УТВОРЕННЯ РЕФОРМАТСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО ОКРУГУ В МЕЖАХ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ

Автор(и)

  • Клаудія-Штефанія Ферков ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6673-8046

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(44).2021.232463

Ключові слова:

реформатська церква, кальвінізм, пресвітеріат, Підкарпатська Русь, Берток, Ком’яті

Анотація

Угорські реформатські громади Закарпаття після Першої світової війни та державно-адміністративних змін опинилися у ситуації повної відірваності від керівництва Реформатської церкви. Ситуація невизначеності негативно впливала на загальні настрої угорського населення, незважаючи на конфесійну належність. У середовищі активістів реформатської церкви, які залишилися на території новоствореної Чехословаччини, сформувалося два табори щодо майбутнього реформатських єпархій Підкарпатської Русі. Одні, серед них новообраний єпископ Цінке, розглядали можливість приєднання закарпатських єпархій до Словацького Притисянського церковного округу. Інші – висловлювалися за відокремлення й утворення самостійного церковного округу в межах Підкарпатської Русі. Урядові кола «заохочували» саме цей варіант. Процес організаційного та інституційного оформлення Реформатського церковного округу Підкарпатської Русі розпочався практично після Сен-Жермена і Тріанона та завершився тільки у 1923 році. Взаємовідносини реформатської церкви з державою залишалися складними і напруженими. Держава відкрито не обмежувала автономні права церкви. Втім, залишалося ряд проблем, які стали причиною конфліктів: питання громадянства церковних урядників та вчителів, виплата конгруа та обіцяних державних субвенцій, статус церковних шкіл, мова навчання у церковних школах, національно-конфесійна належність учнів церковних шкіл тощо. Не влаштовувала владу і кандидатура обраного єпископа Реформатської церкви Підкарпатської Русі Б. Бертока. Впродовж майже цілого десятиліття влада де-юре визнавала статус Реформатського церковного округу Підкарпатської Русі, але не визнавала статус Бертока як обраного голови церкви.

Біографія автора

Клаудія-Штефанія Ферков , ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

аспірантка кафедри модерної історії України та зарубіжних країн

 

Посилання

Botlik, J., 2005. Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. Magyarok, ruszinok, csehek és ukránok. 1918 – 1945, Nyiregyháza. Nyiregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológia Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 552 old. (in Hungarian).

Csohány, J., 2012, Trianon és a magyar református egyház, Egyháztörténet, 13. évf. 2 sz., 75–85. old. [Оnline]. Dostupno: https://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/csohany-trianon.htm (data zvernennia 24.04.2021) (in Hungarian).

Csomár, Z., 1940. A csehszlovák államkeretbe kényszeritett MagyarReformátus Keresztény Egyház húszéves története, 1918–1938. Magyar királyi Állami Nyomda, Ungvár, 226 old. (in Hungarian).

Fedinec, Cs., 2002. A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918 – 1944. Nostra tempora (7.). Fórum Intézet, Lilium Aurum, Galánta, Dunaszerdahely, 536 old. (in Hungarian).

Fodor, K., É.n. A Beregi Református Egyházmegye rövid története. 1914 – 1923, 30 old. [Оnline]. Dostupno: http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/Fodor%20Krisztina.pdf (data zvernennia 24.04.2021) (in Hungarian).

Galo, V., 2017. Református karitatív intézmények Szlovákiában és Kárpátalján a két világháború között – kitekintéssel a második világháború végéig. PHd disszertáció, Budapest, 210 old. [Оnline]. Dostupno: https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/40484/dissz_Galo_%20Viliam_tortenelemtud.pdf.pdf?sequence=1 (data zvernennia 24.04.2021) (in Hungarian).

Harsányi, B., 2014. A Kárpátaljai ungi református egyházmegye megalakulása 1920 – 1923-ig., Sárospataki Füzetek, 18. évf., 89–106. old. (in Hungarian).

Harsányi, B., 2016. Az egyházkerületi szervezkedés késedelmének okai Kárpátalján, Tavaszi szél. Spring wind. / Szerk. Keresztes Gábor. II. Köt., Budapest, 24–35. old. (in Hungarian).

Kósa, L., 2016. A magyar református egyház területi szerveződése, A Kárpát-medence történeti földrajza. Tanulmánygyűjtemény. Első kötet./Szerk. Gál András, Frisnyák Sándor, Kókai Sándor, Nyiregyháza-Szerencs, 216 old. (in Hungarian).

Molnár, I., 1998. A magyar nyelű egyházak helyzete Csehszlovákiában. A (cseh) szlovákiai magyar müvelődéstörténete 1918 – 1998, I, Tóth László–Filep Tamás Gusztáv (szerk.), Budapest: Ister Kiadó, 207–237 old. (in Hungarian).

Peyer–Müller, F., 1995. A Kárpátaljai Református Egyház törtébete a két világháború között – kitekintéssel a jelenre, Budapest, 467 old. (in Hungarian).

Radánszky, F. (főszerk.), 2000, Kárpátaljai református templomok, Ungár-Beregszász: Tárogató Kiadó, 128 old. (in Hungarian).

Romsics, I., 2010. Magyarország története a XX. Században, Budapest: Osiris, 688 old. (in Hungarian).

Tömösközy, F., 2020. A református egyház önszerveződésének folyamata Csehszlovákiában 1918 – 1923 között, Múltúnk, 2, 101–136. old. (in Hungarian).

Khronika Zakarpattia. 1867 – 2010 [Chronicle of Transcarpathia. 1867 – 2010], 2011. Kárpátalja évszámokban. 1867 – 2010 / Vehesh M., Molnar D. S., Molnar Y. ta insh., Uzhhorod, 312 s. [Оnline]. Dostupno: http://mek.oszk.hu/09600/09645/09645.pdf (data zvernennia 24.04.2021) (in Ukrainian).

Prágai Magyar Hirlap, 1923, június 10, 2-3. old. (in Hungarian).

Prágai Magyar Hirlap, 1923, június 12, 4. old. (in Hungarian).

Prágai Magyar Hirlap, 1923, június 16, 2. old. (in Hungarian).

Prágai Magyar Hirlap, 1923, június 19, 3. old. (in Hungarian).

Prágai Magyar Hirlap, 1923, június 21, 3. old. (in Hungarian).

Prágai Magyar Hirlap, 1923, június 22, 2. old. (in Hungarian).

Prágai Magyar Hirlap, 1923, június 23, 2. old. (in Hungarian).

Sárospataki Református Lapok, 1922, augusztus 27, 34–35. sz., 143–144. old. (in Hungarian).

Sárospataki Református Lapok, 1923, július 08, 27. sz., 107. old. (in Hungarian).

Új Közlöny, 1923, majus 26, 2. old. (in Hungarian).

Új közlöny, 1928, július 21, 1–2. old. (in Hungarian).

Zakarpattia 1919 – 2009 rokiv: istoriia, polityka, kultura [Transcarpathia 1919 – 2009: history, politics, culture], 2010 / ukrainomovnyi variant ukrainsko-uhorskoho vydannia / Pid red. M. Vehesha, Ch. Fedynets; [Redkoleh.: Yu. Ostapets, R. Ofitsynskyi, L. Sorko, M. Tokar, S. Chernychko; Vidp. za vyp. M. Tokar]б Uzhhorod: Vydavnytstvo «Lira», 716 c. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-27

Номер

Розділ

Всесвітня історія