СТРУКТУРА СІМ’Ї ТА СЕРЕДНЯ РІЗНИЦЯ У ВІЦІ МІЖ ПОДРУЖЖЯМ ЯСІНЯНСЬКИХ ГУЦУЛІВ В 20 – 40-ВІ РОКИ ХХ СТ.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(44).2021.232683

Ключові слова:

структура сім’ї, дітність, середня різниця у віці між чоловіком та дружиною, сімейний побут, шлюбні відносини, ясінянські гуцули

Анотація

У даній публікацій, спираючись на наявні архівні джерела та наукову літературу, проводиться огляд структури сім’ї між подружжям ясінянських гуцулів в 20 – 40-ві роки минулого століття. Автор розглядає кількісні показники сімей з дітьми та без них, визначає частку повних, неповних родин та одинаків, окреслює число сімей за поколіннями. Вводячи в науковий обіг новий фактаж, дослідник аналізує також власні польові матеріали, зібрані в 2015 році. Робиться їх порівняння з наявними архівними документи. Поряд з цим проводиться порівняння структури сім’ї та складових її елементів за даними попереднього історичного проміжку (кінця ХІХ – перших двох десятиліть ХХ ст.) та 1970 – 1980-роки з метою простежити вплив двох світових воєн на об’єкт вивчення. Автор, базуючись насамперед на наявних даних з Державного архіву Закарпатської області та співставляючи їх із власними польовими етнографічними матеріалами, за допомогою методу математичного аналізу проводить дослідження коливання середньої різниці у віці між чоловіком та дружиною в 20 – 40-ві роки. Поряд з цим середня різниця у віці між подружніми парами простежується за книгами погосподарського обліку села Стебний за початок 1970-х років, в записах яких є необхідні дані про досліджуваний період. Для порівняння в хронологічному контексті беруться показники середньої різниці у віці по селі Ясіня за перші два десятиліття минулого століття. В результаті детального аналізу наративів автор доходить висновку, що структура сім’ї ясінянських гуцулів в чехословацький та угорський період зазнала значних змін, відбувся перелом у загальному поширенні великих сімей, намітились тенденції до формування малих родин, що складались з шлюбної пари та 3–5 дітей. Поряд з цим Перша світова війна загальмувала тенденцію до спаду середньої різниці у віці на майже два десятиліття, тоді як Друга – тільки на одне. Загалом вивчення структури сім’ї та шлюбних відносин ясінянських гуцулів потребує більшого розширення джерельної бази, насамперед подальшого вивчення нових архівних матеріалів, введення їх в науковий обіг.

Біографія автора

Михайло Рекрутяк, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

аспірант кафедри археології, етнології та культурології, старший науковий співробітник відділу експозиції та науково-дослідної роботи, Комунальний заклад «Закарпатський музей народної архітектури та побуту» Закарпатської обласної ради, Ужгород

Посилання

Arkhiv laboratoriji etnologhiji, foljklorystyky ta krajeznavstva im. M. P. Tyvodara DVNZ «Uzhghorodsjkyj nacionaljnyj universytet» (ALEFtK), f. 9., op. 3., o. z. 2. Zoshyt z etnoghrafichnoji praktyky Dem'jan Olesi [Archive of laboratory of Ethnology, Folklore and Local History SHEE «Uzhhorod National University» (ALEFLH), f. 9, descript 3, case 2, Notebook with ethnographic practice Damian Olesya], Uzhghorod, 1998, na 65 ark. (in Ukrainian).

ALEFtK, Materialy poljovykh doslidzhenj Rekrutjaka Mykhajla, zibrani u selakh Chorna Tysa, Lazeshhyna, selyshhi Jasinja Rakhivsjkogho rajonu Zakarpatsjkoji oblasti, zoshyt № 1 (25 bereznja–13 kvitnja 2015 r.) [ALEFLH, Materials of field research of Mykhailo Rekrutyak, collected in the villages of Chorna Tysa, Lazeshchyna, Yasinya village, Rakhiv district, Zakarpattia region, notebook № 1 (March 25–April 13, 2015)], Uzhghorod, 2015, na 13 ark. (in Ukrainian).

ALEFtK, f. 9., op. 13., o. z. 13. Materialy poljovykh doslidzhenj Rekrutjaka Mykhajla, zibrani u selakh Lazeshhyna, Stebnyj, selyshhi Jasinja Rakhivsjkogho rajonu Zakarpatsjkoji oblasti, zoshyt № 1 (25 lypnja–28 serpnja 2015 r.) [ALEFLH, f. 9, descript 13, case 13. Materials of field research of Mykhailo Rekrutyak, collected in the villages of Lazeshchyna, Stebny, Yasinya village, Rakhiv district, Zakarpattia region, notebook № 1 (July 25–August 28, 2015)], Uzhghorod, 2015, na 13 ark. (in Ukrainian).

ALEFtK, f. 9., op. 13., o. z. 4. Poljovi materialy studenta istorychnogho fakuljtetu Bakkaja V. E. Zapysano v s. Jasinja Rakhivsjkogho rajonu, 1996 rik. Zoshyt 1. [ALEFLH, f. 9., dascript 13, case 4, Field materials of the student of historical faculty Bakkay V. Recorded in village of Yasinya, Rakhiv district, 1996. Notebook 1.], na 16 ark. (in Ukrainian).

Ghuculjshhyna, 1987. Istoryko-etnoghrafichne doslidzhennja [Hutsulshchyna: An Historical and Ethnographic Essay] / P. Arsenych, M. Bazak, Z. Boltarovych ta in., Kiev: Naukova dumka, 470 s. (in Ukrainian).

Derzhavnyj arkhiv Zakarpatsjkoji oblasti (DAZO), f. 220., Jasinjansjke rajonne notarsjke upravlinnja, s. Jasinja Rakhivsjkogho okrughu, Op 1., Spr. 157., Rishennja referatu Ministerstva socialjnoji opiky v misti Uzhghorodi pro vstanovlennja piljgh syrotam i vdovam vijsjkovosluzhbovciv, jaki zaghynuly u Pershij svitovij vijni [SATR, f. 220, descript. 1, case. 157], na 9 ark. (in Czech).

DAZO, f. R-363., Jasinsjkyj siljsjkyj narodnyj komitet, sela Jasinja, Rakhivsjkogho okrughu, op.1, spr. 1, Zajavy, vijsjkovi posvidchennja, dovidky siljsjkogho narodnogho komitetu ta prokhannja simej dobrovoljciv chekhoslovacjkoji armiji pro nadannja jim materialjnoji dopomoghy [SATR, f. R-363, descript. 1, case. 1], na 215 ark. (in Czech).

DAZO, f. R-363., Jasinsjkyj siljsjkyj narodnyj komitet, sela Jasinja, Rakhivsjkogho okrughu, op.1, spr. 2, Zajavy, vijsjkovi posvidchennja, dovidky siljsjkogho narodnogho komitetu ta prokhannja simej dobrovoljciv chekhoslovacjkoji armiji pro nadannja jim materialjnoji dopomoghy [SATR, f. R-363, descript. 1, case. 2], na 103 ark. (in Czech).

Kajndlj, R., 2000. Ghuculy: jikh zhyttja, zvychaji ta narodni perekazy [Hutsuls: their lives, customs and folk tales], Chernivci : Molodyj bukovynecj, 208 s. (in Ukrainian).

Pipash, V., 2012. Zakarpatsjka Ghuculjshhyna: istoryko-etnoghrafichnyj narys [Transcarpathian Hutsulshchyna: An Historical and Ethnographic Essay], Uzhghorod: Vydavnyctvo Oleksandry Gharkushi, 68 c. (in Ukrainian).

Petreckij, P., 1936. Populjacija Podkarpatskoj Rusy, Podkarpatskaja Rusj za ghody 1919 – 1936 [Population of Subcarpathian Russ 1919 – 1936], Uzhghorod, s. 75–76. (in Ukrainian).

Poghospodarsjka knygha № 1 Lazeshhynsjkoji siljsjkoji Rady na 1971, 1972, 1973 rr. [Economic book № 1 of Lazeshchyna village council for 1971, 1972, 1973], Potochnyj arkhiv Jasinjansjkoji selyshhnoji rady, na 190 ark. (in Ukrainian).

Rekrutjak, M., 2020. Porivnjaljnyj analiz struktury sim'ji jasinjansjkykh ta boghdansjkykh ghuculiv u 70 – 80-ti rr. XX st. (na prykladi sil Stebnyj, Lughy ta Ghoverla) [Comparative analysis of the family structure of Yasinyan and Bogdan Hutsuls in the 70 – 80s of the XX century. (on the example of the villages of Stebny, Luhy and Hoverla)], Naukovyj zbirnyk Zakarpatsjkogho muzeju narodnoji arkhitektury i pobutu, vyp. 6 / uporjad. V. V. Kocan, M. I. Meghela, Uzhghorod: Vydavnyctvo Oleksandry Gharkushi, s. 483–501. (in Ukrainian).

Rekrutjak, M., 2019a. Simejnyj pobut ta shljubni vidnosyny vynoghradivsjkykh dolynjan (za materialamy etnoghrafichnoji ekspedyciji 2018 roku) [Family life and marriage relations Vynohradiv Dolinians (based on ethnographic expedition in 2018)], Etnika Karpat: nauk. shhorichnyk: st. ta materialy etnoghrafichnykh ekspedycij / uporjad.: V. V. Kocan, P. Ju. Lenjo, vyp. 4, Uzhghorod: Vydavnyctvo Oleksandry Gharkushi, s. 62–72. (in Ukrainian).

Rekrutjak, M., 2019b. Shljubni vidnosyny ghuculiv sela Jasinja v 1900 – 1919 rokakh [Marital relations of Hutsuls in the village of Yasinya in 1900 – 1919], Naukovyj zbirnyk Zakarpatsjkogho muzeju narodnoji arkhitektury i pobutu, vyp. 7 / uporjad. V. V. Kocan, M. I. Meghela, Uzhghorod: Vydavnyctvo Oleksandry Gharkushi, s. 320–330. (in Ukrainian).

Tyvodar, M., 2010. Etnoghrafija Zakarpattja: Istoryko-etnoghrafichnyj narys [Ethnography of Transcarpathia: An Historical and Ethnographic Essay], Uzhghorod: Grazhda, 416 s. (in Ukrainian).

Fatula, Ju., 2018. «Nesy mamci zhalistj moju...» Zakarpatci u Pershij svitovij vijni [«Bring my pity to my mother ...» Transcarpathians in the First World War"], Uzhghorod: TDV «Patent», 352 s. (in Ukrainian).

FKZ «ZMNAiP» ZOR LM. (Fondy Komunaljnogho zakladu «Zakarpatsjkyj muzej narodnoji arkhitektury i pobutu» Zakarpatsjkoji oblasnoji rady, literatura i mystectvo). 15756/1707, Rekrutjak M. Ja., Materialy poljovykh etnoghrafichnykh doslidzhenj, zibranykh v selakh Boghdan, Breboja, Vydrychka, Ghoverla, Lughy, Rostoky Rakhivsjkogho rajonu v 2018 roci [Materials of field ethnographic research collected in the villages of Bogdan, Breboya, Vydrychka, Hoverla, Luhy, Rostock of Rakhiv district in 2018], Uzhghorod, na 36 ark. (in Ukrainian).

Shukhevych V., 1999 Ghuculjshhyna [Hutsulshchyna], V 5 ch. Ch. 3., Verkhovyna: Ghuculjshhyna, 272 s. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-27

Як цитувати

Рекрутяк, М. . (2021). СТРУКТУРА СІМ’Ї ТА СЕРЕДНЯ РІЗНИЦЯ У ВІЦІ МІЖ ПОДРУЖЖЯМ ЯСІНЯНСЬКИХ ГУЦУЛІВ В 20 – 40-ВІ РОКИ ХХ СТ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (1 (44), 231–237. https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(44).2021.232683

Номер

Розділ

Антропологія, етнологія, усна історія