УГОРСЬКИЙ ФАКТОР У СТВОРЕННІ СЛОВАЦЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 1919 РОКУ

Автор(и)

  • Yana Berdar аспірантка кафедри модерної історії України та зарубіжних країн, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4741-1638

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(43).2020.217376

Ключові слова:

Словацька Радянська Республіка, Угорська Радянська Республіка, Чехословаччина, Бела Кун, Міхай Карої, Антонін Яноушек, Червона Армія.

Анотація

У даній статті прослідковано ситуацію, яка склалась на словацьких землях в 1919 р. Авторка пропонує підхід, що відходить від домінуючих в радянській історіографії оцінок маріонеткового державного утворення у вигляді Словацької Радянської Республіки. Надається спроба розгляду даних політичних процесів через призму намагань Угорщини утримати словацькі землі у сфері свого впливу. Обґрунтовано бажання Угорщини до відновлення історичних кордонів й акцентовано на відсутності об’єктивних можливостей Будапешта до реалізації цього плану. Авторка наголошує на самосвідомості словаків та зближенні їх з чехами, що знайшло своє відображення в Мартинській декларації. Значна увага в роботі приділена питанню створення Угорщиною ідеологічного підґрунтя до втримання словаків в своїй політичній орбіті. На підставі аналізу документів та опрацювань інших авторів доводиться тривале планування Будапештом цієї акції. У статті значну увагу приділено військовому конфлікту Угорщини, Румунії та Чехословаччини, а також впливу на нього країн Антанти. Розглядається процес проголошення Словацької Радянської Республіки 16 червня 1919 р. у Пряшеві. Звертається увага на підготовку цього процесу як частини зовнішньої політики Угорської Радянської Республіки. Аналізується, що угорський націоналістичний чинник переважав класові погляди угорських соціалістів. У статті дається характеристика головним реформам новоствореної держави, передусім значенню мовної політики, експропріації майна та створенню органів правопорядку. Звертається увага на роль періодичних видань та їх мовну політику. На завершення доводиться залежність Словацької Соціалістичної Республіки від УРР, характеризуються останні дні її існування. Підводиться підсумок, що подібний швидкий курс соціалістичного устрою був приречений на провал через відсутність соціальної підтримки з боку словацького населення на несприятливі міжнародні фактори.

Посилання

Ádám, M., 1999. Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről (1918 – 1919). K. I., Budapest, Akadémiai Kiadó, 395 old. (in Hungarian).

Dejmek J., Kolář Fr., 2001. Československo na pařížské mírové konferenci 1918 1920. Svazek I (listopad 1918 – červen 1919), Praha, 390 s. (in Czech).

Dubrovin, I., 2018. Vengerskaja Soveckaja Respublika: vzlet i padenie mirovoj revoljucii. [Hungarian Soviet Republic: the rise and fall of the world revolution]. [Online]. Dostupno: https://regnum.ru/news/polit/2457218.html (data zvernennja: 1.05.2020). (in Russian).

Ďurišin, M., 2010. K otázke štátoprávneho postavenia Slovesnkej Republiky Rád v roku 1919, Študentska vedecka konferencia. Zborník príspevkov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, s. 371–385. (in Slovakian).

Ďurišin, M., 2011. Prouhorské štátoprávne а národnopolitické koncepcie na uzemí Slovenska v rokoch 1918 – 1919, Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Історія», вип., 27, 2011. с. 92−103. (in Slovakian).

Džujko, J., 2019. Zabudnuté Tlačové Orgány Slovenskej Republiky Rád, Dejiny, 2, s. 180−181. (in Slovakian).

Furmanik, M., 2014. Slovenská republika rád na Spiši. In Z minulosti Spiša XXII ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči / zost. Ivan Chalupecký, Levoča : Spišský dejepisný spolok, s. 135−148. (in Slovakian).

Ghosiorovsjkyj, M., 1954. Do istoriji slovacjkogho robitnychogho rukhu [To the history of the Slovak labor movement], Prjashiv: Vydavnyctvo kuljturnogho sojuzu ukrajinsjkykh trudjashhykh, 190 s. (in Ukrainian).

Holotik, L., 1975. Význam Slovenskej republiky rád a hodnotenie jej vzniku a činnosti, Nové obzory 17, Košice: Východoslovenské vydavateľstvo pre Múzeum SRR v Prešove, s. 63−82. (in Slovakian).

Hronský, M., 2001. Boj o Slovensko a Trianon 1918 − 1920, Bratislava: Literárne informačné centrum, s. 327. (in Slovakian).

Hudanich, V., 1983. Sozdanie Slovackoj Soveckoj Respubliki – voploshhenie leninskih idej socializma, Velikij Oktjabr' i Vengerskaja sovetskaja respublika [The creation of the Slovak Soviet Republic – the embodiment of Leninist ideas of socialism], Moskva: Naukas. s. 131−139. (in Russian).

Irmanová, E., 2002. Maďarsko a versailleský mírový systém, Ústí nad Labem: Albis International, 409 s. (in Slovakian).

Kissling, E., 1969. A Szlovák Tanácsköztársaság Megalakulása és Müködése [Online]. Доступно: http://acta.bibl.u-szeged.hu/17706/1/tanarkepzo_1969_1_109-120.pdf (дата звернення 28.04.2020) (in Hungarian)

Klimko, J., 1979. Slovenská republika rád, Bratislava, 221 s. (in Slovakian).

Kravchuk, O., 2007. Natsional'na polityka Chekhoslovats'koyi respubliky. 1918 − 1929 rr. [National policy of the Czechoslovak Republic. 1918 − 1929], Vinnytsya: PP «Edel'veys i K», 248 s. (in Ukrainian).

Kučma, I., 1989. Sociálna komunikácia Slovenskej republike rád, Sociológia, roč. 21, č. 4, s. 432−437. (in Slovakian).

Lebov, M., 1959. Vengerskaja sovetskaja respublika 1919 goda [Hungarian Soviet Republic of 1919], Movkva: Socjekgiz, 274 s. (in Russian).

Mar'ina, V., 1959. Velikaja Oktjabr'skaja socialisticheskaja revoljucija i razvitie revoljucionnogo dvizhenija v Slovakii v 1918 – 20 gg., Iz istorii revoljuc. dvizhenija narodov Chehoslovakii: sbornik statej [The Great October Socialist Revolution and the development of the revolutionary movement in Slovakia in 1918–20, From the history of the revolution. movements of the peoples of Czechoslovakia: a collection of articles], Moskva: Izd-vo AN SSSR, s. 307−387. (in Russian).

Mar'ina, V., 1970. Pervyj opyt sozdanija proletarskogo gosudarstva v Chehoslovakii, Sovetskoe slavjanovedenie, №4 [The first experience of creating a proletarian state in Czechoslovakia, Soviet Slavic Studies], s. 3−13. (in Russian).

Martinska deklaracia, Dokumenty slovenskej narodnej identity a štatnosti, Bratislava, 1998, Zv. I, s. 513–514 (in Slovakian).

Michela, M., 2009. Pod heslom integrity: slovenska otazka v politike Maďarska 1918 – 1921, Bratislava: Kalligram, 270 s. (in Slovakian).

Peganov, A., 2015. Chehoslovakija v politike Budapeshta na zavershajushhem jetape Velikoj vojny (ot Belgradskogo peremirija 1918 g. do Trianonskogo mira 1920 g.). Pervaja mirovaja vojna v sud'bah narodov Central'noj i Jugo-Vostochnoj Evropy [Czechoslovakia in the politics of Budapest at the final stage of the Great War (from the Belgrade Armistice of 1918 to the Trianon Peace of 1920).], s. 555−578. (in Russian).

Romsics, I., 2006. Trianonská mierová zmluva, Bratislava: Kalligram, 240 s. (in Slovakian).

Rychlík, J., 1997. Češi a Slováci ve 20. století. Česko-Slovensko vztahy 1914 – 1945, Bratislava: AEP, 360 s. (in Czech).

Shmigel', M., 2017. Nasledniki velikoj revoljucii – Vengerskaja i Slovackaja Sovetskie respubliki. [Heirs of the Great Revolution – Hungarian and Slovak Soviet Republics]. [Online]. Dostupno: https://lib.vsu.by/jspui/bitstream/123456789/10785/1/168-172.pdf (data zvernennya: 28.04. 2020). (in Russian).

Slovenská republika rád. Dokumenty / zost. György Milei, Anton Smutný, 1970, Bratislava: Epocha, 252 s. (in Slovakian).

Slovensko. Vojenska kronika / V. Segeš a kol., 2007, Bratislava : Perfekt, a. s., Vojenský historický ústav, 200 s. (in Slovakian).

Shnicer I. Martynsjka deklaracija 1918 roku ta jiji misce v istoriji slovacjkogho narodu, Uzhhorodsjki slovacjki naukovi chytannja: istorija, kuljtura, polityka, pravo, Uzhhorod: Polighrafcentr «Lira», 2014, s. 30−36. (in Ukrainian).

Šolc, J., 1969. Slovensko rozdelené 1919, Bratislava, s. 140. (in Slovakian).

Švorc, P., 1999. Prouhorské integračné snahy na území Slovenska na konci roku 1918, Historický časopis, roč. 47. č. 1. (in Slovakian).

Tajták, L., 1972. Národnodemokratická revolúcia na východnom Slovensku v roku 1918, Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. 31−64. (in Slovakian).

Vietor, M., 1969. Význam a miesto Slovenskej republiky rád v československých dejinách, Bratislava: Epocha, 51 s. (in Slovakian).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Всесвітня історія