СКАРБ ДОБИ БРОНЗИ ВАРИ ІІ (ЗАКАРПАТТЯ): ХРОНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Йосип Кобаль Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» НАН України, Львів, Ukraine
  • Володимир Мойжес ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4836-7042
  • Ігор Прохненко ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9100-3914

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(44).2021.232597

Ключові слова:

Верхньотиський регіон, доба бронзи, хронологія, проблема, скарб Вари ІІ

Анотація

Територія сучасного Закарпаття багата на знахідки скарбів доби бронзи. Однією з останніх є комплекс із околиць села Вари Берегівського району Закарпаття. Він поповнив довгий список (понад 200 пунктів) подібних комплексів, відомих на території області. Даний скарб було знайдено у 2014 році і передано на постійне зберігання в Археологічний музей ім. проф. Едуарда Балагурі факультету історії та міжнародних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Він містив бронзові предмети (понад 70 зразків), що були складені у глиняну, онаментовану посудину, яка залягала на глибині 0,4–0,6 м від сучасної поверхні. Слід зазначити, що частина закарпатських комплексів сигналізує, що у запропонованих хронологічних схемах існують певні проблеми. На це вказує і цей новий скарб. До його складу входять різні групи металевих виробів: предмети озброєння, знаряддя праці, прикраси, речі побутового характеру, залишки бронзоливарного виробництва. Частина представлених типів має широкий ареал поширення та хронологічний діапазон існування. Даний факт, у поєднанні із значною фрагментацією знайдених предметів, ускладнюють точне датування комплексу. Автори запропонованої статті поставили перед собою завдання не тільки детально описати знайдені предмети, але і визначити їх типологію та хронологію, а також культурну належність всього комплексу. Проведений типологічно-хронологічний аналіз виробів скарбу Вари ІІ показав, що вони мають різні періоди існування – від BzB1 до BzD, тяжіючи до часового відтинку BzB1–BzC. Натомість глиняна посудина на підставі техніки орнаментації вказує на більш молодший вік (BzB2–BzD). Відтак, «різнобій» у датуванні предметів із даного скарбу свідчить, про необхідність корекції або перегляду існуючих схем хронології скарбів доби бронзи Верхньотиського регіону та їх співвідношення з фазами розвитку культури Станово (Сучу де Суз).

Біографії авторів

Йосип Кобаль, Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» НАН України, Львів

кандидат історичних наук, науковий співробітник

 

Володимир Мойжес, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

кандидат історичних наук, завідувач Археологічного музею ім. проф. Е. Балагурі факультету історії та міжнародних відносин

Ігор Прохненко , ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри археології, етнології та культурології

Посилання

Bader, T., 1978. Epoca bronzului in Nord-Vestul Transilvaniei, Bucuresti: Editura stintifica si enciclopedica, 246 p. (in Romanian).

Balaguri, E., 2001. Naselenie Verhnego Potis'ya v epohu bronzy, Uzhhorod, 391 s. (in Russian).

Bernjakovic, K., 1960. Bronzezeitliche Hortfunde vom rechten Ufergebiet des Oberen Theisstales (Karpatoukraine USSR), Slovenská archaeológia, VIII/2, s. 325–392. (in German).

Blajer, W., 1990. Skarby z wczesnej epoki brazuna ziemiach Polskich. Prace Komisji Archeologicznej 28, Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk-Lodz: Zaklad Narodny im. Ossolinskich, 300 s. (in Polish).

Dawid, W., 2002. Studien zu Ornamentik und Datierung der bronzezeitlichen Depotfundgruppe Hajdúsámson-Apa-Ighil-Zajta. Teil 1–2, Alba Iulia: Verlag ALTIP S. A., 509 s. (in German).

Dietrich, O., 2010. Tüllenbeile in Rumanien. Zu einigen grundlagenden Fragen von Fundubelieferung, Chorologie und Chronologie. Mitteilungen der Berliner Geselschaft fur Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Band 21, s. 27–40. (in German).

Furmanek, V., 1977. Pilinyer Kultur, Slovenská archeológia, XXV/2, s. 251–370. (in German).

Furmanek, V., Vladar, J., 2006. Metallhortfunde aus dem Verfallhorizont der befestigten Siedlungen der otomani- und Madarovce-Kultur in der Slovakei, bronzezeitliche Depotfunde – Problem der Interpretation. Hrsg. J. V. Kobal’, Uzhhorod «IVA», s. 185–225. (in German).

Hansen, S., 1994. Studien zu den Metalldeponierungen wahrend der alteren Urnenfelderzeit zwischen Rhonetal und Karpatenbecken, Teil 1–2, Universitatsfirschungen zur prahistorieschen Archaologie, Band 21, Bonn: Komission bei Dr. Rudolf Habelt GMBH, 613 s. (in German).

Ilon, G., 2015. Ein spatbronzezeitlicher Trachtdepot aus der Gemarkung von Ménfőcsanak (Nordwest-Transdanubien), Zbornik Slovenského Národného Múzea, Archeologia, Supplementum 9. Zbornik na pamiatku Josefa Paulika Stúdie, Bratislava, s. 139–154. (in German).

Jankovits, K., 2017. Die bronzezeitlichen Anhanger in Ungarn. Budapest, 492 old. (in German).

Kemenczei, T., 1984. Die Spatbronzezeit Nordostungarns, Budapest: Akadémiai kiadó, 413 s. (in German).

Kacsó, C., 1995. Al patrulea deposit de bronzuri de la Sighetu Marmatiei, Revista Bistricei, IX, Iasi: Editura «Glasul Bucovinei», p. 5–48. (in Romanian).

Kemenczei, T., 1988. Die Schwerter in Ungarn I, Prahistorische Bronzfunde, Abteilung IV, Band 6, München: C.H. Beck’sche Verlagbuchhandlung, 90 s. (in German).

Kemenczei, T., 1991. A pécskai/Pecica második bronzlelet, Folia Archaelogica, XLII, 27–48 old. (in Hungarian).

Kobal’, J. V., 2000. Bronzezeitliche Depotfunde aus Transkarpatien (Ukraine), Prahistorische Funde, Abteilung XX, Band 4, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 120 s. (in German).

Kobal`, J., 2000. Ornamentovany`j kel`t iz Goryan, Naukovy`j zbirny`k Zakarpats`kogo krayeznavchogo muzeyu, Vy`pusk IV, Uzhhorod: «Patent», s. 184–194. (in Ukrainian).

Kobály, J., 2004. Magyarországi régészeti emlékek az ukrajnai közgyüjteményekben, Ungvár: Ugocsa Print, 215 old. (in Hungarian).

Kobal`, J., 2007. Do py`tannya pro hronologiyu ta pery`ody`zaciyu kul`tury` Stanove. Zapy`sky` Naukovogo tovary`stva imeni Shevchenka, Tom CCLIII, Praci Arheologichnoyi komisiyi, L`viv, s. 583–604. (in Ukrainian).

Koos, J., 1996. Bronzefunde aus der mittelbronzezeitlichen Siedlung von Nagyrozvágy, Studien zur Metallindustrie im Karpatenbecken in dern benachbarten Regionen. Festschrift für Amália Mozsolics zum 85. Geburstag. Hrsg. Tibor Kovács, Budapest: Akadémiai kiadó, s. 129–136. (in German).

Kovács, T., 1975. Tumulus culture cemeteries of Tiszafüred, Régészeti Füzetek, II, №17, Budapest: Akadémiai kiadó, 63 p. (in English).

Kovács, T., 1981. Der spatbronzezeitliche Depotfund von Rétkőzberencs, Studien zur Bronzezeit. Festschrieft für Wilhelm Albert v. Brunn, Ed. H. Lorenz, Mainz/Rhein: Verlag Philipp von Zabern, s. 163–178. (in German).

Lehoczky, T., 1892. Adatok hazánk archaeolohiájához, különös tekintettel Beregvármegyére és környékére, I kötet, Munkács: «Kárpát», 179 old. (in Hungarian).

Lehoczky, T., 1893. Beregmegyei régiségekröl, Archaeológiai Értesitö, XIII, 262 old. (in Hungarian).

Marta, L., 2009. The Late Bronze Age Settlements of Petea-Csengersima, Satu Mare: Editura Muzeului Satmarean, 343 p. (in English).

Marta, L, Tóth, K., 2006. Gefasdepotfund der Felssöszöcs-Kultur in Nyirmada-Vályogvető, Bronzezeitliche Depotfunde-Problem der Interpretation, Hrsg. Josip Kobal’, Uzhhorod «IVA», s. 302–317. (in German).

Mozsolics, A., 1967. Bronzefunde des Karpatenbeckens. Depotfundhorizonta von

Hajdusámson und Kosziderpodlás, Budapest: Akadémiai kiadó, 280 s. (in German).

Mozsolics, A., 1973. Bronze-und Goldfunde des Karpatenbeckens. Depotfundhorizonte von

Forró und Ópályi, Budapest: Akdémiai kiadó, 364 s. (in German).

Mozsolics, A., 1985. Bronzefunde aus Ungarn, Budapest: Akadémiai kiadó, 524 s. (in German).

Mozsolics, A., Bronzezeitliche Goldohrringe von Dobrovitza. Mitteilungen der Antropologischen Gesellschaft in Wien, Band 118/119, 1988/1989, s. 163–174. (in German).

Nestor, I., 1938. Die verzierten Streitaxte mit Nackenscheibe aus Westrumanien, E. Sprokhoff (Hrsg.), Marburger Studien, Gero Merhert von Bernegg gewidmet, Darmstadt, s. 178–192. (in German).

Novotna, M., 1970. Die Axte und Beile in der Slowakei. Prahistorische Bronzefunde, Abteilung IX, Band 3, München: C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 112 s. (in German).

Petrescu-Dimbovita, M., 1978. Die Sicheln in Rumanien mit Corpus der jung- und spatbronzezeitlichen Horte Rumaniens, Prähistorische Bronzefunde, Abteilung XVIII: Sicheln, Band 1, München: C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 189 s. (in German).

Potushnyak, F. M., 1958. Arheologichni znahidky` bronzovogo ta zaliznogo viku na Zakarpatti, Uzhhorod, 144 s. (in Ukrainian).

Soroceanu, T., Rezi, B., Németh, R., 2018. Der Bronzefund von Bandul de Campie, jud. Mures/Mezőbánd, Maros-Megye. Beitrage zur Erforschung der spatbronzezeitlichen Metallindustrie in Siebenbürgen. Universitatsforschungen zur Prahistorischen Archaologie, Band 307, Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 207 s. (in German).

Vachta, T., 2007. Studien zu den bronzezeitlichen Hortfunden des oberen Theissgebietes. Universitatsforschungen zur prahistorischen Archaologie, Band 159, Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GMBH, 127 s. (in German).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-27

Номер

Розділ

Археологія