DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.170102

РОЗГОРТАННЯ ПРАВОСЛАВНОГО РУХУ В ПІВНІЧНО-СХІДНІЙ УГОРЩИНІ В 1907-1913 РР. ТА ПІДГОТОВКА НОВОГО СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

Jurii Danylets

Анотація


У статті розглядаються процеси розширення православного руху на теренах сучасного Закарпаття. Автор спирається на широку джерельну базу, яка представлена архівами Австрії, Угорщини, Румунії, Сербії, України та США, періодику та праці попередників. Прослідковуються діяльність підпільних православних громад в окремих селах, показана координація в їх управлінні. У статті розкриваються проблеми опіки сербських архієреїв над православними вірниками Закарпаття, з’ясовано роль окремих єпископів та священиків у цьому процесі. Чимало місця у публікації відведено діяльності ієромонаха Олексія (Кабалюка), який зумів об’єднати розрізнені громади в єдине ціле та залучити до православного руху значну кількість населення. Значна увага приділена реакції греко-католицького духовенства та єпископів на питання виходу вірян із їхньої деномінації. Автор наголошує, що окремі священики задля власних інтересів виступали проти руху, залучаючи для цього поліцію та застосовуючи насильство проти селян. На основі вивчення джерел та літератури встановлено, що греко-католицьке духовенство безпідставно звинуватило православних у політичній діяльності, намагаючись таким чином залучити до придушення селянського руху державний апарат. У статті охарактеризовано судові переслідування та підготовку процесу проти православних, виокремлено відповідальних за терор осіб та їх співучасників. Автор прослідкував спроби законної реєстрації православних громад та показав засоби, які застосовувала влада для того, щоб не допустити утворення парафій та приїзду православних священиків. Проаналізовано позицію періодичних видань щодо даного питання, вказано на суб’єктивність окремих редакцій. У наголошується на значному резонансі, який виник внаслідок переслідування православних та організації проти них судового процесу.


Ключові слова


вірники; громади; єпископ; парафії; переслідування; православ’я; священики; церква.

Повний текст:

PDF

Посилання


Beskid, K., 1926. Marmarossky proces v Sihoti, Hust, 55 s.

Bihun, P., 1913. A sizma, okai is ellenszerei, Görög katolikus szemle, 5 október, old. 1-2.

Dolinay, P., 1913. A sizmatikus mozgalom okairól, Görög katolikus szemle, 14 december, old. 1-2.

Egy új nemzetiségi kérdést csinálnak, 1913, Huszadik Század, №2, оld. 233-235.

Födeles, C., 1913. A sizmatikus mozgalom és Főpásztorunk, Görög katolikus szemle, 31 avgustusztus, оld. 1-2.

Gönczi, A., 2007. Ruszin skizmatikus mozgalom a XX. század elején, Ungvár–Beregszász: PoliPrint – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 140 old.

Hódit a skizma, 1912, Máramarosi Független Ujság, 20 оktóvbra, оld. 2-3.

K. J., 1913. Ismét Máramaros, Görög katolikus szemle, 2 február, оld. 1-2.

Kabaljuk Alexey. [online] Доступно: https://www.jewishgen.org/databases/EIDB/engine/gold.html? username=00502702302603007502001400001203117006048026020013029001075021011027075006021& password=025015022026024012026031&pid=603420080139&type=passenger. (дата звернення 19.01.2018).

Кárpátalja településeinek vallási adatai (1880-1941). Központi Statisztikai Hivatal, 2000, Dr. Kepecs József (szerk), Czibulka Zoltán (összeáll.). Budapest, 248 с.

Kutkafalvy, M., 1913. Tervezet a skizmatikus mozgalom meggátlisára, Görög katolikus szemle, 14 december, оld. 1.

MNL 1 - Magyar Nemzeti Levéltár, Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, VII. 2, Debreceni Királyi ítélőtábla iratai (1891-1945). 2/b, Polgári és Büntető peres iratok 1. doboz (1911-1915), b 1756/1912 sz. tétel (Máramarosszigeti Királyi Törvényszék). Levelek, indítványok, végzések. Bírói kihallgatás indítványozása Vakaró Stefán ügyében. Máramarossziget, 1912. április 30.

MNL 2 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b, b 1756/1912, Miskolci görög keleti lelkészi hivatal értesítése. Miskolc, 1912. november 26.

MNL 3 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b, b 1756/1912, Dr. Illés Andor indítványa lipcseiek vizsgálati fogságba helyezésére. Máramarossziget, 1912. december 17.

MNL 4 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b, b 1756/1912, Miskolc polgármesterének levele a belügyminiszterhez. Miskolc, 1912. december 2.

MNL 5 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b, b 1756/1912, Levél dr. Illés Andor vezetőügyészhez. Máramarossziget, 1912. szeptember 2.

MNL 6 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b. b 1756/1912, Stefán Emil lipcsei görög katolikus lelkész levele. Lipcse, 1912. augusztus 27.

MNL 7 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b, b 1756/1912, Stefán Emil lipcsei görög katolikus lelkész levele a Máramarosszigeti Királyi Ügyészséghez. Lipcse, 1912. október 15.

MNL 8 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b, b 1756/1912, Végzés Vakaró Stefán ügyében. Máramarossziget, 1912. május 17.

MNL 9 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b. b 1756/1912, Áttérések, gyanúsítotti kihallgatások, tanúmeghallgatások, házkutatások. Baburuics Iván Metru, Lipcse, 1913. február 27; Bánács Fedor Metruné, Lipcse, 1913. február 27; Berkovits User, Lipcse, 1912. április 25; Berkovits User, Lipcse, 1912. november 25; Csizdej Háfia, Lipcse, 1913. március 12; Csizdej Vaszily, Lipcse, 1912. december 9; Csizdej Vaszily, Lipcse, 1913. január 8; Csizdej Vaszily, Máramarossziget, 1913; Dulkáj Jura, Lipcse, 1913. március 13; Fejszák Iván, Lipcse, 1912. november 24; Fejszák Iván, Máramarossziget, 1912. december 13; Gaborecz Ilko, Lipcse, 1912. április 25; Gaborecz Ilko, Lipcse, 1912. április 25 (házkutatás); Gaborecz Ilko, Lipcse, 1912. december 9; Gaborecz Vaszily Ivánu, Lipcse, 1913. február 27; Hajdu Mihály, Máramarossziget, 1913; Haloka István Metru, Lipcse, 1912. november 26; Hubaj Ivánné, Lipcse, 1912. november 27; Hubaj Ivánné, Lipcse, 1913. február 27; Hubaj Jura Iváné, Lipcse, 1913. február 27; Hubaj Mikula, Lipcse, 1912. április 25. (házkutatás); Huszák Vaszily, Lipcse, 1912. április 24; Huszák Vaszily, Lipcse, 1912. április 24. (házkutatás); Ilyánevics Vaszilyné, Lipcse, 1913. január 10; Kurta András, Lipcse, 1913. március 14; Lipcsei Dénesné, Lipcse, 1913. január 10; Lipcsey Iván, Lipcse, 1912. november 27; Lipcsey Iván, Lipcse, 1912. november 29; Paszulyka Ananiás, Iza, 1913. január 29; Paszulyka Ananiásné, Iza, 1913. január 30; Szenenics Vaszily Fedorné, Lipcse, 1913. február 27; Szimulig Jura, Lipcse, 1912. november; Szimulig Méter Juru [Szimulig Demeter], Iza, 1913. január 28; Szimulig Méter Juru [Szimulig Demeter], Iza, 1913. január 29; Szpitka Ilykó Vaszilye, Lipcse, 1913. február 27; Turcsa Jura, Lipcse, 1913. január 10; Turcza Vaszily Metru, Lipcse, 1913. február 27; Vakaró Stefán, Lipcse, 1912. április 25; Vakaró Stefán, Lipcse, 1912. november 23; Vakaró Stefán, Máramarossziget, 1913.

MNL 10 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b, b 1756/1912, Áttért lipcsei lakosok névj egyzéke, 1913.

Magyar Országos Levéltár (MOL), k-26, 1918, XXV, 406.

Mayer, M., 1977. Kárpátukrán (Ruszin) politikai és társadalmi törekvések: 1860-1910, Budapest: Akadémiai Kiadó, 255 old.

Mayer, M., 1997, The Rusyns of Hungary. Political and Social Developments 1860-1910, New York, 334 р.

Őrizet alá vett lelkész, 1912, Máramarosi Független Ujság, 18 februára, оld. 5.

ÖStA - Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA), HHStA Kabinettsarchiv, geheimakten 27 (alt 29, 30), politisches 1913, s. 75-104.

Romanec, A., 1909, Az orosz sizma terjedése, Budapesti Hirlap, 17 február, оld. 3.

SJAN 1 - Serviciul Judeţene Maramureş a Arhivelor Naţionale Baia Mare (SJAN Maramureş). f. 45, parcetul inn. 819, nr. artului 43.

SJAN 2 - SJAN Maramureş, f. 45, parcetul inn. 1086, nr. artului 505.

SJAN 3 - SJAN Maramureş, f. 45, parcetul inn. 1086, nr. artului 656.

Slovan, 1911, Ročník 1, Č. 6 a 7, s. 22.

Solidaritate pravoslavă rusască, 1914, Unirea: foaie bisericească-politică, 7 februarie, р. 1.

Sztankal, G., 1913. A sizma tanulságai, Görög katolikus szemle, 19 október, оld. 1.

Un nou proces senzaţional, 1914, Cultura Creştină, 10 ianuarie, р. 27-28.

Un proces monstru, 1914, Unirea: foaie bisericească-politică, 1 ianuarie, р. 1-2.

Алексий (Дехтерев), инок, 1937, Мемуары Архим. Алексия, Православный Карпаторусский Вестник, № 9, с. 12-16.

Алексий (Дехтерев), инок. Мемуары Архим. Алексия, Православный Карпаторусский Вестник, 1937, №10, с. 4-8.

Архів Свято-Миколаївського чоловічого монастиря - Архів Свято-Миколаївського чоловічого монастиря в с. Іза-Карпутлаш Хустського району Закарпатської області. Кополович М. Спогади. Записані в 1974 р., перекладено на українську мову Т. Карасевич 20 листопада 2005 р. На 102 арк.

Архив Српске академије наука и уметности (Сремски Карловци) (АСАНУК). Митрополитско-патриjaршиjски архив, фонд а. 1903/251, док. від 17 вересня 1906 р.

Атанасій (Пекар), ЧСВВ, 1997. Нариси історії церкви Закарпаття. У 2 т. Рим-Львів: В-во отців Василіян „Місіонер”, Т. ІІ. Внутрішня історія, 492 с.

Бескидскій, 1929, Из исторіи возстановленія Православной веры в южно- карпатской Руси, Православный Русский календарь на 1930 г. Владимирова, с. 43-63.

Висіцька, Т., 2012. Християнство на Закарпатті: документальне дослідження становлення на розвитку (ХIV-XXI ст). Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 676 с.

Волковъ, Л., 1913. Русскіе въ Венгріи, Московскія вѣдомости, 20 августа (2 сентября), с. 1-2.

Воскресеніе на Угорской Руси (Письмо православного крестьянина изъ села Иза), 1912, Русская Правда, 12 апреля, с. 2-3.

Гоненія на православную вѣру въ Угорщинѣ, 1912, Русская Правда, 28 іюня, с. 3.

Гоненія угорскихъ властей на православную вѣру, 1912, Русская Правда, 5 іюля, с. 1-2.

Грабецъ, М., 1934. Къ исторіи Мармарошскаго Процесса (Дѣло 94-хъ), Ужгород, 56 с.

Державний архів Закарпатської області (ДАЗО), ф. 151, оп. 3, спр. 142. На 5 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 3, спр. 796. На 79 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 3, спр. 1212. На 6 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 3, спр. 1926. На 88 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 4, спр. 13. На 7 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 4, спр. 28. На 86 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 4, спр. 522. На 4 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 4, спр. 524. На 106 арк.

ДАЗО, ф. п. 3223, оп. 2, спр. 109. На 109 арк.

Данилець, Ю. 2013, Антиправославні Мараморош-Сиготські судові процеси на сторінках Санкт-Петербурзьких «Церковных Ведомостей», Наукові записки Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна), №2, с. 19-24.

Данилец, Ю., 2014a, Антирусинский судебный процесс 1913-1914 гг. в Мараморош-Сиготе на страницах львовских газет «Дело» и «Дело и Новое cлово», Русин, №2, с. 249-269.

Данилец, Ю., 2014b, К истории православия в Угорской Руси накануне Первой мировой войны (по материалам американской газеты «Светъ»), Русин, №3, с. 9-21.

Изъ угорской Руси (Торжество православія въ Изѣ), 1912, Русская Правда, 23 февраля.

Изъ угорской Руси, 1912, Русская правда, 14 іюня, с. 2.

Изъ Угорщины, Русская правда, 1913, 15 серпня.

Мандрівка рубля на Угорщину, 1913, Свобода, 10 квітня, с. 1.

Мол. Антоній Паппъ, 1905, Календарь Подкарпатскій съ типикомъ на высокосный годъ 1906, Унгваръ, с. 56-57.

Мукачевскій гр. к. епископъ Юлій Фирцакъ, 1912, Русское слово, 13 червня. с. 11.

Новый угрорусскій епископъ, 1912, Русское слово, 1 мая, с. 9.

Отклик Американской Православной Руси на неправедный Мармарошский суд, 1914, Свѣтъ, 26 марта.

Папп Антоній (Антал), 2001, Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород: Издательство В. Падяка, с. 293.

Пап, С., 2003. Історія Закарпаття. Том ІІІ. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 648 с.

Письмо крестьянки изъ с. Изы мужу, эмигрировавшему въ Америку, Иза, декабрь 1912 г., 1913, Преследования за православную веру в Угорской Руси: (с приложением и снимками подлинных писем). Спб.: Галицко-Русское благотворительное общество, с. 32-33.

Письмо отъ крестьянъ с. Лучка, отправленное на имя ієромонаха Алексѣя въ Америку, писанное чистымъ литературнымъ языкомъ, 3 января 1913 г., 1913, Преследования за православную веру в Угорской Руси, с. 26-27.

Письмо сестры Василиссы отъ 15 декабря 1912 г., 1913, Преследования за православную веру в Угорской Руси, с. 24.

Письмо царьгородского патріарха о православныхъ въ Галичинѣ и Угорщинѣ, 1913, Русская правда, 18 іюля, с. 2-3.

Письмо Юрий Кабалюка, брата ієромонаха Алексѣя отъ 15 декабря 1912 г., 1913, Преследования за православную веру в Угорской Руси, с. 25.

Повідомлення намісника єпіскопа єпіскопу Мукачівської уніатської єпархії про те, що власті допомагають переслідувати населення за непідкорення церковним порядкам, 1965, Таємне стає явним (Документи про антинародну діяльність церковників на Закарпатті в період окупації). Збірник документів. Видання друге, доповнене / Укл. Гайдош А. Місюра В., передмова Місюри В., Ужгород: Карпати, с. 35.

Под мадярскимъ ярмомъ, 1913, Русское слово, 3 октября, с. 2.

Право- і царославіє, 1914, Праця, 15 квітня, с. 2.

Православіе в Угорской Руси, 1912, Русская Правда, 1 марта, с. 3.

Православіе и унія въ Угорской Руси, 1914, Прибавленія къ Церковнымъ Вѣдомостямъ, №42, с. 1798.

Преследования за православную веру в Угорской Руси: (с приложением и снимками подлинных писем), 1913, Спб.: Галицко-Русское благотворительное общество, 43 с.

Протестъ чешскаго общества по дѣлу угро-руссовъ, 1914, Славянскія извѣстія, 15 января, с. 24.

Процес угоро-руських русофілів. Безпосередні причини сего процесу, 1914, Свобода, 29 січня, с. 1.

Процесъ противъ 189-хъ русскихъ селянъ на Угорщинѣ, 1913, Русская правда, 3 жовтня, с. 1-2.

Процесъ противъ русскихъ людей въ Угорщинѣ, 1913, Русская правда, 3 жовтня.

Рассказ архимандрита Алексия от 28 ноября 1945 г., 2009, Василий (Пронин), архимандрит. История православной церкви на Закарпатье, Ужгород: Мукачевская єпархия, с. 465-475.

Руссофільський рух в північній Угорщинї, 1913, Діло, 10 грудня, с. 3.

Сергий (Цьока), иеромонах, 2013, Православие и иноческая жизнь в Закарпатье в первой половине ХХ столетия, Липча, 492 с.

Слава Богу нашему и честь Марморошъ-Сиготскимъ страдальцамъ (1914-1934), 1934, Мукачево, 8 с.

Страшныи переслѣдованья православныхъ на Угорщинѣ, 1913, Русская правда, 14 марта, с. 2.

Схизматицька агітація на Угорщині, 1913, Канадийский русин, 8 марця, с. 2.

Троицкій, С., 1914. Православіе, унія и католичество у славянъ и румыны въ Австро-Венгрии: (I. Как живутъ и страдаютъ православные и уніаты въ Австро-Венгріи. II. Славяне католики в Австро-Венгріи и православіе), Петроград, 96 с.

Угорська Русь, 1913, Діло, 11 грудня, с. 2.

Угорський греко-католицький єпископ про ширенє православія між русинами, 1912, Канадийский русин, 25 мая, с. 2.

Угрорусъ, 1912. Письмо изъ Угорской Руси, Русская правда, 19 апрѣля, с. 2.

Угрорусъ, 1913. Письмо изъ угорской Руси, Русская правда, 28 февраля. с. 5.

Что дѣется на Угорщинѣ, 1913, Русская правда, 18 апрѣля, с. 3-4.

Як побідила унія на угорской Руси? 1913, Вѣра и Церковь, № 5, с. 4.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Beskid, K., 1926. Marmarossky proces v Sihoti, Hust, 55 s. (in Czech).

Bihun, P., 1913. A sizma, okai is ellenszerei, Görög katolikus szemle, 5 október, old. 1-2. (in Hungarian).

Dolinay, P., 1913. A sizmatikus mozgalom okairól, Görög katolikus szemle, 14 december, old. 1-2. (in Hungarian).

Egy új nemzetiségi kérdést csinálnak,  1913,  Huszadik Század, №2, оld. 233-235. (in Hungarian).

Födeles, C., 1913. A sizmatikus mozgalom és Főpásztorunk, Görög katolikus szemle, 31 avgustusztus, оld. 1-2. (in Hungarian).

Gönczi, A., 2007. Ruszin skizmatikus mozgalom a XX. század elején, Ungvár–Beregszász: PoliPrint – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 140 old. (in Hungarian).

Hódit a skizma, 1912, Máramarosi Független Ujság, 20 оktóvbra, оld. 2-3. (in Hungarian).

K. J., 1913. Ismét Máramaros, Görög katolikus szemle, 2 február, оld. 1-2. (in Hungarian).

Kabaljuk Alexey. [online] Dostupno: https://www.jewishgen.org/databases/EIDB/engine/gold.html?username=0050270230260300750200140000120311700604802 6020013029001075021011027075006021&password=025015022026024012026031&pid=603420080139&type=passenger (data zvernennja: 25.04. 2019). (in English).

Кárpátalja településeinek vallási adatai (1880-1941). Központi Statisztikai Hivatal, 2000, Dr. Kepecs József (szerk), Czibulka Zoltán (összeáll.). Budapest, 248 с. (in Hungarian).

Kutkafalvy, M., 1913. Tervezet a skizmatikus mozgalom meggátlisára, Görög katolikus szemle, 14 december, оld. 1. (in Hungarian).

MNL 1 - Magyar Nemzeti Levéltár, Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, VII. 2, Debreceni Királyi ítélőtábla iratai (1891-1945). 2/b, Polgári és Büntető peres iratok 1. doboz (1911-1915), b 1756/1912 sz. tétel (Máramarosszigeti Királyi Törvényszék). Levelek, indítványok, végzések. Bírói kihallgatás indítványozása Vakaró Stefán ügyében. Máramarossziget, 1912. április 30. (in Hungarian).

MNL 2 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b, b 1756/1912, Miskolci görög keleti lelkészi hivatal értesítése. Miskolc, 1912. november 26. (in Hungarian).

MNL 3 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b, b 1756/1912, Dr. Illés Andor indítványa lipcseiek vizsgálati fogságba helyezésére. Máramarossziget, 1912. december 17. (in Hungarian).

MNL 4 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b, b 1756/1912, Miskolc polgármesterének levele a belügyminiszterhez. Miskolc, 1912. december 2. (in Hungarian).

MNL 5 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b, b 1756/1912, Levél dr. Illés Andor vezetőügyészhez. Máramarossziget, 1912. szeptember 2. (in Hungarian).

MNL 6 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b. b 1756/1912, Stefán Emil lipcsei görög katolikus lelkész levele. Lipcse, 1912. augusztus 27. (in Hungarian).

MNL 7 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b, b 1756/1912, Stefán Emil lipcsei görög katolikus lelkész levele a Máramarosszigeti Királyi Ügyészséghez. Lipcse, 1912. október 15. (in Hungarian).

MNL 8 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b, b 1756/1912, Végzés Vakaró Stefán ügyében. Máramarossziget, 1912. május 17. (in Hungarian).

MNL 9 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b. b 1756/1912, Áttérések, gyanúsítotti kihallgatások, tanúmeghallgatások, házkutatások. Baburuics Iván Metru, Lipcse, 1913. február 27; Bánács Fedor Metruné, Lipcse, 1913. február 27; Berkovits User, Lipcse, 1912. április 25; Berkovits User, Lipcse, 1912. november 25; Csizdej Háfia, Lipcse, 1913. március 12; Csizdej Vaszily, Lipcse, 1912. december 9; Csizdej Vaszily, Lipcse, 1913. január 8; Csizdej Vaszily, Máramarossziget, 1913; Dulkáj Jura, Lipcse, 1913. március 13; Fejszák Iván, Lipcse, 1912. november 24; Fejszák Iván, Máramarossziget, 1912. december 13; Gaborecz Ilko, Lipcse, 1912. április 25; Gaborecz Ilko, Lipcse, 1912. április 25 (házkutatás); Gaborecz Ilko, Lipcse, 1912. december 9; Gaborecz Vaszily Ivánu, Lipcse, 1913. február 27; Hajdu Mihály, Máramarossziget, 1913; Haloka István Metru, Lipcse, 1912. november 26; Hubaj Ivánné, Lipcse, 1912. november 27; Hubaj Ivánné, Lipcse, 1913. február 27; Hubaj Jura Iváné, Lipcse, 1913. február 27; Hubaj Mikula, Lipcse, 1912. április 25. (házkutatás); Huszák Vaszily, Lipcse, 1912. április 24; Huszák Vaszily, Lipcse, 1912. április 24. (házkutatás); Ilyánevics Vaszilyné, Lipcse, 1913. január 10; Kurta András, Lipcse, 1913. március 14; Lipcsei Dénesné, Lipcse, 1913. január 10; Lipcsey Iván, Lipcse, 1912. november 27; Lipcsey Iván, Lipcse, 1912. november 29; Paszulyka Ananiás, Iza, 1913. január 29; Paszulyka Ananiásné, Iza, 1913. január 30; Szenenics Vaszily Fedorné, Lipcse, 1913. február 27; Szimulig Jura, Lipcse, 1912. november; Szimulig Méter Juru [Szimulig Demeter], Iza, 1913. január 28; Szimulig Méter Juru [Szimulig Demeter], Iza, 1913. január 29; Szpitka Ilykó Vaszilye, Lipcse, 1913. február 27; Turcsa Jura, Lipcse, 1913. január 10; Turcza Vaszily Metru, Lipcse, 1913. február 27; Vakaró Stefán, Lipcse, 1912. április 25; Vakaró Stefán, Lipcse, 1912. november 23; Vakaró Stefán, Máramarossziget, 1913. (in Hungarian).

MNL 10 - MNL, H-BML, VII. 2. 2/b, b 1756/1912, Áttért lipcsei lakosok névj egyzéke, 1913. (in Hungarian).

Magyar Országos Levéltár (MOL), k-26, 1918, XXV, 406. (in Hungarian).

Mayer, M., 1977. Kárpátukrán (Ruszin) politikai és társadalmi törekvések: 1860-1910, Budapest: Akadémiai Kiadó, 255 old. (in Hungarian).

Mayer, M., 1997, The Rusyns of Hungary. Political and Social Developments 1860-1910, New York, 334 р. (in English).

Őrizet alá vett lelkész, 1912, Máramarosi Független Ujság, 18 februára, оld. 5. (in Hungarian).

ÖStA - Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA). HHStA Kabinettsarchiv. Geheimakten 27 (alt 29, 30). Politisches 1913. S. 75-104. (in Hungarian).

Romanec, A., 1909, Az orosz sizma terjedése, Budapesti Hirlap, 17 február, оld. 3. (in Hungarian).

SJAN 1 - Serviciul Judeţene Maramureş a Arhivelor Naţionale Baia Mare (SJAN Maramureş). f. 45, parcetul inn. 819, nr. artului 43. (in Hungarian).

SJAN 2 - SJAN Maramureş, f. 45, parcetul inn. 1086, nr. artului 505. (in Hungarian).

SJAN 3 - SJAN Maramureş, f. 45, parcetul inn. 1086, nr. artului 656. (in Hungarian).

Slovan, 1911, Ročník 1, Č. 6 a 7, s. 22. (in Slovak).

Solidaritate pravoslavă rusască, 1914, Unirea: foaie bisericească-politică, 7 februarie, р. 1. (in Romanian).

Sztankal, G., 1913. A sizma tanulságai, Görög katolikus szemle, 19 október, оld. 1. (in Hungarian).

Un nou proces senzaţional, 1914, Cultura Creştină, 10 ianuarie, р. 27-28. (in Romanian).

Un proces monstru, 1914, Unirea: foaie bisericească-politică, 1 ianuarie, р. 1-2. (in Romanian).

Aleksij (Dehterev), inok, 1937, Memuary Arhim. Aleksija [Memoirs of Archimandrite Alexy], Pravoslavnyj Karpatorusskij Vestnik, №9, s. 12-16. (in Russian).

Aleksij (Dehterev), inok. Memuary Arhim. Aleksija, [Memoirs of Archimandrite Alexy], Pravoslavnyj Karpatorusskij Vestnik, 1937, №10, s. 4-8. (in Russian).

Arkhiv Svjato-Mykolajivsjkogho cholovichogho monastyrja v s. Iza-Karputlash Khustsjkogho rajonu Zakarpatsjkoji oblasti. Kopolovych M. Spoghady. Zapysani v 1974 r., perekladeno na ukrajinsjku movu T. Karasevych 20 lystopada 2005 r. [Archive of St. Nicholas Monastery in the village. Iza-Karpatlash of the Khust district of the Transcarpathian region. Kopolovich M. Memories. Recorded in 1974, translated into Ukrainian by T. Karasevich November 20, 2005], Na 102 ark. (in Ukrainian).

Arhiv Srpske akademiјe nauka i umetnosti (Sremski Karlovci) (ASANUK). Mitropolitsko-patrijarshijski arhiv, fond a. 1903/251, dok. vіd 17 veresnja 1906 r. [Archives of the Serbian Academy of Sciences and Arts (Sremski Karlovci) (ASASAK). Mitropolitsko-patrijaršijsko arhiv, fond a. 1903/251, document dated September 17, 1906]. (in Serbian).

Atanasij (Pekar), ChSVV, 1997. Narysy istoriji cerkvy Zakarpattja [Essays on the history of the Transcarpathian church]. U 2 t. Rym-Ljviv: V-vo otciv Vasylijan „Misioner”, T. II. Vnutrishnja istorija, 492 s. (in Ukrainian).

Beskidskіj, 1929, Iz istorіi vozstanovlenіja Pravoslavnoj very v juzhno- karpatskoj Rusi [From the History of the Restoration of the Orthodox Faith in South Carpathian Rus], Pravoslavnyj Russkij kalendar' na 1930 g. Vladimirova, s. 43-63. (in Russian).

Vysicjka, T., 2012. Khrystyjanstvo na Zakarpatti: dokumentaljne doslidzhennja stanovlennja na rozvytku (KhIV-XXI st). [Christianity in Transcarpathia: a documentary study of becoming on development (XIV-XXI centuries)], Uzhghorod: Vydavnyctvo Oleksandry Gharkushi, 676 s. (in Ukrainian).

 Volkov", L., 1913. Russkіe v" Vengrіi [Russians in Hungary], Moskovskіja vѣdomosti, 20 avgusta (2 sentjabrja), s. 1-2. (in Russian).

Voskresenіe na Ugorskoj Rusi (Pis'mo pravoslavnogo krest'janina iz" sela Iza) [Resurrection in Ugorsky Rus (Letter from an Orthodox peasant seized from the village of Iza)], 1912, Russkaja Pravda, 12 aprelja, s. 2-3. (in Russian).

Gonenіja na pravoslavnuju vѣru v" Ugorshhinѣ [Persecution of the Orthodox faith in Hungary], 1912, Russkaja Pravda, 28 іjunja, s. 3. (in Russian).

Gonenіja ugorskih" vlastej na pravoslavnuju vѣru [Persecution of the Hungarian authorities on the Orthodox faith], 1912, Russkaja Pravda, 5 іjulja, s. 1-2. (in Russian).

Grabec", M., 1934. K" istorіi Marmaroshskago Processa (Dѣlo 94-h") [To the history of the Marmarosh Process (Case 94).], Uzhgorod, 56 s. (in Russian).

Derzhavnyj arkhiv Zakarpatsjkoji oblasti (DAZO) [State Archives of the Transcarpathian Region – SATR], f. 151, op. 3, spr. 142. Na 5 ark. (in Hungarian).

DAZO [SATR], f. 151, op. 3, spr. 796. Na 79 ark. (in Hungarian).

DAZO [SATR], f. 151, op. 3, spr. 1212. Na 6 ark. (in Hungarian).

DAZO [SATR], f. 151, op. 3, spr. 1926. Na 88 ark. (in Hungarian).

DAZO [SATR], f. 151, op. 4, spr. 13. Na 7 ark. (in Hungarian).

DAZO [SATR], f. 151, op. 4, spr. 28. Na 86 ark. (in Hungarian), (in Russian).

DAZO [SATR], f. 151, op. 4, spr. 522. Na 4 ark. (in Hungarian).

DAZO [SATR], f. 151, op. 4, spr. 524. Na 106 ark. (in Hungarian), (in Russian).

DAZO [SATR], f. p. 3223, op. 2, spr. 109. Na 109 ark. (in Russian).

Danylecj, Ju. 2013, Antypravoslavni Maramorosh-Syghotsjki sudovi procesy na storinkakh Sankt-Peterburzjkykh «Cerkovnыkh Vedomostej» [Anti-Orthodox Maramoros-Sigot Litigation on the pages of St. Petersburg's "Church Messages"], Naukovi zapysky Boghoslovsjko-istorychnogho naukovo-doslidnogho centru imeni arkhimandryta Vasylija (Pronina), №2, s. 19-24. (in Ukrainian).

Danilec, Ju., 2014a, Antirusinskij sudebnyj process 1913-1914 gg. v Maramorosh-Sigote na stranicah l'vovskih gazet «Delo» i «Delo i Novoe clovo» [Anti-Rusinsky trial in 1913-1914 in Maramorosh-Sigot on the pages of the Lviv newspapers “Delo” and “Delo and Novoe Slovo”], Rusin, №2, s. 249-269. (in Russian).

Danilec, Ju., 2014b, K istorii pravoslavija v Ugorskoj Rusi nakanune Pervoj mirovoj vojny (po materialam amerikanskoj gazety «Svet"») [On the history of Orthodoxy in Ugric Russia on the eve of the First World War (based on the materials of the American newspaper Svet)], Rusin, №3, s. 9-21. (in Russian).

Iz" ugorskoj Rusi (Torzhestvo pravoslavіja v" Izѣ) [From Ugric Russia (Triumph of Orthodoxy in Iza)], 1912, Russkaja Pravda, 23 fevralja. (in Russian).

Iz" ugorskoj Rusi [From Hungarian Rus], 1912, Russkaja pravda, 14 іjunja, s. 2. (in Russian).

Iz" Ugorshhiny [From Hungary], Russkaja pravda, 1913, 15 serpnja. (in Russian).

Mandrivka rublja na Ughorshhynu [The journey of the ruble to Hungary], 1913, Svoboda, 10 kvitnja, s. 1. (in Ukrainian).

Mol. Antonіj Papp" [Junior Antony Papp ], 1905, Kalendar' Podkarpatskіj s" tipikom" na vysokosnyj god" 1906, Ungvar", s. 56-57. (in Russian).

Mukachevskіj gr. k. episkop" Julіj Fircak" [Mukachevo Greek Catholic Bishop Julius Firtsak], 1912, Russkoe slovo, 13 chervnja. s. 11. (in Russian).

Novyj ugrorusskіj episkop" [New Ugro-Russian Bishop], 1912, Russkoe slovo, 1 maja, s. 9. (in Russian).

Otklik Amerikanskoj Pravoslavnoj Rusi na nepravednyj Marmaroshskij sud [Response of American Orthodox Russia to the Unjust Marmarosh Court], 1914, Svѣt", 26 marta. (in Russian).

Papp Antonіj (Antal) [Pope Anthony (Antal)], 2001, Pop I. Jenciklopedija Podkarpatskoj Rusi. Uzhgorod: Izdatel'stvo V. Padjaka, s. 293. (in Russian).

Pap, S., 2003. Istorija Zakarpattja [History of Transcarpathia]. Tom III. Ivano-Frankivsjk: Nova Zorja, 648 s. (in Ukrainian).

Pis'mo krest'janki iz" s. Izy muzhu, jemigrirovavshemu v" Ameriku, Iza, dekabr' 1912 g. [A letter from a peasant woman Iza husband, who emigrated to America, Isa, December 1912], 1913, Presledovanija za pravoslavnuju veru v Ugorskoj Rusi: (s prilozheniem i snimkami podlinnyh pisem). Spb.: Galicko-Russkoe blagotvoritel'noe obshhestvo, s. 32-33. (in Russian).

Pis'mo ot" krest'jan" s. Luchka, otpravlennoe na imja ієromonaha Aleksѣja v" Ameriku, pisannoe chistym" literaturnym" jazykom", 3 janvarja 1913 g. [A letter from the peasant with. Luchka, sent in the name of єєromonakh Alexy to America, written in pure literary language, January 3, 1913], 1913, Presledovanija za pravoslavnuju veru v Ugorskoj Rusi, s. 26-27. (in Russian).

Pis'mo sestry Vasilissy ot" 15 dekabrja 1912 g., 1913 [A letter from Sister Vasilissa December 15, 1912, 1913], Presledovanija za pravoslavnuju veru v Ugorskoj Rusi, s. 24. (in Russian).

Pis'mo car'gorodskogo patrіarha o pravoslavnyh" v" Galichinѣ i Ugorshhinѣ, 1913 [A letter from Tsargorod Patriarch about the Orthodox in Galicia and and Hungary], 1913, Russkaja pravda, 18 іjulja, s. 2-3. (in Russian).

Pis'mo Jurij Kabaljuka, brata ієromonaha Aleksѣja ot" 15 dekabrja 1912 g. [A letter from Yuri Kabalyuk, brother of the Russian monk Alexis, December 15, 1912], 1913, Presledovanija za pravoslavnuju veru v Ugorskoj Rusi, s. 25. (in Russian).

Povidomlennja namisnyka jepiskopa jepiskopu Mukachivsjkoji uniatsjkoji jeparkhiji pro te, shho vlasti dopomaghajutj peresliduvaty naselennja za nepidkorennja cerkovnym porjadkam [The message of the episcopate of the episcopate of the Mukachevo Uniate diocese that the authorities are helping persecute the people for not raising church orders], 1965, Tajemne staje javnym (Dokumenty pro antynarodnu dijaljnistj cerkovnykiv na Zakarpatti v period okupaciji). Zbirnyk dokumentiv. Vydannja drughe, dopovnene / Ukl. Ghajdosh A. Misjura V., peredmova Misjury V., Uzhghorod: Karpaty, s. 35 . (in Ukrainian).

Pod madjarskymъ jarmomъ [Under the Magyar yoke], 1913, Russkoe slovo, 3 oktjabrja, s. 2 . (in Ukrainian).

Pravo- i caroslavije [Right and Tsaroslavie], 1914, Pracja, 15 kvitnja, s. 2 . (in Ukrainian).

Pravoslavіe v Ugorskoj Rusi [Orthodoxy in Ugric Russia], 1912, Russkaja Pravda, 1 marta, s. 3. (in Russian).

Pravoslavіe i unіja v" Ugorskoj Rusi [Orthodoxy and Uni in Ugric Russia], 1914, Pribavlenіja k" Cerkovnym" Vѣdomostjam", №42, s. 1798. (in Russian).

Presledovanija za pravoslavnuju veru v Ugorskoj Rusi: (s prilozheniem i snimkami podlinnyh pisem) [Persecution for the Orthodox faith in Ugorsky Rus: (with attachment and snapshots of authentic letters)], 1913, Spb.: Galicko-Russkoe blagotvoritel'noe obshhestvo, 43 s. (in Russian).

Protest" cheshskago obshhestva po dѣlu ugro-russov" [Protest of the Czech society for the threat of Ugro-Russov], 1914, Slavjanskіja izvѣstіja, 15 janvarja, s. 24. (in Russian).

Proces ughoro-rusjkykh rusofiliv. Bezposeredni prychyny segho procesu [The process of the Ural-Russian Russophiles. The immediate causes of this process], 1914, Svoboda, 29 sichnja, s. 1. (in Ukrainian).

Proces" protiv" 189-h" russkih" seljan" na Ugorshhinѣ [Process against 189 Russians in peasant villages in Hungary], 1913, Russkaja pravda, 3 zhovtnja, s. 1-2. (in Russian).

Proces" protiv" russkih" ljudej v" Ugorshhinѣ [Process against Russian people in Hungary], 1913, Russkaja pravda, 3 zhovtnja. (in Russian).

Rasskaz arhimandrita Aleksija ot 28 nojabrja 1945 g. [The story of Archimandrite Alexy dated November 28, 1945], 2009, Vasilij (Pronin), arhimandrit. Istorija pravoslavnoj cerkvi na Zakarpat'e, Uzhgorod: Mukachevskaja єparhija, s. 465-475. (in Russian).

Russofiljsjkyj rukh v pivnichnij Ughorshhynji [Rusophile movement in northern Hungary], 1913, Dilo, 10 ghrudnja, s. 3. (in Ukrainian).

Sergij (C'oka), ieromonah, 2013, Pravoslavie i inocheskaja zhizn' v Zakarpat'e v pervoj polovine XX stoletija [Orthodoxy and monastic life in Transcarpathia in the first half of the twentieth century, Lipcha, 492 s. (in Russian).

Slava Bogu nashemu i chest' Marmorosh"-Sigotskim" stradal'cam" (1914-1934) [Glory to our God and honor of Marmorosh-Sigotsky sufferers (1914-1934)], 1934, Mukachevo, 8 s. (in Russian).

Strashnyi pereslѣdovan'ja pravoslavnyh" na Ugorshhinѣ [The terrible attitudes of the Orthodox to Vengia], 1913, Russkaja pravda, 14 marta, s. 2. (in Russian).

Skhyzmatycjka aghitacija na Ughorshhyni [Schizmatian agitation in Hungary], 1913, Kanadyjskyj rusyn, 8 marcja, s. 2. (in Ukrainian).

Troickіj, S., 1914. Pravoslavіe, unіja i katolichestvo u slavjan" i rumyny v" Avstro-Vengrii: (I. Kak zhivut" i stradajut" pravoslavnye i unіaty v" Avstro-Vengrіi. II. Slavjane katoliki v Avstro-Vengrіi i pravoslavіe) [Orthodoxy, Unia and Catholicism among the Slavs and Romanians in Austria-Hungary: (I. How Orthodox and Uniats in Austria-Hungary live and suffer. II. Slavs are Catholics in Austria-Hungary and Orthodoxy)], Petrograd, 96 s. (in Russian).

Ughorsjka Rusj [Hungarian Rus], 1913, Dilo, 11 ghrudnja, s. 2. (in Ukrainian).

Ughorsjkyj ghreko-katolycjkyj jepyskop pro shyrenje pravoslavija mizh rusynamy [Hungarian Greek Catholic bishop of the broader Orthodoxy between Rusyns], 1912, Kanadyjskyj rusyn, 25 maja, s. 2. (in Ukrainian).

Ugrorus", 1912. Pis'mo iz" Ugorskoj Rusi [Letter of withdrawal of Ugric Russia], Russkaja pravda, 19 aprѣlja, s. 2. (in Russian).

Ugrorus", 1913. Pis'mo iz" ugorskoj Rusi [A letter of withdrawal of Ugric Russia], Russkaja pravda, 28 fevralja. s. 5. (in Russian).

Chto dѣetsja na Ugorshhinѣ [What is going on in Hungary], 1913, Russkaja pravda, 18 aprѣlja, s. 3-4. (in Russian).

Jak pobіdila unіja na ugorskoj Rusi? [How did the union win in Ugric Russia?]1913, Vѣra i Cerkov', № 5, s. 4. (in Russian).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. Наказом Міністерства освіти і науки України збірник включено до КАТЕГОРІЇ «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «ІСТОРИЧНІ НАУКИ» (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р., додаток 8). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +380506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua. ISSN: 2523-4498