ІСТОРІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО МОНАСТИРЯ ОРДЕНУ СВ. ДОМІНІКА В БЕРЕГОВІ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • Oksana Ferkov кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри археології, етнології та культурології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8546-401X
  • Volodymyr Moizhes кандидат історичних наук, директор Археологічного музею ім. проф. Е. Балагурі факультету історії та міжнародних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4836-7042

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(42).2020.202435

Ключові слова:

орден св. Домініка, Берегово, римо-католицька парохіальна церква, палац Бетлена–Ракоці, археологічні дослідження.

Анотація

Середньовічна історія Закарпаття є однією з найцікавіших і одночасно найменш вивчених сторінок вітчизняної історії. До маловивчених питань відноситься церковна історія. Про католицькі церкви та монастирі є тільки фрагментарні згадки. Серед кількох чернечих обителей, існував монастир жебракуючого ордену св. Домініка в Берегові. Метою даної розвідки є на основі аналізу доступних писемних джерел та наявних археологічних даних окреслити головні етапи історії домініканського монастиря в Берегсасі (Берегово) і спробувати визначити місце розташування обителі. На сьогодні історія середньовічного домініканського монастиря в Берегові та питання локалізації обителі не досліджені. Автори зауважують, що монастирі ордену св. Домініка на теренах Північно-Східної Угорщини доби Середньовіччя (у тому числі території сучасного Закарпаття) виникають у добу правління королів Анжуйської династії. На території Березького комітату домініканці мали свою обитель у Берегові. Точна дата та обставини заснування чернечої обителі не відомі. Історична традиція заснування домініканського монастиря пов’язує з королевою Єлизаветою Польською. Достовірно, що у 1366 р. монахи вже були в місті. Володіння монастиря зростали, ченці вели успішне господарство аж до кінця 50-х рр. XVI ст., коли зазнавали переслідувань від протестантів. В цей час відбулася остання реконструкція ще діючого монастиря. Остаточним ударом для домініканського монастиря у Берегсасі став погром татарських орд 1566 р. Для локалізації монастиря домінікаців у місті автори опираються на окремі монографії: Т. Легоцького, М. Фехера, Я. Руппа тощо. і констатують, що у версіях розташування домініканського монастиря Берегова не має великих розбіжностей, монастир розташовувався навколо чи поруч з римо-католицькою парохіальною церквою. Конкретизації розташування монастиря допомогли б ґрунтовні археологічні дослідження. Досі такі роботи не проводилися. Результати поодиноких розкопок не дають достатньо матеріалу для переконливих висновків.

Посилання

A szatmári püspöki egyházmegye emlékkönyve fennállásának századik esztendejében. 1804 – 1904, 1904, Szatmár, 470 old. (in Hungarian).

A Szent Domonkos-rend multjából és jelenéből, 1916. A szerzet 700 éves jubileuma alkalmából. Kiadta dr. Horváth Sándor, Budapest, 424. old. (in Hungarian).

Emléksorok a Szent Domonkos-rendi Magyar Rendtartomány megalapításának hétszázadik évfordulójára. 1921. Szerk.: Vörös László, Budapest: Szent Domonkos-rendi Zárda. (in Hungarian).

Entz, Géza, 1994. Az európai koldulórendi építészet, Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon: tanulmányok. Szerk. Haris Andrea, Budapest: Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 21–28.old. (in Hungarian).

Fehér, Mátyás, 1944. A beregszászi domonkosrendi kolostor története (1327 – 1556), Új Magyar Museum 2, 264–290. old. (in Hungarian).

Ferrarius, Sigismundus, 1637. De rebua Hungariae Provinciae Ordinis Praedicatorum partibus quatuor, et octo libris distribute commentarii, Vinnae, 611 p. (in Latin).

Fodor, Gusztáv, 1998. Elfelejtett beregszászi református zsinatok. Hatodik sip. [Online]. Dostupno: http://www.c3.hu/~hatodik_sip/98%20lapok/Irasok98/Tel98/ HS98TEL-10.htm (data zvernennia: 17.04. 2020). (in Hungarian).

H. Gyűrky Katalin, 1994. Adomonkos rend középkori kolostorai Budán. In: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon: tanulmányok. Szerk. Haris Andrea, Budapest: Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 121–136. old. (in Hungarian).

Harsányi, András, 1938. A domonkosrend Magyarországon a reformáció előtt, Debrecen, 359 old. (in Hungarian).

Huszár, L., 1979. Münzkatalog Ungarn von 1000 bis Heute, München, 366. old. (in German).

Ipolyi, Arnold, 1867. Adalékok a magyar domonkosok történetéhez, Magyar Sion, V, Budapest, 481–497, 590–609, 662–673,769–776. old. (in Hungarian).

Iványi, Béla, 1929. A Szent Domonkos-rend római központi levéltára, Levéltári Közlemények, 1.31. old. (in Hungarian).

Kobal, Yosyp, 2005. Fedir Koriatovych u svitli novykh dzherel [In the light of new sources], Carpatica-Karpatyka: Naukovyi zbirnyk, prysviachenyi svitlii pamiati pedahoha i vchenoho Tomasha Sopka, Uzhhorod: Lira, vyp. 32, s. 75–115. (in Ukrainian).

László, Szende, 2009. Királynéi rezidenciák az Anjou-kori Magyarországon. In: Auxilium historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. Szerk.: Körmendi Tamás – Thoroczkay Gábor, Budapest, 327–338. old. (in Hungarian).

Lehocky, Tivadar, 1881. Beregvármegye monográfiája. 2. Köt., Ungvár, 501. old. (in Hungarian).

Marosi, Ernő, 1994. A koldulórendi építészet Magyarországon, Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon: tanulmányok. Szerk.Haris Andrea, Budapest: Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 39–62. old. (in Hungarian).

Németh, Péter, 2013. Elpusztult középkori kolostorok, fennmaradt templomok Kárpátalján. In Középkori templomok a Tiszától a Kárpátokig. Középkori templomok útja Szabolcsban, Beregben és Kárpátalján. Második kötet. Szerk. Kollár Tibor, Nyíregyháza, 18–31. old. (in Hungarian).

Papp, Silard, 2013. Poperedni sposterezhennia shchodo istorii sporudzhennia serednovichnoi parafiialnoi tserkvy u m. Berehovo (Beregszász) [Previous observations on the history of the construction of the medieval parish church in Beregszász, Medieval churches from Tisza to the Carpathians], Serednovichni tserkvy vid Tysy do Karpat. Shliakhamy serednovichnykh tserkov u Sabolchskomu ta Berezkomu kraiakh i na Zakarpatti, Niredhaza, 2013, s. 148–173. (in Ukrainian).

Pfeiffer, Miklós, 1917. A Domonkos-rend magyar zárdáinak vázlatos története, Kassa, 111. old. (in Hungarian).

Rupp, Jakab, 1872. Magyarország helyrajzi története fő tekintettel az egyházi intézetekre 2. Az Egri érsek-egyház-tartomány, Pest, 472. old. (in Hungarian).

Soós, Kálmán, 2017. A reformáció terjedése és megszilárdulásaa mai Kárpátalja területén (1517 – 1600), RIK-U KiadóBeregszász–Ungvár, 144. оld. (in Hungarian).

Zágorhidi Czigány, Balász, 2000. A domonkosok a középkori Beregszászon, A Nyiregyházi Jósa András Múzeum évkönyve, 42, Nyiregyháza, 149–153. old. (in Hungarian).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Всесвітня історія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають