СПРОБИ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРИМИРЕННЯ В 60-ТІ РОКОВИНИ МАСОВИХ ВБИВСТВ 1943 Р. НА ВОЛИНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(46).2022.257490

Ключові слова:

Польща, Україна, Волинь, примирення, Павлівка

Анотація

У статті розглядаються польсько-українські публічні дискусії про масові вбивства 1943 р. на Волині, що активно тривали з лютого по липень 2003 р., а також спільне відзначення 60-х роковин цих вбивств, яке відбулося 11 липня у селі Павлівка Волинської області. Аналіз здійснюється з перспективи концепції примирення. Головне питання полягає в тому, на скільки це примирення було успішним. Джерельною базою статті є польська та українська преса, опубліковані офіційні заяви, листи та звернення різних груп і тексти окремих діячів, а також п’ять неопублікованих інтерв’ю, взяті авторкою у січні – червні 2019 р. Методологічною рамкою для дослідження є теорія політики пам’яті Яна Кубіка та Майкла Бернгардта, яка застосовується для класифікації мнемонічних акторів, які брали участь в дискусіях, та аналізу різних пам’ятей про масові вбивства на Волині в Польщі та в Україні. У статті наголошується на важливості того, що дискусія та спільне вшанування жертв відбулися. Вже сам цей факт можна вважати успіхом. В дискусії взяли участь провідні політики та інтелектуали, зокрема в Україні, і це обговорення перейшло із дискусії у вузьких заанґажованих колах у публічну сферу. Важливою була роль інтелектуалів з обох сторін, які зайняли плюралістичну позицію. Вони намагалися переосмислити минуле передусім своєї країни та відповідальність представників своєї національності в польсько-українському конфлікті, хоч це іноді вдавалося складно. Заклики до примирення мали духовний вимір і до нього, хоч ще досить обережно, долучилася церква. Акція у Павлівці відбулася головним чином завдяки застосуванню владних ресурсів. Їй бракувало більшої відкритості та залучення громадськості з українського боку. Однак навіть у такому вигляді вона могла сприяти подоланню конфлікту пам’ятей у випадку більшого плюралізму в обох країнах в наступні роки.

Біографія автора

Тетяна Банах

аспірантка кафедри історії, Український католицький університет, Львів

Посилання

Список використаних джерел

Berdychowska, B., 2003. Ukraińcy wobec Wołynia, Zeszyty historyczne, nr 146, s. 65–104.

Bez Słowa o ludobójstwie, 2003. Rzeczpospolita, 8 lipca. [Online]. Доступно: http://archiwum.rp.pl/artykul/442430-Bez-slowa-o-ludobojstwie.html (дата звернення: 12.02. 2020).

Jednym głosem, 2003. Rzeczpospolita, 11 lipca. [Online]. Доступно: https://archiwum.rp.pl/artykul/442951-Jednym-glosem.html (дата звернення: 17.02. 2020).

Jeziorański, 2003. Rozmawiała T. Torańska, Gazeta Wyborcza, 14-15 maja. [Online]. Доступно: http://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/2084060/Jezioranski (дата звернення: 18.07. 2019).

Juszczenko, W., 2003. Kamienie pamięci, Gazeta Wyborcza, 30 maja. [Online]. Доступно: http://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/2099341/Kamienie-pamieci (дата звернення: 20.01. 2020).

Kłoczowski, J., 2003. Praca nad pamięcią, Tygodnik Powszechny, nr 29, 20 lipca. [Online]. Доступно: https://www.tygodnikpowszechny.pl/praca-nad-pamiecia-154510 (дата звернення: 30.01. 2020).

Kubik, J., Bernhardt, M., 2014. A Theory of the Politics of Memory, Twenty Years after Communism: the Politics of Memory and Commemoration, ed. By M. Bernhardt and J. Kubik, New York: Oxford University Press, р. 7–34.

List ukraińskich intelektualistów w sprawie Wołynia, 2003. Gazeta Wyborcza, 24 lutego. [Online]. Доступно: https://wyborcza.pl/1,75248,1341675.html (дата звернення: 1.01. 2019).

Modlitwa za pomordowanych, 2003. Gazeta Wyborcza, Lublin, 8 maja. [Online]. Доступно: http://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/2078586/Modlitwa-za-pomordowanych (дата звернення: 19.01. 2019).

Motyka, G., 2016. Wołyń’43. Ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna, Kraków: Wydawnictwo literackie, 285 s.

Prawdy gorzkie i bolesne, 2003. Gazeta Wyborcza, 4 czerwca. [Online]. Доступно: http://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/2103833/Prawdy-gorzkie--i-bolesne (дата звернення: 21.01. 2019).

Siemaszko, W., Siemaszko, E., 2000. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939 – 1945, w 2 t., Warszawa: Wydawnictwo von borowiecky.

Strzałka, J., 2003. Wokół Wołynia, Tygodnik Powszechny, nr 22, 1 czerwca. [Online]. Доступно: https://www.tygodnikpowszechny.pl/wokol-wolynia-155586 (дата звернення: 30.01. 2020).

Ukraińcy proszą o przebaczenie, 2003. Rzeczpospolita, 25 lutego. [Online]. Доступно: https://archiwum.rp.pl/artykul/423795-Ukraincy-prosza-o-przebaczenie.html (дата звернення: 11.02. 2020).

Upamiętnić Wołyń, 2002. Gazeta Wyborcza, 13-14 listopada. [Online]. Доступно : http://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/1902957/Upamietnic-Wolyn (дата звернення: 19.01. 2019).

Uroczystości upamiętniające 60. rocznicę tragedii wołyńskiej, 2003. [Online]. Доступно: https://www.prezydent.pl/aleksandra-kwasniewskiego/aktualnosci/rok-2003/art,154,430,uroczystosci-upamietniajace-60-rocznice-tragedii-wolynskiej.html (дата звернення: 30.01. 2020).

Wojciechowski, M., 2003. Pierwszy krok, Gazeta Wyborcza, 12 lipca. [Online]. Доступно: http://classic.wyborcza.pl/archiwumGW2138574/Pierwszy-krok (дата звернення: 21.01. 2019).

Банах, Т., 2021. Масові вбивства 1943 р. на Волині в польсько-українських історичних дискусіях 1990-х рр., Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, т. 4, с. 65–72.

Бердиховська, Б., 2003. Зустріч над могилами?, перекл. з пол. О. Демків, Поступ, 7 березня. [Online]. Доступно: http://postup.brama.com/i_pub/usual.php?what=8072&raz=1 (дата звернення: 25.01. 2020).

Бердиховська, Б., 2019. Інтерв’ю, записала Т. Банах, 20 червня, Особистий архів Т. Банах.

Бира, Я., 2003. Ми маємо право очікувати на певний жест від українців, Дзеркало тижня, № 6, 14 лютого. [Online]. Доступно: https://dt.ua/ARCHIVE/yan_bira_mi_maemo_pravo_ochikuvati_na_pevniy_zhest_vid_ukrayintsiv.html (дата звернення: 22.01. 2020).

Борковський, А., П’єцух, М., 2003. Прощення без вибачень, Поступ, 12 липня. [Online]. Доступно: http://postup.in.ua/usual.php?what=11818 (дата звернення: 29.01. 2020).

Возняк, Т., 2003. Мамай чи майбутнє, Критика, ч. 7-8,с. 12–13.

Волинська трагедія 1943 року. Яким має бути український крок до примирення з Польщею?, 2003. [Online]. Доступно: http://www.ji-magazine.lviv.ua/dyskusija/volyn/analitik21-05.htm (дата звернення: 27.01. 2020).

Волинь – 1943/1944: невідома трагедія, 2003. День, № 78 (7 травня), № 82 (16 травня). [Online]. Доступно: https://day.kyiv.ua/uk/article/nota-bene/volin-19431944-nevidoma-tragediya-0; https://day.kyiv.ua/uk/article/nota-bene/volin-19431944-nevidoma-tragediya (дата звернення: 24.01. 2020).

В’ятрович, В., 2003. Вибачення за..?. [Online]. Доступно: http://www.ji-magazine.lviv.ua/dyskusija/volyn/zayavaOUN.htm (дата звернення: 27.01. 2020).

Грицак, Я., 2004. Важке примирення, Грицак, Я., Страсті за націоналізмом. Історичні есеї, Київ: Критика, с. 126–137.

Грицак, Я., 2019. Інтерв’ю, записала Т. Банах 2 січня, особистий архів Т. Банах.

Грицак, Я., 2003. Наше і дуже наше горе, Критика, ч. 7-8, с.14.

Гузар, Л., 2003. «Тільки відкинувши все, що розділяє, церкви можуть об’єднатися». Підготувала К. Ґудзик, День, № 76, 25 квітня. [Online]. Доступно: https://day.kyiv.ua/uk/article/akciya-dnya/tilki-vidkinuvshi-vse-shcho-rozdilyaie-cerkvi-mozhut-obiednatisya (дата звернення: 3.02. 2020).

Дашкевич, Я., 2011. «Учи неложними устами сказати правду»: історична есеїстика (1989-2008), Київ: Темпора, 827 с.

Зайцев, О., 2003. Волинський урок: післямова до урочистостей, Львівська газета, 18 липня. [Online]. Доступно: http://www.ji-magazine.lviv.ua/dyskusija/volyn/lg18-07.htm (дата звернення: 26.11. 2018).

Зам’ятін, В., 2003. Дипломатично-атмосферні пошуки, День, № 37, 27 лютого. [Online]. Доступно: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planeti/diplomatichno-atmosferni-poshuki (дата звернення: 03.02. 2020).

Заява з нагоди 60-ї річниці волинської трагедії, 2003, 10 липня. [Online]. Доступно: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=15459&pf35401=37971 (дата звернення: 28.05. 2019).

Заява проводу ОУН з приводу польсько-українських подій на Волині 43-44 років, 2003. [Online]. Доступно: http://www.ji-magazine.lviv.ua/dyskusija/volyn/zayavaOUN.htm (дата звернення: 27.01. 2020).

З приводу відзначення в Польщі 60-річчя трагічних подій 1943 р. на Волині. Відкритий лист, 2003. Голос України, 16 травня. [Online]. Доступно: http://www.golos.com.ua/article/244478 (дата звернення: 13.02.2020).

Ігнатова, О., 2003. Танці до порозуміння, Поступ, 9 травня. [Online]. Доступно: http://postup.brama.com/usual.php?what=9823 (дата звернення: 7.02.2020).

Каліщук, О., 2013. Українсько-польські протистояння на Волині та у Галичині у роки Другої світової війни: науковий і суспільний дискурси, Львів, 510 с.

Касьянов, Г., 2018. Past continuous: Історична політика 1980-х – 2000-х рр.: Україна та сусіди, Київ, 420 с.

Куронь, Я., 2019. Поляки та українці: важкий діалог, Київ: Дух і Літера, 260 с.

Кучма, Л., 2003. Виступ президента України з нагоди 60-ї річниці волинської трагедії, Урядовий кур’єр, 15 липня, с. 3.

Лист Івана Павла II, 2003. Поступ, 10 липня. [Online]. Доступно: http://postup.brama.com/usual.php?what=117344 (дата звернення: 26.11. 2018).

Малімон, Н., 2003. Пам’ятник – ще не знак примирення!, День, № 83, 17 травня. [Online]. Доступно: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/pamyatnik-shche-ne-znak-primirennya Дата звернення: (24.01.2020).

Малімон, Н., 2003. Чужі пам’ятники, День, № 78, 7 травня. [Online]. Доступно: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/chuzhi-pamyatniki (дата звернення: 24.01. 2020).

Маринович, М., 2019. Інтерв’ю, записала Т. Банах, 7 лютого, особистий архів Т. Банах.

Махун, С., 2003. Острозькі діалоги, День, № 69, 16 квітня. [Online]. Доступно: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobici/ostrozki-dialogi (дата звернення: 23.01. 2020).

Медведчук, В., 2003. Волинь – наш спільний біль, День, № 59, 2 квітня. [Online]. Доступно: https://day.kyiv.ua/uk/article/panorama-dnya/volin-nash-spilniy-bil (дата звернення: 24.01. 2020).

Ми відлуння одне одного, 2003. Дзеркало тижня, № 6, 14 лютого. [Online]. Доступно: https://dt.ua/ARCHIVE/mi_vidlunnya_odne_odnogo.html (дата звернення: 23.01. 2020).

Мотика, Ґ., 2009. Друга світова війна в польсько-українських історичних дискусіях, Україна модерна, ч. 15, с. 127–136.

Мотика, Ґ., 2019. Інтерв’ю, записала Т. Банах 8 березня, особистий архів Т. Банах.

Незагоєна рана Волині. Відкритий лист з приводу 60-ї річниці українсько-польського збройного конфлікту на Волині, 2003. [Online]. Доступно: http://www.ji-magazine.lviv.ua/dyskusija/volyn/vidozva.htm (дата звернення: 29.01. 2020).

Новак-Єзьоранський, Я., 2003. Найважливіше, щоб ця річниця не знищила наших стосунків і співпраці, Дзеркало тижня, № 6, 14 лютого. [Online]. Доступно: https://dt.ua/ARCHIVE/yan_novak-ezoranskiy_nayvazhlivishe,_schob_tsya_richnitsya_ne_znischila_nashih_stosunkiv_i_spivprats.html (дата звернення: 22.01. 2020).

Попович, М., 2003. Волинь: наше і ненаше горе, Критика, ч. 5, с. 2–3.

Прах, Б., 2019. Інтерв’ю, записала Т. Банах, 20 лютого, особистий архів Т. Банах.

Президенти України Леонід Кучма і Польщі Олександр Кваснєвский відкрили пам’ятник українсько-польського примирення «Пам’ять – скорбота – єднання» в селі Павлівці, яке 60 років тому було місцем трагічних подій на Волині, 2003. Радіо Свобода, 12 липня. [Online]. Доступно: https://www.radiosvoboda.org/a/905399.html (дата звернення: 18.02. 2020).

Про примирення в 60-ту річницю трагічних подій на Волині, 2003. Голос України, 15 липня. [Online]. Доступно: http://www.golos.com.ua/article/242813 (дата звернення: 18.02. 2020).

Пукіш, І., 2003. Травмована пам’ять, Високий замок, № 39 (2471), 28 лютого. [Online]. Доступно: http://www.ji-magazine.lviv.ua/dyskusija/volyn/wz27-02.htm (дата звернення: 26.01. 2020).

Сагайдачний, І., 2003. Україна-Польща: випробування дружбою, Дзеркало тижня, № 8, 28 лютого. [Online]. Доступно: https://dt.ua/POLITICS/ukrayinapolscha_viprobuvannya_druzhboyu.html (дата звернення: 22.01. 2020).

Сиривко, І., 2003. Крок до порозуміння, Поступ, 11 липня. [Online] Доступно: http://postup.brama.com/usual.php?what=11767 (дата звернення: 29.01. 2020).

Сівец, М., 2003. Совість кожного підкаже потрібні слова, Дзеркало тижня, № 9, 7 березня. [Online]. Доступно: https://dt.ua/POLITICS/sovist_kozhnogo_pidkazhe_potribni_slova.html (дата звернення: 22.01. 2020).

Соціально зорієнтовані документи Української Греко-Католицької Церкви, (1989-2008), 2008. Заг. ред. Л. Коваленко, Львів: Видавництво Українського католицького університету, 710 с.

Стенограма 75-го засідання Верховної ради України IV скликання, 2003, 10 липня. [Online]. Доступно: https://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/1645.html (дата звернення: 17.02. 2020).

Чиїм болем є Волинь?, 2003. Радіо Свобода, 8 квітня. [Online]. Доступно: https://www.radiosvoboda.org/a/902109.html (дата звернення: 29.01. 2020).

Шаповал, Ю., 2003. Чи подолано волинський синдром?, День, № 47, 15 березня. [Online]. Доступно: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/chi-podolano-volinskiy-sindrom (дата звернення: 23.01. 2020).

References

Banakh, T., 2021. Masovi vbyvstva 1943 r. na volyni v polsko-ukrainskykh istorychnykh dyskusiiakh 1990-kh rr. [The Volhynian mass murders of 1943 in Polish-Ukrainian historical discussions in the 1990s], NaUKMA Research Papers. History, vol. 4, s. 65–72. (in Ukrainian).

Berdychowska, B., 2003. Ukraińcy wobec Wołynia, Zeszyty historyczne, nr 146, s. 65–104. (in Polish).

Berdykhovska, B., 2019. Interviu [Interview], recorded by T. Banakh, June 20, personal archive of T. Banakh. (in Ukrainian).

Berdykhovska, B., 2003. Zustrich nad mohylamy? [Meeting by the graves), translated from Polish O. Demkiv, Postup, March 7. (in Ukrainian).

Bez słowa o ludobójstwie, 2003. Rzeczpospolita, 8 lipca. (in Polish).

Byra, Y., 2003. My maiemo pravo ochikuvaty na pevnyi zhest vid ukraintsiv [We have the right to expect a certain gesture from Ukrainians], Dzerkalo tyzhnia, №6, February 14. (in Ukrainian).

Borkovskyi, A., P’ietsukh, M., 2003. Proshchennia bez vybachen [Forgiveness without apologies], Postup, July 12. (in Ukrainian).

Chyim bolem ye Volyn? [Whose pain is Volhynia?], 2003. Radio Svoboda, April 8. (in Ukrainian).

Dashkevych, Y., 2011. “Uchy nelozhnymy ustamy skazaty pravdu”: istorychna eseistyka (1989 – 2008) [„Teach the Tell the Truth with the

Candid Lips”: Historical Essays (1989 – 2008)], Kyiv: Tempora, 827 s. (in Ukrainian).

Hrytsak, Y., 2019. Interviu [Interview], recorded by T. Banakh, January 2, personal archive of T. Banakh. (in Ukrainian).

Hrytsak, Y., 2003. Nashe I duzhe nashe hore [Our and very our sorrow], Krytyka, 7-8, s. 14. (in Ukrainian).

Hrytsak, Y., 2004. Vazhke prymyrennia [Difficult reconciliation], Hrytsak, Y., Strasti za natsionalizmom. Istorychni esei Kyiv: Krytyka, s. 126–137. (in Ukrainian).

Huzar, L., 2003. „Tilky vidkynuvshy vse, shcho rozdiliaie, tserkvy mozhut obiednatysia“. Pidhotuvala K. Gudzyk [The churches can join, only if they will leave all that divides”. Prepared C. Gudzyk], Den, № 76, April 25. (in Ukrainian).

Ihnatova, O., 2003. Tantsi do porozuminnia [Dances to understanding], Postup, May 9. (in Ukrainian).

Jednym głosem, 2003. Rzeczpospolita, 11 lipca. (in Polish).

Jeziorański, 2003. Rozmawiała T. Torańska, Gazeta Wyborcza, 14-15 maja. (in Polish).

Juszczenko, W., 2003. Kamienie pamięci, Gazeta Wyborcza, 30 maja. (in Polish).

Kalishchuk, O., 2013. Ukrainsko-polski protystoiannia na Volyni ta u Halychyni u roky Druhoi svitovoi viiny: naukowyi ta suspilnyi dyskursy [The Ukrainian-Polish confrontation In Volhynia and Galicia in the Second world war: scientific and social discourses], Lviv, 510 s. (in Ukrainian).

Kasianov, H., 2018. Past continuous: istorychna polityka 1980-kh – 2000-kh. Ukraina ta susidy [Past continuous: Historical Politics 1980 – 2000. Ukraine and its Neighbours], Kyiv, 420 s. (in Ukrainian).

Kłoczowski, J., 2003. Praca nad pamięcią, Tygodnik Powszechny, nr 29, 20 lipca. (in Polish).

Kubik, J., Bernhardt, M., 2014. A Theory of the Politics of Memory, Twenty Years after Communism: the Politics of Memory and Commemoration, ed. By M. Bernhardt and J. Kubik, New York: Oxford University Press, p. 7–34. (in English).

Kuchma, L., 2003. Vystup prezydenta Ukrainy z nahody 60-i richnytsi volynskoi trahedii [Speech by the President of Ukraine on the occasion of the 60th anniversary of Volhynian tragedy], Uriadowyi kurier, July 15, s. 3. (in Ukrainian).

Kuron, Y., 2019. Poliaky ta ukraintsi: vazhkyi dialoh [Poles and Ukrainians: the difficult dialog], Kyiv: Dukh I Litera, 260 s. (in Ukrainian).

List ukraińskich intelektualistów w sprawie Wołynia, 2003. Gazeta Wyborcza, 24 lutego. (in Polish).

Lyst Ivana Pavla II [The Letter of John Paul II], 2003. Postup, July 10. (in Ukrainian).

Malimon, N., 2003. Pamiatnyk – shche ne znak prymyrennia [A memorial still is not a sign of reconciliation!], Den, № 83, May 17. (in Ukrainian).

Malimon, N., 2003. Chuzhi pamiatnyky [Alien memorials], Den, № 78, May 7. (in Ukrainian).

Makhun, S., 2003. Ostrozki dialohy [The Ostrog dialogs], Den, № 69, April 16. (in Ukrainian).

Marynovych, M., 2019. Interviu [Interview), recorded by T. Banakh, February 7, personal archive of T. Banakh. (in Ukrainian).

Medvedchuk, V., 2003. Volyn – nash spilnyi bil [Volhynia is our common pain], Den, № 59, April 2. (in Ukrainian).

Modlitwa za pomordowanych, 2003. Gazeta Wyborcza, Lublin, 8 maja. (in Polish).

Motyka, G., 2009. Druha svitova viina v polsko-ukrainskykh istorychnykh dyskusiiakh [The Second World War in Polish-Ukrainian Historical Discussions], Ukraina moderna, ch. 15, s. 127–136. (in Ukrainian).

Motyka, G., 2019. Interviu [Interview], recorded by T. Banakh, March 8, personal archive of T. Banakh.(in Ukrainian).

Motyka, G., 2016. Wołyń’43. Ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna, Kraków: Wydawnictwo literackie, 285 s. (in Polish).

My vidlunnia odne odnoho [We are the echo to each other], Dzerkalo tyzhnia, № 6, February 14. (in Ukrainin).

Nezahoiena rana Volyni. Vidkrytyi lyst z pryvodu 60-I richnytsi ukrainsko-polskoho zbroinoho konfliktu na Volyni [The unhealed wound of Volhynia. The open letter on occasion of the 60th anniversary of the Ukrainian-Polish armed conflict in Volhynia], 2003. [Online] Available: http://www.ji-magazine.lviv.ua/dyskusija/volyn/vidozva.htm (Accessed: 29.01. 2020). (in Ukrainian).

Novak-Jezioranskyi, Y., 2003. Naivazhlyvishe, shchob tsia richnytsia ne znyshchyla nashykh stosunkiv I spivpratsi [It is most important that this anniversary would not abolished our relations and collaboration], Dzerkalo tyzhnia, № 6, February 14. (in Ukrainian).

Popovych, M., 2003. Volyn: nashe I nenashe hore [Volhynia: our and not our Sorrow], Krytyka, ch 5, s. 2–3. (in Ukrainian).

Prakh, B., 2019. Interviu [Interview], recorded by T. Banakh, February 20, personal archive of T. Banakh. (in Ukrainian).

Prawdy gorzkie i bolesne, 2003. Gazeta Wyborcza, 4 czerwca. (in Polish).

Prezydent Ukrainy Leonid Kuchma I Polshchi Oleksandr Kvasnievskyi vidkryly pamiatnyk ukrainsko-polskoho prymyrennia „Pamiat – skorbota – yednannia” v seli Pavlivtsi, yake 60 rokiv tomu bulo mistsem trahichnykh podii na Volyni [The Presidents of Ukraine Leonid Kuchma and Poland Alexander Kvasnievski opened the memorial of Ukrainian-Polish reconciliation „Memory – affliction – unity” in the village Pavlivka which was a place of tragic events in Volhynia 60 years ago], Radio Svoboda, July 12. (in Ukrainian).

Pro prymyrennia v 60-tu richnytsiu trahichnykh podii na Volyni [About reconciliation on the occasion of the 60th anniversary of tragic events in Volhynia], 2003. Holos Ukrainy, July 15. (in Ukrainian).

Pukish, I., 2003. Travmovana pamiat [A traumatized memory], Vysokyi zamok, № 39, February 28. (in Ukrainian).

Sahaidachnyi, I., 2003. Ukraina-Polshcha: vyprobuvannia druzhboiu [Ukraine-Poland: Friendship test], Dzerkalo tyzhnia, № 8, February 28. (in Ukrainian).

Shapoval, Y., 2003. Chy podolano volynskyi syndrom [Is the Volhynian syndrome overcome?], Den, № 47, March 15. (in Ukrainian).

Siemaszko, W., Siemaszko, E., 2000. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, w 2 t., Warszawa: Wydawnictwo von borowiecky. (in Polish).

Sivets, M., 2003. Sovist kozhnoho pidkazhe potribni slova [Everyone’s conscience will tell them the necessary words], Dzerkalo tyzhnia, № 9, March 7. (in Ukrainian).

Sotsialno zoriientovani dokumenty Ukrainskoi Hreko-Katolytskoi Tserkvy, (1989-2008) [Social oriented documents of the Ukrainian Greek Catholic Church, (1989-2008)], 2008. Za red. L. Kovalenko, Lviv, 710 s. (in Ukrainian).

Stenohrama 75-ho zasidannia Verkhovnoi rady Ukrainy IV sklykannia [The Transcript of the 75th sitting of the Verkhovna Rada of Ukraine of the IV Convocation], 2003. July 10. [Online] Available: https://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/1645.html (Accessed: 17.02. 2020). (in Ukrainian).

Strzałka, J., 2003. Wokół Wołynia, Tygodnik Powszechny, nr 22, 1 czerwca. (in Polish).

Syryvko, I., 2003. Krok do porozuminnia [A step to understanding], Postup, July 11. (in Ukrainian).

Ukraińcy proszą o przebaczenie, 2003. Rzeczpospolita, 25 lutego. (in Polish).

Upamiętnić Wołyń, 2002. Gazeta Wyborcza, 13-14 listopada. [in Polish].

Uroczystości upamiętniające 60. rocznicę tragedii wołyńskiej, 2003. [Online]. Available: https://www.prezydent.pl/aleksandra-kwasniewskiego/aktualnosci/rok-2003/art,154,430,uroczystosci-upamietniajace-60-rocznice-tragedii-wolynskiej.html (Accessed: 30.01. 2020). (in Polish).

Viatrovych, V., 2003. Vybachennia za..? [Apologies for...?]. [Online]. Available: http://www.ji-magazine.lviv.ua/dyskusija/volyn/zayavaOUN.htm (Accessed: 27.01. 2020). (in Ukrainian).

Volynska trahediia 1943 roku. Yakym maie buty ukrainskyi krok do prymyrennia z Polshcheiu? [Volhynian tragedy of 1943. What should be the Ukrainian step to reconciliation with Poland], 2003. [Online]. Available: http://www.ji-magazine.lviv.ua/dyskusija/volyn/analitik21-05.htm (Accessed: 27.01. 2020). (in Ukrainian).

Volyn – 1943/1944: nevidoma trahediia [Volhynia – 1943/1944: Unknown Tragedy], 2003. Den, № 78 (May 7), № 82 (May 16). (in Ukrainian).

Vozniak, T., 2003. Mamai chy maibutnie [Mamai or the Future], Krytyka, ch. 7-8, s. 12–13. (in Ukrainian).

Wojciechowski, M., 2003. Pierwszy krok, Gazeta Wyborcza, 12 lipca. (in Polish).

Zaitsev, O., 2003. Volynskyi urok: pisliamova do urochystostei [Volhynian lesson: Afterwords to the commemorations], Lvivska hazeta, July 18. (in Ukrainian).

Zamiatin, V., 2003. Dyplomatychno-atmosferni poshuky [The Diplomatic and Atmospheric search], Den, № 37, February 27. (in Ukrainian).

Zaiava provodu OUN z pryvodu polsko-ukrainskykh podii na Volyni 43-44 roku [The Statement of the Leadership of OUN pn the Polish-Ukrainian Events in Volhynia 43-44], 2003. [Online]. Available: http://www.ji-magazine.lviv.ua/dyskusija/volyn/zayavaOUN.htm (Accessed: 27.01. 2020). (in Ukrainian).

Zaiava z nahody 60-i richnytsi volynskoi trahedii [The statement on the Occasion of the 60th Anniversary of Volhynian Tragedy], 2003. July 10. [Online]. Available: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=15459&pf35401=37971 (Accessed: 28.05. 2019). (in Ukrainian).

Z pryvodu vidznachennia v Polshchi 60-richchia trahichnykh podii 1943 na Volyni. Vidkrytyi lyst [On the Polish Commemoration of the 60th Anniversary of Tragic Events of 1943 in Volhynia. The Open Letter], 2003. Holos Ukrainy, May 16. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Історія України