ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919 – 1939 рр.) НА СТОРІНКАХ ЗБІРНИКА ПРАЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВУ «СТОРІНКИ ІСТОРІЇ» («PAGINAE HISTORIAE»)

Автор(и)

  • Михайло Місюк Державний архів Закарпатської області, Ukraine
  • Сергій Вискварко Державний архів Закарпатської області, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(44).2021.232794

Анотація

Paginae Historiae. Sborník Národního archivu 23/ 2015, č. 2: Podkarpatská Rus / Vedoucí redaktorka: Eva Drašarová. Redakční rada: Emilie Benešоvá, Jan Kahuda, Vlasta Měštánková. Redakční kruh: Marie Bláhová, Waclaw Gojniczek a další. Redaktor svazku: Davíd Hubený. Vydal Národní archiv v Prazě, Praha, 2015, 368 s.

Біографії авторів

Михайло Місюк , Державний архів Закарпатської області

директор, аспірант кафедри модерної історії України та зарубіжних країн, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Сергій Вискварко , Державний архів Закарпатської області

кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу забезпечення збереженості та використання інформації документів

Посилання

Afanas’yev, Yu. N., 1980. Istorizm protiv eklektiki, [Historicism versus eclecticism], Moskva: Mysl’, 279 s. (in Russian).

DAZO, (SATR), f. 923, fond «Khutska zhupna orhanizatsiya Sotsial-demokratychnoyi partiyi Chekhoslovachchyny, m. Khust» [«Khust County Organization of the Social Democratic Party of Czechoslovakia, Khust»], op. 2, spr. 4. (in Czech).

Dejmek, Jindřich, 1998. Československá zahraniční politika 1918 – 1938, Reflexe dějin první československé republiky v české a slovenské historiografii, Praha, s. 105–144. (in Czech).

Dejmek, Jindřich, 1998. Historik v čele diplomacii: Kamil Krofta, Studie z dějin československé zahraniční politiky v letech 1936 – 1938, Praha, 399 s. (in Czech).

Dejmek, Jindřich, 2008. Historiografie československé zahraniční politiky a diplomacie 1918 – 1948. Bilance poslední dekády (1997/98 – 2007), Reflexe dějin Československa 1918 – 1948 v historiografii na počatku 3. Tisíciletí, Praha, s. 27 – 50. (in Czech).

Dejmek, Jindřich a kol., 2000 – 2001; 2003 – 2005; 2007 – 2008; 2011. Dokumenty československé zahraniční politiky, Praha, 10 svazků. (in Czech).

Dreidemy, Lucile, Wenninger, Florian (Hrsg.), 2013. Das Dollfuß/Schuschnigg-Regime 1933 – 1938, Wien, 638 s. (in German).

Filippov, O., 2006. Tayemnytsya herba Pidkarpats’koyi Rusi, [The secret of the coat of arms of Subcarpathian Russia], Uzhhorod: Karpaty, 48 s. (in Ukrainian).

Filippov, O., 2008. Pytannya stvorennya prapora Pidkarpats’koyi Rusi, [The question of creating a flag of Subcarpathian Russia], Uzhhorod: Lira, 60 s. (in Ukrainian).

Graf, Maximillian, Lass, Alexander, Kessler-Ruzicic, Karlo (Hrsg.), 2012. Das Burgenland als internationale Grenzregion im 20. und 21. Jahrhundert, Wien, 240 p. (in German).

Hubený, David, 2013. Podkarpatská Rus na jednáních vlád Jana Syrového (23. záři – 1. prosince 1938), Paginae Historiae, Praha, 21, č. 1, s. 191–232. (in Czech).

Hubený, David, 2014. K průběhu voleb do sněmu Podkarpatské Rusi a jejich přezkumu u Volebního soudu v roce 1939, Historie – otázky – problémy, č. 1. s. 181–190. (in Czech).

Hudson, Pat, 2000. History by Numbers, An Introduction to Quantitative Approaches, London, 360 p. (in English).

Iggers, Georg G., 2002. Dějepisectvi ve 20. stoleti. Od vědecke objektivity k postmoderné výzvě, Praha: Nakl. Lidové noviny, 177 s. (in Czech).

Koch, Klaus, Vyslonzil, Elisabeth (Hrsg.), 2014. Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich 1918 – 1938. Zwischen Mussolini und Hitler, 10. August 1934 bis 24. Juli 1936, Wien, Band 10, 459 s. (in German).

Krivský, Ivan, 1999. Vliv ukrajinských emigrantů na podkarpatorusinskou komunitu, Vznik ČSR a Podkarpatská Rus, Praha, s. 24–25. (in Czech).

Magidová, Marija, 1995. Russian, Ukrainian and Belorussian emigration between word wars in Czechoslovakia, Praha, s. 848. (in English).

Národní archiv (NA), Archiv Václava Roubika-dokumentace státních hraníc (AVR) (EL NAD 1580). (in Czech).

Národní archiv (NA), fond Státní pozemkový úřad-zakarpatské vélkostátky (SPÚ-ZV), Schönborn-Mukačevo, kart. 25; NA, fond SPÚ-ZV – dodatky, neuspořádané spisy, kart. 216; NA, SPÚ-ZV, Teleki – Dovhe, kart. 220; NA, SPÚ-ZV, Schönberg – Čonak, kart. 217. (in Czech).

Paginae Historiae, 2015, Praha, 23, č. 2, 368 s. (in Czech).

Paginae Historiae, 2017, Praha, 25, č. 1, 296 s. (in Czech).

Paginae Historiae, 2017, Praha, 25, č. 2, 352 s. (in Czech).

Rauscher, Walter (Hrsg.), 2014. Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich 1918 – 1938. Österreich im Banne Faschismus. 24. Februar 1933 bis 6. August 1934, Wien, Band 9, 490 s. (in German).

Rychlík, Jan, 2007. Cestování do ciziny v habsburské monarchii a Československu 1848 – 1989, Praha, 259 s. (in Czech).

Rychlík, Jan, Rychlikova, Magdaléna, 2013. Hospodářsky, socialní, kulturní a politický vývoj Podkarpatské Rusi 1919 – 1939, Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 183 s. (in Czech).

Stryapko, I. О., 2012. Tovarystvo «Prosvita» v hromads’ko-politychnomu ta kul’turnomu zhytti Zakarpattya (1920 – 1939), [Enlightement Society in the socio-political and cultural life of Transcarpathia (1920 – 1939)], Uzhhorod, 328 s. (in Ukrainian).

Svoboda, David, 2007. Boj o cuzí duši: Ukrajinství a ukrajinský nacionalismus v české reflexi 1900 – 1938, Praha, 246 s. (in Czech).

Švec, Michael, 2014. Jaromir Nečas a jeho role v československo-ukrajinských vztázéch, bakalářska práce Fakulty humanitních studii UK v Praze, Praha, 92 s. (in Czech).

Švorc, Peter, 1997. K otázké krajinskej hranice Podkarpatskej Rusi a Slovenska (1918 – 1923), Obyvatelstvo Karpatskej kotliny, Prešov, s. 215–240. (in Slovak).

Švorc, Peter, 2003. Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou (1919 – 1939), Prešov, 422 s. (in Slovak).

Tomek, Miroslav, 2011. Ukrajinské monarchistické hnutí na území ČSR v letech 1922 – 1939, Praha, 124 s. (in Czech).

Tóth, Andrej, Novotný Lukaš a Stehlik Michal (ed.), 2012. Národnostní menšiny v Československu 1918 – 1938: od státu národního ke státu národnostnímu, Praha, 722 s. (in Czech).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-27

Номер

Розділ

Відгуки, огляди, рецензії