ТРАДИЦІЙНЕ КАРКАСНЕ БУДІВНИЦТВО НА ПРИКЛАДІ ЖИТЛА РОДИНИ РАБИНА ІЗ С. КОРОМЛЯ, СЛОВАЧЧИНА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(44).2021.233152

Ключові слова:

народна архітектура, каркасна конструкція, Верхнє Потисся, Словаччина, єврейська меншина

Анотація

Дерев’яні каркасні конструкції мають особливе культурне значення. Про це свідчать їх глобальне розширення та історичні докази від найдавнішої доісторії в археологічних знахідках до надзвичайного розширення в сучасному житловому будівництві. З незапам’ятних часів донині причиною їх популярності є низькі витрати на будівництво та швидкий процес спорудження, а також, наприклад, стійкість до землетрусів та паводків. Порівняно з історичним поширенням дерев’яних конструкцій, переважання кам’яних або цегляних стін, що оточують нас, є відносно молодим. У цій статті на прикладі одного, сьогодні дуже рідкісного житлового пам’ятника, що зберігся в східному краї Словаччини, біля кордону з Україною, в колишній Ужанській жупі. Одноповерховий будинок без погребу Nr. 114 у Коромлі (район Собранце, Кошицький регіон) має каркасну конструкцію з канавками у колонах та заповненням із напівколоди, вдвічі широкий план поверху і містить шість кімнат. Окрім унікальності технології стін, будинок є останнім пам’ятником колись чисельної єврейської меншини в селі та в регіоні. Будівля відносно молода, побудована наприкінці ХІХ століття, але демонструє характерну будівельну структуру останніх століть у низинному та гористому ландшафті Верхнього Потисся – на кордонах Словаччини, України, Румунії та Угорщини. Будівлі з подібною стіновою структурою все ще можна знайти в деяких селах макрорегіону. Вони найчастіше перебувають у подібному, поганому стані занепаду, але у трьох згаданих країнах, за винятком Словаччини, кілька таких будівель охороняються як пам’ятки або зберігаються в музеї просто неба.

 

Біографія автора

Марош Воловар, Чеський технічний університет в Празі

докторант кафедри теорії та історії архітектури, архітектурний факультет,

Посилання

Adam, Jean-Pierre, 2005. Roman Building. Materials and Techniques. London – New York, 727 p. (in English).

Bálint, János, 2010. Egy bükkaranyosi lakóház bontása [Demolition of a dwelling house from Bükkaranyos], Ház és ember, A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve 22. Szentendre, pp. 67–88. (in Hungarian).

Broch, Olaf, 1899. Weitere Studien von der slovakisch-kleinrussichen Sprachgrenze im östlichen Ungarn. Videnskabsselskabets Historisk-filosofiske Klasse, No. 1 [Second study on the Slovak-Little Russian language border in eastern Hungary. Historical-Philosophical Class of the Science Society, Nr. 1]. Kristiania, 104 p. (in German).

Čurmová, Viera – Gaľová, Anna, eds., 1998. Dolný Zemplín [Lower Zemplin]. Košice – Bratislava – Michalovce, unpaginated document (in Slovak). Deposit: Regional Monumental Office in Košice, sign. T-63. (in Slovak).

Dudášová, Marta, 1984. Ľudové staviteľstvo a jeho lokálne dobové formy na juhovýchodnom Slovensku [Vernacular architecture and its local forms in south-eastern Slovakia], Národopisné aktuality 21, Nr. 1, pp. 9–18. (in Slovak).

Dudášová, Marta, 1986-a. Charakter ľudového staviteľstva a spôsob života na juhovýchodnom Slovensku [Character of the vernacular architecture and way of living in south-eastern Slovakia], Zborník SNM LXXX, Etnografia 27, pp. 47–95. (in Slovak).

Dudášová, Marta, 1986-b. Výber objektov ľudového staviteľstva z regiónu juhovýchodné Slovensko pre Múzeum slovenskej dediny [Selection of the object of vernacular architecture from region of south-eastern Slovakia for Museum of Slovak village], Zborník SNM LXXX, Etnografia 27, pp. 97–118. (in Slovak).

Frolec, Václav – Vařeka, Josef, 1983. Lidová architektura. Encyklopedie [Vernacular architecture. Encyclopedia]. Praha – Bratislava, 360 p. (in Czech).

Lazorík, Ján, 2002. Fotočítanka ľudovej architektúry a bývania východného Slovenska [Photo-reading-book of vernacular architecture and habitation in East Slovakia]. Prešov, 178 p. (in Slovak).

Mencl, Václav, 1980. Lidová architektura v Československu [Vernacular architecture in Czechoslovakia]. Praha, 632 p. (in Czech).

Mjartán, Ján, 1963. Posledné sochové domy na južnom Slovensku [Last houses with ridge-beam bearing construction in South Slovakia], Ľudové staviteľstvo a bývanie na Slovensku. Sborník štúdií [Vernacular architecture and habitation in Slovakia, Review book]. Bratislava, pp. 89–134. (in Slovak).

MSK, 1902. Magyar statisztikai közlemények, 1. kötet, 1900. évi, Népszámlálása [Hungarian Statistical Bulletins, volume 1, 1900, Census]. Budapest, 610 p. (in Hungarian).

MSK, 2012. Magyar statisztikai közlemények, 42. kötet, 1910. évi, Népszámlálása [Hungarian Statistical Bulletins, volume 42, 1910, Census]. Budapest, 994 p. (in Hungarian).

Páll, István, 2009. „Ahol visszafordul az idő kereke...“ Gondolatok a 30 éve megnyílt Sóstói Múzeumfaluról ["Where the wheels of time are turned back..." Thoughts about the Museum Village Sóstó, which opened 30 years ago], Ház és ember, A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve 21, Szentendre, pp. 189–218. (in Hungarian).

Rábik, Vladimír, 2006. Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku (Šarišská župa a slovenské časti žúp Abovskej, Zemplínskej a Užskej) [German settlement on area of East Slovakia in middle ages (Šariš County and Slovakian parts of Abov, Zemplin and Ung Counties]. Bratislava, 434 p. (in Slovak).

Rusnák, Rastislav, 2012. K charakteru stredovekej drevenej zástavby na košických parcelách [On the nature of medieval timber build-up of Košice plots], Archaeologia historica 37/1, pp. 87–100. (in Slovak).

Sopoliga, Miroslav, 1998. Severovýchodné Slovensko [North-East Slovakia], Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku [Vernacular architecture and urbanism if the village settlements in Slovakia], Bratislava, pp. 317–345. (in Slovak).

Staňková, Jitka, 1953. Poľnohospodárstvo, vinohradníctvo, výroba, bývanie. Budkovce, Michalovce, Vinné, Veľké Zalužice, okr. Michalovce [Agriculture, viticulture, crafts, housing. Budkovce, Michalovce, Vinné, Veľké Zalužice, Michalovce District] 385 p. (in Czech). Document, deposit: Ethnological Institute of Slovak Academy of Science, Bratislava, add nr. T. A. 142.

Šiška, Stanislav, 1968. Tiszapolgárska kultúra na Slovensku [Tiszapolgár culture in Slovakia], Slovenská archeológia XVI, Nr. 1, pp. 61–175. (in Slovak).

Uličný, Ferdinand, 1995. Dejiny osídlenia Užskej župy [History of settlement of Ung County], Prešov, 355 p. (in Slovak).

Volovár, Maroš, 2016. Drevený skelet v stavebnej tradícii východného Slovenska [Timber frame in building tradition of eastern Slovakia], Dějiny staveb 2016. Plzeň, pp. 289–304. (in Slovak).

Село КОРУМЛЯ, по угорски KORUMLYA, бъ Угорщины, жупа Ужанская, 1863 [Village of Koromľa, in Hungarian Korumlya, in Hungary, Ung County, 1863]. Map, deposit: Geodetic and Cartographic Institute in Bratislava, add nr. Už 88.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-27

Номер

Розділ

Антропологія, етнологія, усна історія