СТАНОВЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ АУГСБУРЗЬКОГО ВІРОВИЗНАННЯ НА ТЕРЕНАХ СЛОВАЧЧИНИ НА ПОЧАТКУ XVII ст.

Автор(и)

  • Ivan Borys аспірант кафедри античності, середньовіччя та історії України домодерної доби ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.170828

Ключові слова:

Реформація, церква, віра, Бог, лютеранство, християнство, католицизм, духовенство, Жилінський синод, суперінтендант.

Анотація

У статті розглядається процес становлення організаційної структури Євангельської церкви Аугсбурзького віровизнання на теренах Словаччини на початку XVII ст. Розглядаються та аналізуються питання пов’язані з проведенням Жилінського синоду, прийнятті і правовому закріпленні в релігійному житті його основних актів та постанов. Жилінський синод був першим законодавчим синодом Євангельської церкви у Словаччині. На цьому синоді було прийнято перші закони інституційного життя, чим закладено міцний фундамент для створення самостійної юридичної церковної організації лютеран на території сьогоднішньої Словаччини. Скликання Жилінського синоду в 1610 році дозволила сприятлива політична ситуація в Угорському королівстві. У 1606 році було укладено Віденський мир. Цим миром в Угорщині вперше було забезпечено свободу віросповідання. Зміст законодавчих статей, які надавали протестантам свободу де-юре, де-факто можна було забезпечити тільки на законодавчих зборах – синоді. Реалізували канонічне життя протестантів та створити їх самостійний юридичний інститут поставив собі за мету переконаний протестант Юрай Турзо. Інститут палатина дозволяв йому створити сприятливі умови для скликання першого синоду Верхньої Угорщини до Жиліни на 28 березня 1610 р. Синод засідав три дні, протягом яких учасники синоду прийняли перші закони лютеранської церкви і обрали своїх перших суперінтендантів (єпископів). Авторами перших 16-ти законів Синоду (статті закону, канони) та присяги суперінтендантів були представники із духовного стану Еліаш Лані, Александер Соковіні (Socovinus) та зі світського стану Ярослав Змешкал і Юрай Леготскі. Палатин Юрай Турзо схвалив закони Синоду і направив їх до друку до Бардіївської друкарні. Надруковану копію законів Синоду розіслали у десять жуп Верхньої Угорщини. Цим було закладено організаційну базу та церковний інститут Євангельської церкви в Словаччині. Водночас, це означало і юридичний відхід лютеран від католицької церкви. Зміст законів Синоду був твердо закріплений у істинній вірі та чистоті лютеранського вчення.

Посилання

Bodnárová, M., 2010. Žilinská synoda a jej význam pre Evanjlejickú a. v. cirkev na Slovensku. Akty a závery zákony a ustanovenia Žilinskej synody, ed., Kovačka M., Martin, Slovenská národná knižnica, S. 53-59.

Bodnárová, M., 2015. Príprava, priebeh a vysledky Spisskopodhradskej synody konanej v roku 1614. Od reformácie po založenie cirkvi: A reformációtól egyházalapításig: a szepesváraljai zsinat 400. évfordulójára: k 400. výročiu synody v Spišskom Podhradí. [1. vyd.], ed., Peter Kónya, Annamária Kónyová, Prešov, S. 36-52.

Bokes, F., 1946. Dejiny Slovenska a Slovákov od najstarších čias po oslobodenie, Bratislava, Slovenska academia vied a umeni, 477 s.

Čaplovič, D., 2001. Problematika cirkevných dejín 1517-1681, Bratislava, Veda, 147 s.

Daniel, D. P., 1989. Výkum obdobia reformácie na Slovensku. Historický časopis, Ročník 37, Čislo 4, S. 572-592.

Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry. 3, 2002. Zost., Pavel Uhorskai, Július Alberty a kolektiv, Liptovský Svätý Mikuláš, Tranoscius, 504 s.

Klátik, M., 2010. Prvá zákonodarná synoda ECAV 400. výročie Žilinskej synody. Postavy a udalosti doby Žilinskej synody. Zborník k 400. výročiu Žilinskej synody v roku 1610, Liptovský Mikuláš, S. 10-15.

Kónya, P., 2010. Konfesionalizácia na Slovensku v 16.-18. storočí, Prešov, Prešovská univerzita, 232 s.

Kovačka, M., 2010. Akty a závery - Zákony a ustanovenia Žilinskej synody, Martin, Slovenská národná knižnica, 111 s.

Kovačka, M., 2010. Akty a závery - Zákony a ustanovenia Žilinskej synody z roku 1610. Postavy a udalosti doby Žilinskej synody. Zborník k 400. výročiu Žilinskej synody v roku 1610, Liptovský Mikuláš, S. 125-132.

Kovačka, M., Prípravné porady k zvolaniu prvej krajinskej synody a činnosť Petra Révaia. Postavy a udalosti doby Žilinskej synody. Zborník k 400. výročiu Žilinskej synody v roku 1610, Liptovský Mikuláš, S. 89-92.

Kvačala, J., 1935. Dejiny reformácie na Slovensku, Liptovský Svätý Mikuláš, Tranoscius, 303 s.

Mannová, E., 2003. Krátke dejiny Slovenska, Bratislava, AEP, 368 s.

Od reformácie po založenie cirkvi: A reformációtól egyházalapításig: a szepesváraljai zsinat 400. évfordulójára: k 400. výročiu synody v Spišskom Podhradí. [1. vyd.], 2015. Ed., Peter Kónya, Annamária Kónyová, Prešov, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 438 s.

Peťkovský, O., 2010. Zvolanie a priebeh Žilinskej synody. Postavy a udalosti doby Žilinskej synody. Zborník k 400. výročiu Žilinskej synody v roku 1610, Liptovský Mikuláš, S. 93-97.

Petrík, J., 1946. Dejiny slovenských evanjelických a. v. služieb Božích, Liptovský Mikuláš, Tranoscius, 321 s.

Veselý, D., 2004. Dejiny kresťanstva a reformácie na Slovensku, Liptovský Mikuláš, Tranoscius, 384 s.

История Словакии, 2003. Пер. со словац. И. А. Богдановой, В. В. Марьиной, с анг. О. В. Хавановой, науч. ред. Ю. В. Богданов, Институт славяноведения РАН, М.: Евролинц, 435 с.

Товтин, Я., 2011. Суспільно-політичне становище словацьких земель у складі монархії Габсбургів (1526-1610 рр.), Ужгород, Ліра, 160 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Всесвітня історія