Індивідуальні та календарні поминально-маністичні обряди на Гуцульщині

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(45).2021.247504

Ключові слова:

Гуцульщина, гуцули, померлі, поминальні обряди, маністичні мотиви

Анотація

На основі етнографічних нотувань кінця ХІХ – початку ХХ ст., а також сучасних авторських польових даних, зібраних на теренах Гуцульщини, розглянуто різнорідні індивідуальні (третини, дев‘ятини, сороковини, роковини) та календарні (різдвяно-новорічний, великодній періоди та «дідівні» суботи) поминальні чинності, поширені серед місцевих жителів. У даній розвідці поминальні обряди проаналізовано крізь призму акціональних, агентивних, предметних та мотиваційно-змістових складників. У ході дослідження встановлено, що більшість гуцульських поминальних дій ґрунтуються на пієтетному ставленні до померлих, а також прадавніх маністичних мотиваціях. Більшість збережених серед мешканців Гуцульщини поминальних обрядів і пов’язаних з ними вірувань відзначаються синкретизмом та редукуванням, оскільки впродовж свого існування абсорбували як архаїчні, так і більш пізні християнські чи модерні компоненти. Значна кількість розглянутих поминальних чинностей пов‘язана з християнсько-церковною традицією, що відображено в організації поминальних Служб, відповідних трапезувань, читань Псалтиря. Водночас серед гуцулів зберігаються прадавні поминальні обрядодії, до яких відносяться колективні частування символічної злакової страви, гощення на гробах, а також обдаровування певною жертвою «за душі» небіжчиків. Розгляд численних вірувань та обрядів, пов’язаних із маністичними обдаровуваннями, засвідчив, що такі практики грунтуються на рецепції задіяних до обряду агентів символічними представниками померлих на землі, тоді, як сама процедура обдаровування певним предметом передбачає його медіативну передачу до потойбіччя в якості жертви. В цьому контексті статусом уподібнення до померлих наділені бідняки, вдівці, вдови, особи похилого віку та діти. Важливим елементом гуцульських поминальних чинностей є також інші маністичні обряди, серед яких виокремлюються «закликання», «годування», «напування», «зігрівання» душ. Загалом розглянуті обряди є важливою ознакою культу предків, оскільки виконують чітку гіластичну функцію: покликані вшанувати та задобрити померлих родичів, щоб ті були покровителями своїх нащадків впродовж господарсько-виробничого року.

Біографія автора

Василь Іванчук

аспірант кафедри етнології і археології,
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківськ

Посилання

Bayburin, A., 1993. Ritual v traditsionnoy kulture: strukturno-semanticheskiy analiz vostochnoslavyanskoy obryadnosti [Ritual in Traditional Culture: Structural and Semantic Analysis of East Slavic Rituals]. SPb. Nauka. 240 s. (in Russian).

Borysenko, V., 1992. Kult predkiv v obriadakh ukraintsiv [The cult of ancestors in the rites of Ukrainians]. Rodovid, vyp. 2, s. 14–16. (in Ukrainian).

Dudiek, P., 1912. Pokhoronni zvychai y obriady v seli Holovakh, Kosivskoho povita [Funeral customs and rites in the village of Golovy, Kosiv district]. Etnohrafichnyi zbirnyk. Lviv, T. 31–32, s. 252–290. (in Ukrainian).

Falkowski, J., 1937. Zachodnie pogranicze Huculszczyzny: Dolinami Prutu, Bystrzycy Nadwórniańskiej, Bystrzycy Sołotwińskiej i Łomnicy, Lwów, 170 s.

Gura, A., 1995. Vdovstvo [Widowhood]. Slavyanskiye drevnosti: Etnolingvisticheskiy slovar v 5-ti tomakh; [pod obshchey red. N. I. Tolstogo]. M.: Mezhdunarodnyye otnosheniya. T. 1: A-G, s. 296. (in Russian).

Hnatiuk, V., Hutsuly [Hutsuls]. Podkarpatska Rus. Uzhhorod: Pedahohichne tovarystvo Pidkarpatskoi Rusy, 1924. Richnyk I. Chyslo 2, s. 43–50. (in Ukrainian).

Huzii, R., 2003. Etnohrafichne vyvchennia pokhoronnoi zvychaievosti ukraintsiv Karpat: osnovni napriamky ta rezultaty doslidzhen [Ethnographic study of funeral customs of Ukrainians in the Carpathians: main directions and results of research]. Narodoznavchi Zoshyty. Lviv. Zosh. 3-4, s. 436-445. (in Ukrainian).

Huzii, R., 2004. Khrystyianskyi postulat posmertnoi zaplaty ta yoho vplyv na narodni viruvannia pro zahrobne zhyttia [The Christian postulate of the posthumous pay and its influence on folk beliefs about the afterlife]. Narodoznavchi zoshyty. Lviv, Zosh. 5-6, s. 739-742. (in Ukrainian).

Huzii, R., 2006. Pokhoronni zvychai ta obriady [Funeral customs and rites]. Etnohenez ta etnichna istoriia naselennia Ukrainskykh Karpat. T.2: Etnolohiia ta mystetstvoznavstvo. Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy, s. 569–589. (in Ukrainian).

Huzii, R., 2007. Z narodnoi tanatolohii: karpatoznavchi rozslidy [From folk thanatology: Carpathian investigations]. Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy. 352 s. (in Ukrainian).

Kolessa, F., 2001. Viruvannia pro dushu y zahrobne zhyttia v ukrainskii pokhoronnii i pomynalnii obriadnosti [Beliefs about the soul and the afterlife in Ukrainian funeral and funeral rites]. ZNTSh. T. 242. Pratsi Sektsii etnohrafii ta folklorystyky. Lviv, s. 7–82. (in Ukrainian).

Konobrodska, V., 2007. Poliskyi pokhovalnyi i pomynalnyi obriady [Polissya funeral and funeral rites]. T. 1. Etnolinhvistychni studii. Zhytomyr, „Polissia”, 356 s. (in Ukrainian).

Konopka, V., 2017. Z narodnoi dukhovnoi kultury ukraintsiv Bukovynskoi Hutsulshchyny: materialy polovykh doslidzhen [From the folk spiritual culture of Ukrainians of Bukovyna Hutsul region: materials of field researches]. Narodoznavchi zoshyty. Lviv, vyp. 3, s. 731–736. (in Ukrainian).

Kozek, M., 2018. Velykodni sviata na Bukovynskii Hutsulshchyni: tradytsii ta obriady [Easter holidays in Bukovyna Hutsul region: traditions and rites]. Kultura i mystetstvo u suchasnomu sviti, vyp. 19, s. 32–40. (in Ukrainian).

Kutelmakh, K., 1987. Kalendarna obriadovist. Hutsulshchyna: istoryko-etnohrafichne doslidzhennia [Calendar rituals. Hutsul region: historical and ethnographic research]; [vidp. red. Yu. H. Hoshko]. K.: Naukova dumka, s. 286–302. (in Ukrainian).

Kuzelia, Z., 1914. Posyzhinie i zabavy pry mertsy v ukrainskim pokhoronnim obriadi [Sitting and fun at the funeral in the Ukrainian funeral rite]. Zapysky NTSh. T. 121, s. 173–224. (in Ukrainian).

Levkiyevskaya, E., 2002. Slavyanskiy obereg. Semantika i struktura [Slavic amulet. Semantics and structure]. Moskva: Indrik, 334 s. (in Russian).

Levkiyevskaya, E., 2009. Predki [Ancestors]. Slavyanskiye drevnosti: Etnolingvisticheskiy slovar v 5-ti tomakh; [pod obshchey red. N. I. Tolstogo]. M.: Mezhdunarodnyye otnosheniya. T. 4: P (Pereprava cherez vodu) – S (Sito), s. 249–252. (in Russian).

Onyshchuk, A., 1909. Materialy do hutsulskoi demonolohii. Zapysav u s. Zelenytsy Nadvirnianskoho povitu 1907-1908 rr. [Materials on Hutsul demonology. Recorded in the village. Zelenytsia, Nadvirna County, 1907-1908], Materialy do ukrainskoi etnolohii, T. 11, s. 1–139. (in Ukrainian).

Onyshchuk, A., 1912a. Pokhoronni zvychai y obriady v seli Zelenytsy, Nadvirnianskoho povita [Funeral customs and rites in the village of Zelenitsa, Nadvirna district]. Etnohrafichnyi zbirnyk. Lviv, T. 31-32, s. 231–252. (in Ukrainian).

Onyshchuk, A., 1912b. Narodnyi kalendar. Zvychai y viruvannia, pryviazani do poodynokykh dniv u rotsi, zapysav u 1907–10 r. v Zelenytsy Nadvirnianskoho pov [Folk calendar. Customs and beliefs tied to individual days of the year, recorded in 1907-10 in Zelenitsa Nadvirna district]. Materialy do ukrainskoi etnolohii. Lviv, T. 15, s. 1–61. (in Ukrainian).

Ossendowski, A. F., 1936. Huculszczyzna. Gorgany i Czarnohora. Wydawnictwo Polskie „R. Wegnera”, Poznan, 229 s.

Pol, W., 1966. Kilka rysow do opisania Huculow na Bukowinie. Prace z etnografji polnocnych stokow Karpat, Wroclaw, s. 141–182.

Samotis, Ya., 2014. Tradytsiina velykodnia obriadovist bukovynskykh hutsuliv (na materialakh etnohrafichnykh ekspedytsii) [Traditional Easter rites of Bukovinian Hutsuls (based on ethnographic expeditions)]. Narodoznavchi zoshyty, vyp. 1 (115), s. 103–113. (in Ukrainian).

Schnaider, J., 1907. Lud peczeniżyński. Część II. Lud. T. XIII, s. 21–33; 98–117.

Schnaider, J., 1912. Zżycia górali nadlomnickich (Dokończenie). Lud. T. XVIIІ, s. 141–217.

Sedakova, O., 2004. Pogrebalnaya obryadnost vostochnykh i yuzhnykh slavyan. Poetika obryada [Funeral rituals of the Eastern and Southern Slavs. Poetics of the Rite.]. M.: Indrik, 320 s. (in Russian).

Shekeryk-Donykiv, P., 2009. Rik u viruvanniakh hutsuliv [A year in the beliefs of the Hutsuls]. Verkhovyna: «Hutsulshchyna», 351 s. (in Ukrainian).

Shukhevych, V., 1902. Hutsulshchyna [Gucul'schina]. Ch. 3. Materialy do ukrainsko-ruskoi etnolohii. Lviv, T. V, 255 s. (in Ukrainian).

Shukhevych, V., 1904. Hutsulshchyna [Gucul'schina]. Ch. 4. Materialy do ukrainsko-ruskoi etnolohii. Lviv, T. VII, 272 s. (in Ukrainian).

Sushko, V., 2014. Uiavlennia pro smert i pokhovalni zvychai hutsuliv [The idea of death and funeral customs of the Hutsuls]. Narodna tvorchist ta etnolohiia, vyp. 1, s. 91–97. (in Ukrainian).

Taran, O., 2014. Pomynalna obriadovist hutsuliv: tradytsii ta suchasnist (za materialamy Verkhovynskoho raionu Ivano-Frankivskoi oblasti) [Funeral rites of Hutsuls: traditions and modernity (according to the materials of Verkhovyna district of Ivano-Frankivsk region)]. Narodna tvorchist ta etnolohiia, vyp. 3, s. 74–78. (in Ukrainian).

Tolstaya, S., 1985. Dedy v polesskom narodnom kalendare [Grandfathers in the Polissya folk calendar]. Balto-slovyanskiye etnokulturnyye i arkheologicheskiye drevnosti. Pogrebalnyy obryad. Moskva. s. 80–83. (in Russian).

Vinogradova, L., 1982. Zimnyaya kalendarnaya poeziya zapadnykh i vostochnykh slavyan: Genezis i tipologiya kolyadovaniya [Winter calendar poetry of the Western and Eastern Slavs: Genesis and typology of caroling]. AN SSSR. In-t slavyanovedeniya i balkanistiki. M.: Nauka. 254 s. (in Russian).

Voitovych, N., 2015. Narodna demonolohiia Boikivshchyny [Folk demonology of Boykivshchyna]: monohrafiia. L.: SPOLOM, 228 s. (in Ukrainian).

Wajgiel, L., 1877. Rys miasta Kolomyi. Nakładem gminy miasta Kołomyi, Drukiem H. Zadembskiego i spółki. Kolomyja, 114 s.

Wajgiel, L., 1887. O Huculach. Zarys etnograficzny. Krakow, 38 s.

Witwicki, S., 1876. Huculy. Pamietnik Towarzystwa Tatrzanskiego. Krakow. T. І. Cz. 2, s. 73–85.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-25

Номер

Розділ

Антропологія, етнологія, усна історія