DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.170520

СТВОРЕННЯ МІСЬКИХ ГЕРБІВ ЮЖНОГО, МУКАЧЕВА ТА ПРОЕКТУ НОВОГО ГЕРБА УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Ivan Miskov

Анотація


Автор на основі джерел розглянув питання створення міських гербів Южного, Мукачева та проекту нового Ужгородського університету.  Мета даного дослідження містила наступне: розкриття процесу створення герба міста Южний; яким є сучасний герб Мукачева і саме постать Св.Мартіна як єпископа чи вершника на коні; чи потрібний був новий герб Ужгородського університету, у зв’язку з віднайденням нової дати заснування вищої школи – 400 років (1613 р.).         Виходячи з мети дослідження, аналізу останніх публікацій, викладу основного матеріалу статті, автор прийшов до попередніх висновків.   Потрібно дуже ретельно підходити до створення герба будь-якого населеного пункту. При виборі символічних фігур герба потрібно обирати ті фігури, які символізують та характеризують той чи інший населений пункт. Потрібно звичайно консультуватися при розробці герба з фахівцями з Українського Геральдичного Товариства (УГТ), котрі можуть провести геральдичну експертизу, надати необхідну інформацію і т.д. У випадку зі створенням і прийняттям герба м.Южний, цей процес тривав 1994 по 2003 рік. При створенні або поверненні до зображення старого герба, котрий би міг бути або стати новим-старим  гербом міста, потрібно добре знати історію та геральдику того  чи іншого населеного пункту, а особливо появу та використання відбитків печаток (печатей) на документах міського самоуправління. Так, склалося, що у ХІХ ст. у м. Мукачеві, тоді Мункачі використовували три печатки Св. Мартін з посохом (одна) і Св. Мартін на коні (дві), відповідно у діловодстві та церковних справах. Відомий кольоровий опис герба Мункача (Мукачева) з 1906 року: «В синьому полі щита із зеленою основою Святий Мартін, єпископ, у римському рицарському вбранні, на голові шолом. Він сидить на білому коні, вкритому червоним покривалом, і відтинає мечем свого червоного плаща. Відтятий шмат він віддає напіводягненому мукачівському жебраку. Верхівка щита прикрашена гербовою золотою короною». Майже через століття було прийнято новий герб Мукачева (1998 р.), який поєднав у собі дві символічні фігури Св. Мартіна: єпископ з посохом, а друга рука благословляє; і римський вершник на коні, відтинає мечем частину свого червоного плаща, яку віддає жебракові. Опис герба наступний: у синьому полі іспанського геральдичного щита зображений Святий Мартін у білому єпископському одязі, лівою рукою тримає пастирський посох, а правою срібний щиток, у полі якого зображено золотий меч, який розрізає червоний плащ. У зв’язку з майбутнім святкуванням «400 річного ювілею» вищої освіти на Закарпатті, де акцентувалась увага про наступництво Ужгородського університету, який був створений на основі єзуїтської колегії (1613 р., пізніше гімназії), заснованої дворянською родиною Другетів, постало питання про створення нового герба УжНУ. Були представлені два проекти нових гербів Олександра Поповича (члена УГТ) та Лесі Поліхи, де основною символічною фігурою на щиті є дрізд. Обидва проекти так і не були затверджені. Якби було доведено, що УжНУ має 400 роківі це дійсно пов’язано з родиною Другетів, то обов’язково новий університетський герб мав би містити у собі герб (серце щита) дворянської родини Другетів – сім дроздів.


Ключові слова


дослідник; архів; музей; документ; художник; геральдика; герб; сфрагістика; печатка; відбиток печатки; гербова печатка; щит; символічна фігура; дворянська родина; місто; університет; Св. Мартін; Другети; дрізд.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bereg vármegye pecsétjei, 2017. Nyiregyháza, 42 old.

Dulgău B., 1997. Sigilile institutilor Sătmărene din secolele XVI-XIX, Satu-Mare: Editura Muzeului Sātmārean, 345 p.

Гречило А., 1998. Українська міська геральдика, Київ-Львів, 191 c.

Гречило А., Савчук Ю., Сварник І., 2001. Герби міст України (ХІV – І пол. ХХ ст.), К.: Брама, 400 c.

Державний архів Закарпатської області (далі ДАЗО), ф.151. Правление Мукачевской греко-католической епархии, г. Ужгород, оп. 25, спр. 50. Грамота генерала общества иезуитов об организации иезуитской коллегии в Ужгороде. Начато 19 октября 1636 г. Окончено 19 октября 1636 г., 1 арк.

ДАЗО, ф. 721. Бургомистр, г. Берегово, оп. 1, спр. 705. Дело об изготовлении печати г. Берегсас. Начато 9 декабря 1902 г. Окончено 24 августа 1904 г., 16 арк.

ДАЗО, ф. 1589. Главный староста гор. Мукачево. Коллекция Владислава Вари (1427 - 1850), оп. 1, спр. 1. Грамота королевы Венгрии и Польши Елисаветы от 22 мая1376 г. о разрешении жителям города Мукачево пользования печатью с изображением св. Мартина, 2 арк.

Для УжНУ розробили новий герб і прапор. [online] Доступно: https://zaholovok.com.ua/uzhnu-maje-novii-gerb-i-prapor. (дата звернення: 24.04.2019).

Конференція трудового колективу УжНУ: університет має нову Вчену раду, Статут і перспективи на статус дослідницького//Медіацентр УжНУ [online] Доступно http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/konferentsiya-trudovogo-kolektivu-uzhnu.htm. (дата звернення: 24.04.2019).

Куликовський В., Мариконь Б., 2010. Печатки, герби міст і сіл Закарпаття, Ужгород, 112 с.; іл.

Мариконь Б., Ньорба В.,2010. Геральдика Закарпаття. Герби і печатки міст, сіл та селищ, Ужгород: «Краєвиди Карпат», 96 с.

Міськов І.О., 2012. Святий Мартін як образ та покровитель Мукачева, Карпатика, № 41, с. 156-176.

Міськов І.О., 2014. До питання іконографії святого Мартіна у сфрагістиці, живописі та геральдиці на прикладі м. Мукачево, Карпатика, № 43, Ужгород, 2014, с. 259-280.

Науково-допоміжний фонд музею м. Южного (далі НДФМ м.Южного) №1808, оп. 1, спр. 1:

а) «Положение о конкурсе на разработку герба г.Южного» №172 от 20 апреля1994 г., 1 арк.;

б) Рішення «Про затвердження герба м.Южного» №38-ІІІ-ХХІІІ від 23 червня 1998 р., №85-Х-ХІІІ від 27 серпня 1998, 1 арк.;

в) Експертиза двох гербів М.М.Підмогильного та С.І.Гончарова (тобто герба м.Южного – авт.) зроблена членом Південного відділення Українського Геральдичного Товариства (ПВ УГТ) В.Г.Вербицьким від 14.09.1998 р., 1 арк.;

г) Лист секретаря геральдичної комісії ПВ УГТ Бондаренка П. В. до міського голови м.Южного Журавля О.М. з приводу заміни картуша герба Южного з французького на електичний (іспанський – авт.) , 1 арк.; лист без дати;

д) Геральдично-векселологічна експертиза проектів герба (автор Гончаров С.І., співавтор часткової доробки В.Г.Вербицький) та прапорів, побудованих на основі герба (автор В.Г.Вербицький) зроблена членом Південного відділення Українського Геральдичного Товариства (ПВ УГТ) Т.Г. Гончаруком від 23.04.2003 р., 1 арк..;

е) Рішення Южненської міської ради про затвердження символіки міста від 29 травня 2003 року №226-ХХІV, 1 арк.;

є) Геральдично-векселологічна експертиза проектів герба та прапора міста Южного Андрія Гречила, голови Українського Геральдичного Товариства (УГТ) від 24 липня 2003 року, 1 арк.;

ж) Стисла пояснювальна записка до проектів герба та прапорів в м. Южному Одеської обл.., 4 арк.;

з) Зміст і опис символіки міста Южного, 2 арк.

Офіцинський Р. Ювілей Ужгородського університету [online] Доступно: https://zaholovok.com.ua/yuvilei-uzhorodskogo-universitetu. (дата звернення: 24.04.2019).

Панченко В., 2000. Міські та містечкові герби України, К.: Просвіта, 204 с.: іл..

Символіка Ужгородського університету, 2001, Ужгород: Видавництво «Мистецька лінія», 16 с.

Україна: герби та прапори, 2010 / авт. проекту та упор. : В.Г. Кисляк, О.А. Нескоромний? К.: Парламентське вид-во, 456 с. : ілюст. – укр., рос., анг. [online] Доступно: http://heraldry.com.ua (дата звернення: 24.04.2019).

Філіппов О., Під плащем Святого Мартіна, Новини Мукачева, 1994, 12, 19 травня, с. 4.

Філіппов О., 2012. Під плащем Святого Мартіна (Історія герба м.Мукачево 1376-1943 рр.), Ужгород: Поліграфцентр „Ліра”, 68 с.: іл.

Філіппов О., Федак М., До питання про геральдику міста, Старий Замок, 1998, 13 серпня, с.12.

Філіппов О., Казнить нельзя помиловать, Старий Замок, 1999, 21 січня, с. 12 (стаття про прийняття герба Мукачева у 1998 р. була вилучена з друку)

Шамбора О. Обличчя міста – герб і прапор, Новини Южного, 2003, 3 травня, с. 9.

Шамбора О. Зорова символіка міста Южного, Новини Южного, 2003, 12 липня , с. 9.

Штернберг Я. Отчий край. Історія. Міські та містечкові герби краю. Герб Мукачева, Новини Закарпаття, 1991, 9 лютого, с. 11.

Южный получил в подарок герб, Новини Южного, 1998, 10 жовтня 1998, с. 9.

Южне: сторінки живої історії [іст.-краєзнавчий], 2008 /Упоряд. Ю.А. Самонін, М.Ю.Мовчан, С.А.Кулініч, Одеса: Друк, 344 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Bereg vármegye pecsétjei, 2017. Nyiregyháza, 42 old. (in Hungarian).

Dulgău B., 1997. Sigilile institutilor Sătmărene din secolele XVI-XIX, Satu-Mare: Editura Muzeului Sātmārean, 345 p. (in Romanian).

Grechy`lo A., 1998. Ukrayins`ka mis`ka geral`dy`ka [Ukrainian city heraldry], Kiev - Lviv, 191 p.. (in Ukrainian).

Grechy`lo A., Savchuk Yu., Svarny`k I., 2001. Gerby` mist Ukrayiny` (XIV – I pol. XX st.) [Coats of arms of Ukrainian cities (ХІV - І half of the ХХ century], K.: Brama, 400 p.). (in Ukrainian).

Derzhavny`j arxiv Zakarpats`koyi oblasti ( dali DAZO), f.151. Pravlenie Mukachevskoj greko-katolicheskoj eparhii, g. Uzhgorod, op. 25, spr. 50. Gramota generala obshhestva iezuitov ob organizacii iezuitskoj kollegii v Uzhgorode. Nachato 19 oktjabrja 1636 g. 19 oktjabrja 1636 g., 1 ark. [Сharter of the General of the Society of Jesuits on the organization of the Jesuit Board in Uzhhorod. Started October 19, 1636. Сompleted October 19, 1636, 1 p.]. (in Ukrainian).

DAZO, f. 721. Burgomistr, g. Beregovo, op. 1, spr. 705. Delo ob izgotovlenii pechati g. Beregsas [The case of the manufacture of the seal of Beregsas city], Nachato 9 dekabrja 1902 g. Okoncheno 24 avgusta 1904 g., 16 ark. (in Ukrainian).

DAZO, f. 1589. Glavnyj starosta gor. Mukachevo. Kollekcija Vladislava Vari (1427 - 1850), op. 1, spr. 1. Gramota korolevy Vengrii i Pol'shi Elisavety ot 22 maja 1376 g. o razreshenii zhiteljam goroda Mukachevo pol'zovanija pechat'ju s izobrazheniem sv. Martina, [Charter from the Queen of Hungary and Poland Elizabeth from May 22, 1376, permission to residents of the city of Mukachevo to use the seal with the image of St. Martina], 2 ark. (in Ukrainian).

Dlya UzhNU rozroby`ly` novy`j gerb i prapor [For UzhNU they have developed a new coat of arms and a flag]. [online] Dostupno: https://zaholovok.com.ua/uzhnu-maje-novii-gerb-i-prapor. (data zvernennya: 24.04.2019). [online] Available at: https://zaholovok.com.ua/uzhnu-maje-novii-gerb-i-prapor. (application date: 24.04.2019). (in Ukrainian).

Konferenciya trudovogo kolekty`vu UzhNU: universy`tet maye novu Vchenu radu, Statut i perspekty`vy` na status doslidny`cz`kogo [UzhNU Labor Collective Conference: University has a new Academic Council, Statute and prospects for research status], Mediacentr UzhNU [online] Dostupno http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/konferentsiya-trudovogo-kolektivu-uzhnu.htm. (data zvernennya: 24.04.2019). (in Ukrainian).

Kuly`kovs`ky`j V., Mary`kon` B., 2010. Pechatky`, gerby` mist i sil Zakarpattya [Seals, coats of arms of cities and villages of Transcarpathia], Uzhgorod, 112 s.; (in Ukrainian).

Mary`kon` B., N`orba V.,2010. Geral`dy`ka Zakarpattya. Gerby` i pechatky` mist, sil ta sely`shh [Heraldry of Transcarpathia. Coats of arms and seals of cities, villages and settlements], Uzhgorod: «Krayevy`dy` Karpat», 96 s. (in Ukrainian).

Mis`kov I.O., 2012. Svyaty`j Martin yak obraz ta pokrovy`tel` Mukacheva, [St. Martin as an image and patron of Mukachevo], Karpaty`ka, № 41, s. 156-176. (in Ukrainian).

Mis`kov I.O., 2014. Do py`tannya ikonografiyi svyatogo Martina u sfragisty`ci, zhy`vopy`si ta geral`dy`ci na pry`kladi m.Mukachevo [On the issue of St. Martin's iconography in sphragistics, painting and heraldry, with  Mukachevo city as an example], Karpaty`ka, № 43, Uzhgorod, 2014, s. 259-280. (in Ukrainian).

Naukovo-dopomizhny`j fond muzeyu m. Yuzhnogo (dali NDFM m.Yuzhnogo) №1808, op. 1, spr. 1 [Scientific and Subsidiary Fund of the Museum of the City of Yuzhnyi (further SSFM of Yuzhnyi] № 1808, d. 1, c. 1) (in Ukrainian):

a) «Polozheny`e o konkurse na razrabotku gerba g.Yuzhnogo» [«Regulations on the competition for the development of the coat of arms of Yuzhnyi»], №172 ot 20 aprelya1994 g., 1 ark., (in Ukrainian);

b) Rishennya «Pro zatverdzhennya gerba m.Yuzhnogo» [Decision «On Approval of the Coat of Arms of Yuzhnyi»],  №38-III-XXIII vid 23 chervnya 1998 r., №85-X-XIII vid 27 serpnya 1998, 1 ark. (in Ukrainian);

v) Eksperty`za dvox gerbiv M.M.Pidmogy`l`nogo ta S.I.Goncharova (tobto gerba m.Yuzhnogo – avt.) zroblena chlenom Pivdennogo viddilennya Ukrayins`kogo Geral`dy`chnogo Tovary`stva (PV UGT) V.G.Verby`cz`ky`m vid 14.09.1998 r. [An examination of the two coats of arms of M.M. Pidmogylny and S.I. Goncharov (that is, the coat of arms  of the city Yuzhnyi - author) was made by a member of the Southern Branch of the Ukrainian Heraldry Society (UHS), V.G.Verbytsky from September 14, 199], 1 ark. (in Ukrainian);

g) Ly`st sekretarya geral`dy`chnoyi komisiyi  PV UGT Bondarenka P. V. do mis`kogo golovy` m.Yuzhnogo Zhuravlya O.M. z pry`vodu zaminy` kartusha gerba Yuzhnogo z franczuz`kogo na elekty`chny`j ( ispans`ky`j – avt.) [Letter from the secretary of the Heraldic Commission SD UHS Bondarenko P.V. to the City Mayor of Yuzhnyi Zhuravel O. M. on the replacement of the cartouche of the Yuzhnyi’s coat of arms  from French to Eleatic (Spanish – Author], 1, 1 ark.; ly`st bez daty` (in Ukrainian); 

d) Geral`dy`chno-vekselologichna eksperty`za proektiv gerba (avtor Goncharov S.I., spivavtor chastkovoyi dorobky` V.G.Verby`cz`ky`j) ta praporiv, pobudovany`x na osnovi gerba (avtor V.G.Verby`cz`ky`j) zroblena chlenom Pivdennogo viddilennya Ukrayins`kogo Geral`dy`chnogo Tovary`stva (PV UGT) T.G. Goncharukom vid 23.04.2003 r. [Heraldic-billing examination of the designs of the coat of arms (written by Goncharov S.I., co-author of the partial work of V.G. Verbytsky) and flags built on the basis of the coat of arms (by V.G. Verbytsky) made by a member of the Southern Branch of the Ukrainian Heraldry Society (UHS) T.G. Goncharuk from April 23, 2003], 1 ark. ( (in Ukrainian);

e) Rishennya Yuzhnens`koyi mis`koyi rady` pro zatverdzhennya sy`mvoliky` mista vid 29 travnya 2003 roku #226-XXIV, [The decision of the Yuzhnyi city council on the approval of the city's symbolism from May 29, 2003, No. 226-ХХІV], 1 ark. (in Ukrainian);

ye) Geral`dy`chno-vekselologichna eksperty`za proektiv gerba ta prapora mista Yuzhnogo Andriya Grechy`la, golovy` Ukrayins`kogo Geral`dy`chnogo Tovary`stva (UGT) vid 24 ly`pnya 2003 roku, [Heraldic-billing examination of the projects of the coat of arms and flag of the Yuzhnyi city by Andrii Hrechylo, chairman of the Ukrainian Heraldry Society (UHS) from July 24, 2003], 1 ark. (in Ukrainian);

zh) Sty`sla poyasnyuval`na zapy`ska do proektiv gerba ta praporiv v m. Yuzhnomu Odes`koyi obl. [A brief explanatory note to the designs of the coat of arms and flags in the city of Yuzhnyi of  Odesa oblast], 4 ark. (in Ukrainian);

z) Zmist i opy`s sy`mvoliky` mista Yuzhnogo [The content and description of the symbols of the city of Yuzhnyi], 2 ark. (in Ukrainian).

Oficy`ns`ky`j R. Yuvilej Uzhgorods`kogo universy`tetu [Jubilee of Uzhhorod University] [online] Dostupno: https://zaholovok.com.ua/yuvilei-uzhorodskogo-universitetu. (data zvernennya: 24.04.2019). (in Ukrainian).

Panchenko V., 2000. Mis`ki ta mistechkovi gerby` Ukrayiny` [City and Town Coats of Arms of Ukraine], K.: Prosvita, 204 s.: il. in Ukrainian).

Sy`mvolika Uzhgorods`kogo universy`tetu [Symbolics of Uzhhorod University], 2001, Uzhgorod: Vy`davny`cztvo «My`stecz`ka liniya», 16 s. (in Ukrainian).

Ukrayina: gerby` ta prapory`, 2010 / avt. proektu ta upor [Ukraine: coats of arms and flags, 2010 / project’s author and compiler]: V.G. Ky`slyak, O.A. Neskoromny`j. K. : Parlaments`ke vy`d-vo, 456 s.: ilyust. – ukr., ros., ang. [online] Dostupno: http://heraldry.com.ua (data zvernennya: 24.04.2019). (in Ukrainian).

Filippov O., Pid plashhem Svyatogo Martina [Under the Cloak of St. Martin],  Novy`ny` Mukacheva, 1994, 12, 19 travnya, s. 4. (in Ukrainian).

Filippov O., 2012. Pid plashhem Svyatogo Martina (Istoriya gerba m.Mukachevo 1376-1943 rr.) [Under the cloak of St. Martin (History of the coat of arms of Mukachevo city], Uzhgorod: Poligrafcentr „Lira”, 68 s.: il. (in Ukrainian).

Filippov O., Fedak M., Do py`tannya pro geral`dy`ku mista,  [On the issue of heraldry of the city], Stary`j Zamok, 1998, 13 serpnya, s.12. (in Ukrainian).

Filippov O., Kaznit' nel'zja pomilovat' [Executed cannot be pardoned], Stary`j Zamok, 1999, 21 sichnya, s.12 (stattya pro pry`jnyattya gerba Mukacheva u 1998 r. bula vy`luchena z druku). (in Ukrainian).

Shambora O. Obly`chchya mista – gerb i prapor [The face of the city is the coat of arms and flag], Novy`ny` Yuzhnogo, 2003, 3 travnya, s.9. (in Ukrainian).

Shambora O. Zorova sy`mvolika mista Yuzhnogo [Visual Symbols of the City of Yuzhnyi], Novy`ny` Yuzhnogo, 2003, 12 ly`pnya , s.9. (in Ukrainian).

Shternberg Ya. Otchy`j kraj. Istoriya. Mis`ki ta mistechkovi gerby` krayu. Gerb Mukacheva [Native Land. History. City and town coats of land. Coat of arms of Mukachevo], Novy`ny` Zakarpattya, 1991, 9 lyutogo, s. 11. (in Ukrainian).

Juzhnyj poluchil v podarok gerb [Yuzhnyi received a coat of arms as a gift],  Novy`ny` Yuzhnogo, 1998, 10 zhovtnya 1998, s. 9. (in Russian).

Yuzhne: storinky` zhy`voyi istoriyi [ist.-krayeznavchy`j] [Yuzhne: pages of living history [local history], 2008 /Uporyad. Yu.A. Samonin, M.Yu.Movchan, S.A.Kulinich, Odesa: Druk, 344 s. (in Ukranian).

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. Наказом Міністерства освіти і науки України збірник включено до КАТЕГОРІЇ «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «ІСТОРИЧНІ НАУКИ» (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р., додаток 8). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +380506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua. ISSN: 2523-4498