ЯНОШ КАДАР ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ УГОРЩИНИ

Автор(и)

  • Ivanna Skyba кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри модерної історії України та зарубіжних країн, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(40).2019.171134

Ключові слова:

Угорська Народна Республіка, Янош Кадар, політика консолідації, «соціалістичний табір», «м’яка диктатура», Угорська соціалістична робітнича партія.

Анотація

Метою статті є спроба коротко охарактеризувати політичну діяльність одного з найавторитетніших керівників Угорщини – Яноша Кадара (1956-1988 рр.). На основі аналізу головних наукових праць, прагнемо показати, що саме цей керівник був одним з найхаризматичніших державних діячів країн так званого «соціалістичного табору». Нелегкими були його дитячі та юнацькі роки. Драматичні мотиви життя загартували Яноща Кадара і дозволили йому стрімко і впевнено рухатися на вершину політичної кар’єри. Прийшовши до влади за сприяння вищого радянського керівництва у 1956 р., він ефективно керував Угорщиною до 1988 р. До травня 1988 р. був незмінним першим (генеральним) секретарем ЦК Угорської соціалістичної робітничої партії.

Реалізація соціалізму радянської моделі в Угорській Народній Республіці у 1960-1980-х роках відрізнялась від аналогічних спроб в інших країнах-членах Організації Варшавського Договору. Це було пов’язано з тим, що легітимізація режиму Яноша Кадара здійснювалася шляхом проведення політики консолідації, метою якої була деполітизація угорського суспільства та забезпечення відносно високого рівня життя в країні. Успіхи Угорщини в 60-70-х роках ХХ ст. були пов’язані саме з іменем цього політика, який виокремлювався серед інших керівників соціалістичних країн масштабом своєї особистості та увагою до людей. Завдяки його зусиллям, соціалізм в Угорщині перетворився із адміністративно-командного на «соціалізм з людським обличчям», система правління із тоталітарної – на авторитарну з елементами демократизму. Янош Кадар став популярним серед угорського народу і, згідно опитування суспільної думки, входить до трійки найповажніших керівників Угорщини (після королів Святого Іштвана та Матяша).

 

Посилання

Cartledge, B., 2006. The Will to Survive. A History of Hungary, New Yourk, 486 p.

Gough, R., 2006. A Good Comarade Janos Kadar. Communism and Hungary, London - New Yourk, 323 p.

Gyurkó, L., 1982. Arcképvázlat történelmi háttérrel, Bp., 385 old.

Huszár, T., 2003. Kádár János politikai életrajza I-II, Bp., 384 old.

Kádár János birái előtt. Egyszer fent, egyszer lent. 1949-1955., 2001. Párhuzamos Archivum. Varga Laszló, Bp., 742 old.

Kádár János első kormányának jegyzőkönyvei 1956. November 7 – 1958. Január 25, 2009. Magdolna Baráth, Bp., 1248 old.

Kiss М, S., Kádár. [online] Доступно: http://www.rubicon.hu/megrendelheto/termek_cikkek/m_kiss_sandor_kadar/1/1/0. (дата звернення: 07.04. 2019).

Konrád, Gy., Budapest 1956. Die ungarische Revolution. [online] Доступно: http://www.konradgyorgy.hu/muvek.php?id=13&e=87 (дата звернення: 07.04. 2019).

Kornis, M., 2006. Kádár János utólsó beszéde. Szabad előadás. Dokumentumregény, Bp., 268 old.

Rajner М, J., 2010. A Kádár korszak. 1956-1989, Magyarország története, 22, Romsics Ignác, Bp., 112 old.

Révész, S., 1997. Aczél és korunk, Bp., 435 old.

Sárközi, T., 2012. Magyarország kormányzása1978-2012, Bp., 129 old.

Simon, I., 2012. Bal-kisértés. A kádári külpolitika és a nyugati szociáldemokrácia, Bp., 234 old.

Szakolczai, A., 2010. Az 1956-os forradalom és szabadságharc, Magyarország története, 21, Romsics Ignác, Bp., 112 old.

Thatcher, M., 1993. The Downing Street years, London, 914 p.

Байков, В., 2016. 1956. Венгрия глазами очевидца, М., 152 с.

Волотов, О., 2013. Опыт венгерских реформ. К 100-летию со дня рождения Яноша Кадара. [online] Доступно: http://naukarus.com/opyt-vengerskih-reform-k-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-yanosha-kadara (дата звернення: 22.05. 2019).

Желицки, Б., 2000. Общий кризис "реального социализма" и демократические преобразования в Венгрии, Вопросы истории, №7, с. 53-71.

Кіш, Є., 1998. Суспільно-політична трансформація в Угорщині. 1966-1990 рр. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, Ужгород, 18 с.

Мусатов, В., 2008. Янош Кадар: политический путь. [online] Доступно: http://naukarus.com/yanosh-kadar-politicheskiy-put (дата звернення: 07.04. 2019).

Мусатов, В., 2016. Янош Кадар: триумф и трагедия. Размышления российского дипломата, Россия и Венгрия на перекрестках европейской истории, Выпуск 2, Ставрополь, с. 24-40

Памяти Яноша. [online] Доступно: http://www.kurier.hu/item/422-437-759-pamyati-yanosha-kadara (дата звернення: 20.05. 2019).

Підлуцький, О., Янош Кадар: творець «гуляш-соціалізму». [online] Доступно: https://dt.ua/SOCIETY/yanosh_kadar__tvorets_gulyash-sotsializmu.html/ (дата звернення: 07.04. 2019).

Соловейчик, В., Янош Кадар: трагедия коммуниста. [online] Доступно: https://www.sensusnovus.ru/analytics/2012/05/23/13583.html (дата звернення: 25.04. 2019)

Стыкалин, А., От Венгрии 1956-го к Венгрии 1989 года: метаморфозы исторической памяти нации. [online] Доступно: http://magazines.russ.ru/nz/2009/6/st18-pr.html (дата звернення: 25.04. 2019).

Юнгер, М., 2018. Антикомуністична опозиція в Угорщині (1968-1990 рр.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, К., 23 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Всесвітня історія