Приватне листування як історичне джерело ранньомодерного часу – на прикладі листів Яноша (X) Друґета та Анни Якушич

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(45).2021.247217

Ключові слова:

листи, Янош Друґет, шлюб, спадок, срібло, Анна Якушич, Теребеш, Ференц Надашді, Іштван Асалаї

Анотація

У дослідженні вивчаємо приватне листування першої половини XVII століття, у тому числі представників родини Друґетів (Яноша Друґета та його дружина Анни Якушич), приділяємо особливу увагу аналізові осіб, подій та довідковій інформації, що міститься у листах. Детальний аналіз змісту цих листів показує, що якщо відомі тогочасні події, особисті контакти і маємо доступ до необхідних додаткових джерел, то можна зробити відповідні висновки навіть із порівняно скупої інформації. Через мінливості історії, архів родини Друґетів не залишився в одному місці, його окремі частини можна знайти серед архіву герцогської гілки роду Естерхазі та в Пряшівському архіві. Завдяки особистим стосункам з Адамом Баттьяні, декілька листів Яноша Друґета та Анни Якушич збереглися в архівах Баттьяні. Родинні архіви, включаючи різне листування, є важливими джерелами та документами епохи, оскільки поряд з локальними / особистими даними містять також соціально-історичну, економічну та політичну інформацію. За їх відсутності жоден історик не може взятися за написання історії окремої родини, маєтку чи комітату. У своїй докторській дисертації про цей період історик Золтан Борбель пише з цього приводу: «Що стосується сімей з кращими джерельними даними, таких як сім'ї Баттьяні, Надошді чи Естерхазі, проводяться більш глибокі дослідження, зосереджені на історії двору, маєтку, мистецтва й культури – в декількох випадках міждисциплінарними групами з багатьох дослідників. Окрім розробок історії родин, було розпочато по суті комплексне дослідження аристократичної спільноти Західного Задунайя, в якому паралельно з дослідженнями розшарування аристократії були досягнуті надихаючі результати щодо регіональної ролі окремих знатних родин, їх ролі в системі комітатського адміністрування та військової справи, сімейних стосунків, сервітутського-фамільного кола, і не менш важливо, складу їх маєтків та господарювання». Одна з цілей дослідження – показати крізь призму двох приватних листів аспекти подій в історії родини, пов’язані зі змістом у них, та проілюструвати стиль тогочасної аристократичної кореспонденції. На наш погляд, завдяки цьому дослідженню ми знову зробили внесок у вивченні невеликого фрагмента історії родини Друґетів та у з’ясування деяких історичних «пліток».

Біографія автора

Ласлов Зубанич

кандидат історичних наук; доцент кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Az Esterházyak családi naplója (далі – Esteházy), 1882, Közli: Szilágyi István, Magyar Történelmi Tár, 213 р. (in Hungarian).

Batthyany missilisek (далі – Batthyan). Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára https://adatbazisokonline.hu/ adatbazis/batthyany-missilisek (дата звернення 01.10.2021). (in Hungarian).

Beke, Antal, 1886. Esterházy Miklós nádor leveleiből (1630 – 1640), Magyar Történelmi Tár, 95–109. pp. (in Hungarian).

Borbély, Zoltán, 2013. Egy konvertita főúr Felső-Magyarországon: Homonnai Drugeth György. Rekatolizáció, ellenreformáció és katolikus megújulás Magyarországon (szerk. Kónya Péter), Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 370–387 pp. (in Hungarian).

Borbély, Zoltán, 2015. A Homonnai Drugethek Felső-Magyarországon a 17. század első évtizedeiben. PhD-értekezés, Eger, 255 p. http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/2/1/Borbely_Zoltan_disszertacio.PDF) (дата звернення 01.10.2021). (in Hungarian).

Csízi, István, 2005. Egy nagyívű hivatali karrier kezdetei a XVII. századi királyi Magyarországon. Aszalay István naplója (1624 – 1631), Fons, 163–256. pp. http://epa.oszk.hu/03300/03304/00033/pdf/EPA03304_fons_2005_02_163-255.pdf (дата звернення). (in Hungarian).

Dávid, Zoltán, 1998. Telegdy Anna ismeretlen versei (1591 – 1635), Irodalomtörténeti Közlemények, 102. évf. 1-2. füzet, 240–249 pp. http://epa.oszk.hu/00000/00001/00393/pdf/itk_EPA00001_1998_01-02_240-249.pdf (дата звернення 01.10.2021). (in Hungarian).

Eckhardt, Sándor, 1944. Két vitéz nemesúr Telegdy Pál és János levelezése a XVI. század végéről, Budapest: Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Magyarságtudományi Intézete, 218 p. (in Hungarian).

Hardi, Đ., 2012. Drugeti: povest o usponu i padu porodice pratilaca anžujskih kraljeva, Novi Sad, 480 s. (in Serbian).

Kivonatok Révay László naplójából (далі – Révay), 1857. Közli: Dualszky János. Magyar Történeti Tár 3., 252 p. (in Hungarian).

Lenčiš, Štefan, 2003. Šľachtický rod Drugetovcov z Humenného, Humenné: Miestny odbor MS. Vihorlatské osvetové stredisko, 2003, 183 s. (in Slovakian).

Merényi, Lajos, 1900. Eszterházy Miklós levelei Nyári Krisztinához 1624 – 1639. 1-2, Magyar Történelmi Tár, 16–60.; 264–295. pp. (in Hungarian).

Mészáros, Károly, 1861. Ungvár története a legrégibb időktől maig, Pest, Ráth Mór Könyvkereskedése, 114 p. (in Hungarian).

Nádasdy Tamás nádor családi levelezése (далі – Nádasdy), 1882. Szerkesztette: Károlyi Árpád, Szalay Árpád, Budapest: MTA Könyvkiadói Hivatal, 1882, https://core.ac.uk/download/pdf/35135933.pdf (дата звернення 01.10.2021). (in Hungarian).

Nagy, Iván, 1858. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. III. kötet (С–D), Pest: kiadja Ráth Mór, 420 old. (in Hungarian).

Németh, Erzsébet, 2019. Várday Kata levele Nyáry Pálnak, Pálnak. http://www.naputonline.hu/2019/06/15/nemeth-erzsebet-varday-kata-levele-nyary-palnak/ (дата звернення 01.10.2021). (in Hungarian).

Nyáry Pál és Várday Kata levelezése, 1600 – 1607 (далі – Nyáry-Várday), 1975. A Kisvárdai Vármúzeum kiadványai, Kisvárda, 51 p. (in Hungarian).

Payr, György, 1910. Egyháztörténeti emlékek: Forrásgyűjtemény a dunántuli ág. hitv. evang. egyházkerület történetéhez. 1. kötet, Sopron, Romwalter Alfréd Könyvnyomdája, 320 p. (in Hungarian).

Papp, Gábor, 2016. Házastársi örök szerelem. Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya levelezése, Korunk, 12., 4–13. pp. http://epa.oszk.hu/00400/00458/00625/pdf/EPA00458_korunk_2016_12_004-013.pdf (дата звернення 01.10.2021). (in Hungarian).

Radvánszky, Béla, 1986. (далі – Radvánszky I.). Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. I. kötet, Budapest: Helikon Kiadó, 354 p. (in Hungarian).

Radvánszky, Béla, 1986. (далі – Radvánszky II.). Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. II. kötet, Budapest: Helikon

Kiadó, 406 p. (in Hungarian).

Radvánszky, Béla, 1986. (далі – Radvánszky III.). Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. III. kötet, Budapest: Helikon Kiadó, 428 p. (in Hungarian).

Régi magyar levelestár (XVI–XVII. század) (далі – Levelestár I.), 1981. I. kötet, Budapest: Magvető Könyvkiadó, 593 p. (in Hungarian).

Régi magyar levelestár (XVI–XVII. század). (далі – Levelestár II.), 1981. II. kötet, Budapest: Magvető Könyvkiadó, 611 p. (in Hungarian).

Réz, László, 1899. A Drugethek és Homonna reformációja, Sátoraljaújhely: Zemplén Könyvnyomtató Intézet, 158 old. (in Hungarian).

Zsoldos, Attila, 2012. A Drugethek és a „hét vármegye”. „KöztesEurópa” vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére, Szerk: Bagi Dániel.-Fedeles Tamás-Kiss Gergely, Pécs, 577–585 pp. (in Hungarian).

Zsoldos, Attila, 2017. A Drugeth-tartomány története 1315 – 1342, Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, 302 old. (in Hungarian).

Zubánics, László, 2016. Vitézi végek dicsérete. A nemesség szerepe a XVI–XVIII. századi Északkelet-Magyarország társadalmi fejlődésében, Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 292 old. (in Hungarian).

Zubánics, László, 2020. A múlt tükrében elmerengve… Északkelet-Magyarország mindennapjai a XVI – XVIII. század fordulóján, Budapest-Ungvár: Intermix Kiadó, 357 old. (in Hungarian).

Gusarova, T., 1997. Vengerskoe dvorjanstvo v XVI-XVII vv. Evropejskoe dvorjanstvo XVI – XVII vv.: granicy soslovija [Hungarian nobility in the 16th – 17th centuries European nobility of the XVI – XVII centuries: the boundaries of the estate]. Otv. red. V.A. Vedjushkin. Moskva: «Arheograficheskij Centr», c. 171–191. (in Russian).

Gusarova, T., 1999. Ot zastol'ja k stolu peregovorov: vengerskoe provincial'noe dvorjanstvo v seredine XVII veka v dnevnike Laslo Rakoci-Odissej. Chelovek v istorii: [From feast to the negotiating table: the Hungarian provincial nobility in the middle of the 17th century in the diary of Laszlo Rakoczi-Odysseus. Man in history] [sbornik statej]. RAN, In-t vseobshh. istorii. Moskva: Trapeza, c. 43–49. (in Russian).

Gusarova, T., 2004. Vengrija pod vlast'ju Gabsburgov v vekah (istoricheskie ocenki v proshlom i nastojashhem. Vengry i ih sosedi po Central'noj Evrope v Srednie veka i Novoe vremja. Pamjati Vladimira Pavlovicha Shusharina [Hungary under the rule of the Habsburgs for centuries (historical assessments in the past and present. Hungarians and their neighbors in Central Europe in the Middle Ages and Modern Times. In memory of Vladimir Pavlovich Shusharin. Collection of articles]. Sbornik statej red. kol. T. M. Islamov, A.S. Stykalin, M. K. Jurasov], Moskva: Konti, c. 127–138. (in Russian).

Gusarova, T., 2018. Vengrija XVI – XVII vv.: portrety sovremennikov na fone epohi [Hungary XVI – XVII centuries: portraits of contemporaries against the background of the era], Moskva; SPB.: Centr gumanitarnyh iniciativ, 455 s. (in Russian).

Lenčiš, Štefan, 2020. Osobystitstj Djordja III Drugheta ta jogho istorychna dijaljnistj v komitatakh Zemplin ta Ungh na rubezhi XVI – XVII st. [The personality of György III Druget and his historical activity in the committees of Zemplin and Ung at the turn of the XVI – XVII centuries], Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho universytetu. Serija: Istorija. M-vo osvity i nauky Ukrajiny; Derzh. vyshh. navch. zaklad «Uzhghorod. nac. un-t», F-t istoriji ta mizhnarodnykh vidnosyn; [Redkol.: Ju. V. Danylecj (gholovnyj redaktor) ta in.], Uzhghorod: Vyd-vo UzhNU «Ghoverla», Vyp. 2 (43)., s. 103–112. (in Ukrainian).

Zubanych, L., 2020. Janosh Х Drughet: derzhavnyj dijach ta mecenat. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho universytetu. Serija: Istorija. M-vo osvity i nauky Ukrajiny; Derzh. vyshh. navch. zaklad «Uzhghorod. nac. un-t», F-t istoriji ta mizhnarodnykh vidnosyn; [Redkol.: Ju. V. Danylecj (gholovnyj redaktor) ta in.], Uzhghorod: Vyd-vo UzhNU «Ghoverla», Vyp. 2 (43), s. 113–120. (in Ukrainian).

Zubanych, L., 2017. Zhyttja i politychna kar'jera Balinta Drugheta (1577 – 1609 rr.) [Janos X Dreget: statesman and philanthropist], Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho universytetu. Serija: Istorija. M-vo osvity i nauky Ukrajiny; Derzh. vyshh. navch. zaklad «Uzhghorod. nac. un-t», F-t istoriji ta mizhnarodnykh vidnosyn; [Redkol.: O. S. Mazurok (gholova) ta in.]; Vidp. za vyp. N. P. Kerecman, Uzhghorod: Vyd-vo UzhNU «Ghoverla», Vyp. 2 (37), s. 46–55. (in Ukrainian).

Zubanych, L., Jovzha, O., 2019. Zhighmond (II) Drughet (?–1684) – narysy z nevidomogho zhyttevo shljakhu, Naukovyj visnyk Mykolajivsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni V. O. Sukhomlynsjkogho. Istorychni nauky: zb. nauk. pracj [Sigismund (II) Druget (? – 1684) – essays on the unknown way of life], Mykolajiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynsjkogho, №2 (48), s. 98–102. (in Ukrainian).

Zubanych, L., 2021. Suspiljno-politychnyj rozvytok dvorjansjkykh rodyn Pivnino-skhidnoji Ughorshhyny u 1526 – 1657 rr. [Socio-political development of noble families in Northeastern Hungary in 1526 – 1657], Uzhghorod, Vyd: PP AUTDOR-Shark, 296 s. (in Ukrainian).

Ferkov, O., 2019. Misionersjka dijaljnistj ordenu jezijitiv (Tovarystvo Isusa) u volodinnja okatolychenykh arystokrativ Pivnichno-skhidnoji Ughorshhyny u XVII st. [Missionary activity of the Jesuit Order (Society of Jesus) in the possession of Catholic aristocrats of Northeastern Hungary in the XVII century] Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho universytetu. Serija: Istorija. M-vo osvity i nauky Ukrajiny; Derzh. vyshh. navch. zaklad «Uzhghorod. nac. un-t», F-t istoriji ta mizhnarodnykh vidnosyn; [Redkol.: Ju. V. Danylecj (gholovnyj redaktor ta in.], Uzhghorod: Vyd-vo UzhNU «Ghoverla», Vyp. 1 (40), s. 173–185. (in Ukrainian).

Ferkov, O., 2016. Doslidzhennja istoriji Drughetiv. Borbély Zoltán. A Homonnai Drugethek Felső-Magyarországon a 17. század első évtizedeiben. Eger, 2015. 255 o. [A study of the history of the Drugets. Borbély Zoltán. A Homonnai Drugethek Felső-Magyarországon a 17. század első évtizedeiben. Eger, 2015. 255 o.], Tysjacholittja – Millennia: Naukovyj shhorichnyk, Vyp. 3. Redkol.: N. M. Zhulkanych, V. Je. Zadorozhnyj, L. I. Kapitan, R. A. Oficynsjkyj (ghol. red.), I. I. Skyba, O. M. Sukhyj, S. D. Fedaka, Uzhghorod: Grazhda, s. 96–103. (in Ukrainian).

Ferkov, O., 2012. Rid Drughetiv ta jikh dijaljnistj u dobu Anzhu [The Druget family and their activities in the days of Anjou, the Carpathians], Karpatyka. Red. kol.: M.M. Veghesh, D.D. Danyljuk, V.Je. Zadorozhnyj ta in.; vidp. red. V.Gh. Kotyghoroshko. Uzhghorod: Vyd-vo UzhNU "Ghoverla", Vyp. 41., s. 136–155. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-25

Як цитувати

Зубанич , Л. . (2021). Приватне листування як історичне джерело ранньомодерного часу – на прикладі листів Яноша (X) Друґета та Анни Якушич. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, (2 (45), 85–94. https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(45).2021.247217

Номер

Розділ

Всесвітня історія