DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.170868

СТАНОВЛЕННЯ І ДУХОВНО-СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ПАРАФІЇ СВ. КЛИМЕНТА В ПРАЗІ В 1930-х рр.

Viktor Kichera

Анотація


У статті йдеться про активну діяльність о. Василя Гопка, єпископа Павла Гойдича, багатьох доброчинців та державних урядовців для створення празької парафії в міжвоєнній історії Греко-Католицької Церкви Чехословаччини. Парафія розмістилася в костьолі св. Климента. Діяльність її першого пароха о. Василя Гопка, як і його наступників, мала велике значення для опіки над греко-католицькою молоддю, емігрантами до Америки з Підкарпаття та Пряшівщини, безробітними та загалом для надання духовної опіки вихідцям із східної частини держави. Заснування парафії і її юридичне оформлення було непростою справою й тривало роками. Врешті у 1934 р. о. Василя Гопка офіційно призначено парохом, котрий став духовним батьком і організатором вірників навколо приходу св. Климента. Велике значення мала соціальна опіка над емігрантами і заробітчанами, так як серед більшості греко-католицької громади переважали студенти, різноробочі, прислуга та військові, котрі не мали достатнього заробітку для підтримки власної парафії. Більше того, сам о. Василь Гопко та інші представники громади, влаштовували обіди, подарунки для незаможних парафіян (одяг та взуття); здійснювали допомогу емігрантам через товариство св. Рафаеля, надаючи духовну, перекладацьку та навігаційну підтримку. Старання урядовців до створення приходу греко-католиків у Празі були досить помірними, проте наявність таких приходів у сусідніх столицях змушувало уряд до певних дій. Загалом треба наголосити, що Чехословацька держава уникала безпосереднього фінансування майбутньої парафії, а тому для цього було переведено утримання з приходу Пакаштова. Чехословацька влада (уряд) матеріально долучилася до створення фари, надавши частину університетської бібліотеки. Безумовно, великим був подарунок від празьких католиків в особі архієпископа Франтішека Кордача, котрий подарував костьол св. Климента, що став окрасою греко-католицької громади.

 


Ключові слова


Василь Гопко; духовно-соціальна опіка; Павло Гойдич; парафія св. Климента; Франтішек Кордач; Чехословацька держава.

Повний текст:

PDF

Посилання


Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky (AMZV ČR). Sekce IІ. Кart.64. Církevní vecí. Č. 70811/1931.

AMZV ČR, к. 64, č. 61414/1933.

AMZV ČR, к. 64, č. 146596/1933.

Borza, P., 2003. Blahoslavený Vasiľ Hopko prešovský pomocný biskup (1904 – 1976): vydané pri príležitosti 100. výročia narodenia blahoslaveného biskupa a mučeníka Vasiľa Hopka, Prešov: Petra, 95 s.

Borza, P., 2013. K dejinám Gréckokatolíckej farnosti sv. Klimenta v Prahe In: Jaroslav Coranič [ed.]. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí III, Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej Univerzity, s. 367-375.

Coranič, J., 2013. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1918-1939. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 415 s.: il.

Modus vivendi mezi Svatým stolcem, a Československou republikou. In: Marek Šmíd – Michal Pehr – Jaroslav Šebek – Pavel Helan [eds.]. Československo a Svatý stolec III. Diplomatická korespondence a další dokumenty 1918-1928. Výberová edice. Praha: Masarykův ústav a Archiv ČR, 2015, s. 564-566.

Národní archiv v Praze (NA v Praze). Fond 371. Presidium Ministerstva školství a národní osvěty (MŠANO). Karton 3884. Č. 101.074/1931.

NA v Praze, f. 371, k. 3884, č. 146.375/1933.

NA v Praze, f. 371, k. 3884, č. 41.400/1934.

NA v Praze, f. 371, k. 3884, č. 48.833/1934.

NA v Praze, f. 371, k. 3884, č. 110.319/1935.

NA v Praze, f. 371, k. 3884, č. 26.027/1936.

NA v Praze, f. 371, k. 3884, č. 117.898/1936.

NA v Praze, f. 371, k. 3884, č. 125.052/1936.

NA v Praze, f. 371, k. 3884, č. 125.038/1938.

NA v Praze, f. 371, k. 3884, č. 138.269/1939.

За гр. кат. Церковъ въ Прагђ, 1931. Душпастырь. Урядовый и духовный органъ епархіи Мукачевской и Пряшевской, янв.-февр, ч. 1-2, с. 13-15.

Наши вђсти, 1934. Душпастырь. Урядовый и духовный органъ епархіи Мукачевской, рочник ХІ, мартъ-май, число 3-5, с. 84-85.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky (AMZV ČR). Sekce IІ. Кart.64. Církevní vecí. Č. 70811/1931.

AMZV ČR, к. 64, č. 61414/1933.

AMZV ČR, к. 64, č. 146596/1933.

Borza, P., 2003. Blahoslavený Vasiľ Hopko prešovský pomocný biskup (1904 – 1976): vydané pri príležitosti 100. výročia narodenia blahoslaveného biskupa a mučeníka Vasiľa Hopka, Prešov: Petra, 95 s. (іn Slovak).

Borza, P., 2013. K dejinám Gréckokatolíckej farnosti sv. Klimenta v Prahe In: Jaroslav Coranič [ed.]. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí III, Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej Univerzity, s. 367-375. (іn Slovak).

Coranič, J., 2013. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1918-1939. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 415 s.: il. (іn Slovak).

Modus vivendi mezi Svatým stolcem, a Československou republikou. In: Marek Šmíd – Michal Pehr – Jaroslav Šebek – Pavel Helan [eds.]. Československo a Svatý stolec III. Diplomatická korespondence a další dokumenty 1918-1928. Výberová edice. Praha: Masarykův ústav a Archiv ČR, 2015, s. 564-566. (іn Czech).

Národní archiv v Praze (NA v Praze). Fond 371. Presidium Ministerstva školství a národní osvěty (MŠANO). Karton 3884. Č. 101.074/1931.

 NA v Praze, f. 371, k. 3884, č. 146.375/1933.

 NA v Praze, f. 371, k. 3884, č. 41.400/1934.

 NA v Praze, f. 371, k. 3884, č. 48.833/1934.

 NA v Praze, f. 371, k. 3884, č. 110.319/1935.

 NA v Praze, f. 371, k. 3884, č. 26.027/1936.

 NA v Praze, f. 371, k. 3884, č. 117.898/1936.

 NA v Praze, f. 371, k. 3884, č. 125.052/1936.

 NA v Praze, f. 371, k. 3884, č. 125.038/1938.

 NA v Praze, f. 371, k. 3884, č. 138.269/1939.

Za gr. kat. Cerkovъ vъ Pragђ [For gr. cat Church in Prague], 1931. Dushpastry. Government and spiritual organ of the dioceses of Mukachevo and Preseov, Jan.-Feb., Part 1-2, pp. 13-15.) (in Ukrainian).

 Nashy` vђsty` [Our Issues], 1934. Dushpastry. Government and spiritual organ of the dioceses of Mukachevo, the Year XI, March-May, the number 3-5, p. 84-85.) (in Ukrainian).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. Наказом Міністерства освіти і науки України збірник включено до КАТЕГОРІЇ «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «ІСТОРИЧНІ НАУКИ» (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р., додаток 8). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +380506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua. ISSN: 2523-4498