ЄПИСКОПСЬКІ ТА МОНАСТИРСЬКІ СФРАГІСИ 1690 – 1735 РР. ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ МАРАМОРОСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЄПАРХІЇ ТА МАРАМОРОСЬКОГО УНІЙНОГО ВІКАРІАТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(46).2022.257462

Ключові слова:

Мараморош, церква, єпархія, вікаріат, печатка, підпис

Анотація

У статті досліджуються сфрагістичні джерела, що безпосередньо стосуються діяльності Марамороської православної єпархії та Марамороського унійного вікаріату кінця XVII-го – першої половини XVIII століття. За допомогою допоміжних дисциплін автори роблять спробу заповнення «білих плям» у сторінках церковної історії краю. Обраний для вивчення період історії Мукачівської єпархії характеризується інституційною розбудовою двох нових єпархій, які виокремилися з древньої Мукачівської – Мукачівської греко-католицької та нової – Марамороської православної єпархії. У результаті активної прозелітичної діяльності єпископату в 1723 році перша із вказаних одиниць створює в комітаті Мараморош унійний вікаріат, який в часі набуває статусу єпархії. Активна фаза розвитку обидвох еклізійних одиниць тривала з 1690 по 1730 роки. У цей період відбуваються ключові інституційні процеси, які сприяли формуванню та утвердженню двох контр-центрів. Результати статті інноваційно презентують бачення й аналіз джерел, які нерозривно пов’язані з формуванням двох церковних центрів. На основі опрацьованих єпископських і монастирських сфрагісів вносяться нові корективи в наявні парадигми про адміністрування й управління єпархій. Залучена методологія відкриває широке поле для дискусії та подальшого вивчення історії Церкви на Закарпатті у вказаний період. Використані при дослідженні принципи евристики дозволяють по-новому подивитися на окремі процеси в розбудові еклізійних центрів. Мова йде про єпископські висвячення чернецтва, фактичні юрисдикційні статуси вікаріїв, процеси укладання земельних договорів про оренду та позику під заставу, монастирську епістолярну спадщину, єпархіальну діяльність щодо відкриття нових монастирів та оновлення керівного сегменту наявних, реакцію парафій у часи введення унії в Марамороші тощо. Водночас аналіз монастирських та єпископських сфрагісів також дозволяє ширше проаналізувати і дослідити специфічну тему розвитку документообігу єпархій, юридичної складової у формуванні єпархій, а також становлення їхнього церковно-канонічного статусу. Крім того, тема суттєво розвиває сфрагістику як науку в зрізі вузької її спеціалізації у вивченні церковно-адміністративних складових та їх розвитку. Виявлені та опрацьовані документи констатують факт того, що церковна сфрагістика у вказаний період перебувала в процесі саморозвитку, ідентифікації, верифікації, вдосконалення та легітимності, яких потребувала тогочасна церковна ситуація.

Біографії авторів

Олександр Монич

протоієрей, ThDr, кандидат богослов’я (PhD), аспірант кафедри археології, етнології та культурології,

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Іван Міськов

кандидат історичних наук, доцент кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін, Закарпатської академії мистецтв, Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Baán, I., 2017. Letters of Giovanni Giuseppe De Camillis, Greek Missionary and Bishop of Munkács (1689 – 1706), Collectanea Athanasiana, II, Textus/Fontes, vol. 13, Nyíregyháza, 341 p.

Balogh, M., 1909. A Máramarosi görög szertartású orosz egyház és vicariatus történelme, Ungvár, 35 p.

Baran, A., 1962. Eparchia Maramorošiensis eiusque unio, Romae, 107 p.

Lacko, M., 1975. Synodus episcoporum ritus byzantini catholicorum ex antiqua Hungaria Vindobonae a. 1773 celebrata, Roma, 320 p.

Mihályi, J., 1900. Máramarosi diplomák a XIV. és XV. Századból, Máramaros-Sziget, 674 p.

Hodinka, A., 1911. A munkácsi görög szertartású püspökség okmánytára, I. KӦT. 1458 – 1715, Ungvár, LVI, 659 p.

Vladimirus de juxta Hornad - J. V. Timkovic, OSBM., 2004. Dejiny greckokatolikov Podkarpatska (9.-18. storocie), Kosice, 956 p.

Баран, О., д-р., о., 1968. Церква на Закарпатті в роках 1665–1691, Богословія, Т. XXXII, Кн. 1–4, Рим, с. 77–145.

Богослужбовий Антимінс Мукачівського греко-католицького єпископа Йосипа де Камеліса, <?> <?> 1702, Архів Мукачівської православної єпархії (АМПЄ).

Вискварко, С., 2011. Документ першої половини ХVIII ст. про діяльність останнього православного єпископа Досіфея Угольського на території сучасного Закарпаття (з фондів Державного архіву Закарпатської області), Архіви України, № 4, с. 206–209.

Гаджеґа, В., о., 1922. Додатки к исторіѣ Русинов и руських церквей в Марамороші. Студіи исторично-архивні, Науковый Зборник товариства «Просвѣта», рочник I, Ужгород, с. 171–209.

Давні монастирі Мукачівської єпархії (1360 – 1800), 2021. Т. I, Зведений предметно-тематичний каталог документів Державного архіву Закарпатської області, Серія «Джерела з історії Мукачівської єпархії», Фонд № 64, описи 1, 4, 5; Фонд № 151, описи № 1, 5, 6, 22, 25 / упоряд. прот. Олександр Монич. Ужгород: РІК-У, 392 с.

Державний архів Закарпатської області (ДАЗО), ф. 64, оп. 1, спр. 31, на 1 арк.

ДАЗО, ф. 64, оп. 1, спр. 105, на 3 арк.

ДАЗО, ф. 64, оп. 1, спр. 107, на 2 арк.

ДАЗО, ф. 64, оп. 1, спр. 125, на 3 арк.

ДАЗО, ф. 64, оп. 1, спр. 135, на 1 арк.

ДАЗО, ф. 64, оп. 1, спр. 145, на 2 арк.

ДАЗО, ф. 64, оп. 1, спр. 154, на 7 арк.

ДАЗО, ф. 64, оп. 1, спр. 161, на 1 арк.

ДАЗО, ф. 64, оп. 1. спр. 168, на 2 арк.

ДАЗО, ф. 64, оп. 1, спр. 340, на 2 арк.

ДАЗО, ф. 64, оп. 5, спр. 83, на 1 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 189, на 1 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 213, на 2 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 219, на 2 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 230, на 3 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 231, на 4 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 242, на 14 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 244, на 2 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 246, на 1 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 254, на 7 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 282, на 2 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 292, на 1 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 300, на 2 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 301, на 4 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 325, на 2 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 339, на <?> арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 356, на 2 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 357, на 2 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 366, на 2 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 376, на 5 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 389, на 1 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 391, на 2 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 402, на 8 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 405, на 13 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 406, на 10 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 459, на 2 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 467, на 2 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 473, на 1 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 475, на 2 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 490, на 2 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 492, на 4 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 507, на 1 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 508, на 3 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 510, на 1 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 511, на 8 арк.

ДАЗО, ф. 151, оп. 1, спр. 557, на 1 арк.

Данилець, Ю., Монич, О., Керецман, Н., 2021. Історичний розвиток Благовіщенського монастиря в селі Bedőháza (Бедевля) у світлі нових архівних документів, Старожитності Лукомор’я, № 5 (8), с. 7–15.

Данилець, Ю., Пімен (Мацола), ієромонах, 2009. Православний Свято-Іоанно-Предтеченський чоловічий монастир у селі Бедевля, Ужгород: Карпати, 192 с.: іл.

Дэже, Л., 1969. Материалы к исторической диалектологии закарпатских говоров, Studia Slavica Hungarica, vol. XV, Budapest, с. 45–72.

Доба Друґетів, 2021. Нотатки до політичної, соціокультурної та духовної історії Закарпаття Середньовіччя та раннього нового часу / Авторський колектив: Золтан Борбель, Ваврінець Женюч, Марія Жиленко, Стефан Ленчіш, Іван Міськов, Ігор Прохненко, Оксана Ферков, Клаудія-Штефанія Ферков, Ужгород: ТОВ «РІК-У», 204 с.

Добош, О., 2021. Практика та теологія Євхаристії в історичній Мукачівській єпархії від Ужгородської Унії (1646 р.) до середини XX століття, Ужгород, 812 с.

Дулишкович, І., о., 1875. Историческія черты Угро-Русскихъ, тетрадь II, Унгваръ: Печатня Карла Іегера и Альберта Ю. Рейпайя, 142 с.

Дулишкович, І., о., 1877. Историческія черты Угро-Русскихъ, тетрадь III, Унгваръ: Типографія Макс. Полячка, 234 с.

Жаткович, Ю., о., 2008. Боротьба Мукачівської греко-католицької єпархії проти впливу Еґера, Праці з історії Угорської Русі, Ужгород: Мистецька лінія, с. 235–316.

Кінах, Г., о., 1926. Посіщеннє марамороських монастирів 1749 р., Записки ЧСВВ, т. ІІ, вип. 1–2, Жовква, с. 105–122.

Кінах, Г., о., 1938. Населення сіл Лавок і Бобовищ на початку XVIII ст., Науковий Збірник Товариства Просвіта, ч. ХІІІ – ХІV, Ужгород, с. 165–170.

Кобаль, Й., 2003. Ужгород відомий та невідомий, Львів: Світ, 196 с.

Коломиец, И., 1953. Насильственное введение церковной унии в Закарпатье, Сборник работ по вопросам истории, Труды Томского государственного университета, т. 121, вып. 2, Томск, с. 88–96.

Кралицькый, А., 2019. Творы / Вшорителі: В. Падяк, М. Павліч, Пряшів: Выдавательство Пряшівського універзітета, 440 с.

Лучкай, М., 1999. Історія карпатських русинів, т. ІІ, Ужгород, 388 с.

Лучкай, М., 2002. Історія карпатських русинів, т. ІІІ, Ужгород, 322 с.

Міськов, І., 2019. Створення міських гербів Южного, Мукачева та проекту нового герба Ужгородського університету, Науковий вісник Ужгородського університету, cерія: Історія, вип. 1 (40), Ужгород: Говерла, с. 186–210.

Міськов, І., 2000a. Привілеї королівських міст і містечок Закарпаття у ХІІІ-ХІV ст., Науковий вісник Ужгородського університету, серія: Історія, вип. 5, Ужгород: Видавництво В. Падяка, с. 63–66.

Міськов, І., Сліпецький, О., 2020. Печатки та герби у дослідженнях Юрія Качія, Науковий вісник Ужгородського університету, cерія: Історія, вип. 2 (43), Ужгород: Говерла, с. 176–186.

Міськов, І., 2021a. Печатки та герби Мукачівського єпископа Андрія Бачинського, XXX International Science Conference «Interaction of society and science: problems and prospects», June 15–18, London, England, с. 161–166.

Міськов, І., 2021b. Печатки і герби Мукачівських (Марамороських) єпископів, Acta Patristica, Číslo 24, Ročník XII, p. 16–38.

Монич, О., дияк., 2008. Мараморошська святиня: нариси з історії Грушівського монастиря, Ужгород: Патент, 256 с.

Монич, О., дияк., 2009a. Діяльність останнього Православного єпископа Досифея (Феодоровича) Угольського (1648-1733), Русин, № 1 (15), Кишинев, с. 76–89.

Монич, О., дияк., 2009b. Заневський монастир в Полонинах: Нариси з історії Угольського та Углянського монастирів, Ужгород: Патент, 319 с.

Монич, О., прот., 2018. Нескорена Правда: нариси з історії Кричівського монастиря, Ужгород: Патент, 160 с.

Монич, О., прот., 2019a. «Імстичівський екзил» в часи правління останніх православних архієреїв Мукачівської єпархії: Іоанікія (Зейкана) та Мефодія (Раковецького), Наукові записки Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна), № 6, Ужгород: Карпати, с. 383–409.

Монич, О., 2019b. Миколаївський монастир у селі Alsó Karaszló (Заріччя) (за документами Державного архіву Закарпатської області), Архіви України, № 2 (319), Київ, с. 167–186.

Монич, О., 2021a. Петро-Павлівський монастир у селі Irhóc (Вільхівці) у XVIII ст., Eminak, 2 (34), с. 67–75.

Монич О., 2021b. «QUASI»-єпископи та адміністратори Марамороської православної єпархії (1706 – 1739 рр.), Науковий вісник Ужгородського університету, серія: Історія, вип. 1 (44), Ужгород: Говерла, с. 10–17.

Мороз, В., 2016. Заснування і становлення Боронявського монастиря: історія обителі на тлі епохи, Наукові записки Ужгородського Університету, серія: Історично-релігійні студії, вип. 5, Ужгород: Говерла, с. 154–177.

Мороз, В., 2017. Світильник віри: історія Боронявського монастиря на тлі епох, Львів: Видавництво Українського католицького університету, 286 с.

Мороз, В., 2018. Реформи митрополита Рутського та їх рецепція у Мукачівській єпархії: від прийняття унійної ідеї до створення василіянської провінції, Zakon Bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych, Rzeszow, с. 227–237.

Мукачівська Греко-Католицька єпархія, 2007. Документи, т. I, Satu Mare–Ujgorod, Editura Muzeului Sătmărean, 389 с.

Мукачівська Греко-Католицька єпархія, 2012. Документи, т. II, Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 403 с.

Мукачівська Греко-Католицька єпархія, 2015. Документи, т. III, Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 464 с.

Орос, О., 2008. Грушівський монастир і початки книгодрукування в Європі, Ужгород: Закарпаття, 392 с.

Пекар, А., 1991. Церковна політика мадярів на Закарпатті, Збірник тисячоліття Християнства в Україні 988 – 1988, Вінніпеґ, с. 79–89.

Пекар, А., 1997. Нариси історії Церкви Закарпаття, т. І: Єрархічне оформлення, Рим-Львів, 232 с.

Пекар, А., 1997. Нариси історії Церкви Закарпаття, т. ІІ: Внутрішня історія, Рим–Львів, 492 с.

Пекар, А., 2014. Нариси історії Церкви Закарпаття, т. ІІІ: Монаше життя, Ужгород, 216 с.

Петров, А., проф., д-ръ., 1905. «Старая вѣра» и унія въ XVII – XVIII вв. Пояснительная записка, Матеріалы для исторіи Угорской Руси, т. I, СПб., 74 с.

Петров, А., проф., д-ръ., 1906. «Старая вѣра» и унія въ XVII – XVIII вв. Пояснительная записка, Матеріалы для исторіи Угорской Руси, т. II, СПб., 88 с.

Приймич, М., 2007. Andreus Bacsinsky Episcopus Mukacsiensis, Екзиль, № 2 (7), с. 2–3.

Приймич, М., 2014. Іконостаси Закарпаття. Історико-мистецькі нариси, Ужгород: Карпати, 184 с.

Приймич, М., 2017a. Церковний живопис Закарпаття. Станковий та монументальний живопис історичного Закарпаття до першої половини ХХ ст. Історико-мистецтвознавчі нариси, Ужгород: Карпати, 248 с.

Приймич, М., 2017b. Церковне професійне малярство Закарпаття другої половини ХVІІІ – першої половини XX cт.: народна традиція, візантійська канонічність та впливи західноєвропейського мистецтва, Ужгород: Карпати, 508 с.

Пронин, В., 2009. История Православной Церкви на Закарпатье, Мукачево: Φιλοκαλια, 527 с.

Сабов, Є., 1893. Христоматія церковно-славянскихъ и угро-русскихъ литературныхъ памятниковъ, Унґваръ, 236 с.

Світлинець, А., Канайло, С., 2009. Свято-Архангело-Михайлівський монастир у селі Драгово-Забрід, Ужгород: Ґражда, 220 с.

Світлинець, А., 2011. Життєвий шлях та церковне служіння єпископа Іоанікія Зейкана (…?... – 08.11.1686), Наукові записки Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна), Ужгород: Карпати, № 1, с. 192–195.

Удварі, І., 2000. Образчикы з історії пудкарпатськых Русинув. XVIII, столїтіє: Изглядованя з історії культуры и языка, Ужгород: Удавательство В. Падяка, 340 с.

Удварі, І., 2002. Збирька жерел про студії русинського писемства І. Кириличні уббіжникы мукачовського єпископа Андрія Бачинського, Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 12, Нїредьгаза, 238 с.

Удвари, И., 2005. Собрание источников для изучения русинской письменности. ІІ. Епископы Гавриил Блажовский, Мануил Ольшавский, Иоанн Брадач и их время, Ниредьхаза, 225 с.

Фенич, В., 2001. Заснування Імстичівського монастиря та його діяльність в Австрійські та Австро-Угорські часи, Carpatica-Карпатика, № 12, Ужгород: УжНУ, с. 11–21.

Фенич, В., Цапулич, О., 2004. Малоберезнянський Свято-Миколаївський монастир та нариси Чину св. Василія Великого на Закарпатті, Ужгород: Вид-во «В. Падяка», 184 с.

References

Baán, I., 2017. Letters of Giovanni Giuseppe De Camillis, Greek Missionary and Bishop of Munkács (1689 – 1706), Collectanea Athanasiana, II, Textus/Fontes, vol. 13, Nyíregyháza, 341 p. (in Hungarian).

Balogh, M., 1909. A Máramarosi görög szertartású orosz egyház és vicariatus történelme, Ungvár, 35 p. (in Hungarian).

Baran, A., 1962. Eparchia Maramorošiensis eiusque unio, Romae, 107 p. (in Latin).

Baran, O., d-r., o., 1968. Tserkva na Zakarpatti v rokakh 1665 – 1691 [Church in Transcarpathia in the years 1665 – 1691], Bohoslovija, T. XXXII, Kn. 1–4, Rym, p. 77–145. (in Ukrainian).

Boghosluzhbovyj Antymins Mukachivsjkogho ghreko-katolycjkogho jepyskopa Josypa de Kamelisa [Liturgical Antimins of the Greek Catholic Bishop of Mukachevo Joseph de Camelis], <?> <?> 1702, Arkhiv Mukachivsjkoji pravoslavnoji jeparkhiji (AMPJe). (in Church Slavonic).

Davni monastyri Mukachivsjkoji jeparkhiji (1360 – 1800), 2021. Zvedenyj predmetno-tematychnyj katalogh dokumentiv Derzhavnogho arkhivu Zakarpatsjkoji oblasti, Serija «Dzherela z istoriji Mukachivsjkoji jeparkhiji» [Ancient monasteries of the Mukachevo diocese (1360 – 1800), 2021. Consolidated subject-thematic catalog of documents of the State Archives of the Transcarpathian region. Series «Sources on the history of the Mukachevo diocese»], t. I, Fond № 64, opysy 1, 4, 5; Fond № 151, opysy № 1, 5, 6, 22, 25 / uporjad. prot. Oleksandr Monych. Uzhghorod: RIK-U, 392 p. (in Ukrainian).

Hadzhega, V., o., 1922. Dodatky k ystorii' Rusynov y ruskykh tserkvei v Maramoroshi. Studiy ystorychno-arkhyvni [Additions to the history of Rusyns and Russian churches in Maramorosh. Historical and archival studies], Naukovyi Zbornyk tovarystva «Prosvita», rochnyk I, Uzhghorod, p. 171–209. (in Church Slavonic).

Hodinka, A., 1911. A munkácsi görög szertartású püspökség okmánytára, I. KӦT. 1458 – 1715, Ungvár, LVI, 659 p. (in Hungarian).

Lacko, M., 1975. Synodus episcoporum ritus byzantini catholicorum ex antiqua Hungaria Vindobonae a. 1773 celebrata, Roma, 320 p. (in Latin).

Mihályi, J., 1900. Máramarosi diplomák a XIV. és XV. Századból, Máramaros-Sziget, 674 p. (in Hungarian).

Vladimirus de juxta Hornad - J. V. Timkovic, OSBM., 2004. Dejiny greckokatolikov Podkarpatska (9.-18. storocie), Kosice, 956 p. (in Slovak).

Vyskvarko, S., 2011. Dokument pershoji polovyny KhVIII st. pro dijaljnistj ostannjogho pravoslavnogho jepyskopa Dosifeja Ugholjsjkogho na terytoriji suchasnogho Zakarpattja (z fondiv Derzhavnogho arkhivu Zakarpatsjkoji oblasti) [Document of the first half of the eighteenth century. on the activities of the last Orthodox bishop Dosifey Uholsky on the territory of modern Transcarpathia (from the funds of the State Archives of the Transcarpathian region)], Arkhivy Ukrajiny, № 4, p. 206–209. (in Ukrainian).

Derzhavnyj arkhiv Zakarpatsjkoji oblasti (DAZO) [The State Archive of Zakarpattia oblast] (SAZO), f. 64, op.1, spr. 31, 1. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 64, op. 1, spr. 105, 3. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 64, op. 1, spr. 107, 2. (in Church Slavonic).

DAZO (SAZO), f. 64, op. 1, spr. 125, 3. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 64, op. 1, spr. 135, 1. (in Church Slavonic).

DAZO (SAZO), f. 64, op. 1, spr.145, 2. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 64, op. 1, spr. 154, 7. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 64, op. 1, spr. 161, 1. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 64, op. 1. spr. 168, 2. (in Church Slavonic).

DAZO (SAZO), f. 64, op. 1, spr. 340, 2. (in Church Slavonic).

DAZO (SAZO), f. 64, op. 5, spr. 83, 1. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 189, 1. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 213, 2. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 219, 2. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 230, 3. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 231, 4. (in Church Slavonic).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 242, 14. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 244, 2. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 246, 1. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 254, 7. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 282, 2. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 292, 1. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 300, 2. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 301, 4. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 325, 2. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 339, <?>. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 356, 2. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 357, 2. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 366, 2. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 376, 5. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 389, 1. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 391, 2. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 402, 8. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 405, 13. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 406, 10. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 459, 2. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 467, 2. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 473, 1. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 475, 2. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 490, 2. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 492, 4. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 507, 1. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 508, 3. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 510, 1. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 511, 8. (in Latin).

DAZO (SAZO), f. 151, op. 1, spr. 557, 1. (in Latin).

Danylec', Ju., Monych, O., Kerecman, N., 2021. Istorychnyj rozvytok Blaghovishhensjkogho monastyrja v seli Bedőháza (Bedevlja) u svitli novykh arkhivnykh dokumentiv [Historical development of the Annunciation Monastery in the village of Bedőháza (Bedevlja) in the light of new archival documents], Starozhytnosti Lukomor'ja, № 5 (8), с. 7–15. (in Ukrainian).

Danylec', Ju., Pimen (Matsola), iieromonakh, 2009. Pravoslavnyi Sviato-Ioanno-Predtechenskyi cholovichyi monastyr u seli Bedevlia [Orthodox St. John the Baptist Monastery in the village of Bedevlya ], Uzhhorod: Karpaty, 192 s.: il. (in Ukrainian).

De'zhe, L., 1969. Materialy k istoricheskoj dialektologii zakarpatskix govorov [Materials on the historical dialectology of Transcarpathian dialects], Studia Slavica Hungarica, vol. XV, Budapest, p. 45–72. (in Russian).

Doba Drugetiv [The Druget Era], 2021. Notatky do politychnoji, sociokuljturnoji ta dukhovnoji istoriji Zakarpattja Serednjovichchja ta rannjogho novogho chasu [Notes on the political, sociocultural and spiritual history of Transcarpathia in the Middle Ages and early modern times] / Avtorsjkyj kolektyv: Zoltan Borbelj, Vavrinecj Zhenjuch, Marija Zhylenko, Stefan Lenchish, Ivan Misjkov, Ighor Prokhnenko, Oksana Ferkov, Klaudija-Shtefanija Ferkov, Uzhghorod: TOV «RIK-U», 204 p. (in Ukrainian).

Dobosh, O., 2021. Praktyka ta teologhija Jevkharystiji v istorychnij Mukachivsjkij jeparkhiji vid Uzhghorodsjkoji Uniji (1646 r.) do seredyny XX stolittja [Practice and theology of the Eucharist in the historical Mukachevo diocese from the Uzhhorod Union (1646) to the middle of the XX century], Uzhghorod, 812 p. (in Ukrainian).

Dulishkovich", I., o., 1875. Istoricheskija cherty Ugro-Russkih" [The historical features of the Ugro-Russians], Tetrad' II, Ungvar", 142 p. (in Russian).

Dulishkovich", I., o., 1877. Istoricheskija cherty Ugro-Russkih" [The historical features of the Ugro-Russians], Tetrad' III, Ungvar", 234 p. (in Russian).

Fenych, V., 2001. Zasnuvannja Imstychivsjkogho monastyrja ta jogho dijaljnistj v Avstrijsjki ta Avstro-Ughorsjki chasy [The foundation of the Imstychiv Monastery and its activities in the Austrian and Austro-Hungarian times], Carpatica-Karpatyka, № 12, Uzhghorod: UzhNU, p. 11–21. (in Ukrainian).

Fenych, V., Capulych, O., 2004. Malobereznjansjkyj Svjato-Mykolajivsjkyj monastyr ta narysy Chynu sv. Vasylija Velykogho na Zakarpatti [Maloberezniansky St. Nicholas Monastery and essays on the Order of St. Basil the Great in Transcarpathia], Uzhghorod: Vyd-vo «V. Padjaka», 184 p. (in Ukrainian).

Kinakh, Gh., o., 1926. Posishhennje maramorosjkykh monastyriv 1749 r. [Visiting the Maramorosh monasteries in 1749], Zapysky ChSVV, t. II, vyp. 1–2, Zhovkva, s. 105–122. (in Ukrainian).

Kinakh, Gh., o., 1938. Naselennja sil Lavok i Bobovyshh na pochatku XVIII st. [Population of the villages of Lavok and Bobovyshche in the early XVIII century] Naukovyj Zbirnyk Tovarystva Prosvita, ch. XIII – XIV, Uzhghorod, p. 165–170. (in Ukrainian).

Kobalj, J., 2003. Uzhghorod vidomyj ta nevidomyj [Uzhhorod known and unknown], Ljviv: Svit, 196 p. (in Ukrainian).

Kolomiec, I., 1953. Nasil'stvennoe vvedenie cerkovnoj unii v Zakarpat'e, Sbornik rabot po voprosam istorii [Forced introduction of church union in Transcarpathia], Collection of works on history, Trudy Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, t. 121, vyp. 2, Tomsk, p. 88–96. (in Russian).

Kralic'kyj, A., 2019. Tvory [Works] / Vshoryteli: V. Padjak, M. Pavlich, Prjashiv: Vydavateljstvo Prjashivsjkogho univerziteta, 440 p. (in Russian).

Luchkaj, M., 1999. Istorija karpatsjkykh rusyniv [The history of the Carpathian Ruthenians], t. II, Uzhghorod, 388 p. (in Ukrainian).

Luchkaj, M., 2002. Istorija karpatsjkykh rusyniv [The history of the Carpathian Ruthenians], t. III, Uzhghorod, 322 p. (in Ukrainian).

Zhatkovych, Ju., o., 2008. Borotjba Mukachivsjkoji ghreko-katolycjkoji jeparkhiji proty vplyvu Egera [The struggle of the Mukachevo Greek Catholic Diocese against the influence of Eger], Praci z istoriji Ughorsjkoji Rusi, Uzhghorod: Mystecjka linija, p. 235–316. (in Ukrainian).

Misjkov, I., 2019. Stvorennja misjkykh gherbiv Juzhnogho, Mukacheva ta proektu novogho gherba Uzhghorodsjkogho universytetu [Creation of city’s coats of arms of Yuzhnyi, Mukachevo and project of the new coat of arms of the Uzhhorod University], Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho universytetu, serija: Istorija, vyp. 1 (40), Uzhghorod: Ghoverla, p. 186–210. (in Ukrainian).

Misjkov, I., 2000a. Pryvileji korolivsjkykh mist i mistechok Zakarpattja u XIII – XIV st. [Privileges of royal cities and towns of Transcarpathia in the XIII-XIV centuries], Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho universytetu, serija: Istorija, vyp. 5, Uzhghorod: Vydavnyctvo V. Padjaka, p. 63–66. (in Ukrainian).

Misjkov, I., Slipetsky, O. 2020b. Pechatky ta gherby u doslidzhennjakh Jurija Kachija [Seals and coats of arms of the research Yuriy Kachiy], Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho universytetu, serija: Istorija, vyp. 2 (43), Uzhghorod: Ghoverla, p. 176–186. (in Ukrainian).

Misjkov, I., 2021a. Pechatky ta gherby Mukachivsjkogho jepyskopa Andrija Bachynsjkogho [Seals and coats of arms of Bishop Andriy Bachynsky of Mukachevo], XXX International Science Conference «Interaction of society and science: problems and prospects», June 15–18, London, England, p. 161–166. (in Ukrainian).

Misjkov, I., 2021b. Pechatky i gherby Mukachivsjkykh (Maramorosjkykh) jepyskopiv [Seals and coats of arms of Mukachevo (Maramorosh) bishops], Acta Patristica, Číslo 24, Ročník XII, p. 16–38. (in Ukrainian).

Monych, O., dyjak., 2008. Maramoroshsjka svjatynja: narysy z istoriji Ghrushivsjkogho monastyrja [Maramorosh shrine: essays on the history of Hrushiv Monastery], Uzhghorod: Patent, 256 p. (in Ukrainian).

Monych, O., dyjak., 2009a. Dijaljnistj ostannjogho Pravoslavnogho jepyskopa Dosyfeja (Feodorovycha) Ugholjsjkogho (1648 – 1733) [Activities of the last Orthodox bishop Dosipheus (Feodorovich) Uholsky (1648 – 1733)], Rusyn, № 1 (15), Kyshynev, p. 76–89. (in Ukrainian).

Monych, O., dyjak., 2009b. Zanevsjkyj monastyr v Polonynakh: Narysy z istoriji Ugholjsjkogho ta Ughljansjkogho monastyriv [Zanevsky Monastery in Polonyny: Essays on the History of the Uholsky and Uhlyansky Monasteries], Uzhghorod: Patent, 319 p. (in Ukrainian).

Monych, O., prot., 2018. Neskorena Pravda: narysy z istoriji Krychivsjkogho monastyrja [Unconquered Truth: Essays on the History of the Krychiv Monastery], Uzhghorod: Patent, 160 p. (in Ukrainian).

Monych, O., prot., 2019a. «Imstychivsjkyj ekzyl» v chasy pravlinnja ostannikh pravoslavnykh arkhijerejiv Mukachivsjkoji jeparkhiji: Ioanikija (Zejkana) ta Mefodija (Rakovecjkogho) [«Imstychiv Exile» during the reign of the last Orthodox bishops of the Mukachevo Diocese: Ioaniki (Zeykan) and Methodius (Rakovetsky)], Naukovi zapysky Boghoslovsjko-istorychnogho naukovo-doslidnogho centru imeni arkhimandryta Vasylija (Pronina), № 6, Uzhghorod: Karpaty, p. 383–409. (in Ukrainian).

Monych, O., 2019b. Mykolajivsjkyj monastyr u seli Alsó Karaszló (Zarichchja) (za dokumentamy Derzhavnogho arkhivu Zakarpatsjkoji oblasti) [Mykolayiv Monastery in the village of Alsó Karaszló (Zarichchia) (according to the documents of the State Archives of the Zakarpattia Region)], Arkhivy Ukrajiny, № 2 (319), Kyjiv, p. 167–186. (in Ukrainian).

Monych, O., 2021a. Petro-Pavlivsjkyj monastyr u seli Irhóc (Viljkhivci) u XVIII st. [Peter and Paul Monastery in the village of Irhóc (Vilkhovtsi) in the XVIII century.], Eminak, 2 (34), p. 67–75. (in Ukrainian).

Monych O., 2021b. «QUASI»-jepyskopy ta administratory Maramorosjkoji pravoslavnoji jeparkhiji (1706 – 1739 rr.) [Quasi Bishops and Administrators of the Maramoros Orthodox Eparchy (1706 – 1739)], Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho universytetu, serija: Istorija, vyp. 1 (44), Uzhghorod: Ghoverla, s. 10–17. (in Ukrainian).

Moroz, V., 2016. Zasnuvannja i stanovlennja Boronjavsjkogho monastyrja: istorija obyteli na tli epokhy [Foundation and formation of the Boronyava monastery: the history of the monastery against the background of the era], Naukovi Zapysky Uzhghorodsjkogho universytetu, serija: Istorychno-relighijni studiji, vyp. 5, Uzhghorod: Ghoverla, p. 154–177. (in Ukrainian).

Moroz, V., 2017. Svityljnyk viry: istorija Boronjavsjkogho monastyrja na tli epokh [The torch of faith: the history of the Boronyava monastery against the background of epochs], Ljviv: Vydavnyctvo Ukrajinsjkogho katolycjkogho universytetu, 286 p. (in Ukrainian).

Moroz, V., 2018. Reformy mytropolyta Rutsjkogho ta jikh recepcija u Mukachivsjkij jeparkhiji: vid pryjnjattja unijnoji ideji do stvorennja vasylijansjkoji provinciji [Reforms of Metropolitan Rutsky and their reception in the Mukachevo diocese: from the adoption of the union idea to the creation of the Basilian province], Zakon Bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych, Rzeszow, p. 227–237. (in Ukrainian).

Mukachivsjka Ghreko-Katolycjka jeparkhija [Mukachevo Greek Catholic Diocese], 2007. Dokumenty, t. I, Satu Mare–Ujgorod, Editura Muzeului Sătmărean, 389 p. (in Latin, in Hungarian, in Romanian, in Ukrainian).

Mukachivsjka Ghreko-Katolycjka jeparkhija [Mukachevo Greek Catholic Diocese], 2012. Dokumenty, t. II, Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 403 p. (in Latin, in Hungarian, in Romanian, in Ukrainian).

Mukachivsjka Ghreko-Katolycjka jeparkhija [Mukachevo Greek Catholic Diocese], 2015. Dokumenty, t. III, Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 464 p. (in Latin, in Hungarian, in Romanian, in Ukrainian).

Oros, O., 2008. Ghrushivsjkyj monastyr i pochatky knyghodrukuvannja v Jevropi [Hrushiv Monastery and the beginnings of book printing in Europe], Uzhghorod: Zakarpattja, 392 p. (in Ukrainian).

Pekar, A., 1991. Cerkovna polityka madjariv na Zakarpatti [Church policy of the Hungarians in Transcarpathia], Zbirnyk tysjacholittja Khrystyjanstva v Ukrajini 988-1988, Vinnipeg, p. 79–89. (in Ukrainian).

Pekar, A., 1997. Narysy istoriji Cerkvy Zakarpattja [Essays on the history of the Church of Transcarpathia], t. I: Jerarkhichne oformlennja, Rym–Ljviv, 232 p. (in Ukrainian).

Pekar, A., 1997. Narysy istoriji Cerkvy Zakarpattja [Essays on the history of the Church of Transcarpathia], t. II: Vnutrishnja istorija, Rym–Ljviv, 492 p. (in Ukrainian).

Pekar, A., 2014. Narysy istoriji Cerkvy Zakarpattja [Essays on the history of the Church of Transcarpathia], t. III: Monashe zhyttja, Uzhghorod: KP «Uzhghorodsjka misjka drukarnja», 216 p. (in Ukrainian).

Petrov, A., prof., d-r., 1905. «Staraja vera» i unija v XVII – XVIII vv. Pojasnytel'naja zapiska [«Old Faith» and the union in the XVII – XVIII centuries. Explanatory note], Materialy dlja istorii' Ugorskoj Rusi, т. I, SPb., 74 p. (in Russian).

Petrov, A., prof., d-r., 1906. «Staraja vera» i unija v XVII – XVIII vv. Pojasnytel'naja zapiska [«Old Faith» and the union in the XVII – XVIII centuries. Explanatory note], Materialy dlja istorii' Ugorskoj Rusi, т. II, SPb., 88 p. (in Russian).

Pronin, V., 2009. Istorija Pravoslavnoj Cerkvi na Zakarpat'e [History of the Orthodox Church in Transcarpathia], Mukachevo: Φιλοκαλια, 527 p. (in Russian).

Pryjmych, M., 2007. Andreus Bacsinsky Episcopus Mukacsiensis, Ekzylj, № 2 (7), p. 2–3. (in Ukrainian).

Pryjmych, M., 2014. Ikonostasy Zakarpattja [Iconostasis of Transcarpathia], Istoryko-mystecjki narysy, Uzhghorod: Karpaty, 184 p. (in Ukrainian).

Pryjmych, M., 2017a. Cerkovnyj zhyvopys Zakarpattja. Stankovyj ta monumentaljnyj zhyvopys istorychnogho Zakarpattja do pershoji polovyny XX st. [Church painting of Transcarpathia. Easel and monumental painting of historical Transcarpathia until the first half of the twentieth century], Istoryko-mystectvoznavchi narysy, Uzhghorod: Karpaty, 248 p. (in Ukrainian).

Pryjmych, M., 2017b. Cerkovne profesijne maljarstvo Zakarpattja drughoji polovyny XVIII – pershoji polovyny XX ct.: narodna tradycija, vizantijsjka kanonichnistj ta vplyvy zakhidnojevropejsjkogho mystectva [Church professional painting of Transcarpathia in the second half of the eighteenth – first half of the twentieth century: folk tradition, Byzantine canonicity and influences of Western European art], Uzhghorod: Karpaty, 508 p. (in Ukrainian).

Sabov, E., 1893. Xristomatіya cerkovno-slavyanskix" i ugro-russkix" literaturnyx" pamyatnikov" [Reader’s Digest of Church Slavonic and Ugro-Russian Literary Monuments], Ungvar", 236 p. (in Russian).

Svitlynecj, A., Kanajlo, S., 2009. Svjato-Arkhanghelo-Mykhajlivsjkyj monastyr u seli Draghovo-Zabrid [Holy Archangel Michael Monastery in the village of Dragovo-Zabrid], Uzhghorod: Grazhda, 220 p. (in Ukrainian).

Svitlyneсj, A., 2011. Zhyttievyj shliakh ta tserkovne sluzhinnia iepyskopa Ioanikiia Zejkana (…?... – 08.11.1686) [The way of life and church service of Bishop Ioaniki Zeykan (…?... – 08.11.1686)] Naukovi zapysky Boghoslovsjko-istorychnogho naukovo-doslidnogho centru imeni arkhimandryta Vasylija (Pronina), Uzhghorod: Karpaty, № 1, s. 192–195. (in Ukrainian).

Udvari, I., 2000. Obrazchyky z istoriji pudkarpatsjkykh Rusynuv. XVIII, stoljitije: Yzghljadovanja z istoriji kuljtury y jazyka [Images from the history of Pudkarpatski Rusyns. XVIII, century: Views on the history of culture and language], Uzhghorod: Udavateljstvo V. Padjaka, 340 p. (in Hungarian, in Church Slavonic, in Ukrainian).

Udvari, I., 2002. Zbyrjka zherel pro studiji rusynsjkogho pysemstva I. Kyrylychni ubbizhnyky mukachovsjkogho jepyskopa Andrija Bachynsjkogho [Collection of sources on the study of Ruthenian writing I. Cyrillic Essays of Mukachevo Bishop Andrew Bachynsky], Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 12, Njiredjghaza, 238 p. (in Hungarian, in Church Slavonic, in Ukrainian).

Udvari, I., 2005. Sobranie istochnikov dlya izucheniya rusinskoj pis'mennosti. ІІ. Episkopy Gavriil Blazhovskij, Manuil Ol'shavskij, Ioann Bradach i ix vremya [Collection of sources for the study of Ruthenian writing. ІІ. Bishops Gavriil Blazhovsky, Manuil Olshavsky, Ioann Bradach and their time], Nired'xaza, 225 p. (in Hungarian, in Church Slavonic, in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни