МАТЕРІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ, ПОВСЯКДЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СЕЛЯНСТВА МАРАМОРОЩИНИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(44).2021.232604

Ключові слова:

кенез, шолтис, Мараморош, батькошаґ, желяр, біров, телек, Ліпчеї, шляхта

Анотація

У даній статті автор робить спробу комплексного розгляду проблеми історії селянства східної частини сучасного Закарпаття. Особливу увагу при цьому приділено загальній характеристиці організації сільського суспільства Марамороського комітату першої половини XVII століття. Вказаний часовий період характеризувався значним міграційним рухом у межах Карпатського регіону, що, в свою чергу, призводило до появи нових поселень на території Верхнього Потисся та змін культурно–побутового характеру. На думку автора основним рушієм даних процесів була дрібна та середня шляхта Північно-Східної Угорщини, яка заохочувала переселення селян на свої власні землі за допомогою певних привілеїв. В статті обґрунтовується думка про те, що повсякденне життя марамороського селянства та його заняття були тісно пов’язані з виплатами данини власному пану. Саме тому, одним із основних джерел ранньомодерної історії селян Марамороського комітату виступають податкові та інвентарні описи (урбарії), в яких можна знайти багато даних про майновий стан, соціальний устрій та основні заняття людей того періоду. Автор акцентує увагу на тому, що окрім дрібних та середніх шляхтичів ще одним великим землевласником на території Мараморощини були господарі Хустської домінії. В статті висвітлена різниця між сплатою данини, формами господарювання та деякими іншими особливостями селян гірської та низовинної частин Марамороского комітату. Автор пише про те, що на основі аналізу інвентарного опису володінь шляхтича Жигмонда Ліпчеї (Lipcsei Zsigmond) 1646-го року та декретів графа Міклоша Естергазі (Esterházi Miklós) 1613-го року, ми можемо виділити певні термінологічні нюанси документів згаданого періоду. До роботи над публікацією, задля певних уточнень або пояснень, були залучені письмові джерела кінця XVII та початку XVIII століття, а, також, акти й грамоти з інших територій Північно-Східної Угорщини. Автор публікації приходить до висновків про пряму залежність між матеріальним становищем селян Мараморощини та їх мобільністю.

Біографія автора

Михайло Перун , ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

аспірант кафедри археології, етнології та культурології

 

Посилання

Az 1715. évi országos összeírás, járás: Alsó – O Holyatin, N78 – 30 – Máramaros [Online]. Dostupno: https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras/adatlap/5388?search=tarfalu&term=eyJxIjoidGFyZmFsdSIsImZxIjp7ImRiX2lkIjp7ImM4MWU3MjhkOWQ0YzJmNjM2ZjA2N2Y4OWNjMTQ4NjJjIjoiMiJ9fSwic29ydCI6InNjb3JlIiwiYXEiOiIiLCJhcVR5cGUiOiIifQ==&curr=1 (data zvernennia: 25.03.2021). (in Latin).

Az 1720. évi országos összeírás, járás: Alsó – O Holyatin, N79 – Máramaros megye – 31. [Online]. Dostupno https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras/adatlap/5685?search=tarfalu&term=eyJxIjoidGFyZmFsdSIsImZxIjp7ImRiX2lkIjp7IjlhMTE1ODE1NGRmYTQyY2FkZGJkMDY5NGE0ZTliZGM4IjoiNTIifX0sInNvcnQiOiJzY29yZSIsImFxIjoiIiwiYXFUeXBlIjoiIn0=&curr=1 (data zvernennia: 25.03.2021). (in Latin).

Bélay, V., 1943. Máramaros megye társadalma és nemzetiségei. A megye betelepülésétől a XVIII. század elejéig, Budapest: Sylvester Nyomda, 224 old. (in Hungarian).

Chybyrak, S., 2018. Entsyklopediia istorii Ukrainy [Encyclopedia of the History of Ukraine], kn. 1, Kyiv: Naukova dumka, 608 s. [Online]. Dostupno: http://www.history.org.ua/?termin=1. 5. 4 (data zvernennia: 10.03.2021). (in Ukrainian).

Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti (DAZO) [State Archives of the Transcarpathian region (SATR), f. 157, op. 25, spr. 41, na 4 ark. (in Latin).

DAZO [SATR], f. 157, op. 25, spr. 45, na 3 ark. (in Latin).

DAZO [SATR], f. 157, op. 25, spr. 75, na 1 ark. (in Hungarian).

Dombkovskyi, P., 2014. Volokhy ta pravo voloske v davnii Polshchi [Wallachians and Wallachian law in ancient Poland], Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna, vyp. 60, s. 65–73. (in Ukrainian).

Dzendzelivskyi, Y., 1955. Sposterezhennia nad terminolohiieiu narodnoi metrolohii hovirok Zakarpatskoi oblasti [Observations on the terminology of folk metrology of dialects of the Transcarpathian region], Naukovi zapysky Uzhhorodskoho universytetu, tom XIV, Dialektol. Zb., vyp. 1, s. 81–139. (in Ukrainian).

Fagan, B., 2000. The Little Ice Age. How Climate Made History. 1300 – 1850, New York: Basic Books, 246 p. (in English).

Ferkov, O., Belei, N., 2018. Hospodarske osvoiennia Uzhanshchyny u dobu Druhetiv [The economic development of the Ung county in the Drugeths period], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Istoriia, vyp. 1 (38), s. 84–91. (in Ukrainian).

Filipașcu, A., 1997. Istoria Maramureșului, Baia Mare: Editura «Gutinul», 240 p. (in Romanian).

Hoshko, Yu., 1976. Naselennia ukrainskykh Karpat XV – XVIII st. Zaselennia. Mihratsii. Pobut [The population of the Ukrainian Carpathians XV - XVIII centuries. Settlement. Migration. Everyday life], Kyiv: Naukova dumka, 205 s. (in Ukrainian).

Hrabovetskyi, V., 1962. Selianskyi rukh na Prykarpatti v druhii polovyni XVII – pershii polovyni XVIII st. [Peasant movement in the Carpathians in the second half of XVII – first half of XVIII century], Kyiv: Vyd-vo Akad. nauk URSR, 211 s. (in Ukrainian).

Hrymych, M., 2001. Suchasnyi pohliad na problemu voloskoho prava [A modern view of the problem of Wallachian law], Etnichna istoriia narodiv Yevropy, vyp. 11, s. 110–116. (in Ukrainian).

Inkin, V., 2004. Silske suspilstvo Halytskoho Prykarpattia u XVI – XVIII stolittiakh: istorychni narysy [Rural society of the Galician Prykarpattia in the XVI – XVIII centuries: historical essays], Lviv: Instytut istorychnykh doslidzhen Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 526 s. (in Ukrainian).

Kann, R., Zdeněk, D., 1984. The Peoples of the Eastern Habsburg Lands, 1526–1918, Seattle: University of Washington Press, 543 p. (in English).

Keller, O., 2012. Srednevekovoye nemetskoye pravo na zemliakh Tsentralnoi i Vostochnoi Yevropy v XIII – XVIII vekakh [Medieval German law in the lands of Central and Eastern Europe in the XIII – XVIII centuries], Minsk: RYVSh, 244 s. (in Russian).

Kőszeghy, S., 1894. Lipcsey Zsigmond orosz telepesei Mármarosban, Magyar gazdaságtörténelmi szemle, №1, old. 331–343. (in Hungarian).

Kupchynskyi, O., 2004. Akty ta dokumenty Halytsko-Volynskoho kniazivstva XIII – pershoi polovyny XIV stolit: Doslidzhennia. Teksty [Acts and documents of the Galicia-Volyn principality of the XIII – first half of the XIV centuries: Research. Texts], Lviv: Naukove tovarystvo im. Shevchenka, 1282 s. (in Ukrainian).

Magyar néprajzi lexikon (MNL) I. (A–E), 1977. főszerk. Ortutay Gyula. Budapest: Akadémiai Kiado, 752 old. [Online]. Dostupno: https://mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-759.html (data zvernennia: 25.03.2021). (in Hungarian).

Mytsiuk, O., 1938. Narysy z sotsialno-hospodarskoi istorii b. Uhorskoi nyni Pidkarpatskoi Rusy [Essays on socio-economic history b. Hungarian now Subcarpathian Russia], tom. II., Praha: Drukarnia R. Hrdlichky, 391 s. (in Ukrainian).

Onatskyi, Ye., 1960. Ukrainska mala entsyklopediia [Ukrainian small encyclopedia], tom III, knyha 4, Buenos-Aires: Naklad Administratury UAPTs v Arhentyni, s. 695–820. (in Ukrainian).

Pap, J., 1909. Adalékok Máramaros történetéhez, Máramarossziget: Máramarosi Független Ujság nyomdaja, 368 old. (in Hungarian).

Petrov, A., 1906. Materialy dlia istorii Ugorskoi Rusi [Materials for the history of Ugrian Rus], tom IV, Sankt-Peterburg, 92 s. (in Russian).

Petrovay, G., 1894. Bilkei Lipcsey család, Turul, №12, old. 104–119. (in Hungarian).

Sebestyén, Z., 2015. Kárpátalja víznevei: Nagy–ág, Pethő József–Karádi Zsolt szerk.: Korszerű tudomány – korszerű közoktatás, Nyíregyháza: Bessenyei Kiadó, old. 67–74. (in Hungarian).

Shandra, R., 2014. Poniattia ta pravova pryroda voloskoho prava: istoryko-pravovyi analiz [The concept and legal nature of Wallachian law: historical and legal analysis], Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna, vyp. 60, s. 154–161. (in Ukrainian).

Szabó, P., 1997. Az erdélyi fejedelemség, Budapest: Kulturtrade, 163 old. (in Hungarian).

Szabó, I., 1940. A magyar parasztság története, Budapest: Magyar Szemle Társaság, 80 old. (in Hungarian).

UC (Urbaria et conscriptiones), HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 005. – No. 045, 34 s. [Online]. Dostupno: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc005_no045/ (data zvernennia: 25.03.2021). (in Latin).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 047. – No. 008., 15 s. [Online]. Dostupno: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc047_no008/?list=eyJxdWVyeSI6ICJib2N6a28ifQ (data zvernennia: 26.03.2021). (in Latin).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 105. – No. 001., 202 c. [Online]. Dostupno: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc105_no001/ (data zvernennia: 13.03.2021). (in Hungarian).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 148. – No. 009, 22 s. [Online]. Dostupno: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc148_no009/?list=eyJxdWVyeSI6ICJodXN6dCAifQ (data zvernennia: 20.03.2021). (in Latin and in Hungarian).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 174. – No. 026, 31 s. [Online]. Dostupno: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc174_no026/?list=eyJxdWVyeSI6ICJpemEifQ (data zvernennia: 18.03.2021) (in Latin).

UC, HU MNL OL E 156 – a. – Fasc. 224. – No. 008, 2 s. [Online]. Dostupno: https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/hu_mnl_ol_e156_a_fasc224_no008/?list=eyJxdWVyeSI6ICJzemNzb3JhbiJ9 (data zvernennia: 20.03.2021). (in Latin).

Yakovenko, N., 2006. Narys istorii Ukrainy z naidavnishykh chasiv do kintsia XVIII stolittia [Essay on the history of Ukraine from ancient times to the end of the XVIII century], Kyiv: Krytyka, 584 s. (in Ukrainian).

Zubanych, L., 2013. Dvorianstvo Verkhnoho Potyssia i selianske povstannia Dierdia Dovzhi [The nobility of the Upper Potissya and the peasant uprising of Derd Dovzhi], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Istoriia, vyp. 1, s. 5–10 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-27

Номер

Розділ

Всесвітня історія