ПЕЧАТКИ ТА ГЕРБИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ЮРІЯ КАЧІЯ

Автор(и)

  • Ivan Myskov кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін, Закарпатська академія мистецтв, докторант, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Ukraine
  • Oleg Slipetsky старший викладач кафедри античності, середньовіччя та історії України домодерної доби, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/10.24144/2523-4498.2(43).2020.217467

Ключові слова:

дослідник, архів, учений секретар, музей, герб, печатка, відбиток печатки, емблема, щит, символ, село, місто, комітат.

Анотація

Автори у даній статті спробували проаналізувати та оцінити науковий доробок Ю. Ю. Качія у дослідженнях та публікаціях емблем, печаток, гербів краю. Юрій Качій (1925 – 1990) відомий як поет, журналіст, публіцист, перекладач, архівіст,працював ученим секретарем Закарпатського краєзнавчого музею.Дослідник був особисто знайомий із проф. Я. І. Штернбергом, який також досліджував та написав статті про найдавніші печатки та герби міст і сіл комітатів Берег, Мараморош, Угоча, Унг, пізніше опублікованих у газеті «Новини Закарпаття» 1991 р. Ю.Качій працював у фондах архіву Закарпатського краєзнавчого музею, з угорськими науковими періодичними виданнями. Досліджуючи емблеми, печатки, герби, з особистих записів, він збирав списки населених пунктів, з притаманними їм символами чи знаками, серед яких бик, ведмідь, вовк, зубр, лисиця, кабан, косуля, олень, орел, рись, серна, щур тощо. Дослідник цікавився відбитком печатки комітату Мараморош, спільною печаткою п’яти коронних міст Тячева, Хуста, Вишкова, Довгого Поля, Сігета, яким присвятив декілька науково-популярних публікацій про загальні та окремі символи міст, їх печатку, яка відома з 1551 р. Серед сільських печаток, особливу увагу Ю. Качій приділив увагу символам (знакам) населених пунктів Кідьош (змія) та Великі Лучки (кукурудза). Він займався пошуками не тільки відбитків, але і матриць печаток. Дослідник цікавився печатками цехів Ужгорода та Мукачева, закарпатськими радянськими печатками 1919 р. та печатками м. Ужгорода 1944 – 1945 рр. Ю. Качій зібрав велику кількість гербів і печаток (XIV cт. – 1944 рр.) та мав намір видати окремим виданням, але не встиг. Дослідник описував печатку наступим чином: діаметр, зображення (символ, емблема), легенда печатки, матеріал, з якого виготовлена печатка. Окремі невеликі статті про печатки та герби краю були опубліковані у періодичних виданнях «Закарпатська правда», «Kárpáti Igaz Szó», «Kalendárium». Печатки, зібрані Ю. Качієм, були надруковані у монографіях «Печатки, герби міст і сіл Закарпаття» (автори – В. Куликовський, Б. Мариконь), «Геральдика Закарпаття. Герби і печатки міст, сіл і селищ» (автори – Б. Мариконь, В. Ньорба).

Посилання

Gavry`lenko, V. O., 1977. Ukrayins`ka sfragisty`ka: py`tannya predmeta ta istoriografiyi [Ukrainian sphragistics: issues of subject and historiography], Ky`yiv: Naukova dumka, 176 s. (in Ukrainian).

Gavry`lenko, V. O., 2014. Shlyax do sfragisty`ky`[ The Way to Sphragistics,], Ky`yiv; L`viv, 328 s. (in Ukrainian).

Derzhavny`j arxiv Zakarpats`koyi oblasti, f. 10, op.4, spr. 386, ark. 16. [State Archives of Transcarpathian region, f. 10, op. 4, file 386, sheet 16] (in Ukrainian).

Derzhavny`j arxiv Zakarpats`koyi oblasti , f. 10, op. 1, spr. 386, ark. 26. [State Archives of Transcarpathian region, f. 10, op. 4, file 386, sheet 26] (in Ukrainian).

Derzhavny`j arxiv Zakarpats`koyi oblasti , f. 151, op. 1, spr. 553, ark. 2. [State Archives of Transcarpathian region, f. 151, op. 1, file 553, sheet 2] (in Ukrainian).

Y`story`ya gorodov y` sel USSR. Zakarpatskaya oblast` [History of towns and villages of the USSR. Transcarpathian region],1982. Ky`ev, 611 c. (in Ukrainian).

Kachij, Yu., 1980. Odna pechatka p'yaty` mist [One Seal of Five Cities], Zakarpats`ka pravda, 2 serpnya, s. 4. (in Ukrainian).

Kachij, Yu.,1982. Pechatky` pro zubriv u Karpatax[Seals about bison in the Carpathians], Zakarpats`ka pravda, 22 lyutogo, s. 4. (in Ukrainian).

Kachy`j, Yu., 1982. Na pechaty` – Mukachevsky`j zamok [On the seal – Mukachevo Castle], Zakarpatskaya pravda, 17 noyabrya, s.4. (in Ukrainian).

Kachij, Yu.,1986. Sy`mvol Vely`ky`x Luchok [Symbol of Velykyi Luchok], Zakarpats`ka pravda, 20 kvitnya, s. 4. (in Ukrainian).

Kachij, Yu., 1987. Zakarpats`ki radyans`ki pechatky` 1919 roku [Transcarpathian Soviet seals of 1919], Zakarpats`ka pravda, 12 bereznya, s. 4. (in Ukrainian).

Kachij, Yu., 1989. Try` pamʼyatky` vy`zvolenogo mista [Three monuments of the liberated city], (?), serpen`, s. 20–21. (in Ukrainian).

Kuly`kovs`ky`j, V., Mary`kon`, B., 2010. Pechatky`, gerby` mist i sil Zakarpattya [Seals. Coat of arms of cities and villages of Transcarpathia], Uzhgorod, 112 s., il. (in Ukrainian).

Mary`kon`, B., N`orba, V., 2010. Geral`dy`ka Zakarpattya. Gerby` i pechatky` mist, sil i sely`shh [Heraldry of Transcarpathia. Coats of arms and seals of cities, villages and towns], Uzhgorod: Krayevy`dy` Karpat, 96 s. (in Ukrainian).

Ry`gan, G. Istory`ky` obgovoryuvaly` sfragisty`ku ta geral`dy`ku Zakarpattya [Historians discussed sphragistics and heraldry of Transcarpathia],[Оnline]. Available: http://chas-z.com.ua/news/25393 (access date: 25.09.2020).(in Ukrainian).

Rusy`n, V. I., 2013. Yurij Kachij, Naukovy`j zbirny`k Zakarpats`kogo krayeznavchogo muzeyu, vy`p. [Scientific Collection of the Transcarpathian Museum of Local Lore, vol. XIII], XIII, Uzhgorod: TOV «Iva», s. 127–144. (in Ukrainian).

Profesor Shternberg Yakiv Isakovy`ch. Bibliografichny`j pokazhchy`k [Bibliographic Index], 1994. Uzhgorod, Patent, 90 s. (in Ukrainian).

Kacsij, J., 1984. Miről mesél Huszt régi címere és pecsétje? Kárpáti Igaz Szó, 31 május, old. 4. (In Hungarian).

Kacsij, J., 1986. Ötvöscéhek területükön a középkorban, Kárpáti Igaz Szó, 31 október, old. 4. (In Hungarian).

Kacsij, J., 1989. Kígyó a körpecséten, Kárpáti Igaz Szó, 1 április, old. 4. (In Hungarian).

Kacsij, J., 1991. A munkácsi fazekasok céhpecsétje, Kalendáriumʼ91, Ungvár: Kárpáti Kiadó, old. 43–45. (In Hungarian).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни