DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.170513

ЗАКАРПАТСЬКА ПРЕСА ПРО СТАВЛЕННЯ УРЯДОВЦІВ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ/КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ ТА КАРПАТСЬКОЇ СІЧІ ДО ЄВРЕЙСЬКОЇ ГРОМАДИ (до 80-річчя проголошення незалежності Карпатської України)

Marina Mykhailiuk

Анотація


На основі публікацій в місцевій пресі аналізується становище закарпатських євреїв восени 1938 – навесні 1939 рр. у складі Чехословаччини та Угорщини. Мова йде про автономний край «Підкарпатська Русь», частково анексований Угорщиною, згодом перейменований в «Карпатську Україну». Увага акцентується на з’ясуванні питання щодо відсутності/наявності антисемітизму у високопосадовців Підкарпатської Русі/Карпатської України та Карпатської Січі, їхньому ставленні до єврейської національної меншини. Джерельна база статті представлена періодичними виданнями, що виходили на Закарпатті протягом 1938-1939 рр. (Українське слово, Свобода, Нова свобода, Наступ, Народна воля), а також спогадами учасників подій: українців, євреїв, іноземних спостерігачів. З’ясовано, що офіційно, на шпальтах «Українського слова», «Свободи» і «Нової свободи», які фінансувалися з празького бюджету, урядовці Підкарпатської Русі/Карпатської України не виступали з антисемітськими промовами, а часописи не мали права розміщувати ксенофобські матеріали або статті, які б порушували права національних меншин. Натомість неофіційно урядовці Карпатської України не надто лояльно ставилися до місцевих євреїв за їх таємну підтримку чехів, а в анексованих територіях Закарпаття навіть відкриту підтримку угорців, перевагу в соціально-економічному житті Закарпаття. На приховану позицію урядовців суттєво впливав нацистський антисемітизм та ксенофобська ідеологія ОУН, нелояльне ставлення до євреїв в сусідніх країнах (Угорщині, Румунії, Польщі, Словаччині). Враховуючи публікації в газеті «Наступ», спогади закарпатських євреїв про безчинства січовиків, відверту антисемітську позицію керівництва Карпатської Січі, можна припустити, що січовики справді були причетними до антиєврейських акцій в Карпатській Україні. Масовість і масштабність їхніх дій ще потребує з’ясування, але те, що такі заходи носили локальний та індивідуальний характер знаходить своє підтвердження в різних джерелах. У загальних висновках зазначається, що урядовці Карпатської України і Карпатської Січі по-різному ставилися до єврейської громади Закарпаття. Якщо перші публічно не висловлювали своїх антисемітських переконань і не чіпали євреїв (хоча таємно їх недолюблювали), оскільки в своїх діях були обмежені чехословацьким законодавством; то другі, – січовики-націоналісти (місцеві, біженці з Галичини, емігранти), навпаки, в силу своїх поглядів і незалежності від чехословацького уряду, не цуралися застосовувати фізичну силу по відношенню до євреїв.


Ключові слова


Угорщина; Чехословаччина; Підкарпатська Русь; Карпатська Україна; Карпатська Січ; становище євреїв; ставлення до євреїв; антисемітська пропаганда в закарпатській пресі

Повний текст:

PDF

Посилання


Raz, Segal, 2016. Genocide in the Carpathians: War, Social Breakdown and Mass Violence (1914-1945). Stanford: Stanford University Press, 196 p.

Августин Волошин: життя і помисли президента Карпатської України, 2009; упор. М. Вегеш, М. Кляп, В. Тарасюк, М. Токар. Вид. 2-ге., Ужгород: Карпати, 480 с.

Балабан, Б., Гайдук, Т., 2017. Карпатська Україна та єврейське питання (жовтень 1938 – березень 1939). Україна модерна: міждисциплінарний науковий часопис, Харків-Львів, № 24: Єврейські історії українських теренів, c. 41-63

Бандусяк, М., 1996. Правда і вигадка про Думен. Карпатська Січ: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 56-й річниці Карпатської Січі (Ужгород, 11-12 березня 1995 р.); ред.-упор. В. Худанич, Ужгород: МПП «Гражда», с. 217-218

Бірчак, В., 2007. Карпатська Україна: Спогади й переживання, Ужгород: Ґражда, 198 с.

Вегеш, М., Токар, М., 2009. Карпатська Україна на шляху державотворення (до 70-річчя проголошення державної незалежності Карпатської України), Ужгород: Карпати, 448 с.

Вінч, М., 2012. «Одноденна держава»: свідчення англійського очевидця про події Карпатської України, Київ: Темпора, 348 с.

Гай-Нижник, П., 2018. Карпатська Україна (Підкарпатська Русь) 1938-1939 рр. як одна із «розмінних монет» Мюнхенського договору, Гілея: науковий вісник, вип. 139, ч. 1: Історичні науки, с. 48-56.

Галперт, Т. Спогади [Online] Доступно: https://www.jewish.uz.ua/index.php/destinies/10-memories-of-galpert-family (дата звернення: 28.01.2019)

Гийдел, Е., 2017. Ахіллесова діра [Рец.]: Raz, Segal. Genocide in the Carpathians: War, Social Breakdown and Mass Violence (1914-1945). Stanford University Press, 2016. Україна модерна: міждисциплінарний науковий часопис, Харків-Львів, № 24: Єврейські історії українських теренів, с. 170-189

Гренджа-Донський, В., 2002. Щастя і горе Карпатської України. Щоденник. Мої спогади, Ужгород: Вид-во «Закарпаття», 514 с.

Голлендер, Я. Спогади [Online] Доступно: https://www.jewish.uz.ua/index.php/destinies/12-memories-of-jacob-hollander (дата звернення: 28.01.2019)

Гон, М., 2009. Євреї на українських землях у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини (1918-1939). Нариси з історії та культури євреїв України; упор. - ред. Л. Фінберг, В. Любченко. Вид. 3-тє., Київ: Дух і Літера, с. 162-181

Домбровський, Д., 2012. Польща і Закарпаття (1938-1939), Київ: Темпора, 280 с.

Зайцев, О. Воєнна доктрина Михайла Колодзінського [Online] Доступно: https://www.academia.edu/11322048 (дата звернення: 28.03.2019)

Зан, М., 2019. Політична участь етнічних меншин у державотворенні Карпатської України. Карпатська Україна – незалежна держава. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю проголошення незалежності Карпатської України (Ужгород, 14-15 березня 2019 р.); редкол.: М. Вегеш (голова), С. Віднянський [та ін.], Ужгород: «Аутдор-шарк», с. 50-76

Іванчов, Ф., 1996. Мої спостереження. Карпатська Січ: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 56-й річниці Карпатської Січі (Ужгород, 11-12 березня 1995 р.); ред.-упор. В. Худанич, Ужгород: МПП «Гражда», c. 219-221

Елинек, Й.-А., 2010. Карпатская диаспора. Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848-1948), Ужгород: Изд-во В. Падяка, 498 с.

Карпатська Україна: Документи і матеріали. Хроніка подій. Персоналії. У 2-х тт. Том 1: Карпатська Україна: Документи і матеріали, 2009; упор. О. Довганич, О. Корсун, О. Пагіря, Ужгород: Закарпаття, 753 с.

Крайслер, Д. Спогади [Online] Доступно: https://www.jewish.uz.ua/index.php/destinies/15-david-lyudvikovich-chrysler (дата звернення: 28.01.2019)

Магочій, П.-Р., Петровський-Штерн, Й., 2016. Євреї та українці: тисячоліття співіснування, Ужгород: Вид-во В. Падяка, 316 с.

Мошкович, І. Спогади [Online] Доступно: https://www.jewish.uz.ua/index.php/destinies/17-ivan-henrich-moskovich (дата звернення: 28.01.2019)

Народна воля (Хуст), 1938, 18 грудня

Наступ (Хуст), 1939, 17 січня

Наступ (Хуст), 1939, 9 лютого

Наступ (Хуст), 1939, 1 березня

Наступ (Хуст), 1939, 4 березня

Наступ (Хуст), 1939, 8 березня

Нова свобода (Ужгород), 1938, 23 жовтня

Нова свобода (Ужгород), 1938, 30 жовтня

Нова свобода (Хуст), 1938, 25 листопада

Нова свобода (Хуст), 1938, 30 листопада

Нова свобода (Хуст), 1938, 7 грудня

Нова свобода (Хуст), 1938, 11 грудня

Нова свобода (Хуст), 1938, 13 грудня

Нова свобода (Хуст), 1939, 1 лютого

Нова свобода (Хуст), 1939, 12 і 17 лютого

Нова свобода (Хуст), 1939, 21 лютого

Нова свобода (Хуст), 1939, 2 березня

Нова свобода (Хуст), 1939, 9 березня

Пагіря, О. Карпатська Україна у спогадах очевидців (1938–1939). Музей «Територія терору» [Online] Доступно: www.territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=462 (дата звернення: 28.01.2019)

Радченко, Ю., 2016. Забуте насилля: Карпатська Січ та євреї (1938-1939, Україна модерна [Online] Доступно: www.uamoderna.com/md/radchenko-carpathian-sich/2016 (дата звернення: 28.01.2019)

Ріхтер, Ю. Спогади [Online] Доступно: https://www.jewish.uz.ua/index.php/destinies/21-memories-of-juli-richter (дата звернення: 28.01.2019)

Стахів, Є., 1995. Крізь тюрми, підпілля й кордони: повість мого життя, Київ: Рада, 318 с.

Филонович, В., 2009. Березневі дні Карпатської України, Суми: ФОП Наталуха, 100 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Raz, Segal, 2016. Genocide in the Carpathians: War, Social Breakdown and Mass Violence (1914-1945), Stanford: Stanford University Press, 196 p. (in English).

Avhustyn Voloshyn: zhyttya i pomysly prezydenta Karpatskoi Ukrainu (Augustine Voloshin: life and thoughts of the President of the Carpathian Ukraine); upor. M. Vehesh, M. Klyap, V. Tarasyuk, M. Tokar. Vyd. 2-he, Uzhhorod: Karpaty, 2009. 480 s. (in Ukrainian).

Balaban, B., Hayduk, T., 2017. Karpatska Ukraina ta yevreyske pytannya (zhovten 1938 – berezen 1939) [Carpatho-Ukraine and the Jewish question, October 1938 – March 1939], Ukraina moderna: mizhdystsyplinarny naukovy chasopys, Kharkiv-Lviv, № 24: Yevreyski istorii ukrayinskykh tereniv. S. 41-63 (in Ukrainian).

Bandusyak, M., 1996. Pravda i vyhadka pro Dumen. Karpatska Sich [Truth and Fiction about Dumen. Carpathian Sich]. Materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, prysvyachenoyi 56-y richnytsi Karpatskoi Sichi (Uzhhorod, 11-12 bereznya 1995 r.); red.-upor. V. Khudanych, Uzhhorod: MPP «Hrazhda», s. 217-218 (in Ukrainian).

Birchak, V., 2007. Karpatska Uraina: Spohady y perezhyvannya [Carpathian Ukraine: Memories and experiences], Uzhhorod: Grazhda, 198 s. (in Ukrainian).

Vehesh, M., Tokar, M., 2009. Karpatska Ukraina na shlyakhu derzhavotvorennya (do 70-richchya proholoshennya derzhavnoyi nezalezhnosti Karpatskoi Ukrainu) [Carpathian Ukraine on the Way of State Creation: to the 70th anniversary of proclamation of the state independence of the Carpathian Ukraine]. Uzhhorod: Karpaty, 448 s. (in Ukrainian).

Vinch, M., 2012. «Odnodenna derzhava»: svidchennya anhliyskoho ochevydtsya pro podii Karpatskoi Ukrainu [«One-Day State»: Evidence from an English eyewitness about the events of the Carpathian Ukraine], Kyiv: Tempora, 348 s. (in Ukrainian).

Guy-Nyzhnyk, P., 2018. Karpatska Ukraina (Pidkarpatska Rus) 1938-1939 rr. yak odna iz «rozminnykh monet» Myunkhenskoho dohovoru [Carpathian Ukraine (Subcarpathian Rus) 1938-1939 as one of the «modest coins» of the Munich Treaty], Hileya: naukovy visnyk. Vyp. 139. Ch. 1: Istorychni nauky. S. 48-56  (in Ukrainian).

Halpert T. Spohady [Memoirs] [Online] https://www.jewish.uz.ua/index.php/destinies/10-memories-of-galpert-family (in Russian).

Hiydel, E., 2017. Ahillesova dira [Rets.] Achilles hole [Rect.]: Raz, Segal. Genocide in the Carpathians: War, Social Breakdown and Mass Violence (1914-1945). Stanford University Press, 2016, Ukraina moderna: mizhdystsyplinarnyy naukovy chasopys, Kharkiv-Lviv, № 24: Yevreyski istorii ukrayinskyh tereniv. S. 170-189  (in Ukrainian).

Hrendzha-Donskyy, V., 2002. Shchastya i hore Karpatskoi Ukrainu. Shchodennyk. Moi spohady [Happiness and grief of the Carpathian Ukraine. Diary. My memories], Uzhhorod: Vyd-vo «Zakarpattya», 514 s. (in Ukrainian).

Hollender, Ya. Spohady [Memoirs]. [Online] https://www.jewish.uz.ua/index.php/destinies/12-memories-of-jacob-hollander (in Russian).

Hon, M., 2009. Yevreyi na ukrayinskyh zemlyah u skladi Polshchi, Rumuniyi ta Chekhoslovachchyny (1918-1939) [Jews in the Ukrainian lands of Poland, Romania and Czechoslovakia, 1918-1939]. Narysy z istorii ta kultury evreiv Ukrainu; upor.-red. L. Finberh, V. Lyubchenko. Vyd. 3-te, Kyiv: Dukh i Litera, s. 162-181 (in Ukrainian).

Dombrovskyy, D., 2012. Polshcha i Zakarpattya (1938-1939) [Poland and Transcarpathia, 1938-1939], Kyiv: Tempora, 280 s. (in Ukrainian).

Zaytsev, O. Voyenna doktryna Mykhayla Kolodzinskoho [Military doctrine of Michael Kolodzinsky] [Online] https://www.academia.edu/11322048  (in Ukrainian).

Zan, M., 2019. Politychna uchast etnichnykh menshyn u derzhavotvorenni Karpatskoi Ukrainu [Political Participation of Ethnic Minorities in the State Creation of the Carpathian Ukraine]. Karpatska Ukraina – nezalezhna derzhava. Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, prysvyachenoi 80-richchyu proholoshennya nezalezhnosti Karpatskoi Ukrainu (Uzhhorod, 14-15 bereznya 2019 r.); Redkol.: M. Vehesh (holova), S. Vidnyanskyy ta in., Uzhhorod: Vyd-vo «Autdor-shark», s. 50-76  (in Ukrainian).

Ivanchov, F. Moi sposterezhennya [My observations]. Karpatska Sich: Materialu naukovo-praktychnoi konferentsii, prysvyachenoi 56-y richnytsi Karpatskoi Sichi (Uzhhorod, 11-12 bereznya 1995 r.); red.-upor. V. Khudanych, Uzhhorod: MPP «Hrazhda», 1996. s. 219-221  (in Ukrainian).

Elynek, Y.-A., 2010. Karpatska dyaspora. Evrey Podkarpatskoy Rusy y Mukacheva (1848-1948) [Carpathian Diaspora. Jews of Subcarpathian Rus and Mukachevo], Uzhhorod: Yzd-vo V. Padyaka, 498 s. (in Ukrainian).

Karpatska Ukraina: Dokumenty i materialy. Khronika podiy. Personalii. U 2-kh tt. Tom 1: Karpatska Ukraina: Dokumenty i materialy [Carpathian Ukraine: Documents and materials. Chronicle of events. Persons. In 2 t. Vol 1: Carpathian Ukraine: Documents and materials], 2009; upor. O. Dovhanych, O. Korsun, O. Pahirya, Uzhhorod: Zakarpattya, 753 s. (in Ukrainian).

Kraysler D. Spohady [Memoirs] [online] https://www.jewish.uz.ua/index.php/destinies/15-david-lyudvikovich-chrysler (in Russian).

Mahochi, P.-R., Petrovsky-Shtern, Y., 2016. Evrei ta ukrayintsi: tysyacholittya spivisnuvannya [Jews and Ukrainians: Millennium of Cohabitation], Uzhhorod: Vyd-vo V. Padyaka, 316 s. (in Ukrainian).

Moshkovych I. Spohady [Memoirs] [online] https://www.jewish.uz.ua/index.php/destinies/17-ivan-henrich-moskovich Russian

Narodna volya (Khust), 1938, 18 hrudnya  (in Ukrainian).

Nastup (Khust), 1939, 17 sichnya (in Ukrainian).

Nastup (Khust), 1939, 9 lyutoho (in Ukrainian).

Nastup (Khust), 1939, 1 bereznya (in Ukrainian).

Nastup (Khust), 1939, 4 bereznya (in Ukrainian).

Nastup (Khust), 1939, 8 bereznya (in Ukrainian).

Nova svoboda (Uzhhorod), 1938, 23 zhovtnya (in Ukrainian).

Nova svoboda (Uzhhorod), 1938, 30 zhovtnya (in Ukrainian).

Nova svoboda (Khust), 1938, 25 lystopada (in Ukrainian).

Nova svoboda (Khust), 1938, 30 lystopada (in Ukrainian).

Nova svoboda (Khust), 1938, 7 hrudnya (in Ukrainian).

Nova svoboda (Khust), 1938, 11 hrudnya (in Ukrainian).

Nova svoboda (Khust), 1938, 13 hrudnya (in Ukrainian).

Nova svoboda (Khust), 1939, 1 lyutoho (in Ukrainian).

Nova svoboda (Khust), 1939, 12 i 17 lyutoho  (in Ukrainian).

Nova svoboda (Khust), 1939, 21 lyutoho  (in Ukrainian).

Nova svoboda (Khust), 1939, 2 bereznya (in Ukrainian).

Nova svoboda (Khust), 1939, 9 bereznya (in Ukrainian).

Pahirya, O. Karpatska Ukraina u spohadakh ochevydtsiv (1938–1939) [Karpathian Ukraine in the memoirs of eyewitnesses, 1938-1939]. Muzey «Terytoriya teroru». [Online] www.territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=462  (in Ukrainian).

Radchenko, Y., 2016. Zabute nasyllya: Karpatska Sich ta yevreyi (1938-1939) [Forgotten violence: Carpathian Sich and Jews, 1938-1939], Ukrayina moderna [Online] www.uamoderna.com/md/radchenko-carpathian-sich/2016  (in Ukrainian).

Rikhter, Yu. Spohady [Memoirs] [Online] https://www.jewish.uz.ua/index.php/destinies/21-memories-of-juli-richter (in Russian).

Stakhiv, Ye., 1995. Kriz tyurmy, pidpillya y kordony: povist moho zhyttya [Through prisons, underground and boundaries: the story of my life], Kyiv: Rada, 318 s. (in Ukrainian).

Fylonovych, V., 2009. Bereznevi dni Karpatskoi Ukrainu [March days of the Carpathian Ukraine], Uzhhorod: Hrazhda, 96 s. (in Ukrainian).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. Наказом Міністерства освіти і науки України збірник включено до КАТЕГОРІЇ «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «ІСТОРИЧНІ НАУКИ» (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р., додаток 8). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +380506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua. ISSN: 2523-4498