolc, 1912. december 2.

MNL 5 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b, b 1756/1912, Levél dr. Illés Andor vezetőügyészhez. Máramarossziget, 1912. szeptember 2.

MNL 6 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b. b 1756/1912, Stefán Emil lipcsei görög katolikus lelkész levele. Lipcse, 1912. augusztus 27.

MNL 7 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b, b 1756/1912, Stefán Emil lipcsei görög katolikus lelkész levele a Máramarosszigeti Királyi Ügyészséghez. Lipcse, 1912. október 15.

MNL 8 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b, b 1756/1912, Végzés Vakaró Stefán ügyében. Máramarossziget, 1912. május 17.

MNL 9 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b. b 1756/1912, Áttérések, gyanúsítotti kihallgatások, tanúmeghallgatások, házkutatások. Baburuics Iván Metru, Lipcse, 1913. február 27; Bánács Fedor Metruné, Lipcse, 1913. február 27; Berkovits User, Lipcse, 1912. április 25; Berkovits User, Lipcse, 1912. november 25; Csizdej Háfia, Lipcse, 1913. március 12; Csizdej Vaszily, Lipcse, 1912. december 9; Csizdej Vaszily, Lipcse, 1913. január 8; Csizdej Vaszily, Máramarossziget, 1913; Dulkáj Jura, Lipcse, 1913. március 13; Fejszák Iván, Lipcse, 1912. november 24; Fejszák Iván, Máramarossziget, 1912. december 13; Gaborecz Ilko, Lipcse, 1912. április 25; Gaborecz Ilko, Lipcse, 1912. április 25 (házkutatás); Gaborecz Ilko, Lipcse, 1912. december 9; Gaborecz Vaszily Ivánu, Lipcse, 1913. február 27; Hajdu Mihály, Máramarossziget, 1913; Haloka István Metru, Lipcse, 1912. november 26; Hubaj Ivánné, Lipcse, 1912. november 27; Hubaj Ivánné, Lipcse, 1913. február 27; Hubaj Jura Iváné, Lipcse, 1913. február 27; Hubaj Mikula, Lipcse, 1912. április 25. (házkutatás); Huszák Vaszily, Lipcse, 1912. április 24; Huszák Vaszily, Lipcse, 1912. április 24. (házkutatás); Ilyánevics Vaszilyné, Lipcse, 1913. január 10; Kurta András, Lipcse, 1913. március 14; Lipcsei Dénesné, Lipcse, 1913. január 10; Lipcsey Iván, Lipcse, 1912. november 27; Lipcsey Iván, Lipcse, 1912. november 29; Paszulyka Ananiás, Iza, 1913. január 29; Paszulyka Ananiásné, Iza, 1913. január 30; Szenenics Vaszily Fedorné, Lipcse, 1913. február 27; Szimulig Jura, Lipcse, 1912. november; Szimulig Méter Juru [Szimulig Demeter], Iza, 1913. január 28; Szimulig Méter Juru [Szimulig Demeter], Iza, 1913. január 29; Szpitka Ilykó Vaszilye, Lipcse, 1913. február 27; Turcsa Jura, Lipcse, 1913. január 10; Turcza Vaszily Metru, Lipcse, 1913. február 27; Vakaró Stefán, Lipcse, 1912. április 25; Vakaró Stefán, Lipcse, 1912. november 23; Vakaró Stefán, Máramarossziget, 1913.

MNL 10 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b, b 1756/1912, Áttért lipcsei lakosok névj egyzéke, 1913.

Magyar Országos Levéltár (MOL), k-26, 1918, XXV, 406.

Mayer, M., 1977. Kárpátukrán (Ruszin) politikai és társadalmi törekvések: 1860-1910, Budapest: Akadémiai Kiadó, 255 old.

Mayer, M., 1997, The Rusyns of Hungary. Political and Social Developments 1860-1910, New York, 334 р.

Őrizet alá vett lelkész, 1912, Máramarosi Független Ujság, 18 februára, оld. 5.

ÖStA - Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA), HHStA Kabinettsarchiv, geheimakten 27 (alt 29, 30), politisches 1913, s. 75-104.

Romanec, A., 1909, Az orosz sizma terjedése, Budapesti Hirlap, 17 február, оld. 3.

SJAN 1 - Serviciul Judeţene Maramureş a Arhivelor Naţionale Baia Mare (SJAN Maramureş). f. 45, parcetul inn. 819, nr. artului 43.

SJAN 2 - SJAN Maramureş, f. 45, parcetul inn. 1086, nr. artului 505.

SJAN 3 - SJAN Maramureş, f. 45, parcetul inn. 1086, nr. artului 656.

Slovan, 1911, Ročník 1, Č. 6 a 7, s. 22.

Solidaritate pravoslavă rusască, 1914, Unirea: foaie bisericească-politică, 7 februarie, р. 1.

Sztankal, G., 1913. A sizma tanulságai, Görög katolikus szemle, 19 október, оld. 1.

Un nou proces senzaţional, 1914, Cultura Creştină, 10 ianuarie, р. 27-28.

Un proces monstru, 1914, Unirea: foaie bisericească-politică, 1 ianuarie, р. 1-2.

Алексий (Дехтерев), инок, 1937, Мемуары Архим. Алексия, Православный Карпаторусский Вестник, № 9, с. 12-16.

Алексий (Дехтерев), инок. Мемуары Архим. Алексия, Православный Карпаторусский Вестник, 1937, №10, с. 4-8.

Архів Свято-Миколаївського чоловічого монастиря - Архів Свято-Миколаївського чоловічого монастиря в с. Іза-Карпутлаш Хустського району Закарпатської області. Кополович М. Спогади. Записані в 1974 р., перекладено на українську мову Т. Карасевич 20 листопада 2005 р. На 102 арк.

Архив Српске академије наука и уметности (Сремски Карловци) (АСАНУК). Митрополитско-патриjaршиjски архив, фонд а. 1903/251, док. від 17 вересня 1906 р.

Атанасій (Пекар), ЧСВВ, 1997. Нариси історії церкви Закарпаття. У 2 т. Рим-Львів: В-во отців Василіян „Місіонер”, Т. ІІ. Внутрішня історія, 492 с.

Бескидскій, 1929, Из исторіи возстановленія Православной веры в южно- карпатской Руси, Православный Русский календарь на 1930 г. Владимирова, с. 43-63.

Висіцька, Т., 2012. Християнство на Закарпатті: документальне дослідження становлення на розвитку (ХIV-XXI ст). Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 676 с.

Волковъ, Л., 1913. Русскіе въ Венгріи, Московскія вѣдомости, 20 августа (2 сентября), с. 1-2.

Воскресеніе на Угорской Руси (Письмо православного крестьянина изъ села Иза), 1912, Русская Правда, 12 апреля, с. 2-3.

Гоненія на православную вѣру въ Угорщинѣ, 1912, Русская Правда, 28 іюня, с. 3.

Гоненія угорскихъ властей на православную вѣру, 1912, Русская Правда, 5 іюля, с. 1-2.

Грабецъ, М., 1934. Къ исторіи Мармарошскаго Процесса (Дѣло 94-хъ), Ужгород, 56 с.

Державний архів Закарпатської області (ДАЗО), ф. 151, оп. 3, спр. 142. На 5 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 3, спр. 796. На 79 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 3, спр. 1212. На 6 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 3, спр. 1926. На 88 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 4, спр. 13. На 7 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 4, спр. 28. На 86 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 4, спр. 522. На 4 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 4, спр. 524. На 106 арк.

ДАЗО, ф. п. 3223, оп. 2, спр. 109. На 109 арк.

Данилець, Ю. 2013, Антиправославні Мараморош-Сиготські судові процеси на сторінках Санкт-Петербурзьких «Церковных Ведомостей», Наукові записки Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна), №2, с. 19-24.

Данилец, Ю., 2014a, Антирусинский судебный процесс 1913-1914 гг. в Мараморош-Сиготе на страницах львовских газет «Дело» и «Дело и Новое cлово», Русин, №2, с. 249-269.

Данилец, Ю., 2014b, К истории православия в Угорской Руси накануне Первой мировой войны (по материалам американской газеты «Светъ»), Русин, №3, с. 9-21.

Изъ угорской Руси (Торжество православія въ Изѣ), 1912, Русская Правда, 23 февраля.

Изъ угорской Руси, 1912, Русская правда, 14 іюня, с. 2.

Изъ Угорщины, Русская правда, 1913, 15 серпня.

Мандрівка рубля на Угорщину, 1913, Свобода, 10 квітня, с. 1.

Мол. Антоній Паппъ, 1905, Календарь Подкарпатскій съ типикомъ на высокосный годъ 1906, Унгваръ, с. 56-57.

Мукачевскій гр. к. епископъ Юлій Фирцакъ, 1912, Русское слово, 13 червня. с. 11.

Новый угрорусскій епископъ, 1912, Русское слово, 1 мая, с. 9.

Отклик Американской Православной Руси на неправедный Мармарошский суд, 1914, Свѣтъ, 26 марта.

Папп Антоній (Антал), 2001, Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород: Издательство В. Падяка, с. 293.

Пап, С., 2003. Історія Закарпаття. Том ІІІ. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 648 с.

Письмо крестьянки изъ с. Изы мужу, эмигрировавшему въ Америку, Иза, декабрь 1912 г., 1913, Преследования за православную веру в Угорской Руси: (с приложением и снимками подлинных писем). Спб.: Галицко-Русское благотворительное общество, с. 32-33.

Письмо отъ крестьянъ с. Лучка, отправленное на имя ієромонаха Алексѣя въ Америку, писанное чистымъ литературнымъ языкомъ, 3 января 1913 г., 1913, Преследования за православную веру в Угорской Руси, с. 26-27.

Письмо сестры Василиссы отъ 15 декабря 1912 г., 1913, Преследования за православную веру в Угорской Руси, с. 24.

Письмо царьгородского патріарха о православныхъ въ Галичинѣ и Угорщинѣ, 1913, Русская правда, 18 іюля, с. 2-3.

Письмо Юрий Кабалюка, брата ієромонаха Алексѣя отъ 15 декабря 1912 г., 1913, Преследования за православную веру в Угорской Руси, с. 25.

Повідомлення намісника єпіскопа єпіскопу Мукачівської уніатської єпархії про те, що власті допомагають переслідувати населення за непідкорення церковним порядкам, 1965, Таємне стає явним (Документи про антинародну діяльність церковників на Закарпатті в період окупації). Збірник документів. Видання друге, доповнене / Укл. Гайдош А. Місюра В., передмова Місюри В., Ужгород: Карпати, с. 35.

Под мадярскимъ ярмомъ, 1913, Русское слово, 3 октября, с. 2.

Право- і царославіє, 1914, Праця, 15 квітня, с. 2.

Православіе в Угорской Руси, 1912, Русская Правда, 1 марта, с. 3.

Православіе и унія въ Угорской Руси, 1914, Прибавленія къ Церковнымъ Вѣдомостямъ, №42, с. 1798.

Преследования за православную веру в Угорской Руси: (с приложением и снимками подлинных писем), 1913, Спб.: Галицко-Русское благотворительное общество, 43 с.

Протестъ чешскаго общества по дѣлу угро-руссовъ, 1914, Славянскія извѣстія, 15 января, с. 24.

Процес угоро-руських русофілів. Безпосередні причини сего процесу, 1914, Свобода, 29 січня, с. 1.

Процесъ противъ 189-хъ русскихъ селянъ на Угорщинѣ, 1913, Русская правда, 3 жовтня, с. 1-2.

Процесъ противъ русскихъ людей въ Угорщинѣ, 1913, Русская правда, 3 жовтня.

Рассказ архимандрита Алексия от 28 ноября 1945 г., 2009, Василий (Пронин), архимандрит. История православной церкви на Закарпатье, Ужгород: Мукачевская єпархия, с. 465-475.

Руссофільський рух в північній Угорщинї, 1913, Діло, 10 грудня, с. 3.

Сергий (Цьока), иеромонах, 2013, Православие и иноческая жизнь в Закарпатье в первой половине ХХ столетия, Липча, 492 с.

Слава Богу нашему и честь Марморошъ-Сиготскимъ страдальцамъ (1914-1934), 1934, Мукачево, 8 с.

Страшныи переслѣдованья православныхъ на Угорщинѣ, 1913, Русская правда, 14 марта, с. 2.

Схизматицька агітація на Угорщині, 1913, Канадийский русин, 8 марця, с. 2.

Троицкій, С., 1914. Православіе, унія и католичество у славянъ и румыны въ Австро-Венгрии: (I. Как живутъ и страдаютъ православные и уніаты въ Австро-Венгріи. II. Славяне католики в Австро-Венгріи и православіе), Петроград, 96 с.

Угорська Русь, 1913, Діло, 11 грудня, с. 2.

Угорський греко-католицький єпископ про ширенє православія між русинами, 1912, Канадийский русин, 25 мая, с. 2.

Угрорусъ, 1912. Письмо изъ Угорской Руси, Русская правда, 19 апрѣля, с. 2.

Угрорусъ, 1913. Письмо изъ угорской Руси, Русская правда, 28 февраля. с. 5.

Что дѣется на Угорщинѣ, 1913, Русская правда, 18 апрѣля, с. 3-4.

Як побідила унія на угорской Руси? 1913, Вѣра и Церковь, № 5, с. 4.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія України