Сусідські та сучасні групи в замкнутому суспільстві в Хайдудорозі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(45).2021.247548

Ключові слова:

околиці, місцевість, Хайдудорог

Анотація

Hajdúdorog is a local closed society, so the religious separation, the Hajdú military past and the agricultural nature of the settlement provide a specific approach to ethnographic researches. In my doctoral research, which includes this article, family and neighborhood relations are analyzed in this settlement. The temporal focus of the research is the 1940s which is the earliest decade that can be researched with informants through interviews. This article pays attention to the neighborhood of Hajdúdorog and contemporary groups, so locality is a key concept. The research question concerns the content of the relationships. How did the relationships in the environment of the neighborhood and contemporary groups, manifest themselves in Hajdúdorog in the 1940s? How did the above features affect this? The research was carried out within the framework of the ethnographic discipline. The article first presents the well-known works of the Hungarian ethnographic literature on the topic and then analyzes the empirical data. I applied the ethnographic method used in social disciplines to obtain empirical data. During the field work, I did in-depth interviews in Hajdúdorog with locals, all older than 75 years. I reached the inteview subjects using the snowball method and the interviews took place in the interviewees’ homes. The article examines the neighboring and contemporary groups separately. Based on the results it can be stated, that in Hajdúdorog the neighborly relations were daily. The tenths, the former special administrative units of the city, were still strong influencing factors in the development of relations in both groups, even during the researched period. The content of the neighborly relations was reflected in smaller household transactions, rental of tools, participation in pigslaughters (disznóvágás), assistance in fieldworks, special folk pastimes (tanyázás) which resulted in more intense relationships than with family relatives. The result of a closed society is that there was a closer relationship between those who lived within one part of the settlement than between relatives who lived in different parts of the settlement. In line with the above, the article seeks to contribute to the researches connected to locality. The subject of the article fits into the sociological neighborhood research category, such as Tönnies and Redfield's research and also fits into the neighborhood research of the Hungarian ethnography, which was also a base for this research. This work hopes to ultimately expand the row of Hajdúdorog’s literature. For further view, the article can encourage research that deals with a more detailed comparison of the role of the neighborhood and the role of neighbors and relatives in Hajdúdorog during the period that was examined in this article.

Біографія автора

Томаш Шарі

аспірант докторської школи історії та етнографії,
гуманітарний факультет, Дебреценський університет,
Дебрецен, Угорщина

Посилання

Sources

Debreceni Egyetem Néprajzi Intézetének Archívuma, (DENIA)

(Archive of the Institute of Ethnography of the University of Debrecen)

DENIA: 4545.

DENIA: 4545/1.

DENIA: 4545/2.

DENIA: 4545/3.

DENIA: 4545/4.

DENIA: 4545/5.

DENIA: 4545/6.

DENIA: 4545/7.

DENIA: 4545/8.

DENIA: 4545/9.

DENIA: 4545/10.

DENIA: 4545/11.

DENIA: 4545/12.

(collected by the author)

Literature

Ballagi, M., 1850. Magyar példabeszédek, közmondások és szójárások gyűjteménye, I-II., Szarvas: Réthy. (in Hungarian).

Bődi, E., 1992. Ünnepi kalács az alföldi néphagyományban. In: Novák, L. (ed.): Hiedelmek, szokások az Alföldön I., Nagykőrös: Arany János Múzeum, 427-442 p. (in Hungarian).

Csete B., 1993. A jászkiséri gyermek élete a születéstől a házasságig, Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honismereti Egyesület. (in Hungarian).

Fél, E. – Hofer, T., 1969. Proper Peasants. Tradiotional life in a Hungarian Village. (Viking Fund publications in anthropology 46.), Chicago. (in English).

Fél, E. – Hofer, T., 1979. Vázlat a matyókról. Néprajzi füzetek., Budapest. (in Hungarian).

Fél, E., 1993. Tanulmányok Fél Edittől. In: Filemile, Á. – Stefány, J. (ed.): Emlékezés Fél Editre, Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, 45-243 p. (in Hungarian).

Giczi, J. – Sik, E., 2009. Bizalom, társadalmi tőke, intézményi kötődés. Tárki európai társadalmi jelentés. https://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult/gazdkult_gici_sik.pdf Downloаded: 26/10/2020. (in Hungarian).

Hoppál, M., 1970. Egy falu kommunikációs rendszere, Budapest: MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpont. (in Hungarian).

Imreh, B., 1978. Az alsórákosi „sereg”. Népism. Dolg, Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 232–237 p. (in Hungarian).

Jávor, K., 1978. Kontinuitás és változás a társadalmi és tudati viszonyokban. In: Manga János (ed.): Varsány – Tanulmányok egy Észak-Magyarországi falu társadalomnéprajzához, Budapest: Akadémiai Kiadó. (in Hungarian).

Juhász, A., 1993. Település és közösség, Debrecen: KLTE. (in Hungarian).

Klinger, A., 1997. Magyarország Történeti Statisztikai Helyégnévtára, 11. kötet – Hajdú-Bihar megye. Budapest. Központi Statisztikai Hivatal. (in Hungarian)

Madar, I. Pusztainé, 1989. Fejezetek Zoboralja társadalomnéprajzához, (Folklór és Etnográfia 51) Debrecen. KLTE Néprajzi Tanszék. (in Hungarian).

Márkus M., 1943. A bokortanyák népe, Budapest: A Királyi Magyar Pázmány Péter - Tudományegyetem Magyarságtudományi Intézete. (in Hungarian).

Molnár M., 1992. The system of social relation within a small local community unit based on tradition. In: Yliaho, Timo (ed.): Social Networks. The third Finnish-Hungarian symposium on ethnology, Helsinki: Ethnos, 61–70 p. (in Hungarian).

Morvay, J., 1981. Asszonyok a nagycsaládban, Budapest: Akadémiai Kiadó. (in Hungarian .

Nagy Varga, V., 1984. Az emberi élet fordulói. In: Bárth János (ed.): Kecel története és néprajza, Kecel: Kecel Nagyközség Tanácsa, 897–940 p. (in Hungarian).

Nagy Varga, V., 2000. Műrokonság, szomszédság, kortársi csoportok, barátság. In: Paládi-Kovács Attila (ed.): Magyar Néprajz VIII, Budapest: Akadémiai Kiadó, 532–552 p. (in Hungarian).

Németh, I., 1966. A népi közösségekben élő fiatalok életmódja és kultúrája. I. Arrabona 8. Győr, 241–263 p. (in Hungarian).

Németh, I., 1980. Leányélet – Legényélet. In: Ortutay Gyula (ed.): Magyar néprajzi lexikon III., Budapest: Akadémiai Kiadó, 417–418, 430–431 p. (in Hungarian).

évi népszámlálás. 1996. Vallási adatok százalékos megoszlása településenként. 3. A népesség vallás szerint, településenként. Hajdú-Bihar megye. https://library.hungaricana.hu/en/view/NEDA_1949_vallasi_adatok/?query=F%C3%B6ldes&pg=49&layout=s (in Hungarian).

Ortutay, Gy., 1980. Magyar Néprajzi Lexikon. III., Budapest: Akadémiai Kiadó. (in Hungarian).

Örsi, J., 1984. Kecel népe, mint község. In: Bárth, J., (ed.): Kecel története és néprajza, Kecel: Kecel Nagyközség Tanácsa. (in Hungarian).

Örsi, J., 1990. Karcag társadalomszervezet a 18.-20. században (Agrártörténeti tanulmányok 16.), Budapest: Akadémiai Kiadó. (in Hungarian).

Palotay, G., 1931. A Szécsény környéki palócok „vendég”-sége. In: Ethnographia XLII, 36 p. (in Hungarian).

Penavin, O., 1981. A nagycsaládszervezet Szlavóniában. (Kórógyon)., Újvidék: Forum. (in Hungarian).

Redfield, R., 1960a. The Little Community, Chicago: University of Chicago Press. (in English).

Redfield, R., 1960b. Peasant Society and Culture, Chicago: University of Chicago Press. (in English).

Sárvári, L., 1996. Vázlatok a magyar görög katolikusok ünnepi szokásairól. In: Küllős Imola (ed.): Vallási néprajz. VIII. Ökumenikus tanulmányok., Debrecen: Református Teológiai Doktorok Kollégiuma Egyházi Néprajzi Szekciója, 203–217 p. (in Hungarian).

Sik, E., 1991. Néhány adalék a háztartási kapcsolatrendszerek működéséhez – egy magyar falu esete. In: Utasi, Á., (ed.): Társas kapcsolatok, Budapest: Gondolat Kiadó. (in Hungarian).

Szabó, L., 1982. A jász etnikai csoport II., Szolnok: Damjanich János Múzeum. (in Hungarian).

Tárkány Szücs, E., 1981. Magyar jogi népszokások, Budapest: Gondolat Kiadó. (in Hungarian).

Tátrai, Zs., 1994. Leányélet, Budapest: Crea Print. (in Hungarian).

Ternovácz, I., 1996. Pusztulj, kulák!, Budapest: Hatodik Síp Alapítvány. (in Hungarian).

Tönnies, F., 1983. Közösség és társadalom, Budapest: Gondolat Kiadó. (in Hungarian).

Vankóné Dudás, J., 1983. Falum Galgamácsa, Szentendre: Pest megyei Múzeumok Igazgatósága. (in Hungarian).

Vasas, S., – Salamon, A., 1986. Kalotaszegi ünnepek, Budapest: Gondolat Kiadó. (in Hungarian).

Viski, K., é. n. Drámai hagyományok. In: A magyarság néprajza. III. Budapest: Királyi Magyar

Egyetemi Nyomda. 327–371 p. (in Hungarian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-25

Номер

Розділ

Антропологія, етнологія, усна історія