DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(41).2019.185748

ПИТАННЯ ДАТУВАННЯ ХУСТСЬКОГО ЗАМКУ

Igor Prokhnenko, Maria Zhylenko

Анотація


За останні десятиріччя значно зросла кількість польових археологічних досліджень середньовічних та ранньомодерних місцезнаходжень на території Закарпатської обл. України. Середньовічний загін експедиції Ужгородського національного університету основну увагу приділив вивченню пам’яток в Хусті, Виноградові, Королеві, Середньому, Броньці, Квасові, Сільці, Вишкові та Чинадієві. До групи пам’яток з потужним культурним шаром, складною стратиграфією та значною кількістю знахідок відноситься замок, який знаходиться в місті Хуст. Історія фортеці широко представлена в науковій літературі. Однак тільки в незначній кількості публікацій наведені факти підтверджені даними письмових джерел. Особливо це стосується раннього періоду функціонування Хустського замку, який слабо представлений в документах. Судячи з першої згадки, кам’яні фортифікації центрального палацу і додаткова захисна лінія були зведені на замковій горі в середині XIV сторіччя. Саме з цього часу можна називати хустське укріплення замком. Незважаючи на насичену подіями історію фортеці, на ній і в її найближчій окрузі проводилися тільки незначні археологічні роботи. З 2019 року за вивчення пункту взялася експедиція Ужгородського національного університету. У польовому сезоні в центральній частині пам’ятки були закладені два розкопи загальною площею більше 102 кв. м. Потужність культурного шару коливалася від 1,2 до 5,0 м. Під час робіт була зібрана значна кількість масового та індивідуального матеріалу, зокрема: сотні фрагментів керамічного посуду, кахлі, вироби зі скла та металу (домашнє начиння, елементи одягу, прикраси, монети та зброя). Загальне датування виявлених на досліджених ділянках знахідок – друга половина XV – XХ сторіччя. Отримана хронологічна колонка не суперечить даним письмових джерел, але має суттєві відмінності з представленим у вітчизняній науковій та науково-популярній літературі датуванням. Продовження археологічного дослідження і аналіз більшої кількості письмових джерел дозволить отримати додаткову інформацію про історію цієї ключової регіональної пам’ятки.

Ключові слова


Хуст; замок, письмові джерела; датування; кераміка; кахлі; монети; зброя.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bélay, V., 1943, Máramaros megye társadalma és nemzetiségei. A megye betelepülésétől a XVIII. század elejéig, Budapest, 224 old. (in Hungarian).

Filipaşcu, A., 1940, Istoria Maramureşului, Bucureşti, 240 p. (in Rumanian).

Fügedi, E., 1977, Vár és társadalom a 13–14. századi Magyarországon, Budapest, 218 old. (in Hungarian).

Glück, L., 2008, A máramarosi só kereskedelmének útvonalai a 16. század közepén, Történelmi Szemle, 50, old. 11–37. (in Hungarian).

Glück, L., 2009, A máramarosi sókamara igazgatása és gazdálkodása a Szepesi Kamara fennhatósága idején (1600–1604, 1614–1615), Revista Arhivei Maramureşene, 2, old. 31–81. (in Hungarian).

Glück, L., 2012, Egy sókamarai hivatalnok a 16. század közepén: Szigeti Szabó György deák. Tiszteletkör, Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor–Péterfi Bence–Vadas András, Budapest, old. 459–469. (in Hungarian).

Glück, L., 2013, Az öt máramarosi város társadalma a 16-18. században. PhD-értekezés, Pécs, 425 old. (in Hungarian).

Gulyás, L.Sz., 2014, Városfejlődés a középkori Máramarosban, Kolozsvár, 156 old. (in Hungarian).

Komáromy, A., 1893, Egy hamis pénzverő a XVI. században, Századok, 27, old. 647–667, 748–759. (in Hungarian).

Mihályi, J., 1900, Máramarosi diplomák a XIV és XV. századból, Máramaros-Sziget, 674 old. (in Hungarian).

Panczja, O., 1998, Husztskij zamok: Istorichnij naris [Huszt Castle: Historical Sketch], Uzhhorod, 44 s. (in Ukraine).

Pap, J., 1909, Adalékok Máramaros történetéhez, Máramarossziget, 368 old. (in Hungarian).

Pop, D., Pop, I., 1971, V gorah i dolinah Zakarpatja [In mountains and valleys of Transcarpathia], Moscow, 135 s. (in Russian).

Pop, D., Pop, I., 2007, Puteshestvie po arhitekturnim pamjatnikam Podkarpatskoj Rusi [Travel the architectural monuments of UnderCarpathian Rus], Uzhhorod, 184 s. (in Russian).

Pop, I., 2001, Enciklopedija Podkarpatskoj Rusi [Encyclopedia of UnderCarpathian Rus], Uzhhorod, 430 s. (in Russian).

Prohnenko, I., Mojzsesz, V., Zsilenko, M., 2013, Kárpátalja középkori és kora újkori várainak kutatsá, A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, Nyíregyháza, 2013, LV, old. 203–250. (in Hungarian).

Seregiy, B., 2018, Huszt vára – a századok mélyéből, Történeti földrajzi közlemények, 6, Évfolyam, 3-4. Szám, old. 96–114. (in Hungarian).

Simonchicz, I., 1806, Monumentum politicum Marmatiae seculi decimi sexti, V acii, 40 p. (in Latine).

Szathmáry, P. K., 1863, A Tisza bölcsője, Vasárnapi Újság, Tizedik évfolyam, 38. Szám, old. 334–335. (in Hungarian).

Szilágyi, I., 1860, Az utolsó tatárjárás, Szigeti Album, old. 284–318. (in Hungarian).

Szilágyi, I., 1889, Máramarosmegye általános történelméből. (A XII. és XIII. század.), Századok, 23. pótfüzet, old. 10–26. (in Hungarian).

Szoleczky, E., 2002, A huszti vár ábrázolás-történetehéz, FOLIA HISTORICA, 23/2, old. 8–53. (in Hungarian).

Szoleczky, E., 2005, Huszt várának helye és szerepe Magyarország védelmi rendszerében. Hausner Gábor (szerk.), Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére, Budapest, Argumentum Kiadó, old. 699–729. (in Hungarian).

Szoleczky, E., 2005a, A Huszti vár története. PhD-értekezés, Budapest. (in Hungarian).

Szoleczky, E., 2008, Az igazi huszti kaland, Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére, Budapest, old. 281–291. (in Hungarian).

Trojan, M., 1980, Husztskij zamok. Istoriko-kraeznavchij naris [Huszt Castle: Historical and Local History Sketch], Uzhhorod. (in Ukraine).

Wenzel, G., 1857, Kritikai fejtegetések Máramaros megye történetéhez, Magyar Akademiai Értesítő, 17, Pest, old. 313–400. (in Hungarian).

Zubánics, L., 2007, Víz tükrére történelmet írni... Helytörténeti írások, Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 92 old. (in Hungarian).

Zubánics, L., 2015, Világok végein. Északkelet-Magyarország a XVI–XVIII. században: politika, gazdaság, kultúra, Ungvár, 161 old. (in Hungarian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Bélay, V., 1943, Máramaros megye társadalma és nemzetiségei. A megye betelepülésétől a XVIII. század elejéig, Budapest, 224 old.

 

Filipaşcu, A., 1940, Istoria Maramureşului, Bucureşti, 240 p.

 

Fügedi, E., 1977, Vár és társadalom a 13–14. századi Magyarországon, Budapest, 218 old.

 

Glück, L., 2008, A máramarosi só kereskedelmének útvonalai a 16. század közepén, Történelmi Szemle, 50, old. 11–37.

 

Glück, L., 2009, A máramarosi sókamara igazgatása és gazdálkodása a Szepesi Kamara fennhatósága idején (1600–1604, 1614–1615), Revista Arhivei Maramureşene, 2, old. 31–81.

 

Glück, L., 2012, Egy sókamarai hivatalnok a 16. század közepén: Szigeti Szabó György deák. Tiszteletkör, Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor–Péterfi Bence–Vadas András, Budapest, old. 459–469.

 

Glück, L., 2013, Az öt máramarosi város társadalma a 16-18. században. PhD-értekezés, Pécs, 425 old.

 

Gulyás, L.Sz., 2014, Városfejlődés a középkori Máramarosban, Kolozsvár, 156 old.

 

Komáromy, A., 1893, Egy hamis pénzverő a XVI. században, Századok, 27, old. 647–667, 748–759.

 

Mihályi, J., 1900, Máramarosi diplomák a XIV és XV. századból, Máramaros-Sziget, 674 old.

 

Pap, J., 1909, Adalékok Máramaros történetéhez, Máramarossziget, 368 old.

 

Prohnenko, I., Mojzsesz, V., Zsilenko, M., 2013, Kárpátalja középkori és kora újkori várainak kutatsá, A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, Nyíregyháza, 2013, LV, old. 203–250.

 

Seregiy, B., 2018, Huszt vára – a századok mélyéből, Történeti földrajzi közlemények, 6, Évfolyam, 3-4. Szám, old. 96–114.

 

Simonchicz, I., 1806, Monumentum politicum Marmatiae seculi decimi sexti, V acii, 40 p.


Szathmáry, P. K., 1863, A Tisza bölcsője, Vasárnapi Újság, Tizedik évfolyam, 38. Szám, old. 334–335.

 

Szoleczky, E., 2002, A huszti vár ábrázolás-történetehéz, FOLIA HISTORICA, 23/2, old. 8–53.

 

Szoleczky, E., 2005, Huszt várának helye és szerepe Magyarország védelmi rendszerében. Hausner Gábor (szerk.), Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére, Budapest, Argumentum Kiadó, old. 699–729.

 

Szoleczky, E., 2005a, A Huszti vár története. PhD-értekezés, Budapest.

 

Szoleczky, E., 2008, Az igazi huszti kaland, Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére, Budapest, old. 281–291.

 

Szilágyi, I., 1860, Az utolsó tatárjárás, Szigeti Album, old. 284–318.

 

Szilágyi, I., 1889, Máramarosmegye általános történelméből. (A XII. és XIII. század.), Századok, 23. pótfüzet, old. 10–26.

 

Wenzel, G., 1857, Kritikai fejtegetések Máramaros megye történetéhez, Magyar Akademiai Értesítő, 17, Pest, old. 313–400.

 

Zubánics, L., 2007, Víz tükrére történelmet írni... Helytörténeti írások, Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 92 old.

 

Zubánics, L., 2015, Világok végein. Északkelet-Magyarország a XVI–XVIII. században: politika, gazdaság, kultúra, Ungvár, 161 old.

 

Панця, О., 1998, Хустський замок: Історичний нарис, Ужгород, 44 с.

 

Поп, Д. И., Поп, И. И., 1971, В горах и долинах Закарпатья, Москва, 135 с.

 

Поп, Д. И., Поп, И. И., 2007, Путешествие по архитектурным памятникам Подкарпатской Руси, Ужгород, 184 с.

 

Поп, И., 2001, Энциклопедия Подкарпатской Руси, Ужгород, 430 с.

 

Троян, М. В., 1980, Хустський замок. Історико-краєзнавчий нарис, Ужгород.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. Наказом Міністерства освіти і науки України збірник включено до КАТЕГОРІЇ «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «ІСТОРИЧНІ НАУКИ» (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р., додаток 8). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, російська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +380506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua. ISSN: 2523-4498