DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(41).2019.184730

ОБРАЗ ВОРОГІВ-ХРИСТИЯН В УТРЕМЕРІ ХІ-ХІІ СТ. НА ОСНОВІ ПРАЦІ УСАМИ ІБН МУНКИЗА “КНИГА ПОВЧАНЬ”

Andrew Kepsha

Анотація


У статті розглядається праця середньовічного арабського автора Усами ібн Мункиза «Книга повчань». Дана праця, яка була знайдена в Мадриді в музеї Ескоріал, викликала в свій час інтерес наукових кіл, оскільки дала можливість поглянути на відомі події ХІ-ХІІ ст. з протилежного для європейців-християн боку. Оскільки автор праці займав високий соціальний статус в суспільстві і брав активну участь в політичних перипетіях епохи, ця праця дає можливість розглянути події з точки зору як учасника, так і уважного спостерігача. Варто відзначити, що Усама ібн Мункиз походив з клану Бану Мункиз, які були власниками Шейзару – укріпленої фортеці та поселення, яке знаходилось на шляху з Алеппо в Дамаск, головних центрах тодішньої Сирії. Крім того хороша освіта врешті дала можливість автору «Книги повчань» потрапити на службу до головних політичних діячів епохи від Каїру до Дамаску. Активна політична діяльність, яка давала можливість контактувати як з представника світу ісламу різних течій, так і з християнами різних конфесій, створила умови до формування образу «ворога», не завжди очікуваного і передбачуваного. Автор доходить висновку, що поняття «ворог» не завжди передбачало «франків», які в ході подій Першого хрестового походу заволоділи землями на Близькому Сході, створивши нові держави, та витіснивши мусульман. Крім того навіть «франки» як такі, не в усіх випадках фігурують як єдине поняття, яке за різних обставин набуває різного забарвлення. Таким чином, аналіз даної праці дає можливість зрозуміти складність політичної ситуації в Святій Землі ХІ-ХІІ ст., поглянути на події з точки зору мусульман, які зазнали вторгнення європейців-християн, і врешті решт відмовитись від стереотипного уявлення про дані події як протистояння двох «світів» - християн та мусульман.


Ключові слова


хрестові походи; франки; мусульмани.

Повний текст:

PDF

Посилання


Usamah ibn Munqidh, 2008. The Book of Contemplation. Islam and the Crusades. Translated with an Introduction and Notes by Paul M. Cobb, New York, (доступно через додаток «Anybooks» https://play.google.com/store/apps/details?id=co.anybooks&hl=uk). (in English).

A History of Crusades: The first hundred years, 1955, University of Pennsylvania Press, 694 р. (in English).

An Analysis of Carole Hillenbrand’s, 2017. The Crusades: Islamic Perspectives, London, 104 р. (in English).

Chevedden, P. E., 2008. The Islamic View and The Christian View of the Crusades: A new Synthesis, History 93, no. 310 (April 2008), р. 181-200. (in English).

Gabrieli, F., 1969. Arab Historians of the Crusades. Berkeley and Los Angeles, 351 p. (in English).

Hillenbrand, C., 2000. The Crusades. Islamic perspectives, New York, 648 р. (in English).

Maalouf , A., 2012. The Crusades Through Arab Eyes, London, 317 р. (in English).

Niall, Ch., 2014. Muslims and the Crusaders: Christianity’s Wars in the Middle East, 1095-1382, from the Islamic Sources, New York, 186 р. (in English).

Paul, M. C., 2014. The Race for Paradise: An Islamic History of the Crusades, New York, 368 р. (in English).

Riley-Smith, J. 2008. The Crusades, Christianity and Islam, New York, 126 р. (in English).

Riley-Smith, J., 2002. What were the Crusades? London, 103 р. (in English).

Tyerman, C., 2006. God’s war: a new history of the Crusades, New York, 1023 р. (in English).

Andreev, A., 2004. Istorija Ierusalima [The History of Jerusalem], Moskva, 416 s. (in Russian).

Brandedzh, Dzh., 2011. Krestovye pohody. Svjashhennye vojny Srednnevekov'ja [Crusades. The Holy Middle Age Wars], Moskva, 318 s. (in Russin).

Zajbt, F., 2009. Blisk і vbogіst' seredn'ovіchchja [Glitter and Wretchedness of the Middle Age], L'vіv, 512 s. (in Ukrainian).

Istorija krestovyh pohodov [History of the Crusades], 1998. Pod red. Dzh. Rajli-Smita, Moskva, 495 s. (in Russian).

Kulidzh, O., 2002. Krestovye pohody [The Crusades], Moskva, 221 s. (in Russian).

Pernu, R., 2006. Krestonoscy [Crusaders], Moskva, 320 s. (in Russian).

Rua Zh., Misho Zh., 2007. Istorija rycarstva [The History of Chivalry], Moskva, 448 s. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Usamah ibn Munqidh, 2008. The Book of Contemplation. Islam and the Crusades. Translated with an Introduction and Notes by Paul M. Cobb, New York, (доступно через додаток «Anybooks» https://play.google.com/store/apps/details?id=co.anybooks&hl=uk).

 

A History of Crusades: The first hundred years, 1955, University of Pennsylvania Press, 694 р.

 

An Analysis of Carole Hillenbrand’s, 2017. The Crusades: Islamic Perspectives, London, 104 р.

 

Chevedden, P. E., 2008. The Islamic View and The Christian View of the Crusades: A new Synthesis, History 93, no. 310 (April 2008), р. 181-200.

 

Gabrieli, F., 1969. Arab Historians of the Crusades. Berkeley and Los Angeles, 351 p.

 

Hillenbrand, C., 2000. The Crusades. Islamic perspectives, New York, 648 р.

 

Maalouf , A., 2012. The Crusades Through Arab Eyes, London, 317 р.

 

Niall, Ch., 2014. Muslims and the Crusaders: Christianity’s Wars in the Middle East, 1095-1382, from the Islamic Sources, New York, 186 р.

 

Paul, M. C., 2014. The Race for Paradise: An Islamic History of the Crusades, New York, 368 р.

 

Riley-Smith, J. 2008. The Crusades, Christianity and Islam, New York, 126 р.

 

Riley-Smith, J., 2002. What were the Crusades? London, 103 р.

 

Tyerman, C., 2006. God’s war: a new history of the Crusades, New York, 1023 р.

 

Андреев, А., 2004. История Иерусалима, Москва, 416 с.

 

Брандедж, Дж., 2011. Крестовые походы. Священные войны Среднневековья, Москва, 318 с.

 

Зайбт, Ф., 2009. Блиск і вбогість середньовіччя, Львів, 512 с.

 

История крестовых походов. Под ред. Дж. Райли-Смита, 1998. Москва, 495 с.

 

Кулидж, О., 2002. Крестовые походы, Москва, 221 с.

 

Перну, Р., 2006. Крестоносцы, Москва, 320 с.

 

Руа Ж., Мишо Ж., 2007. История рыцарства, Москва, 448 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. Наказом Міністерства освіти і науки України збірник включено до КАТЕГОРІЇ «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «ІСТОРИЧНІ НАУКИ» (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р., додаток 8). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, російська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +380506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua. ISSN: 2523-4498