ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ В УГОРЩИНІ В 1956 – 1989 рр.

Автор(и)

  • Ivanna Skyba кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри модерної історії України та зарубіжних країн ДВНЗ «Ужгородський національний університет»., Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7967-163X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(42).2020.202263

Ключові слова:

католицька церква, протестантські церкви, державно-церковні відносини, єпископ, Державне управління у справах церков, Угорська соціалістична робітнича партія.

Анотація

Метою статті є характеристика державно-церковних відносин в Угорській Народній Республіці у період правління Яноша Кадара (1956 – 1989 рр.). На основі аналізу угорської історіографії прагнемо показати, що підґрунтям успішної політики угорської влади після революційних подій 1956 р. було покращення життєвого рівня населення, досягнення суспільної злагоди та велика терпимість і гнучкість в релігійній сфері. Саме у цей час в країні були врегульовані відносини з «історичними» церквами – католицькою та протестантськими (реформатська і лютеранська). Наголошується, що впродовж 50-х років ХХ ст. владі вдалося перетворити частину кліру в слухняне знаряддя здійснення своєї внутрішньої та зовнішньої політики. Нескореним залишався примас угорської католицької церкви Й. Міндсенті (József Mindszenty), який виступав проти чинного політичного режиму в країні. У статті відзначено, що представники різних конфесій не брали надто активної участі у революційних подіях 1956 р., однак підтримали своїх співвітчизників. На основі аналізу наукової літератури встановлено, що успішною була церковна політика Угорщини у 1960-х роках, оскільки католицька та протестантські церкви, примирившись з умовами релігійної свободи, наданої Угорською соціалістичною робітничою партією, допомагали державі проводити політику народного фронту в боротьбі за соціалізм. Відзначено, що на окрему увагу заслуговують відносини угорської влади з Ватиканом, які завершилися підписанням угод у 60–70-х роках ХХ ст. та візитом Яноша Кадара до папи Павла VІ у 1977 р. Янош Кадар став першим комуністичним лідером, який перетнув поріг Ватикану. У 1980-х роках вплив держави на церковне життя послабився, а в результаті суспільно-політичних змін наприкінці 80-х років церква в Угорщині здобула повну свободу.

Посилання

A katolikos egyház és az 1956-os forradalom [The Catholic Church and the 1956 Revolution], 2018. Botos Katalin, Bp., 179 old. (in Hungarian).

Bajkov, V., 2016. 1956. Vengrija glazami ochevidca [Hungary through the eyes of an eyewitness], Moskva, 152 s. (in Russian).

Balogh, M., 2013. Lojalitás vagy szembenállás? A magyar katolikus egyház és a kádári szövetségi politika [Loyalty or opposition? The Hungarian Catholic Church and Kádár federal policy], Korunk, Október, оld. 53–63. (in Hungarian)

Balogh, M., Egyház és egyházpolitika a Kádár rendszerben [Church and Church Policy in the Kádár System]. [Online]. Dostupno: https://www.eszmelet.hu/balogh_margit-egyhaz-es-egyhazpolitika-a-kadar-rendszerben/ (data zvernennja: 08.03. 2020). (in Hungarian).

Bertalan, P., 2012. Fejér megye egyházpolitikai mozgásai, 1957 – 1968 [Church political movements of Fejér region, 1957 – 1968], Egyháztörténeti szemle 13, 1. szám, old. 3–25. (in Hungarian).

Czetz, B., 2008. Mindszenty Bodajkon. Dokumentum [Mindszenty on Bodajkon. Document], Egyháztörténeti szemle 9, 1. szám, old. 48–59. (in Hungarian).

Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban [Church persecution and persecution in the Kádár era], 2010. Soós V., Szabó Cs., Szigeti L., Bp., 159 old. (in Hungarian).

Izsák, N., 2017. Kádár János a Vatikánban [Janos Kádár in the Vatican], Egyháztörténeti szemle 18, 1.szám, old. 56–77. (in Hungarian).

Jávor, M., 2017. A «reakció» letörése és az együttműködő vonal újjászervezése a Magyarországi Református és Evangélikus Egyházakban 1956 után [Breaking the "reaction" and reorganizing the cooperative line in the Hungarian Reformed and Lutheran Churches after 1956, Egyháztörténeti szemle 17, 1.szám, old. 53–71. (in Hungarian).

Kish, Ye., 1998. Suspil`no-polity`chna transformaciya v Ugorshhy`ni. 1966 – 1990 rr. [Sustainably-political transformation in Hungary. 1966 – 1990]. Avtoreferat dy`sertaciyi na zdobuttya naukovogo stupenya kandy`data istory`chny`x nauk, Uzhgorod, 18 s. pp. (in Ukrainian).

Nagy, P.-T., 2014. A felekezeti statisztika a népszámlálásban és a szociológiában [Religious statistics in census and sociology], Kisebbség-kutatás. Minority studies, 23. évfolyam, 3. szám, old. 6–35. (in Hungarian).

Rajki, Z., Az állam és az egyház kapcsolatának jellemző vonásai a Kádár-korszakban [Characteristics of the relationship between the state and the church in the Kádár era]. [Online]. Dostupno: http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/rajki-kadar.htm (data zvernennja: 08.03. 2020). (in Hungarian).

Rajner М, J., 2010. A Kádár korszak. 1956 – 1989 [The Kádár era. 1956 – 1989], Magyarország története, 22, Romsics Ignác, Bp., 112 old. (in Hungarian).

Sas, P., 2016. Ravasz László dunamelléki reformátos püspök hivatalos levelezéséből [From the official correspondence of László Ravasz, Reformed Bishop of the Danube River], Egyháztörténeti szemle XVIII, 3.szám, old. 62–81. (in Hungarian).

Skyba, I., 2020. Katolytska tserkva v Uhorshchyni v epokhu «kadaryzmu» (1956-1989 rr.) [The Catholic Church in Hungary in the Age of "Cadarism" (1956-1989)], I Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiia. Intehratsiia osvity, nauky ta biznesu v suchasnomu seredovyshchi: zymovi dysputy (Dnipro, 2020 r., 6-7 liutoho), Dnipro, т. 3, s. 198–203. (in Ukrainian).

Stykalin, A., 2013. Kardinal Mindsenti [Cardinal Mindsenty], Voprosy istorii, № 7, s. 38–58. (in Russian).

Szakolczai, A., 2010. Az 1956-os forradalom és szabadságharc [The 1956 Revolution and War of Independence], Magyarország története, 21, Romsics Ignác, Bp., 112 old (in Hungarian).

Szőts, Z.-O., A kommunizmus támadása a keresztény egyházak ellen – A Mindszenty-per hetven év távlatából [Attack on Communism against Christian Churches – From the Seventy Years of Mindszenty]. [Online]. Dostupno: // http://ujkor.hu/content/kommunizmus-tamadasa-kereszteny-egyhazak-ellen-mindszenty-per-hetven-ev-tavlatabol?fbclid=IwAR3SIU6YlObSBQ-RphyqgWfJVe1YTB-cxUBGfphcMWMmSk7CCJGlGCoGzx0 (data zvernennja: 29.03. 2020). (in Hungarian).

Tabajdi, G., 2017. Kádár János és az egyházak [Janos Kádár and the churches], Rubikon, 4.szám, old. 48–57. (in Hungarian).

Yunger, M., 2018. Anty`komunisty`chna opozy`ciya v Ugorshhy`ni (1968-1990 rr.) [Anti-communist opposition in Hungary (1968 – 1990)]. Avtoreferat dy`sertaciyi na zdobuttya naukovogo stupenya kandy`data istory`chny`x nauk, K., 23 s. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Всесвітня історія