DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(42).2020.202141

ЦЕРКОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТА ФЕОФІЛА (БУЛДОВСЬКОГО) (НА МАТЕРІАЛАХ ГАЛУЗЕВОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ СБУ)

Alexander Fedchuk

Анотація


Статтю присвячено аналізу життя та діяльності організатора й лідера «Лубенського розколу» митрополита Феофіла (Булдовського), котрий розпочав своє священицьке служіння у 1886 р. Автором показано, що ще в 1917 р. Булдовський став одним  із провідників українського національного руху серед православного духовенства Полтавської єпархії. Ставши в 1923 р. архієреєм, Феофіл не змінив своїх переконань, прагнучи автокефалії Православної Церкви в Україні. В дослідженні розкриваються причини відмови Булдовського від підтримки Української Автокефальної Православної Церкви й утворення ним власної церковної організації, яку назвав «Братським об'єднанням парафій Української Православної Автокефальної Церкви». На основі збережених у кримінальній справі свідчень самого церковного діяча з’ясовано розвиток Лубенського розколу в східних регіонах України, а також показано реакцію Московської патріархії на діяльність цього угрупування. Акцентовано увагу на причинах припинення архієреєм церковної роботи наприкінці 1930-х рр. й описано намагання відновити ним церковне життя під час німецької окупації України. На підставі показів митрополита Феофіла доведено, що протягом 1942 – 1943 рр. він прагнув очолити Українську Автокефальну Православну Церкву, вважаючи себе найбільш гідною для цього особистістю, й мав натягнуті взаємини з її адміністратором митрополитом Полікарпом (Сікорським), котрий наділив Феофіла титулом митрополита Лівобережної України. Значну увагу приділено контактам архієрея з німецькою окупаційною владою. На закінчення розкрито намагання Булдовського після повернення у Східну Україну радянської влади в надії на затвердження на Харківській кафедрі налагодити контакти з Московською патріархією й з’ясовано обставини його арешту НКДБ та смерті в тюрмі під час слідства.

Ключові слова


митрополит Феофіл (Булдовський); митрополит Полікарп (Сікорський); «Лубенський розкол»; Полтавська єпархія; Харківська єпархія; Українська Автокефальна Православна Церква; Московська патріархія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Barsadroba, Zh., & Petrushko, V., 2003. Buldovskij, Pravoslavnaia entziklopedia [Buldovsky, Orthodox Encyclopedia]. (vol. 6), р. 358 –361. [in Russian].

V okruzhnom izbiratel'nom sobranii [In the District Electoral Assembly], 1917, August 15, Poltavskiie yeparkhialniie vedomosti, p. 1302–1304. [in Russian].

Vlasovsky, I., 1998. Narisi z istorii Ukrainskoi Pravoslavnoi Tzerkvi [Outline of the History of the Ukrainian Orthodox Church], Kyiv: Lybid, 398 p. [in Ukrainian].

Voloshyn, Yu. & Pashchenko, V., 1998. My`tropoly`t vsiyeyi Livoberezhnoyi Ukrayiny`, Arxeologichny`j litopy`s Livoberezhnoyi Ukrayiny` [The Metropolitan of the Whole Left – Bank Ukraine, Archeologichnii litopis livoberezhnoi Ukraini], part 1–2, p. 143–150. [in Ukrainian].

Galuzevy`j derzhavny`j arxiv SBU [Depatmental State Archive of Security Service of Ukraine]. F. 5. Case. 67766.

Kyridion, A., 2017. My`tropoly`t Feofil (Buldovs`ky`j): dy`skurs suchasnoyi istoriografiyi [Metropolitan Theophilus (Buldovsky): Modern Historiography Discourse], Umanska starovina, 2, p. 109–123. [in Ukrainian].

O reorganizacii redakcionnogo dela «Poltavskih eparhial'nyh vedomostej» [General Assembly of Poltava Eparchy St. Macarius Fraternity], 1906, September 1, Poltavskiie yeparkhialniie vedomosti, p. 1026–1032. [in Russian].

About Reorganization of “Poltava Eparchial Journal” Publishing Department, 1917, August 1, Poltavskiie yeparkhialniie novosti, p. 1248–1252. [in Russian].

Pashchenko, V., 2004. Zlety` i padinnya Feofila Buldovs`kogo [Theophilus Buldovsky Ups and Downs]. 60-richchia vizvolennia Ukraini vid fashistskikh zaharbnikiv: vnesok ukrainskoho narodu v peremohu nad fashizmjm u roki Druhoi svitivoi viini, Kyiv, p. 259–268 [in Ukrainian].

Razrjadnyj spisok uchenikov Poltavskoj duhovnoj seminarii, sostavlennyj posle godichnyh ispytanij v mae i ijune 1886 goda [Students Rating List of Poltava Theological Seminary, Composed after the Year Tests in May and June 1886], 1886, July 15, Poltavskiie yeparkhialniie novosti, p. 461–477. [in Russian].

Rasporjazhenie patriarha Moskovskogo i vseja Rusi ob imenujushhem sebja «mitropolitom» Feofile Buldovskom [Patriarch of Moscow and All Russia Order about nominating himself “metropolitan” Theophilus Buldovsky], 1943, December 15, Zhurnal Moscovskoi Patriarkhii, p. 9. [in Russian].

Sobranija vremennogo komiteta po organizacii cerkovnogo sojuza, 1917, Poltavskie eparhial'nye vedomosti [Interim Committee Assembly on the Church Union organization], 1917, May 1, p. 721-727. [in Russian].

Reznichenko, O., Comp., 2011. Ukrayins`ka Avtokefal`na Pravoslavna Cerkva chasiv Drugoyi svitovoyi vijny`. My`tropoly`t Feofil Buldovs`ky`j [Ukrainian Autocephalous Orthodox Church during the Second World War. Metropolitan Theophilus Buldovsky], Kharkiv: Fafor, 96 p. [in Ukrainian].

Theodosius, (Protzuk), metr., 2004. Obosoblencheskie dvizhenija v Pravoslavnoj Cerkvi na Ukraine [Separate movements in the Orthodox Church in Ukraine], 638 p., Moscow [in Russian].

Shevchenkovskij prazdnik [Shevchenko Holiday], 1917, May 1, Poltavskiie yeparkhialniie vedomosti, p. 710-717. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Багдасарова, Ж., Петрушко В., 2003. Булдовский, Православная энциклопедия, т. 6, с. 358–361.

 

В окружном избирательном собрании, 1917, Полтавские епархиальные ведомости, 15 августа, с. 1302–1304.

 

Власовський І., 1998. Нарис історії Української Православної Церкви, т. 4, ч 2, Київ: Либідь, 398 с.

 

Волошин Ю., Пащенко В., 1998. Митрополит всієї Лівобережної України, Археологічний літопис Лівобережної України, ч. 1–2, с. 143–150.

 

Галузевий державний архів СБУ, ф. 5, спр. 67766.

 

Киридон А., 2017. Митрополит Феофіл (Булдовський): дискурс сучасної історіографії, Уманська старовина, випуск 4, с. 109–123.

 

Общее собрание Полтавского Епархиального Св.-Макарьевского Братства, 1906, Полтавские епархиальные ведомости, 1 сентября, с. 1026–1032.

 

О реорганизации редакционного дела «Полтавских епархиальных ведомостей», 1917, Полтавские епархиальные ведомости, 1 августа, с. 1248–1252.

 

Пащенко В., 2004. Злети і падіння Феофіла Булдовського, 60-річчя визволення України від фашистських загарбників: внесок українського народу в перемогу над фашизмом у роки Другої світової війни, Київ, с. 259–268.

 

Разрядный список учеников Полтавской духовной семинарии, составленный после годичных испытаний в мае и июне 1886 года, 1886, Полтавские епархиальные ведомости, 15 июля, с. 461–477.

 

Распоряжение патриарха Московского и всея Руси об именующем себя «митрополитом» Феофиле Булдовском, 1943, Журнал Московской Патриархии, 15 декабря, с. 9.

 

Собрания временного комитета по организации церковного союза, 1917, Полтавские епархиальные ведомости, 1 мая, с. 721–727.

 

Українська Автокефальна Православна Церква часів Другої світової війни. Митрополит Феофіл Булдовський, 2011. Упоряд. О. Резніченко, Харків: Фавор, 96 с.

 

Феодосий (Процюк), митр., 2004. Обособленческие движения в Православной Церкви на Украине, Москва, 638 с.


Шевченковский праздник, 1917, Полтавские епархиальные ведомости, 1 мая, с. 710–717.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. Наказом Міністерства освіти і науки України збірник включено до КАТЕГОРІЇ «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «ІСТОРИЧНІ НАУКИ» (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р., додаток 8). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +380506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua. ISSN: 2523-4498