ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРАВОСЛАВНОГО РУХУ НА ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ В ДРУГІЙ ПОЛ. 1920 РОКУ (НА ПРИКЛАДІ СІЛ БІЛКИ ТА ВЕЛИКІ ЛУЧКИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(44).2021.233172

Ключові слова:

православний рух, Великі Лучки, Білки, священник, православні, церква

Анотація

У даній публікації проаналізовано нововиявлені архівні документи та матеріали періодики з питання розвитку православного руху в другій пол. 1920 року. Автор виокремив для прикладу два населені пункти, де православ’я проявилося ще на початку ХХ ст. Акцентується увага на тому, що в цей період на Підкарпатській Русі ще не було створено православної юрисдикції, був відсутній єпископ та органи управління. Всі ці факти призводили до хаотичності та невпорядкованості православного руху. Автор доводить, що населення, яке вирішило покинути греко-католицьку церкву, не бажало дотримуватися застарілого австро-угорського законодавства. Воно дійсно було дискримінаційним та потребувало негайного реформування. Спираючись на архівні документи у статті простежується думка, що місцева і центральна влада не достатньо уваги приділяли релігійному питанню в краї. Аналіз джерел дає підстави стверджувати, що урядовці та Президент республіки не виробили чіткої позиції щодо розв’язання можливого релігійного конфлікту на Підкарпатській Русі. Ігнорування законних вимог населення щодо виділення приміщень для молитовних зібрань, призвело до насильних захоплень храмів та церковного майна. У статті аналізується зміст звернень та меморандумів до Президента та урядовців у Празі, в яких православне населення пропонувало своє бачення вирішення складної ситуації. Окремо досліджується позиція греко-католицького духовенства та єпископа на православний рух. Прослідковується поведінка православних священників у названих населених пунктах. Автор приходить до висновку, що радикалізація відносин була спричинена саме рядовими вірниками, котрі не бажали дотримуватися настанов духівників. Дана проблема мало вивчена і вимагає подальших досліджень.

Біографія автора

Юрій Данилець , ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри археології, етнології та культурології

Посилання

Archiv KPR 1 – Archiv Kanceláře prezidenta republiky (Archiv KPR), f. KPR – protokol PR (Podkarpatská Rus), (1919), sign. 618, inv. č. 134. P. Erenfeljd, 7 serpnja 1920 r., KPR. (in Czech).

Archiv KPR 2 – Archiv KPR, f. KPR – protokol PR (Podkarpatská Rus), (1919), sign. 618, inv. č. 134. P. Erenfeljd, 19 serpnja 1920 r., KPR. (in Czech).

Archiv KPR 3 – Archiv KPR, f. KPR – protokol PR (Podkarpatská Rus), (1919), sign. 618, inv. č. 134. KPR, 24 serpnja 1920 r., L. Oljkhovomu. (in Czech).

Archiv KPR 4 – Archiv KPR, f. KPR – protokol PR (Podkarpatská Rus), (1919), sign. 618, inv. č. 134. P. Erenfeljd, 9 serpnja 1920 r., KPR. (in Czech).

Archiv KPR 5 – Archiv KPR, f. KPR – protokol PR (Podkarpatská Rus), (1919), sign. PR 311, inv. č. 219, MV, 16 kvitnja 1921 r., KPR. (in Czech).

Archiv KPR 6 – Archiv KPR, f. KPR – protokol PR (Podkarpatská Rus), (1919), sign. PR 713, inv. č. 895. Memorandum, 8 ghrudnja 1920 r., KPR. (in Czech).

Archiv KPR 7 – Archiv KPR, f. KPR – protokol PR (Podkarpatská Rus), (1919), sign. PR 713, inv. č. 895. Protokol KPR, 13 ghrudnja 1920 r. (in Czech).

Archiv KPR 8 – Archiv KPR, f. KPR – protokol PR (Podkarpatská Rus), (1919), sign. PR 713, inv. č. 895. Antonij (Papp), 1 ghrudnja 1920 r., PMR. (in Czech).

Archiv KPR 9 – Archiv KPR, f. KPR, sign. 653042/64, Česká církev pravoslavná v ČSR, 1920 – 1964 (nezpracováno). Milosh Chervinka do KPR, 31 sichnja 1921 r. (in Czech).

NA Praha 1 – Národní archiv, Praha (NA Praha), f. MŠ, sign. 47 I, k. 796. Zvit MShiNO, 11 bereznja 1921 r. (in Czech).

NA Praha 2 – NA Praha, f. MŠ, sign. 47 I, k. 796. Memorandum, 8 ghrudnja 1920 r., KPR. (in Czech).

NA Praha 3 – NA Praha, f. MŠ, sign. 47 I, k. 796. Protokol KPR, 13 ghrudnja 1920 r. (in Czech).

NA Praha 4 – NA Praha, f. MŠ, sign. 47 III, k. 3884. J. Peshek, 26 ghrudnja 1920 r., MShiNO. (in Czech).

NA Praha 5 – NA Praha, f. MŠ, sign. 47 III, k. 3884. Memorandum, 8 ghrudnja 1920 r., KPR. (in Czech).

NA Praha 6 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 142, sv. 743-15. Dokument vid 12 serpnja 1920 r. (in Czech).

NA Praha 7 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 142, sv. 743-15. Zvit PMR, 19 bereznja 1921 r. (in Czech).

NA Praha 8 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 142, sv. 743-15. Zvit PMR, 23 veresnja 1920 r. (in Czech).

NA Praha 9 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 142, sv. 743-15. J. Peshek. 8 zhovtnja 1920 r., Prezydiji CU PR. (in Czech).

NA Praha 10 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 142, sv. 743-15. J. Peshek, 16 lystopada 1920 r., V. Luchky. (in Czech).

NA Praha 11 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 142, sv. 743-15. M. Chervinka, 24 lystopada 1920 r., PMR. (in Czech).

NA Praha 12 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 142, sv. 743-15. Memorandum, 8 ghrudnja 1920 r., KPR. (in Czech).

NA Praha 13 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 142, sv. 743-15. P. Erenfeljd, 9 serpnja 1920 r., PMR. (in Czech).

NA Praha 14 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 142, sv. 743-15. P. Erenfeljd, 3 veresnja 1920 r., PMR. (in Czech).

NA Praha 15 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 142, sv. 743-15. P. Erenfeljd, 13 veresnja 1920 r., PMR. (in Czech).

NA Praha 16 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 142, sv. 743-15. Protest, 3 ta 7 zhovtnja 1920 r., PMR, KPR. (in Czech).

Derzhavnyj arkhiv Zakarpatsjkoji oblasti (DAZO), f. 14, op. 1, spr. 37 [State Archives of the Transcarpathian region (SATR), f. 14, descript. 1, case. 37], na 29 ark. (in Czech).

DAZO, f. 21, op. 16, spr. 60 [SATR, f. 21, descript. 16, case. 60], na 187 ark. (in Czech, in Russian).

DAZO, f. 28, op. 3, spr. 33 [SATR, f. 28, descript. 3, case. 33], na 2 ark. (in Russian).

DAZO, f. 28, op. 3, spr. 36 [SATR, f. 28, descript. 3, case. 36], na 8 ark. (in Czech, in Russian).

DAZO, f. 29, op. 1, spr. 155 [SATR, f. 29, descript. 1, case. 155], na 16 ark. (in Czech, in Russian).

DAZO, f. 29, op. 3, spr. 72 [SATR, f. 29, descript. 3, case. 72], na 68 ark. (in Czech, in Russian).

DAZO, f. 46, op. 4, spr. 11 [SATR, f. 46, descript. 4, case. 11], na 2 ark. (in Russian).

DAZO, f. r – 1490, op. 4d, spr. 172 [SATR, f. r – 46, descript. 4d, case. 172], na 198 ark. (in Russian).

Ashkinazi, Z., 1926. Pravoslavnoe dvizhenіe v" Podkarpatskoj Rusi [Orthodox movement in Subcarpathian Rus], Uzhhorod: Tipografija Shkol'noj pomoshhi 40 s. (in Russian).

Bor'ba za cerkov' [Struggle for the Church], 1920, Russkaja zemlja, 19 avgusta, s. 1. (in Russian).

Burega, V., 2009, Chehoslovackoe gosudarstvo i pravoslavnoe dvizhenie v Podkarpatskoj Rusi (1919 – 1922) [The Czechoslovak State and the Orthodox Movement in Subcarpathian Rus (1919 – 1922)], Slavjanskij al'manah, s. 207–219. (in Russian).

Cinek, F., 1926. K náboženské otázce v pavnich letech naši samostatnosti, 1918 – 1925, Olomouc, 316 s. (in Czech).

Danilec, J., Marek, P., 2019. Success, or Defeat? On the Orthodox Mission of the Serbian Bishop Dositheus (Vasić) in Czechoslovakia in 1920 – 1926, Kultúrne dejiny / Cultural History, №2, pp. 233–263. (in English).

Danylets, Yu., 2009. Pravoslavna cerkva na Zakarpatti u pershij polovyni ХХ st. [The Orthodox Church in Transcarpathia in the first half of the twentieth century] / Peredmova V. Fenycha, Uzhhorod, 376 s. (in Ukrainian).

Danylets, Yu., 2015. Z istorii represii proty pravoslavnoho dukhovenstva na Zakarpatti: protoiierei Ioann Ilechko (1883 – 1958) [From the history of repressions against the Orthodox clergy in Transcarpathia: Archpriest Ioann Ilechko (1883 – 1958)], Pravoslavný teologický sborník, XLI (26), s. 142–154. (in Ukrainian).

Danylets, Yu., 2020. U poshukakh jurysdykciji: pravoslavna cerkva na Zakarpatti v 1918 – 1920 rr. [In Search of Jurisdiction: The Orthodox Church in Transcarpathia in 1918 – 1920], Pravoslavný teologický sborník, XLVI (31), s. 323–351. (in Ukrainian).

Gavriil (Krizina), igumen, 1999. Pravoslavnaja cerkov' na Zakarpat'e (vek XX) [Orthodox Church in Transcarpathia (XX century)], Kiїv, 200 s. (in Russian).

Grigorič, V., 1926. Pravoslavná církev v republice československé. 1. vyd. Praha: V. Čerych, 128 s. (in Czech).

Grigorič, V., 1928. Pravoslavná církev v republice československé. 2. vyd. Praha: V. Čerych, 176 s. (in Czech).

Kichera, V., 2019. Cerkov' i gosudarstvo na Podkarpatskoj Rusi: ot ogranichenij greko-katolicheskogo duhovenstva k kompromissu s chehoslovackoj vlast'ju (1918 – 1924) [Church and state in Subcarpathian Rus: from restrictions to compromise between Greek Catholic clergy and Czechoslovak authorities (1918 – 1924)], Acta historica Neosoliensia. Vedecký časopis pre historické vedy, 22, vol. 1, s. 29–44. (in Russian).

Kto nam pomagae? [Who is helping us?]1920, Nauka, 19 septembra, s. 1. (in Russian).

Maksimishinec, V., protoierej, 2004. Istorija Pravoslavnoj Cerkvi v Karpatskoj Rusi [History of the Orthodox Church in Carpathian Rus], Uzhgorod: Lira, 160 s. (in Russian).

Marek, P., 2020. «Obtížný cizinec». Vladyka srbské pravoslavné církve Dositej a meziválečné Československo (1920 – 1939), Olomouc: UP v Olomouci, 390 s. (in Czech).

Palinchak, M., 1996. Derzhavno-cerkovni vidnosyny na Zakarpatti ta v Skhidnij Slovachchyni v 20-seredyni 30-kh rokiv ХХ stolittja [State-church relations in Transcarpathia and Eastern Slovakia in the 1920s and mid – 1930s], Uzhhorod, 93 s. (in Ukrainian).

Pop, D., Voloshin, T., 2010. Istorija Podkarpatskoj Rusi cherez prizmu hristianskih idej [History of Subcarpathian Rus through the prism of Christian ideas], Uzhhorod, 296 s. (in Russian).

Preosvjashhennyj Dosifej [Right Reverend Dositheus], 1921, Russkіj pravoslavnyj vѣstnik", 9 sentjabrja, s. 1. (in Russian).

Pro svobodu vyznáni v Podkarpatské Rusi, 1920, Národní listy, 17 prosince, s. 4. (in Czech).

Proch' s" terorom"! [Away with terror!] 1920, Nauka, 26 septembra, s. 2. (in Russian).

Rubish, F. F., Rubish-Chuchvar, V. F., 2007. Velyki Luchky: istoryko-etnoghrafichne doslidzhennja [Velyki Luchky: historical and ethnographic research]; peredm. Ju. Ju. Kerekesh. 2-e vyd., pererobl. i dop., Uzhhorod: Patent, 508 s. (in Ukrainian).

Sergij (C'oka), ieromonah, 2013. Pravoslavie i inocheskaja zhizn' v Zakarpat'e v pervoj polovine ХХ stoletija [Orthodoxy and monastic life in Transcarpathia in the first half of the 20th century], Lipcha, 492 s. (in Russian).

Srbský pravoslávny biskup Dosifej, 1920, Slovenský východ, 12 septembra, s. 3. (in Slovak).

Srbský pravoslavný biskup v Karpatské Rusi, 1920, Národní listy, 16 zárí, s. 3. (in Czech).

V obce Veliké Lúčky, 1920, Národní listy, 13 prosince, s. 2. (in Czech).

Vasilinec', M. M., 2007. Bіlki, selo nad Borzhavoju: dok.-hudozh. rozpovіdі [Squirrels, village above Borzhava: doc. stories], Uzhhorod: Karpati, 343 s. (in Ukrainian).

Veliké Lúčky a pravoslaví v Podkarpatské Rusi, 1920, Čas, 24 prosince, s. 1. (in Czech).

Vo Veľkých Lúčkach, 1920, Slovenský východ, 15 decembra, s. 4. (in Slovak).

Vypovězeni pravoslavného kněze», 1920, Národní listy, 22 zárí, s. 2. (in Czech).

Zastupci Karpatské Rusi v Praze, 1920, Národní politika, 15 prosince, s. 1. (in Czech).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-27

Номер

Розділ

Історія України