ПРИРОДА, БОГ ТА ХРЕСТОНОСЦІ – РЕАЛЬНА, СИМВОЛІЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ЗБРОЯ ПІД ЧАС ПЕРШОГО ХРЕСТОВОГО ПОХОДУ(НА ОСНОВІ АНОНІМНОЇ ПРАЦІ «ДІЯННЯ ФРАНКІВ»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(46).2022.258676

Ключові слова:

хрестовий похід, франки, символізм, «Діяння франків»

Анотація

Проблематика історії хрестових походів вже не перший рік викликає хвилю нових досліджень в академічному світі. Протягом ХХ ст. були закладені основи подальших досліджень такими вченими як К. Сеттон та С. Рансіман. Без сумніву, наступні генерації розширили спектр досліджень хрестоносного руху. Дж. Райлі-Сміт, К. Гілленбранд, К. Таєрман, Дж. Філіпс, Д. Ніколь, М. Барбер та багато інших вчених деталізували окремі аспекти перебігу хрестових походів. Варто зазначити, що з кінця ХХ-го – початку ХХІ-го ст. все більше уваги почало приділятись ролі жінок в історії хрестоносного руху, нижчим соціальним верствам, баченню руху з точки зору мусульман, ролі природних, зокрема кліматичних, факторів тощо. Загально визнано в науковому світі, що саме Перший хрестовий похід був найуспішніший, який створив передумови перебування франків в Утремері. Але слід зазначити, що саме дослідження останніх кількох десятиліть пролили світло на одну з найважливіших причин успіхів Першого хрестового походу – політичної ситуації в регіоні серед мусульман. Подіям 1095 – 1099 рр. присвячено чимало праць дослідників, які продовжують розкривати нові аспекти перебігу тих далеких подій. «Діяння франків та інших єрусалимців» є одним з найважливіших серед всіх доступних нам джерел, які висвітлюють події Першого хрестового походу. Незважаючи на те, що питання авторства залишається дискусійним, достовірність джерела та довіра до нього перебувають на високому рівні. Ймовірний учасник походу (чи автор, що фіксував події з вуст учасника) деталізовано описує не тільки перебіг військово-політичних подій, але й фіксує природні знамення, чудесні видіння, появу святих й самого Ісуса в дусі своєї епохи. Святі беруть активну участь в перебігу бойових дій, допомагають хрестоносцям знайти реліквії, надихають на здійснення подвигів. Природа, сни, візії, реліквії також постають перед нами як учасники походу, які впливали та могли змінити перебіг події хрестового походу. Що саме автор вважає доречним зафіксувати, якого значення надає цим явищам, як тлумачить їх? «Діяння франків» пропонує нам поглянути на природні та символічні явища з іншої точки зору й дає можливість краще зрозуміти людей тих далеких часів.

Біографія автора

Андрій Кепша

докторант кафедри археології, етнології та культурології

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

A History of Crusades, 1955. Gen. ed. Kenneth Setton M.Philadelphia: University of Pennsylvania Press, Vol.1, 648 р.

Barber, M., 2012. The crusader states, New Haven and London: Yale University Press, 503 р.

Barbezat, M., 2018. Burning bodies. Communities, eschatology, and the punishment of heresy in the Middle Ages, Ithaca and London: Cornell University Press, 271 р.

Bradbury, J., 2014. The routledge companion to Medieval warfare, London: Routledge, 413 р.

Chazan, R., 2000. God, humanity, and history. The Hebrew First Crusade narratives,Berkley, Los Angeles, London: University of California Press, 270 р.

Chazan, R., 1996. In the year 1096. The First crusade and the Jews, Philadelphia: The Jewish Publication Society, 186 c.

Chevedden, P. E., (April 2008) The Islamic View and The Christian View of the Crusades: A new Synthesis, History 93, no. 310: 181–200 р.

Cobb, P. M., 2014. The Race for Paradise: An Islamic History of the Crusades, Oxford: Oxford University Press, 368 р.

Costa, S., 2017. Natural disaster and the Crusades: framing earthquakes in historical narratives, 1095-1170, Waterloo: Ontario, 174 р.

Fossier, R., 2010. The Axe and the Oath: ordinary life in the Middle Ages, Princeton: Princeton University Press, 384 р.

France, J., 1999. Western warfare in the age of the Crusades, 1000 – 1300, London: UCL Press, 327 р.

Harari, Y., Special operations in the age of chivalry, 1100 – 1550, Woodbridge: The Boydell Press, 2007, 224 р.

Jensen, K., 2017. Crying Crusaders. 98 – 108 pp. Tears, sighs and laughter. Expressions of emotions in the Middle Ages, Stockholm: KVHAA Konferenser, 330 р.

Jotischky, A., 2017. Crusading and the Crusader states, London and New York: Routledge, 307 р.

Kostic, C., 2008. The social structure of the First crusade, Leiden/Boston: Brill, 324 р.

Kostic, C., 2009.The Siege of Jerusalem. Crusade and conquest in 1099, LondonNew York: Continuum, 211 р.

MacEvitt, Ch., 2008. The Crusades and the Christian world of the East. Rough tolerance, Philadelphia: PENN, 272 р.

Madden, T., 2014. The concise history of the Crusades.3rd Edition. Lonham: Rowman and Littlefielde, 244 р.

Medieval warfare. A history., 1999.Ed. by Maurice Keen, Oxford: Oxford University Press, 340 р.

Nicolle, D., 2001. Essential histories. The Crusades, London: Osprey, 96 р.

Phillips, J., 2002. The Crusades, 1095-1197, London: Pearson Education, 226 р.

Riley-Smith, J., 2008.The Crusades, Christianity and Islam, New York: Columbia University Press, 126 р.

Riley-Smith, J., 2003. The First Crusade and the idea of crusading, LondonNew York: Continuum, 227 р.

Riley-Smith, J., 2009. What were the Crusades? 4th Ed., San Francisco: Palgrave Macmillan, 117 p.

Rubenstein, J., 2019. Nebuchadnezzar’s dream: the Crusades, apocalyptic prophecy, and the end of history, New York: Oxford University Press, 280 р.

Runciman, S., 1951. A history of the crusades. Cambridge: Cambridge University Press, Vol.1 (of 3), 388 р.

Saladin and the Saracens. Men-at-arms series,1986. Text by David Nicolle. Colour plates by Angus McBride. Editor: Martin Windrew, London: Osprey Military, 49 р.

Schmitt, J.-C., 2017. Demons and the emotions. 44 – 63 pp. Tears, sighs and laughter. Expressions of emotions in the Middle Ages, Stockholm: KVHAA Konferenser, 330 р.

The Crusader world. Ed. by Adrian Boas, 2016. London and New York: Routledge,726 р.

The Deeds of the Franks and other Jerusalem-bound pilgrims, 2011. Plymouth: Rowman and Littlefield Publishers, 154 р.

Throop, S. A., 2018. The Crusades. An Epitome, Leeds: Kismet Press, 196 p.

Tibble, S., 2018. The Crusader Armies 1099 – 1187, New Haven and London: Yale University Press, 402 р.

Tyerman, Ch., 2004. Fighting for Christendom. Holy War and the Crusades, Oxford: Oxford University Press, 247 р.

Tyerman, Ch., 2006. God’s war: a new history of the Crusades, New York: Penguin Books, 1023 р.

Tyerman, Ch., 2015. How to plan a Crusade. Reason and religious war in the High Middle Ages, London: Penguin Random House, 373 р.

Гофф, Ж. Л., 2007. Середньовічна уява, Львів: Літопис, 350 c.

История крестовых походов. Под.ред. Дж. Райли-Смита. Москва, Крон-Пресс, 1998, 495c.

Кин, М., 2000. Рыцарство. Пер. с. англ. И. А. Тогоевой, Москва: Научный мир, 520 c.

Контамин, Ф., 2001. Война в средние века, СПб: Ювента, 416 c.

Райт, Дж., 1988. Географические представления в эпоху крестовых походов, Москва: Наука, 478 c.

Франкопан, П., 2020. Первый крестовый поход: зов с востока, Москва: Альпина-нон-фикшн (АНФ), 352 c.

References

A History of Crusades, 1955. Gen.ed. Kenneth Setton M. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, Vol.1, 648 p. (in English).

Barber, M., 2012. The crusader states, New Haven and London: Yale University Press, 503 p. (in English).

Barbezat, M. D., 2018. Burning bodies. Communities, eschatology, and the punishment of heresy in the Middle Ages, Ithaca and London: Cornell University Press, 271 p. (in English).

Bradbury, J., 2014.The routledge companion to Medieval warfare, London: Routledge, 413 p. (in English).

Chazan, R., 2000. God, humanity, and history. The Hebrew First Crusade narratives, Berkley, Los Angeles, London: University of California Press, 270 p. (in English).

Chazan, R., 1996. In the year 1096. The First crusade and the Jews, Philadelphia: The Jewish Publication Society, 186 p. (in English).

Chevedden, P. E., (April 2008) The Islamic View and The Christian View of the Crusades: A new Synthesis,History 93, no. 310, 181–200 p. (in English).

Cobb, P. M., 2014. The Race for Paradise: An Islamic History of the Crusades, Oxford: Oxford University Press, 368 p. (in English).

Costa, S., 2017. Natural disaster and the Crusades: framing earthquakes in historical narratives, 1095-1170, Waterloo: Ontario, 174 p. (in English).

Fossier, R., 2010. The Axe and the Oath: ordinary life in the Middle Ages, Princeton: Princeton University Press, 384 p. (in English).

France, J., 1999. Western warfare in the age of the Crusades, 1000 – 1300, London: UCL Press, 327 p. (in English).

Frankopan, P., 2020. Pervyiy krestovyiy pohod: zov s vostoka [The First crusade: call from the east], Moskva: Alpina-nonfikshn (ANF), 352 s. (in Russian).

Goff, Zh. L., 2007. Serednovichna uyava [Medieval imagination], Lviv: Litopis, 350 s. (in Ukrainian).

Harari, Y., 2007. Special operations in the age of chivalry, 1100 – 1550, Woodbridge: The Boydell Press, 224 p. (in English).

Jensen, K., 2017. Crying Crusaders. 98-108 pp. Tears, sighs and laughter. Expressions of emotions in the Middle Ages, Stockholm: KVHAA Konferenser, 330 p. (in English).

Jotischky, A., 2017. Crusading and the Crusader states, London and New York: Routledge, 307 p. (in English).

Istoriya krestovyih pohodov [A History of the Crusades]. Pod. red. Dzh. Rayli-Smita, Moskva, Kron-Press, 1998, 495 s. (in Russian).

Kin, M., 2000. Ryitsarstvo [Chivalry], Per. s. angl. I. A. Togoevoy, Moskva: Nauchnyiymir, 520 s. (in Russian).

Kontamin, F., 2001. Voyna v srednievekovie [War in the middle ages], SPb: Yuventa, 416 s. (in Russian).

Kostic, C., 2008. The social structure of the First crusade, Leiden/Boston: Brill, 324 p. (in English).

Kostic, C., 2009. The Siege of Jerusalem. Crusade and conquest in 1099, LondonNew York: Continuum, 211 p. (in English).

MacEvitt, Ch., 2008. The Crusades and the Christian world of the East. Rough tolerance, Philadelphia: PENN, 272 p. (in English).

Madden, T., 2014. The concise history of the Crusades.3rd Edition. Lonham: Rowman and Littlefielde, 244 p. (in English).

Medieval warfare. A history., 1999. Ed. by Maurice Keen, Oxford: Oxford University Press, 340 p. (in English).

Nicolle, D., 2001. Essential histories. The Crusades, London: Osprey, 96 p. (in English).

Phillips, J., 2002. The Crusades, 1095 – 1197, London: Pearson Education, 226 p. (in English).

Rayt, Dzh.K., 1988. Geograficheskie predstavleniya v epohu krestovyih pohodov [Geograpgical knowledge in the age of the Crusades], Moskva: Nauka, 478 s. (in Russian).

Riley-Smith, J., 2008. The Crusades, Christianity and Islam, New York: Columbia University Press, 126 р. (in English).

Riley-Smith, J., 2003. The First Crusade and the idea of crusading, LondonNew York: Continuum, 227 p. (in English).

Riley-Smith, J., 2009. What were the Crusades? 4th Ed., San Francisco: Palgrave Macmillan, 117 p. (in English).

Rubenstein, J., 2019. Nebuchadnezzar’s dream: the Crusades, apocalyptic prophecy, and the end of history, New York: Oxford University Press, 280 p. (in English).

Runciman, S., 1951. A history of the crusades. Cambridge: Cambridge University Press, Vol.1 (of 3), 388 p. (in English).

Saladin and the Saracens.Men-at-arms series,1986. Text by David N., McBride A.,Windrew M., 2001. The Crusades, London: Osprey Military, 49 p. (in English).

Schmitt, J.-C., 2017. Demons and the emotions. 44-63 pp. Tears, sighs and laughter. Expressions of emotions in the Middle Ages, Stockholm: KVHAA Konferenser, 330 p. (in English).

The Crusader world. Ed. by Adrian Boas, 2016. London and New York: Routledge,726 p. (in English).

The Deeds of the Franks and other Jerusalem-bound pilgrims, 2011. Plymouth: Rowman and Littlefield Publishers, 154 p. (in English).

Throop, S., 2018. The Crusades. An Epitome, Leeds: Kismet Press, 196 p. (in English).

Tibble, S., 2018. The Crusader Armies 1099 – 1187. New Haven and London: Yale University Press, 402 p. (in English).

Tyerman, Ch., 2004. Fighting for Christendom. Holy War and the Crusades. Oxford: Oxford University Press, 247 p. (in English).

Tyerman, Ch., 2006. God’s war: a new history of the Crusades, New York: Penguin Books, 1023 p. (in English).

Tyerman, Ch., 2015. How to plan a Crusade. Reason and religious war in the High Middle Ages, London: Penguin Random House, 373 p. (in English).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Всесвітня історія