DOI: https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(42).2020.202263

ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ В УГОРЩИНІ В 1956 – 1989 рр.

Ivanna Skyba

Анотація


Метою статті є характеристика державно-церковних відносин в Угорській Народній Республіці у період правління Яноша Кадара (1956 – 1989 рр.). На основі аналізу угорської історіографії прагнемо показати, що підґрунтям успішної політики угорської влади після революційних подій 1956 р. було покращення життєвого рівня населення, досягнення суспільної злагоди та велика терпимість і гнучкість в релігійній сфері. Саме у цей час в країні були врегульовані відносини з «історичними» церквами – католицькою та протестантськими (реформатська і лютеранська). Наголошується, що впродовж 50-х років ХХ ст. владі вдалося перетворити частину кліру в слухняне знаряддя здійснення своєї внутрішньої та зовнішньої політики. Нескореним залишався примас угорської католицької церкви Й. Міндсенті (József Mindszenty), який виступав проти чинного політичного режиму в країні. У статті відзначено, що представники різних конфесій не брали надто активної участі у революційних подіях 1956 р., однак підтримали своїх співвітчизників. На основі аналізу наукової літератури встановлено, що успішною була церковна політика Угорщини у 1960-х роках, оскільки католицька та протестантські церкви, примирившись з умовами релігійної свободи, наданої Угорською соціалістичною робітничою партією, допомагали державі проводити політику народного фронту в боротьбі за соціалізм. Відзначено, що на окрему увагу заслуговують відносини угорської влади з Ватиканом, які завершилися підписанням угод у 60–70-х роках ХХ ст. та візитом Яноша Кадара до папи Павла VІ у 1977 р. Янош Кадар став першим комуністичним лідером, який перетнув поріг Ватикану. У 1980-х роках вплив держави на церковне життя послабився, а в результаті суспільно-політичних змін наприкінці 80-х років церква в Угорщині здобула повну свободу.


Ключові слова


католицька церква; протестантські церкви; державно-церковні відносини; єпископ; Державне управління у справах церков; Угорська соціалістична робітнича партія.

Повний текст:

PDF

Посилання


A katolikos egyház és az 1956-os forradalom [The Catholic Church and the 1956 Revolution], 2018. Botos Katalin, Bp., 179 old. (in Hungarian).

Bajkov, V., 2016. 1956. Vengrija glazami ochevidca [Hungary through the eyes of an eyewitness], Moskva, 152 s. (in Russian).

Balogh, M., 2013. Lojalitás vagy szembenállás? A magyar katolikus egyház és a kádári szövetségi politika [Loyalty or opposition? The Hungarian Catholic Church and Kádár federal policy], Korunk, Október, оld. 53–63. (in Hungarian)

Balogh, M., Egyház és egyházpolitika a Kádár rendszerben [Church and Church Policy in the Kádár System]. [Online]. Dostupno: https://www.eszmelet.hu/balogh_margit-egyhaz-es-egyhazpolitika-a-kadar-rendszerben/ (data zvernennja: 08.03. 2020). (in Hungarian).

Bertalan, P., 2012. Fejér megye egyházpolitikai mozgásai, 1957 – 1968 [Church political movements of Fejér region, 1957 – 1968], Egyháztörténeti szemle 13, 1. szám, old. 3–25. (in Hungarian).

Czetz, B., 2008. Mindszenty Bodajkon. Dokumentum [Mindszenty on Bodajkon. Document], Egyháztörténeti szemle 9, 1. szám, old. 48–59. (in Hungarian).

Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban [Church persecution and persecution in the Kádár era], 2010. Soós V., Szabó Cs., Szigeti L., Bp., 159 old. (in Hungarian).

Izsák, N., 2017. Kádár János a Vatikánban [Janos Kádár in the Vatican], Egyháztörténeti szemle 18, 1.szám, old. 56–77. (in Hungarian).

Jávor, M., 2017. A «reakció» letörése és az együttműködő vonal újjászervezése a Magyarországi Református és Evangélikus Egyházakban 1956 után [Breaking the "reaction" and reorganizing the cooperative line in the Hungarian Reformed and Lutheran Churches after 1956, Egyháztörténeti szemle 17, 1.szám, old. 53–71. (in Hungarian).

Kish, Ye., 1998. Suspil`no-polity`chna transformaciya v Ugorshhy`ni. 1966 – 1990 rr. [Sustainably-political transformation in Hungary. 1966 – 1990]. Avtoreferat dy`sertaciyi na zdobuttya naukovogo stupenya kandy`data istory`chny`x nauk, Uzhgorod, 18 s. pp. (in Ukrainian).

Nagy, P.-T., 2014. A felekezeti statisztika a népszámlálásban és a szociológiában [Religious statistics in census and sociology], Kisebbség-kutatás. Minority studies, 23. évfolyam, 3. szám, old. 6–35. (in Hungarian).

Rajki, Z., Az állam és az egyház kapcsolatának jellemző vonásai a Kádár-korszakban [Characteristics of the relationship between the state and the church in the Kádár era]. [Online]. Dostupno: http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/rajki-kadar.htm (data zvernennja: 08.03. 2020). (in Hungarian).

Rajner М, J., 2010. A Kádár korszak. 1956 – 1989 [The Kádár era. 1956 – 1989], Magyarország története, 22, Romsics Ignác, Bp., 112 old. (in Hungarian).

Sas, P., 2016. Ravasz László dunamelléki reformátos püspök hivatalos levelezéséből [From the official correspondence of László Ravasz, Reformed Bishop of the Danube River], Egyháztörténeti szemle XVIII, 3.szám, old. 62–81. (in Hungarian).

Skyba, I., 2020. Katolytska tserkva v Uhorshchyni v epokhu «kadaryzmu» (1956-1989 rr.) [The Catholic Church in Hungary in the Age of "Cadarism" (1956-1989)], I Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiia. Intehratsiia osvity, nauky ta biznesu v suchasnomu seredovyshchi: zymovi dysputy (Dnipro, 2020 r., 6-7 liutoho), Dnipro, т. 3, s. 198–203. (in Ukrainian).

Stykalin, A., 2013. Kardinal Mindsenti [Cardinal Mindsenty], Voprosy istorii, № 7, s. 38–58. (in Russian).

Szakolczai, A., 2010. Az 1956-os forradalom és szabadságharc [The 1956 Revolution and War of Independence], Magyarország története, 21, Romsics Ignác, Bp., 112 old (in Hungarian).

Szőts, Z.-O., A kommunizmus támadása a keresztény egyházak ellen – A Mindszenty-per hetven év távlatából [Attack on Communism against Christian Churches – From the Seventy Years of Mindszenty]. [Online]. Dostupno: // http://ujkor.hu/content/kommunizmus-tamadasa-kereszteny-egyhazak-ellen-mindszenty-per-hetven-ev-tavlatabol?fbclid=IwAR3SIU6YlObSBQ-RphyqgWfJVe1YTB-cxUBGfphcMWMmSk7CCJGlGCoGzx0 (data zvernennja: 29.03. 2020). (in Hungarian).

Tabajdi, G., 2017. Kádár János és az egyházak [Janos Kádár and the churches], Rubikon, 4.szám, old. 48–57. (in Hungarian).

Yunger, M., 2018. Anty`komunisty`chna opozy`ciya v Ugorshhy`ni (1968-1990 rr.) [Anti-communist opposition in Hungary (1968 – 1990)]. Avtoreferat dy`sertaciyi na zdobuttya naukovogo stupenya kandy`data istory`chny`x nauk, K., 23 s. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


A katolikos egyház és az 1956-os forradalom, 2018. Botos Katalin, Bp., 179 old.

 

Balogh, M., Egyház és egyházpolitika a Kádár rendszerben [Оnline]. Доступно:  https://www.eszmelet.hu/balogh_margit-egyhaz-es-egyhazpolitika-a-kadar-rendszerben/ (дата звернення: 08.03. 2020).

 

Balogh, M., 2013. Lojalitás vagy szembenállás?A magyar katolikus egyház és a kádári szövetségi politika, Korunk, Október, оld. 53–63.

 

Bertalan, P., 2012. Fejér megye egyházpolitikai mozgásai, 1957 – 1968, Egyháztörténeti szemle 13, 1.szám, old. 3–25.

 

Czetz, B., 2008. Mindszenty Bodajkon. Dokumentum, Egyháztörténeti szemle 9, 1.szám, old. 48–59.

 

Izsák, N., 2017. Kádár János a Vatikánban, Egyháztörténeti szemle 18, 1.szám, old. 56–77.

 

Jávor, M., 2017. A «reakció» letörése és az együttműködő vonal újjászervezése a Magyarországi Református és Evangélikus Egyházakban 1956 után, Egyháztörténeti szemle 17, 1.szám, old. 53–71.

 

Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban, 2010. Soós V., Szabó Cs., Szigeti L., Bp., 159 old.

 

Nagy, P.-T., 2014. A felekezeti statisztika a népszámlálásban és a szociológiában, Kisebbség-kutatás. Minority studies, 23. évfolyam, 3. szám, old. 6–35.

 

Rajki, Z., Az állam és az egyház kapcsolatának jellemző vonásai a Kádár-korszakban [Оnline]. Доступно: http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/rajki-kadar.htm (дата звернення: 08.03. 2020).

 

Rajner М, J., 2010. A Kádár korszak. 1956 – 1989, Magyarország története, 22, Romsics Ignác, Bp., 112 old.

 

Sas, P., 2016. Ravasz László dunamelléki reformátos püspök hivatalos levelezéséből, Egyháztörténeti szemle XVIII, 3.szám, old. 62–81.

 

Szakolczai, A., 2010. Az 1956-os forradalom és szabadságharc, Magyarország története, 21, Romsics Ignác, Bp., 112 old.

 

Szőts, Z.-O., A kommunizmus támadása a keresztény egyházak ellen – A Mindszenty-per hetven év távlatából [Оnline]. Доступно: http://ujkor.hu/content/kommunizmus-tamadasa-kereszteny-egyhazak-ellen-mindszenty-per-hetven-ev-tavlatabol?fbclid=IwAR3SIU6YlObSBQ-RphyqgWfJVe1YTB-cxUBGfphcMWMmSk7CCJGlGCoGzx0 (дата звернення: 29.03. 2020).

 

Tabajdi, G., 2017. Kádár János és az egyházak, Rubikon, 4.szám, old. 4857.


Байков, В., 2016. 1956. Венгрия глазами очевидца, Москва, 152 с.

 

Кіш, Є., 1998. Суспільно-політична трансформація в Угорщині. 1966  – 1990 рр. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, Ужгород, 18 с.

 

Скиба, І., 2020. Католицька церква в Угорщині в епоху «кадаризму» (1956 – 1989 рр.), I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути (Дніпро, 2020 р., 6-7 лютого), Дніпро, т. 3, с. 198–203.

 

Стыкалин, А., 2013. Кардинал Миндсенти, Вопросы истории, № 7, с. 38–58.

 

Юнгер, М., 2018. Антикомуністична опозиція в Угорщині (1968 1990 рр.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, К., 23 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 р. Наказом Міністерства освіти і науки України збірник включено до КАТЕГОРІЇ «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «ІСТОРИЧНІ НАУКИ» (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р., додаток 8). Періодичність: два рази на рік. Мова публікацій: українська, англійська. Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Адреса: пл. Народна 3, м. Ужгород, Україна, 88000 Телефон: +380506928781 E-mail: jurij.danilec@uzhnu.edu.ua. ISSN: 2523-4498