УТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕБУВАННЯ ЧЕХОСЛОВАЦЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ НА ТЕРИТОРІЇ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ (1919 – 1921 РР.).

Автор(и)

  • Tetiana Popovych здобувач кафедри Модерної історії України та зарубіжних країн, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(43).2020.217450

Ключові слова:

Підкарпатська Русь, Земське військове командування, піхота, артилерія, кавалерія, авіація, чехословацький полк, чехословацький прапор.

Анотація

У статті надається інформація про утворення чехословацьких військових формувань на території Підкарпатської Русі. На основі архівних матеріалів детально описується процес виникнення, уніфікації та пересування одиниць піхоти, артилерії, кавалерії, авіації, автомобільного війська. Подаються відомості про основні зміни, яких зазнали вказані формування за період 1919 – 1921 рр. Також вказується на труднощі, з якими зіштовхнулася армія. В основному це були проблеми з житлом та технічним забезпеченням, які найсильніше вдарили по авіації. Армія відіграла дуже важливу роль під час входження краю до складу Чехословацької республіки. Крім того, до 1923 року на Підкарпатській Русі існувала військова диктатура, тому важливо розкрити цей аспект історії нашого краю. Наведені дані доповнюють дослідження на політичну та соціальну тематику міжвоєнного періоду, які є добре висвітленими вітчизняними авторами. Надані матеріали дозволяють зрозуміти, як і коли чехословацькі військові одиниці прибули у карпаторуські землі, які вони мали основні завдання, де розміщувалися, а також – хто ними командував. Зазначається, що період 1919 – 1921 років був ключовим у процесі побудови військового апарату на території Підкарпатської Русі, адже саме за цей час проведено уніфікацію війська, розподілено функції та райони впливу кожної формації. Звичайно, що не всі військові частини, які сюди потрапили, залишилися на Підкарпатській Русі у мирний час, адже у цьому відпала потреба, тому деякі з них повернулися у чеські землі. Таким чином, до 1921 року структура чехословацької армії на Підкарпатській Русі була повністю вибудувана. Почали діяти вищі і нижчі військові одиниці, госпіталь, склади та всі необхідні допоміжні установи.

Посилання

Derzhavnyj arkhiv Zakarpatsjkoji oblasti [State Archives of the Transcarpathian region], f. 192, op. 1, spr. 52, na 57 ark. (in Czech).

Fidler, Jiří, Sluka, Václav, 2006. Encyklopedie brannémoci Republiky československé 1920 1938, Praha: Libri, 768 s. (in Czech).

Janoušek, Jiří, 2007. Československé dělostřelectvo 1918 – 1939, Praha: Corona, 194 s. (in Czech).

Maskalik, Alex, 2012. Elita armády: Československá vojenská generalita 1918 – 1992, Banská Bystrica, 1030 s. (in Czech).

Straka, Karel, Kykal, Tomáš, 2013. Československá armáda v letech budování a stabilizace 1918 1932. Dil 2, Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 198 s. (in Czech).

Vojenský ústředni arhiv – Vojenský historický arhiv (VUA-VHA), fond ZVV Užhorod, kart. 2, 1919, č.j.40.835/org. (in Czech).

VUA-VHA, f. ZVV Užhorod, kart.7, č.j. 2109. (in Czech).

VUA-VHA, f. ZVV Užhorod, kart.7, c.j. 53.000/org. (in Czech).

VUA-VHA, f. ZVV Užhorod, kart.7, čj. 2108/1920, I str. Velitelství 23 p. Brigády. Zpravy v oblasti Mukačeva. (in Czech).

VUA-VHA, f. ZVVUžhorod, kart.14, c.j. 3355. (in Czech).

VUA-VHA, f. ZVV Užhorod, kart.14, c.j. 3355. Poměry v Užhorodě. s. 18. (in Czech).

VUA-VHA, f. ZVVUžhorod. Kronika. kart.18, inv. č. 2767. Splynutí zahraničního a domacého vojska. s. 125–126. (in Czech).

VUA-VHA, f. ZVV Užhorod. Kronika. kart. 18, inv. č. 2767. Pěsí pluk 19. s. 132–133. (in Czech).

VUA-VHA, f. ZVVUžhorod. Kronika. kart. 18, inv. č. 2767. Pěsí pluk 20. s. 135–137. (in Czech).

VUA-VHA, f. ZVVUžhorod. Kronika, kart. 18, inv. č. 2767. Pěsí pluk 36. s. 137–146. (in Czech).

VUA-VHA, f. ZVVUžhorod. Kronika, kart. 18, inv. č. 2767. Pěsí pluk 45. s. 152–153. (in Czech).

VUA-VHA, f. ZVV Užhorod. Kronika, kart. 18, inv. č. 2767. Poštovní spojení. s.176. (in Czech).

VUA-VHA, f. ZVV Užhorod. Kronika, kart. 18, inv. č. 2767. Polní telefrafní setnina. s.177–178. (in Czech).

VUA-VHA, f. ZVV Užhorod. Kronika, kart. 18, inv. č. 2767. Automobilní vojsko. s. 178. (in Czech).

VUA-VHA, f. ZVV Užhorod. Kronika, kart. 18, inv. č. 2767. Posadková nemočnice v Mukačevě. s. 190. (in Czech).

VUA-VHA, f. ZVV Užhorod. Kronika, kart. 18, inv. č. 2767. Dělostřelectvo. s. 192–195. (in Czech).

Vojenský historický archív (VНA), Bratislava, fond ZVV Košice, šk. 9, Dělostřelectvo. s. 343. (in Czech).

VНA, Bratislava, fond ZVV Košice, šk. 9. Letectví. s. 227–228. (in Czech).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Всесвітня історія