СТВОРЕННЯ МІСЬКИХ ГЕРБІВ ЮЖНОГО, МУКАЧЕВА ТА ПРОЕКТУ НОВОГО ГЕРБА УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

  • Ivan Miskov кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін. Закарпатська академії мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.170520

Ключові слова:

дослідник, архів, музей, документ, художник, геральдика, герб, сфрагістика, печатка, відбиток печатки, гербова печатка, щит, символічна фігура, дворянська родина, місто, університет, Св. Мартін, Другети, дрізд.

Анотація

Автор на основі джерел розглянув питання створення міських гербів Южного, Мукачева та проекту нового Ужгородського університету.  Мета даного дослідження містила наступне: розкриття процесу створення герба міста Южний; яким є сучасний герб Мукачева і саме постать Св.Мартіна як єпископа чи вершника на коні; чи потрібний був новий герб Ужгородського університету, у зв’язку з віднайденням нової дати заснування вищої школи – 400 років (1613 р.).         Виходячи з мети дослідження, аналізу останніх публікацій, викладу основного матеріалу статті, автор прийшов до попередніх висновків.   Потрібно дуже ретельно підходити до створення герба будь-якого населеного пункту. При виборі символічних фігур герба потрібно обирати ті фігури, які символізують та характеризують той чи інший населений пункт. Потрібно звичайно консультуватися при розробці герба з фахівцями з Українського Геральдичного Товариства (УГТ), котрі можуть провести геральдичну експертизу, надати необхідну інформацію і т.д. У випадку зі створенням і прийняттям герба м.Южний, цей процес тривав 1994 по 2003 рік. При створенні або поверненні до зображення старого герба, котрий би міг бути або стати новим-старим  гербом міста, потрібно добре знати історію та геральдику того  чи іншого населеного пункту, а особливо появу та використання відбитків печаток (печатей) на документах міського самоуправління. Так, склалося, що у ХІХ ст. у м. Мукачеві, тоді Мункачі використовували три печатки Св. Мартін з посохом (одна) і Св. Мартін на коні (дві), відповідно у діловодстві та церковних справах. Відомий кольоровий опис герба Мункача (Мукачева) з 1906 року: «В синьому полі щита із зеленою основою Святий Мартін, єпископ, у римському рицарському вбранні, на голові шолом. Він сидить на білому коні, вкритому червоним покривалом, і відтинає мечем свого червоного плаща. Відтятий шмат він віддає напіводягненому мукачівському жебраку. Верхівка щита прикрашена гербовою золотою короною». Майже через століття було прийнято новий герб Мукачева (1998 р.), який поєднав у собі дві символічні фігури Св. Мартіна: єпископ з посохом, а друга рука благословляє; і римський вершник на коні, відтинає мечем частину свого червоного плаща, яку віддає жебракові. Опис герба наступний: у синьому полі іспанського геральдичного щита зображений Святий Мартін у білому єпископському одязі, лівою рукою тримає пастирський посох, а правою срібний щиток, у полі якого зображено золотий меч, який розрізає червоний плащ. У зв’язку з майбутнім святкуванням «400 річного ювілею» вищої освіти на Закарпатті, де акцентувалась увага про наступництво Ужгородського університету, який був створений на основі єзуїтської колегії (1613 р., пізніше гімназії), заснованої дворянською родиною Другетів, постало питання про створення нового герба УжНУ. Були представлені два проекти нових гербів Олександра Поповича (члена УГТ) та Лесі Поліхи, де основною символічною фігурою на щиті є дрізд. Обидва проекти так і не були затверджені. Якби було доведено, що УжНУ має 400 роківі це дійсно пов’язано з родиною Другетів, то обов’язково новий університетський герб мав би містити у собі герб (серце щита) дворянської родини Другетів – сім дроздів.

Посилання

Bereg vármegye pecsétjei, 2017. Nyiregyháza, 42 old.

Dulgău B., 1997. Sigilile institutilor Sătmărene din secolele XVI-XIX, Satu-Mare: Editura Muzeului Sātmārean, 345 p.

Гречило А., 1998. Українська міська геральдика, Київ-Львів, 191 c.

Гречило А., Савчук Ю., Сварник І., 2001. Герби міст України (ХІV – І пол. ХХ ст.), К.: Брама, 400 c.

Державний архів Закарпатської області (далі ДАЗО), ф.151. Правление Мукачевской греко-католической епархии, г. Ужгород, оп. 25, спр. 50. Грамота генерала общества иезуитов об организации иезуитской коллегии в Ужгороде. Начато 19 октября 1636 г. Окончено 19 октября 1636 г., 1 арк.

ДАЗО, ф. 721. Бургомистр, г. Берегово, оп. 1, спр. 705. Дело об изготовлении печати г. Берегсас. Начато 9 декабря 1902 г. Окончено 24 августа 1904 г., 16 арк.

ДАЗО, ф. 1589. Главный староста гор. Мукачево. Коллекция Владислава Вари (1427 - 1850), оп. 1, спр. 1. Грамота королевы Венгрии и Польши Елисаветы от 22 мая1376 г. о разрешении жителям города Мукачево пользования печатью с изображением св. Мартина, 2 арк.

Для УжНУ розробили новий герб і прапор. [online] Доступно: https://zaholovok.com.ua/uzhnu-maje-novii-gerb-i-prapor. (дата звернення: 24.04.2019).

Конференція трудового колективу УжНУ: університет має нову Вчену раду, Статут і перспективи на статус дослідницького//Медіацентр УжНУ [online] Доступно http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/konferentsiya-trudovogo-kolektivu-uzhnu.htm. (дата звернення: 24.04.2019).

Куликовський В., Мариконь Б., 2010. Печатки, герби міст і сіл Закарпаття, Ужгород, 112 с.; іл.

Мариконь Б., Ньорба В.,2010. Геральдика Закарпаття. Герби і печатки міст, сіл та селищ, Ужгород: «Краєвиди Карпат», 96 с.

Міськов І.О., 2012. Святий Мартін як образ та покровитель Мукачева, Карпатика, № 41, с. 156-176.

Міськов І.О., 2014. До питання іконографії святого Мартіна у сфрагістиці, живописі та геральдиці на прикладі м. Мукачево, Карпатика, № 43, Ужгород, 2014, с. 259-280.

Науково-допоміжний фонд музею м. Южного (далі НДФМ м.Южного) №1808, оп. 1, спр. 1:

а) «Положение о конкурсе на разработку герба г.Южного» №172 от 20 апреля1994 г., 1 арк.;

б) Рішення «Про затвердження герба м.Южного» №38-ІІІ-ХХІІІ від 23 червня 1998 р., №85-Х-ХІІІ від 27 серпня 1998, 1 арк.;

в) Експертиза двох гербів М.М.Підмогильного та С.І.Гончарова (тобто герба м.Южного – авт.) зроблена членом Південного відділення Українського Геральдичного Товариства (ПВ УГТ) В.Г.Вербицьким від 14.09.1998 р., 1 арк.;

г) Лист секретаря геральдичної комісії ПВ УГТ Бондаренка П. В. до міського голови м.Южного Журавля О.М. з приводу заміни картуша герба Южного з французького на електичний (іспанський – авт.) , 1 арк.; лист без дати;

д) Геральдично-векселологічна експертиза проектів герба (автор Гончаров С.І., співавтор часткової доробки В.Г.Вербицький) та прапорів, побудованих на основі герба (автор В.Г.Вербицький) зроблена членом Південного відділення Українського Геральдичного Товариства (ПВ УГТ) Т.Г. Гончаруком від 23.04.2003 р., 1 арк..;

е) Рішення Южненської міської ради про затвердження символіки міста від 29 травня 2003 року №226-ХХІV, 1 арк.;

є) Геральдично-векселологічна експертиза проектів герба та прапора міста Южного Андрія Гречила, голови Українського Геральдичного Товариства (УГТ) від 24 липня 2003 року, 1 арк.;

ж) Стисла пояснювальна записка до проектів герба та прапорів в м. Южному Одеської обл.., 4 арк.;

з) Зміст і опис символіки міста Южного, 2 арк.

Офіцинський Р. Ювілей Ужгородського університету [online] Доступно: https://zaholovok.com.ua/yuvilei-uzhorodskogo-universitetu. (дата звернення: 24.04.2019).

Панченко В., 2000. Міські та містечкові герби України, К.: Просвіта, 204 с.: іл..

Символіка Ужгородського університету, 2001, Ужгород: Видавництво «Мистецька лінія», 16 с.

Україна: герби та прапори, 2010 / авт. проекту та упор. : В.Г. Кисляк, О.А. Нескоромний? К.: Парламентське вид-во, 456 с. : ілюст. – укр., рос., анг. [online] Доступно: http://heraldry.com.ua (дата звернення: 24.04.2019).

Філіппов О., Під плащем Святого Мартіна, Новини Мукачева, 1994, 12, 19 травня, с. 4.

Філіппов О., 2012. Під плащем Святого Мартіна (Історія герба м.Мукачево 1376-1943 рр.), Ужгород: Поліграфцентр „Ліра”, 68 с.: іл.

Філіппов О., Федак М., До питання про геральдику міста, Старий Замок, 1998, 13 серпня, с.12.

Філіппов О., Казнить нельзя помиловать, Старий Замок, 1999, 21 січня, с. 12 (стаття про прийняття герба Мукачева у 1998 р. була вилучена з друку)

Шамбора О. Обличчя міста – герб і прапор, Новини Южного, 2003, 3 травня, с. 9.

Шамбора О. Зорова символіка міста Южного, Новини Южного, 2003, 12 липня , с. 9.

Штернберг Я. Отчий край. Історія. Міські та містечкові герби краю. Герб Мукачева, Новини Закарпаття, 1991, 9 лютого, с. 11.

Южный получил в подарок герб, Новини Южного, 1998, 10 жовтня 1998, с. 9.

Южне: сторінки живої історії [іст.-краєзнавчий], 2008 /Упоряд. Ю.А. Самонін, М.Ю.Мовчан, С.А.Кулініч, Одеса: Друк, 344 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історіографія та джерелознавство