ПОДОЛАННЯ КРИЗИ В ТРИКУТНИКУ (ЧСР–КСХС–СПЦ) ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕЛЕГАТА ДЛЯ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ В ГРУДНІ 1926 Р.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(46).2022.258203

Ключові слова:

дипломатичні відносини, єпископ, Підкарпатська Русь, СПЦ, ЧСР, КСХС

Анотація

У пропонованій статті розглядається проблема інституційної розбудови православної церкви на Підкарпатській Русі в другій половині 1926 р. Автор досліджує дипломатичні перемовини між урядами Чехословаччини (далі – ЧСР) та Королівства Сербів, Хорватів і Словенців (далі – КСХС), із залученням керівництва Сербської Православної Церкви (далі – СПЦ) й підлеглих православних громад Підкарпатської Русі. Особливу увагу приділено вимогам СПЦ зберегти за нею права з вибору та призначення єпископів. На основі вивчення архівних документів встановлено, що уряд у Празі, наслідуючи австро-угорську політику, прагнув узяти під свій контроль вибір кандидатів та затвердження архієреїв. У статті узагальнено новий матеріал із досліджуваної теми, вводяться в науковий обіг чимало документів із сербських, чеських та вітчизняних архівів. Серед них – рішення Синоду СПЦ, внутрішня переписка Синоду із Собором СПЦ, особисте листування єпископів із патріархом та з лідерами православного руху на Підкарпатській Русі, дипломатичне листування між ЧСР та КСХС, таємна переписка чехословацького посла у Белграді з празьким Міністерством закордонних справ (далі МЗС) і т. ін. У статті розглядаються також ключові етапи узгодження кандидатури делегата СПЦ для православних громад сербської юрисдикції в краї, якому доручалося завершити розроблення єпархіального статуту та домогтися офіційного визнання православних у республіці. Обґрунтовується думка про те, що найприйнятнішою кандидатурою для Праги був синкел Дамаскін (Грданічка), хіротонія якого була відкладена сановниками СПЦ. Натомість на Підкарпатську Русь було делеговано єпископа Новосадського та Бачкського Іринея (Чирича), досвідченого церковного діяча, який зумів підготувати ґрунт для інституційного завершення розбудови православної церкви на території автономії.

Біографія автора

Юрій Данилець

кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри археології, етнології та культурології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Архівні документи

Archiv Ministerstva zahraničních věcí, Praha (AMZV Praha)

AMZV Praha 1 – AMZV Praha, f. 35, 1926, Evid. j. 45. Došlé č. 1109/26. Телеграма Я. Шеби до МЗС, 26.11.1926.

AMZV Praha 2 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č.j. 71747. Протокол спільної наради МЗС та МШіНО, 5.05.1926.

AMZV Praha 3 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č.j. 55150. Звіт єпископа Горазда до МШіНО, 10.05.1926.

AMZV Praha 4 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č.j. 83941. Лист МШіНО до МЗС, 22.05.1926.

AMZV Praha 5 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č. j. 9560. Звіт чехословацького посольства до МЗС, 15.06.1926.

AMZV Praha 6 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka Pravoslavná církev československá», č. j. 102873. Лист МШіНО до МЗС, 26.06.1926.

AMZV Praha 7 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č. j. 109470. Звіт Я. Шеби до МЗС, 13.07.1926.

AMZV Praha 8 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č. 894/І/26. Звіт Я. Шеби до МЗС, 27.07.1926.

AMZV Praha 9 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č.j. 142653. Листування МШіНО з МЗС, 18.09.1926.

AMZV Praha 10 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č.j. 148083. Лист Я. Шеби до МЗС, 30.09.1926.

AMZV Praha 11 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č.j. 148093. Лист Я. Шеби до МЗС, 2.10.1926.

AMZV Praha 12 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č. 2088. Я. Шеба до МЗС, 17.12.1926.

AMZV Praha 13 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č. 180879. Я. Шеба до МЗС, 2.12.1926.

AMZV Praha 14 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č.j. 171026. Лист Я. Шеби до МЗС, 16.11.1926.

AMZV Praha 15 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 64, složka «Pravoslavná církev československá», č.j. 77309. Звіт Я. Шеби до МЗС, 11.05.1926.

AMZV Praha 16 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 64, složka «Pravoslavná církev československá», Я. Шеба. Вербальна нота до МЗС КСХС, 19.12.1926.

AMZV Praha 17 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 64, složka «Pravoslavná církev československá», Я. Шеба до МЗС, č. 193009. 19.12.1926.

AMZV Praha 18 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 64, složka «Pravoslavná církev československá», Я. Шеба. Телеграма до МЗС, č. 192968, 29.12.1926.

Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Praha (Archiv KPR)

Archiv KPR 1 – Archiv KPR, f. KPR – protokol PR (Podkarpatská Rus), (1919), sign. PR 713, inv. č. 895, PR 717/26. Звіт віцегубернатора А. Розсипала до Канцелярії Президента, 25.11.1926.

Archiv KPR 2 – Archiv KPR, f. KPR – protokol PR (Podkarpatská Rus), (1919), sign. PR 713, inv. č. 895, Віцегубернатор А. Розсипал до KPR, PR 738/26, 15.12.1926.

Archiv KPR 3 – Archiv KPR, f. KPR – protokol PR (Podkarpatská Rus), (1919), sign. PR 713, inv. č. 895, Віцегубернатор А. Розсипал до KPR, Президії PMR, Президії МВС, МШіНО та МЗС, PR 750/26, 28.12.1926.

Archiv úřadu eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, Olomouc (AUEROBE Olomouc)

AUEROBE Olomouc 1 – AUEROBE Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, složka «Korespondence Podkarpatská Rus». Звіт єпископа Горазда до МШіНО, 10.05.1926.

AUEROBE Olomouc 2 – AUEROBE Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, složka «Korespondence Podkarpatská Rus». Лист єпископа Досифея (Васича) до єпископа Горазда (Павліка), б.д., приблизно кін. травня-поч. червня 1926.

AUEROBE Olomouc 3 – AUEROBE Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, složka «Korespondence Podkarpatská Rus». Лист єпископа Горазда до о. Д. Белякова, 14.07.1926.

AUEROBE Olomouc 4 – AUEROBE Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, složka «Korespondence Podkarpatská Rus». Лист єпископа Горазда (Павліка) до о. Д. Белякова, 17.09.1926.

AUEROBE Olomouc 5 – AUEROBE Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, složka «Korespondence Podkarpatská Rus». Лист єпископа Горазда (Павліка) до архімандрита Олексія (Кабалюка), 18.09.1926.

AUEROBE Olomouc 6 – AUEROBE Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, složka «Korespondence Podkarpatská Rus». Лист архімандрита Олексія (Кабалюка) до єпископа Горазда (Павліка), 25.10.1926.

AUEROBE Olomouc 7 – AUEROBE Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, složka «Korespondence Podkarpatská Rus». Лист єпископа Горазда до єпископа Досифея, 6.12.1926.

AUEROBE Olomouc 8 – AUEROBE Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, složka «Korespondence Podkarpatská Rus». Лист Ф. Шімека до о. П. Войтовича, 9.12.1926.

AUEROBE Olomouc 9 – AUEROBE Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, složka «Korespondence Srbská církev». Лист єпископа Горазда (Павліка) до єпископа Досифея (Васича), 19.07.1926.

AUEROBE Olomouc 10 – AUEROBE Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, složka «Korespondence Srbská církev». Звіт єпископа Горазда (Павліка) до Синоду СПЦ (чеськ.).

Národní archiv, Praha (NA Praha)

NA Praha 1 – NA Praha, f. Prezídium ministerské rady (PMR), sign. 263, kart. 143, sv. 4. Звіт єпископа Горазда до МШіНО, 10.05.1926.

NA Praha 2 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 143, sv. 4, č. 670-І. Звіт чехословацького посольства до МЗС, 15.06.1926.

NA Praha 3 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 143, sv. 4, č. j. 3856/26. Лист МЗС до МШіНО, 21.06.1926.

NA Praha 4 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 143, sv. 5, č. j. 129778. Лист МЗС до Я. Шеби, 7.09.1926.

NA Praha 5 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 143, sv. 5, č. j. 4950/26. Звіт віцегубернатора А. Розсипала до Канцелярії Президента, МШіНО, Президії Ради Міністрів та МВС, 13.08.1926.

NA Praha 6 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 143, sv. 5, Лист МЗС до МШіНО, 11.08.1926.

NA Praha 7 – NA Praha, f. Ministerstvo školství (MŠ), sign. 47 VII, kart. 3907, č. j. 141.584-26. Внутрішнє листування МШіНО, 7.12.1926.

NA Praha 8 – NA Praha, f. MŠ, sign. 47 VII, kart. 3907, č. j. 1465/І/26. Я. Шеба до МЗС, 2.12.1926.

NA Praha 9 – NA Praha, f. MŠ, sign. 47 VII, kart. 3907, č. 1214/І/26. Лист Я. Шеби до МЗС, 16.11.1926.

NA Praha 10 – NA Praha, f. MŠ, sign. 47 VII, kart. 3907, Внутрішнє листування МШіНО, 27.11.1926.

NA Praha 11 – NA Praha, f. MŠ, sign. 47 VII, kart. 3907, Звіт єпископа Горазда до МШіНО, 10.05.1926.

Архив Српске православне Цркве, Београд (АСПЦ)

АСПЦ 1 – АСПЦ. Звіт єпископа Горазда (Павліка) до Синоду СПЦ (серб.), 14.10.1926.

АСПЦ 2 – АСПЦ. Звіт єпископа Серафима (Йовановича) до Синоду СПЦ, 14.05.1926.

АСПЦ 3 – АСПЦ. Лист єпископа Досифея (Васича) до Синоду СПЦ, 10.07.1926.

АСПЦ 4 – АСПЦ. Лист єпископа Досифея (Васича) до Синоду СПЦ, 21.07.1926.

АСПЦ 5 – АСПЦ. Лист єпископа Серафима (Йовановича) до Архієрейського Собору СПЦ, 27.05.1926.

АСПЦ 6 – АСПЦ. Лист єпископів Серафима (Йовановича), Михаїла (Шиляка), Данила (Пантелич) до Архієрейського Собору СПЦ, 28.05.1926.

АСПЦ 7 – АСПЦ. Лист М. Влатковича до патріарха Димитрія (Павловича), 21.05.1926.

АСПЦ 8 – АСПЦ. Лист міністра закордонних справ М. Нінчіча до Синоду СПЦ 20.07.1926.

АСПЦ 9 – АСПЦ. Лист О. Геровського до Архієрейського Собору СПЦ, 25.05.1926.

АСПЦ 10 – АСПЦ. Лист О. Геровського до Архієрейського Собору СПЦ, 26.05.1926.

АСПЦ 11 – АСПЦ. Лист Синоду СПЦ до МЗС КСХС від 27.12.1926.

АСПЦ 12 – АСПЦ. Лист Синоду СПЦ до міністра закордонних справ М. Нінчіча, 15.07.1926.

АСПЦ 13 – АСПЦ. Лист Синоду СПЦ до міністра закордонних справ М. Нінчіча, 21.07.1926.

АСПЦ 14 – АСПЦ. Лист Собору до Синоду СПЦ, 25.11.1926.

АСПЦ 15 – АСПЦ. О. Геровський, о. Д. Беляков. Звернення до Синоду СПЦ, 25.11.1926.

АСПЦ 16 – АСПЦ. Протокол Сесії Синоду СПЦ, 24.11.1926.

АСПЦ 17 – АСПЦ. Рішення Синоду СПЦ, синбр. 2255, 15.12.1926.

АСПЦ 18 – АСПЦ. Рішення Синоду СПЦ, синбр. 2322, 27.12.1926.

АСПЦ 19 – АСПЦ. Рішення Синоду СПЦ, синбр. 1386, 15.07.1926.

АСПЦ 20 – АСПЦ. Рішення Синоду СПЦ, синбр. 1442, 21.07.1926.

АСПЦ 21 – АСПЦ. Рішення Синоду СПЦ, синбр. 1448, 21.07.1926.

Державний архів Закарпатської області, Берегово (ДАЗО)

ДАЗО, ф. 2. Президія Крайового управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород, оп. 2, спр. 91, на 202 арк.

ДАЗО, ф. 16. Мукачівське жупанське управління, м. Мукачеве, оп. 1, спр. 241, на 126 арк.

ДАЗО, ф. 29. Президія Цивільного Управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород, оп. 3, спр. 550, на 90 арк.

ДАЗО, ф. 117. Хустське окружне управління, м. Хуст, оп. 1, спр. 88, на 301 арк.

Література

Biskup Irenej na Podkarpatskú Rus, 1926, Slovenski národ, 16 decembra, s. 4.

Danilec, J., Marek, P., 2019. Success, or Defeat? On the Orthodox Mission of the Serbian Bishop Dositheus (Vasić) in Czechoslovakia in 1920 – 1926, Kultúrne dejiny / Cultural History, №2, p. 233–263.

Danilec, J., Marek, P., 2021. K roli Alexeje Gerovského v pravoslavném hnutí v Československu na počátku 20. let 20. Století, Historia Ecclesiastica, XII, 1, s. 152–172.

Marek, P., 2019. Biskup Gorazd (Pavlík): životní příběh hledání ideální církve pro 20. Století, Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, 698 s.

Marek, P., 2020. «Obtížný cizinec». Vladyka srbské pravoslavné církve Dositej a meziválečné Československo (1920 – 1939), Olomouc: UP v Olomouci, 390 s.

Marek, P., Lupčo, M., 2013. Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století, Olomouc: Centrum pro studium demokracie a kultury, 592 s.

Nový pravoslavný biskup P. Rusi, 1926, Podkarpatské hlasy, 14 prosince, s. 2.

Novyj pravoslavnyj episkop Podk. Rusi, 1926, Novoje vremja, 11 decembra, s. 3.

Гавриил (Кризина), игумен, 1999. Православная Церковь в Закарпатье (век ХХ), Киев, 200 с.

Данилец, Ю., 2014. Миссионерская деятельность епископов Иринея (Чирича) и Серафима (Иоановича) на Подкарпатской Руси (1927 – 1930 гг.) (на материалах Закарпатья), Саборност VIIІ, Пожаревац, с. 101–116.

Данилец, Ю., Марек, П., 2019. О миссионерской деятельности владыки Досифея (Васича) на Подкарпатской Руси в 20-х годах XX века, Rocznik Teologiczny, №3, с. 445–477.

Данилець, Ю., 2006. Діяльність єпископа Новосадсько-Бачкського Іринея (Чирича) на Підкарпатській Русі в 1927 – 1928 рр., Carpatica-Карпатика, вип. 35. Європейські цінності та конфесійно-національна ідентичність населення Українських Карпат, Ужгород, с. 161–166.

Данилець, Ю., 2021. Візит єпископа Серафима (Йовановича) на Підкарпатську Русь в 1926 р., Pravoslávie a súčasnosť ХІІІ. Zborník príspevkov zo VIIІ medzinarodnej vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov (Prešov, 20. april 2021) / ThDr Vladimir Kocvar, PhD. (ed.), Prešov, s. 5–17.

Поп, Д., Волошин, Т., 2010. История Подкарпатской Руси через призму христианских идей, Ужгород, 296 с.

Православный епископъ на Подкарпатской Руси, 1926, Народная газета, 23 декабря, с. 2.

Православный Карпаторусскій Епископъ, 1926, Русская земля, 9 декабря, с. 2.

Свети Архиjереjски Сабор Српске Цркве, 1926, Вестник Српске Цркве, маj, с. 361–362.

References

Arkhivni dokumenty

AMZV Praha 1 – AMZV Praha, f. 35, 1926, Evid. j. 45. Došlé č. 1109/26. Teleghrama Ja. Sheby do MZS, 26.11.1926. (in Czech).

AMZV Praha 2 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č.j. 71747. Protokol spiljnoji narady MZS ta MShiNO, 5.05.1926. (in Czech).

AMZV Praha 3 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č.j. 55150. Zvit jepyskopa Ghorazda do MShiNO, 10.05.1926. (in Czech).

AMZV Praha 4 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č.j. 83941. Lyst MShiNO do MZS, 22.05.1926. (in Czech).

AMZV Praha 5 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č. j. 9560. Zvit chekhoslovacjkogho posoljstva do MZS, 15.06.1926. (in Czech).

AMZV Praha 6 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka Pravoslavná církev československá», č. j. 102873. Lyst MShiNO do MZS, 26.06.1926. (in Czech).

AMZV Praha 7 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č. j. 109470. Zvit Ja. Sheby do MZS, 13.07.1926. (in Czech).

AMZV Praha 8 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č. 894/І/26. Zvit Ja. Sheby do MZS, 27.07.1926. (in Czech).

AMZV Praha 9 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č.j. 142653. Lystuvannja MShiNO z MZS, 18.09.1926. (in Czech).

AMZV Praha 10 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č.j. 148083. Lyst Ja. Sheby do MZS, 30.09.1926. (in Czech).

AMZV Praha 11 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č.j. 148093. Lyst Ja. Sheby do MZS, 2.10.1926. (in Czech).

AMZV Praha 12 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č. 2088. Ja. Sheba do MZS, 17.12.1926. (in Czech).

AMZV Praha 13 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č. 180879. Ja. Sheba do MZS, 2.12.1926. (in Czech).

AMZV Praha 14 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 61, složka «Pravoslavná církev československá», č.j. 171026. Lyst Ja. Sheby do MZS, 16.11.1926. (in Czech).

AMZV Praha 15 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 64, složka «Pravoslavná církev československá», č.j. 77309. Zvit Ja. Sheby do MZS, 11.05.1926. (in Czech).

AMZV Praha 16 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 64, složka «Pravoslavná církev československá», Ja. Sheba. Verbaljna nota do MZS KSKhS, 19.12.1926. (in Czech).

AMZV Praha 17 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 64, složka «Pravoslavná církev československá», Ja. Sheba do MZS, č. 193009. 19.12.1926. (in Czech).

AMZV Praha 18 – AMZV Praha, f. Sekce II (1919 – 1939), kart. 64, složka «Pravoslavná církev československá», Ja. Sheba. Teleghrama do MZS, č. 192968, 29.12.1926. (in Czech).

Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Praha (Archiv KPR)

Archiv KPR 1 – Archiv KPR, f. KPR – protokol PR (Podkarpatská Rus), (1919), sign. PR 713, inv. č. 895, PR 717/26. Zvit viceghubernatora A. Rozsypala do Kanceljariji Prezydenta, 25.11.1926. (in Czech).

Archiv KPR 2 – Archiv KPR, f. KPR – protokol PR (Podkarpatská Rus), (1919), sign. PR 713, inv. č. 895, Viceghubernator A. Rozsypal do KPR, PR 738/26, 15.12.1926. (in Czech).

Archiv KPR 3 – Archiv KPR, f. KPR – protokol PR (Podkarpatská Rus), (1919), sign. PR 713, inv. č. 895, Viceghubernator A. Rozsypal do KPR, Prezydiji PMR, Prezydiji MVS, MShiNO ta MZS, PR 750/26, 28.12.1926. (in Czech).

Archiv úřadu eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, Olomouc (AUEROBE Olomouc)

AUEROBE Olomouc 1 – AUEROBE Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, složka «Korespondence Podkarpatská Rus». Zvit jepyskopa Ghorazda do MShiNO, 10.05.1926. (in Czech).

AUEROBE Olomouc 2 – AUEROBE Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, složka «Korespondence Podkarpatská Rus». Lyst jepyskopa Dosyfeja (Vasycha) do jepyskopa Ghorazda (Pavlika), b.z., pryblyzno kin. travnja-poch. chervnja 1926. (in Serbian).

AUEROBE Olomouc 3 – AUEROBE Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, složka «Korespondence Podkarpatská Rus». Lyst jepyskopa Ghorazda do o. D. Beljakova, 14.07.1926. (in Czech).

AUEROBE Olomouc 4 – AUEROBE Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, složka «Korespondence Podkarpatská Rus». Lyst jepyskopa Ghorazda (Pavlika) do o. D. Beljakova, 17.09.1926. (in Czech).

AUEROBE Olomouc 5 – AUEROBE Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, složka «Korespondence Podkarpatská Rus». Lyst jepyskopa Ghorazda (Pavlika) do arkhimandryta Oleksija (Kabaljuka), 18.09.1926. (in Czech).

AUEROBE Olomouc 6 – AUEROBE Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, složka «Korespondence Podkarpatská Rus». Lyst arkhimandryta Oleksija (Kabaljuka) do jepyskopa Ghorazda (Pavlika), 25.10.1926. (in Russian).

AUEROBE Olomouc 7 – AUEROBE Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, složka «Korespondence Podkarpatská Rus». Lyst jepyskopa Ghorazda do jepyskopa Dosyfeja, 6.12.1926. (in Serbian).

AUEROBE Olomouc 8 – AUEROBE Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, složka «Korespondence Podkarpatská Rus». Lyst F. Shimeka do o. P. Vojtovycha, 9.12.1926. (in Czech).

AUEROBE Olomouc 9 – AUEROBE Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, složka «Korespondence Srbská církev». Lyst jepyskopa Ghorazda (Pavlika) do jepyskopa Dosyfeja (Vasycha), 19.07.1926. (in Serbian).

AUEROBE Olomouc 10 – AUEROBE Olomouc, f. Matěj Pavlík-Gorazd, složka «Korespondence Srbská církev». Zvit jepyskopa Ghorazda (Pavlika) do Synodu SPC (chesjk.). (in Czech).

Národní archiv, Praha (NA Praha)

NA Praha 1 – NA Praha, f. Prezídium ministerské rady (PMR), sign. 263, kart. 143, sv. 4. Zvit jepyskopa Ghorazda do MShiNO, 10.05.1926. (in Czech).

NA Praha 2 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 143, sv. 4, č. 670-І. Zvit chekhoslovacjkogho posoljstva do MZS, 15.06.1926. (in Czech).

NA Praha 3 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 143, sv. 4, č. j. 3856/26. Lyst MZS do MShiNO, 21.06.1926. (in Czech).

NA Praha 4 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 143, sv. 5, č. j. 129778. Lyst MZS do Ja. Sheby, 7.09.1926. (in Czech).

NA Praha 5 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 143, sv. 5, č. j. 4950/26. Zvit viceghubernatora A. Rozsypala do Kanceljariji Prezydenta, MShiNO, Prezydiji Rady Ministriv ta MVS, 13.08.1926. (in Czech).

NA Praha 6 – NA Praha, f. PMR, sign. 263, kart. 143, sv. 5, Lyst MZS do MShiNO, 11.08.1926. (in Czech).

NA Praha 7 – NA Praha, f. Ministerstvo školství (MŠ), sign. 47 VII, kart. 3907, č. j. 141.584-26. Vnutrishnje lystuvannja MShiNO, 7.12.1926. (in Czech).

NA Praha 8 – NA Praha, f. MŠ, sign. 47 VII, kart. 3907, č. j. 1465/І/26. Ja. Sheba do MZS, 2.12.1926. (in Czech).

NA Praha 9 – NA Praha, f. MŠ, sign. 47 VII, kart. 3907, č. 1214/І/26. Lyst Ja. Sheby do MZS, 16.11.1926. (in Czech).

NA Praha 10 – NA Praha, f. MŠ, sign. 47 VII, kart. 3907, Vnutrishnje lystuvannja MShiNO, 27.11.1926. (in Czech).

NA Praha 11 – NA Praha, f. MŠ, sign. 47 VII, kart. 3907, Zvit jepyskopa Ghorazda do MShiNO, 10.05.1926. (in Czech).

Arkhyv Srpske pravoslavne Crkve, Beoghrad (ASPC)

ASPC 1 – ASPC. Zvit jepyskopa Ghorazda (Pavlika) do Synodu SPC (serb.), 14.10.1926. (in Serbian).

ASPC 2 – ASPC. Zvit jepyskopa Serafyma (Jovanovycha) do Synodu SPC, 14.05.1926. (in Serbian).

ASPC 3 – ASPC. Lyst jepyskopa Dosyfeja (Vasycha) do Synodu SPC, 10.07.1926. (in Serbian).

ASPC 4 – ASPC. Lyst jepyskopa Dosyfeja (Vasycha) do Synodu SPC, 21.07.1926. (in Serbian).

ASPC 5 – ASPC. Lyst jepyskopa Serafyma (Jovanovycha) do Arkhijerejsjkogho Soboru SPC, 27.05.1926. (in Serbian).

ASPC 6 – ASPC. Lyst jepyskopiv Serafyma (Jovanovycha), Mykhajila (Shyljaka), Danyla (Pantelych) do Arkhijerejsjkogho Soboru SPC, 28.05.1926. (in Serbian).

ASPC 7 – ASPC. Lyst M. Vlatkovych do patriarkha Dymytrija (Pavlovycha), 21.05.1926. (in Serbian).

ASPC 8 – ASPC. Lyst ministra zakordonnykh sprav M. Ninchicha do Synodu SPC 20.07.1926. (in Serbian).

ASPC 9 – ASPC. Lyst O. Gherovsjkogho do Arkhijerejsjkogho Soboru SPC, 25.05.1926. (in Russian).

ASPC 10 – ASPC. Lyst O. Gherovsjkogho do Arkhijerejsjkogho Soboru SPC, 26.05.1926. (in Russian).

ASPC 11 – ASPC. Lyst Synodu SPC do MZS KSKhS vid 27.12.1926. (in Serbian).

ASPC 12 – ASPC. Lyst Synodu SPC do ministra zakordonnykh sprav M. Ninchicha, 15.07.1926. (in Serbian).

ASPC 13 – ASPC. Lyst Synodu SPC do ministra zakordonnykh sprav M. Ninchicha, 21.07.1926. (in Serbian).

ASPC 14 – ASPC. Lyst Soboru do Synodu SPC, 25.11.1926. (in Serbian).

ASPC 15 – ASPC. O. Gherovsjkyj, o. D. Beljakov. Zvernennja do Synodu SPC, 25.11.1926. (in Russian).

ASPC 16 – ASPC. Protokol Sesiji Synodu SPC, 24.11.1926. (in Serbian).

ASPC 17 – ASPC. Rishennja Synodu SPC, synbr. 2255, 15.12.1926. (in Serbian).

ASPC 18 – ASPC. Rishennja Synodu SPC, synbr. 2322, 27.12.1926. (in Serbian).

ASPC 19 – ASPC. Rishennja Synodu SPC, synbr. 1386, 15.07.1926. (in Serbian).

ASPC 20 – ASPC. Rishennja Synodu SPC, synbr. 1442, 21.07.1926. (in Serbian).

ASPC 21 – ASPC. Rishennja Synodu SPC, synbr. 1448, 21.07.1926. (in Serbian).

Derzhavnyj arkhiv Zakarpatsjkoji oblasti, Bereghovo (DAZO)

DAZO, f. 2. Prezydija Krajovogho upravlinnja Pidkarpatsjkoji Rusi, m. Uzhghorod, op. 2, spr. 91, na 202 ark. (in Czech).

DAZO, f. 16. Mukachivsjke zhupansjke upravlinnja, m. Mukacheve, op. 1, spr. 241, na 126 ark. (in Czech).

DAZO, f. 29. Prezydija Cyviljnogho Upravlinnja Pidkarpatsjkoji Rusi, m. Uzhghorod, op. 3, spr. 550, na 90 ark. (in Czech).

DAZO, f. 117. Khustsjke okruzhne upravlinnja, m. Khust, op. 1, spr. 88, na 301 ark. (in Czech).

Literatura

Biskup Irenej na Podkarpatskú Rus, 1926, Slovenski národ, 16 decembra, s. 4. (in Slovak).

Danilec, J., Marek, P., 2019. Success, or Defeat? On the Orthodox Mission of the Serbian Bishop Dositheus (Vasić) in Czechoslovakia in 1920 – 1926, Kultúrne dejiny / Cultural History, №2, p. 233–263. (in Czech).

Danilec, J., Marek, P., 2021. K roli Alexeje Gerovského v pravoslavném hnutí v Československu na počátku 20. let 20. Století, Historia Ecclesiastica, XII, 1, s. 152–172. (in Czech).

Danilec, Ju., 2014, Missionerskaja dejatel'nost' episkopov Irineja (Chiricha) i Serafima (Ioanovicha) na Podkarpatskoj Rusi (1927 – 1930 gg.) (na materialah Zakarpat'ja) [Missionary activity of Bishops Irinei (Chirich) and Seraphim (Ioanovich) in Subcarpathian Rus (1927 – 1930) (on the materials of Transcarpathia)], Sabornost VIIІ, Pozharevac, s. 101–116. (in Russian).

Danilec, Ju., Marek, P., 2019. O missionerskoj dejatel'nosti vladyki Dosifeja (Vasicha) na Podkarpatskoj Rusi v 20-h godah XX veka [The Orthodox Mission of Bishop Dositheus (Vasić) in Subcarpathian Ruthenia in the 1920s], Rocznik Teologiczny, №3, s. 445–477. (in Russian).

Danylecj, Ju., 2006. Dijaljnistj jepyskopa Novosadsjko-Bachksjkogho Iryneja (Chyrycha) na Pidkarpatsjkij Rusi v 1927 – 1928 rr. [ The activity of the bishop of Novosad-Bachk Irinej (Chirich) in Subcarpathian Russia in 1927 – 1928], Carpatica-Karpatyka, vyp. 35. Jevropejsjki cinnosti ta konfesijno-nacionaljna identychnistj naselennja Ukrajinsjkykh Karpat, Uzhghorod, s. 161–166. (in Ukrainian).

Danylecj, Ju., 2021. Vizyt yepyskopa Serafyma (Yovanovycha) na Pidkarpatsku Rus v 1926 r. [Visit of Bishop Seraphim (Jovanovich) to Subcarpathian Russia in 1926], Pravoslávie a súčasnosť ХІІІ. Zborník príspevkov zo VIIІ medzinarodnej vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov (Prešov, 20. april 2021) / ThDr Vladimir Kocvar, PhD. (ed.), Prešov, s. 5–17. (in Ukrainian).

Gavriil (Krizina), igumen, 1999. Pravoslavnaja Cerkov' v Zakarpat'e (vek XX) [Orthodox Church in Transcarpathia (XX century)], Kiev, 200 s. (in Russian).

Marek, P., 2019, Biskup Gorazd (Pavlík): životní příběh hledání ideální církve pro 20. Století, Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, 698 s. (in Czech).

Marek, P., 2020. «Obtížný cizinec». Vladyka srbské pravoslavné církve Dositej a meziválečné Československo (1920 – 1939), Olomouc: UP v Olomouci, 390 s. (in Czech).

Marek, P., Lupčo, M., 2013. Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století, Olomouc: Centrum pro studium demokracie a kultury, 592 s. (in Czech).

Nový pravoslavný biskup P. Rusi, 1926, Podkarpatské hlasy, 14 prosince, s. 2. (in Czech).

Novyj pravoslavnyj episkop Podk. Rusi [Orthodox Carpatho-Russian Bishop], 1926, Novoje vremja, 11 decembra, s. 3. (in Russian).

Pop, D., Voloshin, T., 2010. Istorija Podkarpatskoj Rusi cherez prizmu hristianskih idej [History of Subcarpathian Rus through the prism of Christian ideas], Uzhgorod, 296 s. (in Russian).

Pravoslavnyj episkop na Podkarpatskoj Rusi [Orthodox Bishop in Subcarpathian Rus], 1926, Narodnaja gazeta, 23 dekabrja, s. 2. (in Russian).

Sveti Arhijerejski Sabor Srpske Crkve [Holy Synod of Bishops of the Serbian Church], 1926, Vestnik Srpske Crkve, maj, s. 361–362. (in Serbian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Історія України