ФРАНКСЬКА АРМОВАНА КІННОТА КАРОЛІНГСЬКОЇ ДОБИ У ЗАХІДНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ВИБРАНІ ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(44).2021.233333

Ключові слова:

Каролінги, армована кіннота, кінний таранний бій, технологічний детермінізм

Анотація

Стаття присвячена аналізу історіографічної полеміки другої половини ХХ – початку ХХІ ст. навколо проблеми виникнення та розвитку франкської армованої кінноти в добу Каролінгів. Дискусія відбувалася навколо тез про воєнну перевагу франкської армованої кінноти (яку складали вихідці з вищих прошарків суспільства) доби Каролінгів і, як наслідок цього, про стрімке розповсюдження мілітарної технології, що культивувалася в середовищі каролінгських вершників-аристократів, а разом з нею і вартостей та стереотипів притаманних її носіям. Їх поставив на початку 1960 рр. американський дослідник Лінн Вайт (1907 – 1987). Головним чинником воєнно-технологічних і політичних трансформацій, які відбувалися в королівстві франків протягом VIII ст., на думку Вайта, був процес впровадження стремена у спорядження франкської кінноти. З того часу з її обговорення починається чи не кожна праця про історію рицарства та середньовічної воєнної справи, що виходить у Західному світі. Основною метою даної статті є аналіз ходу драматичної наукової полеміки, що відбувалася навколо положень Лінна Вайта, стосовно розвитку армованої кінноти в державі Каролінгів та історії рицарства загалом. Ці тези знайшли як своїх палких прихильників (Роберт Бартлетт, Алекс Роланд, Домінік Бартелемі), так і непримиримих критиків (Бернард Баграх). Академічний консенсус навколо питання ґенези та чисельності такої кінноти в добу Каролінгів так і не склався. Проте полеміка, прояснила кілька важливих проблем, дотичних історії рицарства та рицарської мілітарної технології. По-перше, це еволюційність та тривалість, а не революційність та раптовість змін, котрі відбувалися у суспільстві та військ держави Каролінгів у VIII – IX cт. По-друге, безпосередню залежність суспільно-економічного життя в середньовічній Європі від мілітарних технологій і вужче від розвитку озброєння та концепцій і практик його застосування. І по-третє, впливовість концепцій мілітарного та культурного детермінізму на західну медієвістику другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Проте остаточну крапку у дискусії стосовно того чи стремено породило рицарство і таранний бій чи рицарство випродукувало нові техніки верхової їзди і кінного бою в процесі свого еволюційного розвитку, все ще не поставлено.

Біографія автора

Володимир Гуцул , ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, етнології та культурології

Посилання

(GTH), Gregorii Turonensis Libri Historiarum X. [Оnline]. Доступно: http://www.thelatinlibrary.com/gregorytours.html [date of access 01. 10. 2020].

(MGH Cap I), Indiculus loricatorum, 1895. Monumenta Germaniae Historica, Legum Sectio IV. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. Tomus I, Hannover, 736 р.

Annales Bertiniani, 1832. Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, t. I, Hannover, pp. 419–515.

Annales Regni Frankorum, 1895, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, Separatim editi, Hannover, 204 p.

Bachrach, B. S., 1972. Merovingian Military Organization 481 – 751, Minneapolis, 157 [VIII] р.

Bachrach, B., S., 1988. Caballus et Caballarius in Medieval Warfare, The Study of Chivalry: Resources and Approaches. Kalamazoo, 173–211 pp. [Оnline]. Доступно: https://deremilitari.org/2013/11/caballus HYPERLINK "https://deremilitari.org/2013/11/caballus-et-caballarius-in-medieval-warfare/" [date of access 05.11.2020].

Bachrach, B., S., 2013. Charlemagne’s Early Campaigns (768 – 777). A Diplomatic and Military Analysis, Leiden & Boston, 723 [XIX] p.

Bachrach, B., S., Bachrach, D., 2017. Warfare in Medieval Europe с. 400 – с. 1453, London & New York, 440 р.

Bachrach, B., S.,1970. Charles Marel, Mounted Shock Combat, the Stirrup and Feudalism. Studies in Medieval and Renaissance History, 7. pp. 49–75.

Bachrach, D., S., 2014. Niemiecka sztuka wojenna w czasach Mieszka I, Oświęcim, 332 s.

Bartelemi, D., 2012. Rycarstvo. Ot drevnej Germanii do Francii XII veka [Chivalry. From ancient Germany to France of the XII century], Sankt-Peterburg, 604 s. (in Russian).

Bartlett, R., 1994. The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change, 950 – 1350, London, 432 p.

Cardini, F., 2014. Alle radici della cavalleria medievale, Bolognia, 668 p.

Contamine, P., 1984. War in the Middle Ages, Oxford, 388 p.

Csiky, G., 2015. Avar – Age Polearms and Edged Weapons Classification, Typology, Chronology and Technology, Leiden & Boston, 530 p.

For, P., 2008. Povsednevnaja zhizn armii Aleksandra Makedonskogo [Everyday life of the army of Alexander the Grea ], Moskva, 362 s. (in Russian).

France, J., 1985. The Military History of the Carolingian Period, Revue Belge d'Histoire Militaire, 26, pp. 81–99.

France, J., 1999. Western Warfare in the Age of Crusades 1000 – 1300, London & New York, 328 p.

Gassmann, J., 2018, Combat Training for Horse and Rider in the Early Middle Ages, Acta Periodica Duellatorum, volume 6, issue 1, p. 63–98.

Gillmor, C, 1992, Practical Chivalry: The Training of Horses for Tournaments and Warfare, Studies in Medieval and Renaissance History, 13, p. 7–29.

Halsall, G., 2003. Warfare and Society in the Barbarian West, 450 – 900, London & New York, 320 p.

Innes, M., 2000. State and Society in the Early Middle Ages: The Middle Rhine Valley 400 – 1000, Cambridge, 316 p.

Keen, M., (ed.), 1999. Medieval Warfare: a History, Oxford, 340 p.

Lot, F., 2018. Historia wojen i wojskowości w średniowieczu, tom I, Oświęncim, 422 s.

McKitterick, R., 2013. Królestwa Karolingów 751 – 987, Warszawa, 452 s.

Nefedkin, A., K., 2011. Voennoe delo sarmatov i allanov [Military affairs of the Sarmatians and Allans], Sankt- Peterburg, 304 s. (in Russian).

Nelson, J., 1996. Ninth–Century Knighthood. The Evidence of Nithard, The Frankish World 750 – 900, London & Rio Grande, pp. 75–88.

Reuter, T., 1985. Plunder and Tribute in the Carolingian Empire, Transactions of the Royal Historical Society, 35, pp. 75–94.

Reuter, T., 1997. The recruitment of armies in the early middle ages: what can we know? Military Aspects of Scandinavian Society in a European Perspective, AD 1 – 1300, Copenhagen. [Оnline]. Доступно: https://deremilitari.org/2014/06/the-recruitment-of-armies-in-the-early-middle-ages-what-can-we-know/ [date of access 26.09.2020].

Roland, A., 2003. Once More into the Stirrups: Lynn White Jr., "Medieval Technology and Social Change", Technology and Culture, vol. 44, No. 3, pp. 574–585.

Rouche, M., 2009. Attila. La violence nomade, Paris, 510 p.

Strickland, M., 1996. War and Chivalry: The Conduct and Perception of War in England and Normandy, 1066 – 1217, Cambridge, 416 p.

Verbruggen, I., F., 1997. The Art of Warfare in Western Europe during the Middle Ages: From the Eighth Century to 1340, Woodbridge, 368 p.

Vidukind Korvejskij, 1975. Dejanija saksov [Acts of the Saxons] / Res Gestae Saxonicarum. Moskva, 272 s. (in Russian and Latin).

White, L., 1962. Medieval Technology and Social Change, Oxford, 194 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-27

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни