Держава і протестантські церкви в Угорщині у 1948 – 1989 рр.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(45).2021.247275

Ключові слова:

протестантизм, реформатська церква, лютеранська церква, Угорщина, духовентство, революція, Державне управління у справах церков

Анотація

Мета статті – характеристика діяльності найбільших та найвпливовіших протестантантських церков в Угорщині: реформатської (кальвіністської) та лютеранської (євангелістської). Разом з католицькою конфесією ці релігійні напрямки належать до складу так званих історичних церков Угорщини. За хронологічні рамки взято 1948 р. – рік стрімкого наступу комуністичного режиму на політичну, економічну, просвітницьку діяльність реформатської та лютеранської церков та підписання з ними компромісної угоди про співпрацю – і 1989 р. – час ліквідації Державного управління у справах церков, суспільно-політичної трансформації в Угорщині. На основі угорської історіографії проаналізовано відносини між протестантськими церквами та державою у 1948 – 1956 рр. та в період правління Яноша Кадара (1956 – 1988 рр.). Саме Янош Кадар, лідер «м’якої диктатури», зумів перетворити Угорську Народну Республіку на «найвеселіший барак у соціалістичному таборі». Підґрунтям успішної політики угорської влади після революційних подій 1956 р. було досягнення суспільної злагоди, у тому числі через велику терпимість та гнучкість в релігійній сфері. У статті відзначено, що представники реформатської та лютеранської церков не брали активної участі у підготовці подій 1956 р., проте душпастирі та паства підтримали революцію. Наголошується, що саме впродовж 50-х років ХХ ст. були врегульовані відносини насамперед з протестантськими конфесіями; владі вдалося перетворити частину кліру у своїх союзників. На основі аналізу наукової літератури встановлено, що компромісними були відносини і в 60 – 70-х роках ХХ ст., оскільки керівництво реформатської та лютеранської церков допомагало владі проводити політику народного фронту у боротьбі за соціалізм. Завдяки цьому нікого не переслідували через релігійні погляди. У 1980-х роках поступово послабився вплив держави на історичні церкви, також розпочалися процеси, що призвели до суспільно-політичної трансформації наприкінці 80-х років, у результаті чого церкви в Угорщині здобули повну свободу.

Посилання

A Magyarországi Református Egyház története 1918 – 1990. Tanulmányok, 1999. Szerkesztette: Barcza József, Dienes Dénes, Sárospatak, 247 old. (History of the Hungarian Reformed Church 1918 – 1990. Studies). (in Hungarian).

Balogh, M., Egyház és egyházpolitika a Kádár rendszerben [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.eszmelet.hu/balogh_margit-egyhaz-es-egyhazpolitika-a-kadar-rendszerben/ (data zvernennja: 03.08. 2021). (Balogh, M., Church and Church Policy in the Kádár System). (in Hungarian).

Balogh, M., 2013. Lojalitás vagy szembenállás?A magyar katolikus egyház és a kádári szövetségi politika, Korunk, október, оld. 53 – 63. (Balogh, M., Loyalty or opposition? (Balogh, M., The Hungarian Catholic Church and Kádár federal policy). (in Hungarian).

Czetz, B., 2008. Mindszenty Bodajkon. Dokumentum, Egyháztörténeti szemle 9, 1.szám, old. 48 – 59. (Czetz, B., Mindszenty on Bodajkon. Document). (in Hungarian).

Horváth, E., A Magyarországi Református Egyház története a kommunista időkben (1945 – 1989) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zsinatileveltar.hu/a-magyarorszagi-reformatus-egyhaz-tortenete-a-kommunista-idokben-1945 – 1989. (data zvernennja: 03.08. 2021). (Horváth, E., History of the Hungarian Reformed Church in Communist Times (1945 – 1989). (in Hungarian).

Jávor, M., 2017. A «reakció» letörése és az együttműködő vonal újjászervezése a Magyarországi Református és Evangélikus Egyházakban 1956 után, Egyháztörténeti szemle 17, 1.szám, old. 53 – 71. (Jávor, M., Breaking the "reaction" and reorganizing the cooperative line in the Hungarian Reformed and Lutheran Churches after 1956). (in Hungarian).

Jávor, M., 2020. Egyházpolitika, ateista propaganda és békemozgalom a Kádár-rendszer korai éveiben (1957 – 1964). Eszmetörténeti értekezés. Doktori (PhD) értekezés, Budapest, 183 old. (Jávor, M., Church policy, atheist propaganda and the peace movement in the early years of the Kádár regime (1957 – 1964). History dissertation. Doctoral (PhD) dissertation). (in Hungarian).

Ladányi, S., 2006. A Magyarországi Református Egyház az 1956–os (és az azt megelőző) esztendő(k)ben, valamint a Reformátos Megújulási Mozgalom, Sárospataki Füzetek 1997 – 2017, 1 szám, old. 8 – 17. (The Reformed Church of Hungary in the year (s) of 1956 (and before) and the Reformed Renewal Movement). (in Hungarian).

Magyarország a XX században / Az evangélikus egyház (1945 – 1989) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mek.oszk.hu/02100/02185/html/267.html (data zvernennja: 05.08. 2021). (Hungary in the 20th Century / The Lutheran Church (1945 – 1989)). (in Hungarian).

Magyarország: A népesség – demográfiai helyzet, nyelvek, vallások [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-and-religions-35_hu (data zvernennja: 03.08. 2021). (Hungary: Population - demographic situation, languages, religions). (in Hungarian).

Nagy, P.–T., 2014. A felekezeti statisztika a népszámlálásban és a szociológiában, Kisebbség-kutatás. Minority studies, 23. évfolyam, 3. szám, old. 6 – 35. (Nagy, P.–T., Religious statistics in census and sociology). (in Hungarian).

Rajki, Z., Az állam és az egyház kapcsolatának jellemző vonásai a Kádár-korszakban [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/rajki-kadar.htm (data zvernennja: 08.03. 2020). (Characteristics of the relationship between the state and the church in the Kádár era). (in Hungarian).

Rajner М, J., 2010. A Kádár korszak. 1956 – 1989, Magyarország története, 22, Romsics Ignác, Bp., 112 old. (Rajner М, J., The Kádár era. 1956 – 1989). (in Hungarian).

Sas, P., 2016. Ravasz László dunamelléki reformátos püspök hivatalos levelezéséből, Egyháztörténeti szemle XVIII, 3.szám, old. 62 – 81. (Sas, P., From the official correspondence of László Ravasz, Reformed Bishop of the Danube River). (in Hungarian).

Tabajdi, G., 2017. Kádár János és az egyházak, Rubikon, 4.szám, old. 48 – 57. (Tabajdi, G., Janos Kádár and the churches). (in Hungarian).

Bajkov, V., 2016. 1956. Vengrija glazami ochevidca, M., 152 s. (Baikov, V., Hungary through the eyes of an eyewitness). (in Russian).

Balog, M., Mezhdu lojal'nost'ju i oppozicionnost'ju: vengerskaja katolicheskaja cerkov' v «lovushke» cerrkovnoj politiki Janosha Kadara, Gosudarstvo i cerkov' v SSSR i stranah Vostochnoj Evropy v period politicheskih kkrizisov vtoroj poloviny ХХ veka. Otv. red. H.P.Murashko, A.Y.Fylymonov, Moskva, s. 295 – 318. (Balog, M., Between loyalty and opposition: the Hungarian Catholic Church is "trapped" by Janos Kadar's church politics). (in Russian).

Kende, P., 1984. «Normalizacija» Vengrii posle 1956 g, Problemy Vostochnoj Evropy. Dokumenty v nashem arhive, № 9-10, s. 112–127. (Kende, P., "Normalization" of Hungary after 1956). (in Russian).

Kratkaja istorija Vengrii. S drevnejshih vremjon do nashih dnej. 1991. Otv. red. T.M.Islamov, Moskva, 608 s. (A Brief History of Hungary. From ancient times to the present day. 1991). (in Russian).

Skyba, I., 2020. Derzhavno-tserkovni vidnosyny v Uhorshchyni u 1956 – 1989 rr., Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, Seriia: Istoriia, Vypusk 3(42), s. 232–238. (Skyba, I., State-church relations in Hungary in 1956 – 1989). (in Ukrainian).

Stykalin, A., 2013. Kardinal Mindsenti, Voprosy istorii, № 7, s. 38–58. (Stykalin, A., Cardinal Mindsenty). (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-25

Номер

Розділ

Всесвітня історія