DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(41).2019.185138

ПЕРЕБУВАННЯ 12 ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ ПІШОЇ ДИВІЗІЇ НА ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ (1919 – 1922 рр.)

Tetiana Popovych

Анотація


Ще до офіційного входження краю у склад Чехословацької республіки, на його території перебували частини чехословацької армії. Командування східними групами чехословацького війська на чолі із генералом Енноком розмістилося в Ужгороді. Побудова та уніфікація всього військового апарату на теренах Підкарпатської Русі почалася 25 жовтня 1925 року, коли утворилося Земське військове командування (далі – ЗВК), яке було одним із чотирьох. Із межами ЗВК Ужгород збігалася (12)10-та піша дивізія. Мета дослідження – подати інформацію про перебування 12-ої дивізії на Підкарпатській Русі, її структуру, командирів та розміщення. При написанні статті використано історичний та хронологічний методи, а також частково статистичний метод. В основу публікації лягли матеріали фондів архівів Чехії та Словаччини, які надають точні, зокрема статистичні дані, котрі стосуються Земського військового командування Ужгород та 12-ої пішої дивізії. Більшість архівних матеріалів публікуються вперше. В цьому полягає новаторство дослідження. У статті викладається інформація про переміщення військових одиниць, кордони їхнього впливу, місця розміщення, розквартирування та перебування вищого командування. Опираючись на згаданий матеріал, авторка зробила висновок, що управління краєм у зазначений період фактично зосереджувалося у руках генерала, який очолював Земське військове командування в Ужгороді. Тобто, практично, існувала військова диктатура. Зайняття територій Підкарпатської Русі провела (19) 23-тя бригада, яка і звільнила східні землі з-під румунської окупації.


Ключові слова


Піша дивізія; Земське військове командування; бригада; полк; кавалерія; артилерія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Boldyžar, S. M., 2008. Normatyvni zasady prohološennja vijsʹkovoji dyktatury u Slovaččyni ta Pidkarpatsʹkij Rusi [Regulatory Framework for the Proclamation of Military Dictatorship in Slovakia and Subcarpathian Russia], Forum prava, №1, s. 43–48. [online] Dostupno: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08bsmtpr.pdf (in Ukrainian).

Fidler, Jiří, Sluka, Václav, 2006. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, Praha: Libri, 768 s. (in Czech).

Janoušek, Jiří, 2007. Československé dělostřelectvo 1918-1939, Praha: Corona, 194 s. (in Czech).

Maskalik, Alex, 2012. Elita armády: Československá vojenská generalita 1918 – 1992, Banská Bystrica, 1030 s. (in Czech).

Pop, D., 2005. Istorija Pidkarpatsʹkoji Rusy [History of Subcarpathian Rus], Užhorod: Pryv. druk. Povča, 264 s. (in Ukrainian).

Straka, Karel, Kykal, Tomáš, 2013. Československá armáda v letech budování a stabilizace 1918-1932. Dil 2, Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 198 s. (in Czech).

VHA, Bratislava, f. ZVV Košice, šk. 9, ZVV Užhorod, s. 353–354.

VHA, Bratislava, f. ZVV Košice, šk. 9, ZVV Užhorod, s. 354–355.

VНA, Bratislava, fond ZVV Košice, šk. 9. ZVV Užhorod, s. 335–338.

VHA, Bratislava, f. ZVV Košice, šk. 9, ZVV Užhorod, s. 352–353.

Vojenský historický archív (VНA), Bratislava, fond ZVV Košice, šk. 9, ZVV Užhorod, s. 343.

Vojenský ústředni arhiv – Vojenský historický arhiv (VUA-VHA), fond MNO-HŠ. 1919 –1938, kart. 55, inv.č. 2998, sign. 44 8-11-9.

VUA-VHA, f. ZVV Užhorod, kart. 18, inv.č. 2767, s. 274–275.

VUA-VHA, f. ZVV Užhorod, kart. 18, inv.č. 2767, s. 275–276.

VUA-VHA, f. ZVV Užhorod, kart. 18, inv.č. 2767, s. 277.

VUA-VHA, f. ZVV Užhorod, kart. 18, inv.č. 2767, s. 176.

VUA-VHA, f. ZVV Užhorod, kart. 18, inv.č. 2767, s. 259.

VUA-VНA, f. ZVV Užhorod, kart. 15, inv.č. 2682.

VUA-VНA, f. ZVV Užhorod, kart. 15, inv.č. 2700, č.j. 5713.

VUA-VНA, f. ZVV Užhorod, kart. 18, inv.č. 2767, s. 298–299.

VUA-VНA, f. ZVV Užhorod, kart. 18, Kronika, s. 285.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Fidler, Jiří, Sluka, Václav, 2006. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938, Praha: Libri, 768 s.

 

Janoušek, Jiří, 2007. Československé dělostřelectvo 1918 –1939, Praha: Corona, 194 s.

 

Maskalik, Alex, 2012. Elita armády: Československá vojenská generalita 1918 – 1992, Banská Bystrica, 1030 s.

 

Straka, Karel, Kykal, Tomáš, 2013. Československá armáda v letech budování a stabilizace 1918-1932. Dil 2, Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 198 s.

 

Vojenský historický archív (VНA), Bratislava, fond ZVV Košice, šk. 9, ZVV Užhorod, s. 343.

 

VHA, Bratislava, f. ZVV Košice, šk. 9, ZVV Užhorod, s. 352–353.

 

VHA, Bratislava, f. ZVV Košice, šk. 9, ZVV Užhorod, s. 353–354.

 

VHA, Bratislava, f. ZVV Košice, šk. 9, ZVV Užhorod, s. 354–355.

 

VНA, Bratislava, fond ZVV Košice, šk. 9. ZVV Užhorod, s. 335–338.

 

Vojenský ústředni arhiv – Vojenský historický arhiv (VUA -VHA), fond MNO- HŠ. 1919-1938, kart. 55, inv.č. 2998, sign. 44 8-11-9.

 

VUA-VHA, f. ZVV Užhorod, kart. 18, inv.č. 2767, s. 274–275.

 

VUA-VHA, f. ZVV Užhorod, kart. 18, inv.č. 2767, s. 275–276.

 

VUA-VHA, f. ZVV Užhorod, kart. 18, inv.č. 2767, s. 277.

 

VUA-VHA, f. ZVV Užhorod, kart. 18, inv.č. 2767, s. 176.

 

VUA-VHA, f. ZVV Užhorod, kart. 18, inv.č. 2767, s. 259.

 

VUA-VНA, f. ZVV Užhorod, kart. 15, inv.č. 2682.

 

VUA-VНA, f. ZVV Užhorod, kart. 15, inv.č. 2700, č.j. 5713.

 

VUA-VНA, f. ZVV Užhorod, kart. 18, inv.č. 2767, s. 298–299.

 

VUA-VНA, f. ZVV Užhorod, kart. 18. Kronika, s. 285.

 

Болдижар, С. М., 2008. Нормативні засади проголошення військової диктатури у Словаччині та Підкарпатській Русі, Форум права, № 1, с. 43–48. [online] Доступно: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08bsmtpr.pdf

 

Поп, Д., 2005. Історія Підкарпатської Руси, Ужгород: Прив. друк. Повча, 264 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. Наказом Міністерства освіти і науки України збірник включено до КАТЕГОРІЇ «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «ІСТОРИЧНІ НАУКИ» (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р., додаток 8). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, російська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +380506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua. ISSN: 2523-4498