ЗАКАРПАТСЬКА ПРЕСА ПРО СТАВЛЕННЯ УРЯДОВЦІВ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ/КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ ТА КАРПАТСЬКОЇ СІЧІ ДО ЄВРЕЙСЬКОЇ ГРОМАДИ (до 80-річчя проголошення незалежності Карпатської України)

Автор(и)

  • Marina Mykhailiuk кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8357-4744

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.170513

Ключові слова:

Угорщина, Чехословаччина, Підкарпатська Русь, Карпатська Україна, Карпатська Січ, становище євреїв, ставлення до євреїв, антисемітська пропаганда в закарпатській пресі

Анотація

На основі публікацій в місцевій пресі аналізується становище закарпатських євреїв восени 1938 – навесні 1939 рр. у складі Чехословаччини та Угорщини. Мова йде про автономний край «Підкарпатська Русь», частково анексований Угорщиною, згодом перейменований в «Карпатську Україну». Увага акцентується на з’ясуванні питання щодо відсутності/наявності антисемітизму у високопосадовців Підкарпатської Русі/Карпатської України та Карпатської Січі, їхньому ставленні до єврейської національної меншини. Джерельна база статті представлена періодичними виданнями, що виходили на Закарпатті протягом 1938-1939 рр. (Українське слово, Свобода, Нова свобода, Наступ, Народна воля), а також спогадами учасників подій: українців, євреїв, іноземних спостерігачів. З’ясовано, що офіційно, на шпальтах «Українського слова», «Свободи» і «Нової свободи», які фінансувалися з празького бюджету, урядовці Підкарпатської Русі/Карпатської України не виступали з антисемітськими промовами, а часописи не мали права розміщувати ксенофобські матеріали або статті, які б порушували права національних меншин. Натомість неофіційно урядовці Карпатської України не надто лояльно ставилися до місцевих євреїв за їх таємну підтримку чехів, а в анексованих територіях Закарпаття навіть відкриту підтримку угорців, перевагу в соціально-економічному житті Закарпаття. На приховану позицію урядовців суттєво впливав нацистський антисемітизм та ксенофобська ідеологія ОУН, нелояльне ставлення до євреїв в сусідніх країнах (Угорщині, Румунії, Польщі, Словаччині). Враховуючи публікації в газеті «Наступ», спогади закарпатських євреїв про безчинства січовиків, відверту антисемітську позицію керівництва Карпатської Січі, можна припустити, що січовики справді були причетними до антиєврейських акцій в Карпатській Україні. Масовість і масштабність їхніх дій ще потребує з’ясування, але те, що такі заходи носили локальний та індивідуальний характер знаходить своє підтвердження в різних джерелах. У загальних висновках зазначається, що урядовці Карпатської України і Карпатської Січі по-різному ставилися до єврейської громади Закарпаття. Якщо перші публічно не висловлювали своїх антисемітських переконань і не чіпали євреїв (хоча таємно їх недолюблювали), оскільки в своїх діях були обмежені чехословацьким законодавством; то другі, – січовики-націоналісти (місцеві, біженці з Галичини, емігранти), навпаки, в силу своїх поглядів і незалежності від чехословацького уряду, не цуралися застосовувати фізичну силу по відношенню до євреїв.

Посилання

Raz, Segal, 2016. Genocide in the Carpathians: War, Social Breakdown and Mass Violence (1914-1945). Stanford: Stanford University Press, 196 p.

Августин Волошин: життя і помисли президента Карпатської України, 2009; упор. М. Вегеш, М. Кляп, В. Тарасюк, М. Токар. Вид. 2-ге., Ужгород: Карпати, 480 с.

Балабан, Б., Гайдук, Т., 2017. Карпатська Україна та єврейське питання (жовтень 1938 – березень 1939). Україна модерна: міждисциплінарний науковий часопис, Харків-Львів, № 24: Єврейські історії українських теренів, c. 41-63

Бандусяк, М., 1996. Правда і вигадка про Думен. Карпатська Січ: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 56-й річниці Карпатської Січі (Ужгород, 11-12 березня 1995 р.); ред.-упор. В. Худанич, Ужгород: МПП «Гражда», с. 217-218

Бірчак, В., 2007. Карпатська Україна: Спогади й переживання, Ужгород: Ґражда, 198 с.

Вегеш, М., Токар, М., 2009. Карпатська Україна на шляху державотворення (до 70-річчя проголошення державної незалежності Карпатської України), Ужгород: Карпати, 448 с.

Вінч, М., 2012. «Одноденна держава»: свідчення англійського очевидця про події Карпатської України, Київ: Темпора, 348 с.

Гай-Нижник, П., 2018. Карпатська Україна (Підкарпатська Русь) 1938-1939 рр. як одна із «розмінних монет» Мюнхенського договору, Гілея: науковий вісник, вип. 139, ч. 1: Історичні науки, с. 48-56.

Галперт, Т. Спогади [Online] Доступно: https://www.jewish.uz.ua/index.php/destinies/10-memories-of-galpert-family (дата звернення: 28.01.2019)

Гийдел, Е., 2017. Ахіллесова діра [Рец.]: Raz, Segal. Genocide in the Carpathians: War, Social Breakdown and Mass Violence (1914-1945). Stanford University Press, 2016. Україна модерна: міждисциплінарний науковий часопис, Харків-Львів, № 24: Єврейські історії українських теренів, с. 170-189

Гренджа-Донський, В., 2002. Щастя і горе Карпатської України. Щоденник. Мої спогади, Ужгород: Вид-во «Закарпаття», 514 с.

Голлендер, Я. Спогади [Online] Доступно: https://www.jewish.uz.ua/index.php/destinies/12-memories-of-jacob-hollander (дата звернення: 28.01.2019)

Гон, М., 2009. Євреї на українських землях у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини (1918-1939). Нариси з історії та культури євреїв України; упор. - ред. Л. Фінберг, В. Любченко. Вид. 3-тє., Київ: Дух і Літера, с. 162-181

Домбровський, Д., 2012. Польща і Закарпаття (1938-1939), Київ: Темпора, 280 с.

Зайцев, О. Воєнна доктрина Михайла Колодзінського [Online] Доступно: https://www.academia.edu/11322048 (дата звернення: 28.03.2019)

Зан, М., 2019. Політична участь етнічних меншин у державотворенні Карпатської України. Карпатська Україна – незалежна держава. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю проголошення незалежності Карпатської України (Ужгород, 14-15 березня 2019 р.); редкол.: М. Вегеш (голова), С. Віднянський [та ін.], Ужгород: «Аутдор-шарк», с. 50-76

Іванчов, Ф., 1996. Мої спостереження. Карпатська Січ: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 56-й річниці Карпатської Січі (Ужгород, 11-12 березня 1995 р.); ред.-упор. В. Худанич, Ужгород: МПП «Гражда», c. 219-221

Елинек, Й.-А., 2010. Карпатская диаспора. Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848-1948), Ужгород: Изд-во В. Падяка, 498 с.

Карпатська Україна: Документи і матеріали. Хроніка подій. Персоналії. У 2-х тт. Том 1: Карпатська Україна: Документи і матеріали, 2009; упор. О. Довганич, О. Корсун, О. Пагіря, Ужгород: Закарпаття, 753 с.

Крайслер, Д. Спогади [Online] Доступно: https://www.jewish.uz.ua/index.php/destinies/15-david-lyudvikovich-chrysler (дата звернення: 28.01.2019)

Магочій, П.-Р., Петровський-Штерн, Й., 2016. Євреї та українці: тисячоліття співіснування, Ужгород: Вид-во В. Падяка, 316 с.

Мошкович, І. Спогади [Online] Доступно: https://www.jewish.uz.ua/index.php/destinies/17-ivan-henrich-moskovich (дата звернення: 28.01.2019)

Народна воля (Хуст), 1938, 18 грудня

Наступ (Хуст), 1939, 17 січня

Наступ (Хуст), 1939, 9 лютого

Наступ (Хуст), 1939, 1 березня

Наступ (Хуст), 1939, 4 березня

Наступ (Хуст), 1939, 8 березня

Нова свобода (Ужгород), 1938, 23 жовтня

Нова свобода (Ужгород), 1938, 30 жовтня

Нова свобода (Хуст), 1938, 25 листопада

Нова свобода (Хуст), 1938, 30 листопада

Нова свобода (Хуст), 1938, 7 грудня

Нова свобода (Хуст), 1938, 11 грудня

Нова свобода (Хуст), 1938, 13 грудня

Нова свобода (Хуст), 1939, 1 лютого

Нова свобода (Хуст), 1939, 12 і 17 лютого

Нова свобода (Хуст), 1939, 21 лютого

Нова свобода (Хуст), 1939, 2 березня

Нова свобода (Хуст), 1939, 9 березня

Пагіря, О. Карпатська Україна у спогадах очевидців (1938–1939). Музей «Територія терору» [Online] Доступно: www.territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=462 (дата звернення: 28.01.2019)

Радченко, Ю., 2016. Забуте насилля: Карпатська Січ та євреї (1938-1939, Україна модерна [Online] Доступно: www.uamoderna.com/md/radchenko-carpathian-sich/2016 (дата звернення: 28.01.2019)

Ріхтер, Ю. Спогади [Online] Доступно: https://www.jewish.uz.ua/index.php/destinies/21-memories-of-juli-richter (дата звернення: 28.01.2019)

Стахів, Є., 1995. Крізь тюрми, підпілля й кордони: повість мого життя, Київ: Рада, 318 с.

Филонович, В., 2009. Березневі дні Карпатської України, Суми: ФОП Наталуха, 100 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія України