ІНТЕГРАЦІЙНА ІДЕОЛОГІЯ У НАРОДІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(44).2021.232483

Ключові слова:

нація, національна культура, ідеологія, імперія, пангерманізм , панамериканізм , панісламізм, панславізм, ідея, демократія, свобода, національна ідеологія, регіон, етнос, Росія, Європа, слов'яни, зовнішня політика, геополітика

Анотація

Метою дослідження стала панідея зокрема і панславізм конкретно. Майже у всіх етнічно споріднених народів, що входили до складу великих мовних і релігійних спільнот, на певному історичному етапі виникають неоднозначні за формою і змістом панідеології – панславізм, пангерманізм, панамериканізм, панісламізм і такі наднаціональні інтеграційні ідеї, як австрославізм, ілліризм. Їх мета полягала в обґрунтуванні не тільки цивілізаційної, етнокультурної, історичної спільності, але в тому числі і політичної. З часом панідеї ставали не тільки джерелом для формування національної ідеології, але також слугували і підставою для появи полінаціональних держав і забезпечували існування ідеології великодержавності. З огляду на заявлену вище проблему, розглянемо панславізм, враховуючи специфіку взаємовідносин у трикутнику інтересів – західні слов’яни, німецькі й угорські національні інтереси на тлі еволюціонування ідеї панславізму в змісті російсько-слов’янських стосунків й імперської зовнішньої політики. Втім, дослідження наднаціональних ідеологій неможливе без з’ясування змісту типологічності і закономірність появи панідей і панрухів як досить типових явищ в контексті становлення й розвитку національних ідеологій в Центральній і Центрально-Східній Європі першої половини ХІХ ст. Відповідно, аналіз наявного матеріалу дозволяє констатувати, що в суспільно-політичній думці західного слов’янства на тлі національного відродження відбувався складний процес формування парадигми національного вибору. Не в останню чергу його зміст лежав у площині цивілізаційного вибору, що і стало однією з причин появи наднаціональних інтеграційних ідей. У процесі розвитку ідеї панславізму можна виділити кілька етапів її розвитку. Насамперед, фаза становлення концепції, початок XIX ст. У цей час для багатьох національних діячів ідея філологічного зближення слов’ян переросла в концепцію «культурного панславізму». На етапі активізації в 30-х – 40-х рр. ХІХ ст. культурно-національних прагнень західних слов’янських народів європейська політика Російської імперії була однією з причин політизації ідеї панславізму. Поступово ідея панславізму отримувала найрізноманітніші інтерпретації – від русофільства до державного або царофільського панславізму, а в період «Весни народів» і демократичного панславізму. Намагаючись протистояти популяризації політичного панславізму, західні національні ідеологи були змушені шукати альтернативні шляхи для інтеграції доцентрових інтересів австрійських слов’ян, що знайшло своє відображення в іншій наднаціональній концепції австрославізму.

Біографія автора

Євгеній Бевзюк, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

 

Посилання

Antyasov, M., 1981. Panamerikanizm: ideologiya i politika: monografiya [Pan-Americanism: ideology and politics: monograph], Moskva, 293 s. (in Russian).

Francev, V., 1902. Ocherki po istorii cheshskogo vozrozhdeniya [Essays on the history of the Czech Renaissance]: monografiya, Varshava: Tip. Varshavskogo uchebnogo okruga, 472 s. (in Russian).

Francuzova, O., 2006. Politicheskij panslavizm i idei vseslavyanstva v Chekhii v pervoj polovine XIX v. [Political Pan-Slavism and the Ideas of Pan-Slavism in Bohemia in the First Half of the 19th Century], Dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata istoricheskih nauk, Moskva, 206 s. (in Russian).

Gilferding, A., 1868. Slavyanskie narody v Avstrii i Turcii [Slavic peoples in Austria and Turkey], Stat'i po sovremennym voprosam slavyanskim: monografiya, Sankt-Peterburg, t. 2, s. 12–113. (in Russian).

Gilferding, A., 1980. Vengriya i slavyane [Hungary and the Slavs], Russkaya beseda, kn. 20, s.1–42. (in Russian).

Heidler, Jan, 1920. Čechy a Rakousko v politických brožurách předbřeznových. V Praze, Nakl. Matice ĉeské, 220 s. [Online]. Доступно: https://biblio.hiu.cas.cz/records/48502c34-187e-44fd-b4d9-b65d14a86997 (дата звернення: 10. 09. 2020). (in Czech).

Herkel, J., 2018. Elementa universalis linguae Slavicae e vivis dialectis eruta et sanis logicae principiis sufflata. [Online]. Доступно: https://openlibrary.org/books/OL2493084M/Elementa_universalis_linguae_Slavicae _e_vivis_dialectis_eruta_et_sanis_logicae_principiis_suffulta (дата звернення: 15. 08. 2020). (in English).

Kamusella, T., 2008. The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe. Springer, 1140 p. [Online]. Доступно: https://www.researchgate.net/publication/311296023_The_Politics_of_Language_and_ Nationalism_in_Modern_Central_Europe (дата звернення: 10. 09. 2020). (in English).

Klíma, Arnošt, 1974. Revoluce 1848 v českých zemích, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 231 s. (in Czech).

Kolejka, J. 1964. Slavyanskie programmy i ideya slavyanskoj solidarnosti v XIX i XX vekah [Slavic programs and the idea of Slavic solidarity in the 19th and 20th centuries]: monografiya, Praha, 264 s. (in Russian).

Kon, G., 1994, Nacionalizm: ego smysl i istoriya [Nationalism: its meaning and history], Problemy Vostochnoj Evropy, Vashington, № 41–42, s. 88–169. [Online]. Dostupno: Rezhim dostupa. https://m.traditio.wiki/holmogorov/library/k/kohn/index.htm (data zvernennya: 05.11.2020). (in Russian).

Kulakovskij, P., 1894. Illirizm. Issledovanie po istorii horvatskoj literatury perioda Vozrozhdeniya [Illyrism. Study on the history of Croatian literature during the Renaissance]: monografiya, Varshava: Tipografiya Varshavskogo uchebnogo okruga, 411 s. (in Russian).

Maly, Jakub, 1845. Worte eines Cechen veranlasst durch die graf Jos.Math. v.Tunsche Broschüre: Der Slawismus in Böhmen, Leipzig, 25 s. (in German).

Matula, V., 1956. Eudovít Stúr. Stúr aSlovanstvo. Zivot a dielo 1815–1856, Zborník materiálov z konferencie Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, s. 359–388. (in Slovak).

Matula, Vladimír, 1972. M.F. Rajevskij a slovensko-ruské vzťahy v 40.–80. rokoch 19. Storočia. Ceskoslovenské pŕednáńky pro VII. mezinárodní sjezd slavistu, Praha, zv. 2, s. 375–385. (in Czech).

Moritsch, Andreas, 1996. Der Austroslavismus: ein verfrühtes Konzept zur politischen Neugestaltung Mitteleuropas, Böhlau Verlag Wien, 210 s. [Online]. Доступно: https://books.google.com.ua/books?id= RQeFIN4RHt8C&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата звернення: 10. 09. 2020). (in German).

O polozhenii pravoslaviya i unii v avstrijskih vladeniyah. Sekretno [On the position of Orthodoxy and union in the Austrian possessions. Secret], Rossijskij gosudarstvennyj istoricheskij arhiv Sankt-Peterburg, f. 797, op. 8, ed. hr. 24170. (in Russian).

Osvoboditel'nye dvizheniya narodov Avstrijskoj imperii: Vozniknovenie i razvitie. Konec XVIII v. – 1849 g. [Liberation Movements of the Peoples of the Austrian Empire: Origins and Development. End of the 18th century – 1849], 1980. Frejdzon V. I. (otv.red.), Moskva: «Nauka», 610 s. (in Russian).

Pervolf, I., 1879. Avstrijskie slavyane v 1848 – 1849 gg. [Austrian Slavs in 1848 – 1849], Vestnik Evropy, kn. 4, s. 477–536. (in Russian).

Pogodin, M., 1884. Pisma k Pogodinu iz slavyanskih zemel (1835 – 1875) [Letters to Pogodin from the Slavic lands (1835 – 1875)], Chteniya v Imperatorskom Obshchestve Istorii i Drevnostej Rossijskih pri Moskovskom Universitete, kn. 3, s. 1–26. (in Russian).

Semevskij, V., 1907. N. I. Gulak. Galereya Shlisselburgskih uznikov [N. I. Gulak. Gallery of Shlisselburg Prisoners], Sankt-Peterburg, ch. I, 298 s. (in Russian).

Shafarik P. J. – Kollaru YA. Pismo. 18.01.1831 [Shafarik P.Y. - Kollar J. Letter. 01/18/1831], 1902. Francev V. A. Ocherki po istorii cheshskogo vozrozhdeniya. Russko-cheshskie svyati konca XVIII i pervoj poloviny XIX stoletiya: monografiya, Varshava. s. 165–166. (in Russian).

Shtur, L., 1867. Slavyanstvo i mir budushchego. Poslanie slavyanam s beregov Dunaya [Slavism and the world of the future. Message to the Slavs from the banks of the Danube]: monografiya, Moskva: V univ. tip. (Katkov i Ko), 199 s. (in Russian).

Šťastný, Vladislav, 1968. Slovanství v národním životě Čechů a Slováků, Praha: Melantrich, 500 s. (in Czech).

Statut Kirilo-Mefodіїvskogo tovaristva 1845 – kіnec 1846 r. [Statute of the Cyril and Methodius Society 1845 - end of 1846], 1990, Kirilo-Mefodіїvske tovaristvo: u 3-h tomah, Kiїv: Nauk. dumka, t. І, 544 s. (in Russian).

Štúr, L’udovít, 2007. Dielo – L’udovít Štúr, Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 669 s. (in Slovak).

Štúr, Ludevít, 1954. Listy L’udovítа Štúrа. Vyd. J. Ambrus, Bratislava: Vyd. Slov. Akad. Vied, II, s. 19–196; 456–459. (in Slovak).

Udalcov I., Frejdzon V., 1984. Istoriografiya cheshskogo nacionalnogo vozrozhdeniya: novejshie chekhoslovackie i sovetskie issledovaniya, 1950 – 1980 gg. [Historiography of the Czech National Revival: Recent Czechoslovak and Soviet Studies, 1950 – 1980]: monografiya, Moskva: Nauka, 301 s. (in Russian).

Zagora, Roman, 2011. Ideolog slovackogo nacionalnogo vozrozhdeniya Lyudovit Shtur i predstaviteli rossijskih obshchestvennyh i nauchnyh krugov v 1830-h pervoj polovine 1850-h gg. [The ideologist of the Slovak national revival Ludovit Stuhr and representatives of Russian social and scientific circles in the 1830s and the first half of the 1850s.], Dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata istoricheskih nauk, Sankt-Peterburg, 161 s. (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-27

Номер

Розділ

Всесвітня історія