СУДОВИЙ ПРОЦЕС НАД ЙОЗЕФОМ ТІСО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ 1946 – 1947 рр.

Автор(и)

  • Ihor Shnitser кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри модерної історії України та зарубіжних країн, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4681-0263

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(41).2019.185320

Ключові слова:

Чехословаччина, словацьке суспільство, Йозеф Тісо, судовий процес, Демократична партія, Комуністична партія.

Анотація

Мета статті – дослідити перебіг судового процесу над Йозефом Тісо та розкрити його вплив на суспільно-політичне життя в Чехословаччині 1946 – 1947 рр. Методологія дослідження спирається на загальнонаукові принципи історизму, об’єктивності, системного підходу, дослідження подій, зокрема їх виникнення та розвитку, взаємозв’язку, взаємозалежності та комплексності. Реалізація цих принципів дозволила уникнути у роботі непослідовності, неконкретності, відірваності від об’єктивного історичного процесу під час дослідження. Наукова новизна полягає у тому, що автор висвітлює вплив судового процесу над колишнім президентом Словацької держави Й. Тісо на загострення політичної боротьби в державі, ставлення громадськості та католицької церкви до цих подій. Судовий процес над Й. Тісо в грудні 1946 р. – квітні 1947 р. став важливою подією в житті словацького суспільства. Він викрив комплекс існуючих у чесько-словацьких відносинах проблем та протиріч, а також загострив політичну боротьбу в Словаччині, передусім між Комуністичною та Демократичною партіями. Суд над Й. Тісо став лакмусовим папірцем, що розділив словацьке суспільство на два табори: для одних він був зрадником та військовим злочинцем, а для інших, переважно католиків за віросповіданням, залишався національним героєм. Смертний вирок Й. Тісо відповідав інтересам чехословацької влади, оскільки в його особі засуджувався не лише президент самопроголошеної Словацької держави, але й людацтво з його ідеями незалежності Словаччини в цілому. Судовий процес над Й. Тісо вплинув на послаблення позицій Демократичної партії в державі, чим досить вдало скористалися комуністи на шляху до монополії влади в Чехословаччині.

Посилання

Archív Ústavu pamäti národa (ÚPN). Fond A. Ústredné útvary štátnych a bezpečnostných orgánov. II. Fondy ústredných útvarov unitárneho štátu 1945 – 1969. 1 ič 13. Kapitulačný akt slovenskej utečeneckej vlády, Kremsmünster, Rakúsko 8. 5. 1945. [in Slovakian].

Archív ÚPN. Fond A. Ústredné útvary štátnych a bezpečnostných orgánov. II. Fondy ústredných útvarov unitárneho štátu 1945 – 1969. 1 ič 14. Situácia na Slovensku – material spracovaný v r. 1947 – 1948. [in Slovakian].

Barnovsky, M., 1992. Politicke suvislosti sudneho procesu s Dr. J. Tisom a spol, Historicky časopis, č. 4, s. 457–472. [in Slovakian].

Barnovský, M., 1993. Na ceste k monopolu moci. Mocenskopolitické zápasy na Slovensku v rokoch 1945 – 1948, Bratislava: Archa, 248 s. [in Slovakian].

Beneš, E., 1946. Šesť let exilu a druhe světove valky, Praha, 496 s [in Czech].

Bernáth, V. Retribučný proces na Slovensku (60 rokov po procese) Rezhym dostupu: https://legacy.blisty.cz/ art/35388.html (data zvernennia: 12.07.2019) [in Slovakian].

Borovets, I., 2011. Suspilno-politychna kryza u Slovatskii derzhavi (druha polovyna 1943 – serpen 1944 rr.) [Socio-political crisis in the Slovak state (second half of 1943 – August 1944)], Problemy istorii krain Tsentralnoi ta Skhidnoi Yevropy: zbirnyk naukovykh prats, 2, s. 138–155. [in Ukrainian].

Borovets, I., 2012. Slovatska derzhava 1939 – 1945 rr.: istorychna geneza ta osoblyvosti rozvytku [The Slovak State 1939 – 1945: Historical Genesis and Peculiarities of Development], Kamianets-Podilskyi: PP «Medobory-2006», 352 s. [in Ukrainian].

Čulen, K., 1992. Po Svatoplukovi druha naša hlava. Život dr. Jozefa Tisu, Partizánske: Garmond, 545 s. [in Slovakian].

Kamenec, I., 1998. Tragédia politika, kňaza a človeka: (Dr. Jozef Tiso 1887 – 1947), Bratislava: Archa, 148 s. [in Slovakian].

Korček, J., 1994. Modifikacie režimu Slovenskej republiky, Slovensko na konci Druhey svetovej vojny (stav, vychodiska a perspektivy) / editori V. Bystricky, S. Fano. Bratislava, s. 21–34 [in Slovakian].

Kril, M., 2007. Slovatskyi natsionalno-vyzvolnyi rukh u 1945 – 1947 rr.: osnovni formy i napriamy [Slovak National Liberation Movement in 1945 – 1947: Basic Forms and Directions], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Istoriia, 18, Uzhhorod, s. 108–113 [in Ukrainian].

Lacko, M., 2019. Tiso v podzemí a u politických väzňov po roku 1945, Dr. Jozef Tiso v pamäti národa. Zborník z konferencie v Rajci 12.10.2017, Partizánske, s. 41–64. [in Slovakian].

Letz, R., 2015. Katolicke Slovensko putuje. Roky 1945 – 1948 ako roky pútí, Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945 – 1948, Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, s. 362–403. [in Slovakian].

Maryna, V., 2005. Cherez «narodnuiu demokratyiu» k sotsyalyzmu. 1945 – 1948 hh [Through “popular democracy” to socialism. 1945 – 1948], Chekhyia y Slovakyia v XX veke: [Ocherky ystoryy]. V 2-kh kn., kn. 2, Moskva, s. 6–88 [in Russian].

Maryna, V., 2013. Vtoroi prezydent Chekhoslovakyy Edvard Benesh polytyk y chelovek. 18841948 [Second President of Czechoslovakia Edward Benes: politician and man. 1884 – 1948], Moskva: Yndryk, 488 s. [in Russian].

Memorandum slovenských biskupov v záležitosti Dr. Jozefa Tisa predložené Predsedníctvu SNR 8.januára 1946. Mikuš J. Slovensko v dráme Europy, Martin: Matica slovenská, s. 360–362. [in Slovakian].

Mikuš, J., 2002. Slovenko v drame Europy, Martin: Matica slovenska, 403 s. [in Slovakian].

Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 33 zo dňa 15. mája 1945 o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva. Sbierka nariadeni Slovenskej narodnej rade. Ročnik 1945. Čiastka 11, vydaná 18. júna 1945, s. 81–94. [in Slovakian].

Petruf, P., 2003. Politicke vzťahy medzi Francuzskom a Československom a Francuzskom a Slovenskom (1939 – 1948), Martin: Matica slovenská, 818 s. [in Slovakian].

Rychlik, J., 1992. Z neznamych pamati Jana Ursinyho, Historicky časopis, č. 2, s. 240–252 [in Slovakian].

Syrný, M., 2010. Slovenskí demokrati 44-48. Kapitoly z dejin Demokratickej strany na Slovensku v rokoch 1944 –1948, Banska Bystrica, 404 s. [in Slovakian].

Tiso, J., 1994. Slovenský biografický slovník VI T – Ž, Martin: Matica slovenská, s. 74–76 [in Slovakian].

Valent, J., 2016. Predstavitelia ľudáckeho režimu pred Národným súdom, Historická revue, č. 3. Rezhym dostupu: http://www.historickarevue.com/clanok/tiso-a-spol. (data zvernennia: 12.07.2019) [in Slovakian].

Vovkanych, I., 2000. Chekhoslovachchyna v 1945 – 1948 rokakh: Narys istorii perekhidnoho period [Czechoslovakia in 1945 – 1948: An Outline of the History of the Transition Period], Uzhhorod: Vyd-vo V. Padiaka, 352 s. [in Ukrainian].

Výpis z rozsudku spracovaný obhajcom E. Žabkayom Spracované podľa knihy Proces s dr. J. Tisom - Spomienky obžalobcu Antona Rašlu a obhajcu Ernesta Žabkaya vydanej Tatrapresom 1990. Rezhym dostupu: http://karolveres.szm.com/DEJ/pramene/procesza3.htm. (data zvernennia: 12.07.2019) [in Slovakian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Всесвітня історія