ТРАДИЦІЙНЕ НАРОДНЕ ВБРАННЯ У ФОЛЬКЛОРІ ЗАКАРПАТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.1(46).2022.259235

Ключові слова:

народне вбрання, фольклор, пісня, прислів’я, приказка, повір’я, сорочка, спідниця, хустка, прикраса, взуття, капелюх, вінок

Анотація

У статті на базі наявної літератури, архівних та польових етнографічних джерел проведено комплексний аналіз значного масиву фольклорного матеріалу, в якому оспівуються складові традиційного народного жіночого та чоловічого вбрання Закарпаття. Дослідження обрядової ролі одягу, його місця в фольклорі є одним із пріоритетних завдань сучасних етнографів, краєзнавців. Дана проблематика маловивчена й вимагає подальших досліджень. Робота має міждисциплінарний характер, адже написана на стику етнографії, фольклористики та краєзнавства. Автором наводиться чимало народних пісень, приказок та прислів’їв, у яких йдеться про особливості виготовлення, матеріал, способи одягання і носіння, та ставлення до складових народного одягу Закарпаття. Окрема увага звертається на процесі виготовлення тканини в домашніх умовах, оздобленні одягу. На початку виділяються й описуються фрагменти пісенного фольклору про пошиття та оздоблення вишивкою сорочок, їх вікової та соціальної функцій. Серед складових жіночого вбрання у піснях найчастіше згадуються спідниці, хустки, прикраси та взуття. Всі вони, як і сорочка, виступали важливим соціальним маркером. Пісня є джерелом вивчення й чоловічого одягу, зокрема сорочок та головних уборів. Оздоблені капелюх були гордістю парубків та чоловіків. Особливу увагу у статті приділено весільним пісням, у яких йдеться про дозвілля молоді, сватання, плетіння барвінкових вінків та весільної палиці. Часто народне вбрання зустрічається в колядках та щедрівках. До сучасних поколінь особливості народного вбрання краю передаються й через прислів’я, приказки та повір’я, в яких знаходимо синонімічні ряди «свій-чужий», тематичні групи «багатство і бідність», протиставлення «дурний – розумний», ставлення до ледарів та брехні.

Біографія автора

Василь Коцан

доктор історичних наук, директор Комунального закладу «Закарпатський музей народної архітектури та побуту» Закарпатської обласної ради, доцент кафедри археології, етнології та культурології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород.

Посилання

Список використаних джерел

Kožminová A., 1922. Podkarpatska Rus. Práce a život lidu, Praha, 124 s.

Антологія наукової думки про народну музику Закарпаття : збірник досліджень і статей про музичний фольклор та методику його збирання. Том. 1. Перші дослідники музичного фольклору Закарпаття : Філарет Колесса, Бела Барток, Михайло Рощахівський, 2019, упорядник, автор передмови, коментарів, заключного слова, перекладач і виконавець проекту Віра Мадяр-Новак, Мукачево : Карпатська вежа, 272 с. : ноти, іл.

Білак, М., 2019. Народні приказки та афоризми з Оноку. Етніка Карпат [Текст] : наук. щорічник : ст. та матеріали етнографічних експедицій / упоряд. : В. В. Коцан, П. Ю. Леньо, Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, Вип. 4. с. 240–265.

Білак, М., 2017. «Оноче, Оноче, пісня в тобі цоркоче». Народні пісні і балади з Оноку, Ужгород, 148 с.

Болдижар, Д., 2016. Стародавні пісні Бобовищанського передгірного закутку, Мукачево: Карпатська вежа, 108 с.

Грибанич, І., 1995. «Гей ґудзики, ременики …» (Народний одяг гуцулів), Зелені Карпати, 1995, № 1-2, с. 124–133.

Головацький, Я. Ф. Сборник народних пісень, Львівська наукова бібліотека ім. Стефаника НАН України. Відділ рукописів. Фонд Я. Головацького. Опис 754, Од. зб. 52, 132 с.

Гошовський, В., 2003. Українські пісні Закарпаття, Львів : НАН України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника, 440 с.

Дутчук, О. М., 2011. Село Луг над Тисою і Кісвою, Мукачево : Видавництво «Карпатська вежа», 220 с.

Ерстенюк, Ю., 2003. Як одягався гуцул? Зоря Рахівщини, 19 липня, с. 6.

Етноідентифікуючі ознаки та етнографічно розмежувальні риси народного одягу гуцулів Рахівщини ХІХ – першої половини ХХ ст., Зошит польових матеріалів автора, № 5, 2009 – 2011, 56 с.

Жаткович, Ю., 2007. Етнографическій очерк угро-русских : Комплексне видання / Упоряд. і передм. О. С. Мазурка. Ужгород : Мистецька лінія, 392 с.

Звичаї, традиції верхньоводянців (сиві і сучасні) : рукопис, 2015, Архів бібліотеки села Верхнє Водяне Рахівського району Закарпатської області, Верхнє Водяне : Б-ка села, 45 с.

Колесса, Ф., 1938. Народні пісні з Підкарпатської Русі, Науковий збірник товариства «Просвіта», Ужгород, Т. 13-14, с. 49–149.

Колесса, Ф., 2009. Огляд українсько-руської народної поезії, Вісник Львівського університету. Серія філологічна, Вип. 47, с. 166–72.

Колядки і щедрівки. Зібрав Володимир Гнатюк. Том І., 1914, Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наук. тов. ім. Шевченка. Львів, Т. 35, 270 с.

Командров, О. Ф., 1959. Народний костюм Рахівщини, Народна творчість та етнографія, № 3, с. 82–88.

Коцан, В., 2015. Бісер в оздобленні традиційного народного вбрання Закарпаття (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.), Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина. Збірник наукових праць на пошану професора Михайла Тиводара, Ужгород : Карпати, с. 268–291.

Коцан, В., 2018 (а). Деякі аспекти традиційного народного весілля сіл долини р. Уж ХІХ – першої половини ХХ ст. (за сучасними польовими етнографічними матеріалами), Народознавчі зошити, № 4, с. 854–865.

Коцан В., 2021. Етнокультурні маркери в контексті погранич: традиційний народний одяг та ідентичність населення Закарпаття ХІХ – початку ХХІ ст. : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – «Етнологія» / Коцан Василь Васильович, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Інститут Народознавства. 845 с.

Коцан, В., 2018 (б). Народне взуття Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст., Народна творчість та етнологія, № 2, с. 24–34.

Коцан, В., 2018 (в). Рукописний зошит з традиційними народними колядками та щедрівками («вінчованням») із села Кваси Рахівського району, Етніка Карпат : науковий щорічник / упорядники В. В. Коцан, П. Ю. Леньо, Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, Вип. 3, с. 94–125.

Коцан, В., 2014. Традиційний дитячий одяг Закарпаття у родинній обрядовості (ХІХ – перша половина ХХ ст.), Наукові записки Ужгородського університету, Серія: Історично-релігійні студії, Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», Вип. 3. с. 89–104.

Коцан, В., 2016. Традиційні народні сорочки українсько-румунського етнічного порубіжжя ХІХ – першої половини ХХ ст. (на прикладі Закарпатської області), VІІ Симпозіум «Румунсько-українські відносини: історія і сучасність», Сату Маре : Editura Muzeului Satmarean, с. 324–342.

Матейко, К. І., 1977. Український народний одяг, К., 1977. 218 с.

Меркло, Б., 1997. Традиційна музика ясінянських гуцулів кінця ХІХ – початку ХХ ст. : дипломна робота, Архів лабораторії етнології, фольклористики та краєзнавства ім. М. П. Тиводара ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (далі – АЛЕФК ДВНЗ «УжНУ»), Ужгород: УжДУ, 65 с.

Мигалко, И., 1931. Різдвяні вінчовання в селі Тернові, Підкарпатська Русь, Ужгород, Річник VІІІ, Ч. 2, с. 219–221.

Мулеса, В., 2020. Лісові орішки : есе, крилаті авторські й народні фрази, загадки, Ужгород : ТДВ «Патент», 120 с.

Мушинка, М. 2002. Голоси предків: Звукові записи фольклору Закарпаття із архіву Івана Панькевича (1929, 1935), Пряшів, 256 с.

Никорак, О.І., 1988. Сучасні художні тканини Українських Карпат, Київ : Наукова думка, 224 с.

Никорак, О. І., 2003. Традиційні тканини у звичаях і обрядах українців, Вісник Львівського університету. Серія Історична. Вип. 38, с. 543-567.

Олексик, О. П., 1967. Весільний обряд у с. Доробратово Іршавського району : реферат, АЛЕФК ДВНЗ «УЖНУ», Ужгород : УжДУ, 1967. 28 с.

Орел, Л., 1996. Традиційний народний одяг українців у дзеркалі народної пісні, Народна творчість та етнологія, № 2-3, с. 64–75.

Парлаг, М., 1972. Народні вишивки Закарпаття, Народна творчість та етнографія, № 4, с. 46–49.

Пилип, Р. І., 2009. Художня вишивка українців Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст. (типологія за призначенням, художніми та локальними особливостями) : дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.06. «Декоративне і прикладне мистецтво» / Роман Іванович Пилип. Львів, 269 с. : іл.

Пилип, Р. І., 2012. Художня вишивка українців Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст. (типологія за призначенням, художніми та локальними особливостями), Ужгород: ПП «Повч Р. М.», 466 с.

Полянська, О. В., 1976 (а). Особливості одягу населення Закарпаття, Народна творчість та етнографія, № 3, с. 23–29.

Полянская, Е. В., 1976 (б). О сходстве и взаимовлиянии в одежде различных этнических групп Закарпатья, Карпатский сборник. М., 1976, с. 65–68.

Русиньські співанкы з Верьховины и Гуцульщины, 2007, упоряд. : М.І. Завадяк, Д.І. Поп. Ужгород : ІВА, 400 с.

Симоненко, И. Ф., 1948. Свадебные обряды в Закарпатской области, Советская этнография, № 2, с. 125–141.

Симоненко, І. Ф., 1957. Соціалістичні перетворення у побуті трудящих села Нересниці Закарпатської області, К. : Видавництво Академії наук УРСР, 1957. 133 с.

Сологуб-Коцан, Т. Я., 2013. Фольклор гуцулів Рахівщини: методичні матеріали : рукопис, Архів Комунального закладу «Закарпатський музей народної архітектури та побуту» Закарпатської обласної ради. Ужгород : ЗМНАП, 42 с.

Стельмащук, Г. Г., 1989. Традиционный костюм гуцулов, Украинские Карпаты. Культура, К., с. 94–102.

Тиводар, М. П., 2010. Етнографія Закарпаття : історико-етнографічний нарис, Ужгород : Гражда, 416 с.

Традиційне народне вбрання лемків Великоберезнянщини середини ХІХ – першої половини ХХ ст., Зошит польових матеріалів автора, № 7, 2010, 15 с.

Традиційне народне вбрання, народні ремесла та промисли, фольклор боржавських та іршавських долинян (села Довге, Кушниця, Імстичево, Білки, Осій, Ільниця, Малий та Великий Раковець Іршавського району та с. Керецьки Свалявського району) кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., Зошит польових матеріалів автора, № 1, 2000, 2009 – 2010, 44 с.

Тумова, М., 1924. Народная одежа на Пôдкарпатской Руси, Подкарпатска Русь, Рочник І, Число. 3, с. 72–79; Число. 4, с. 102–110.

Фабрика-Процька, О. 2013. Пісенна культура лемків України (ХХ – ХХІ ст.): монографія, Івано-Франківськ : Нова Зоря, 328 с.

Характерні особливості та іноетнічні впливи в народному вбранні королевських долинян (села Хижа, Черна, Новоселиця Виноградівського району) кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., Зошит польових матеріалів автора, № 6, 2010, 10 с.

Хланта, І. В., 2017. Коломийкарі Закарпаття, Ужгород : ТДВ «Патент», 712 с.

Чаплик, К., 2012. Ліричні пісні лемків Закарпаття в нових записах: особливості мелодики, ритміки, виконавської манери, Народна творчість та етнологія, № 4, с. 94–102.

Шеремета, В. П., 2015. Мовна реалізація українського культурного стереотипу «гарна жінка» засобами номінацій деталей строю, взуття й прикрас у пісенних текстах, Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія. Філологія, Одеса, Вип. 18, с. 53–56.

Щибря, В., 2019. Весільні звичаї на Виноградівщині (з польових етнографічних записів 2018 р.), Етніка Карпат [Текст] : наук. щорічник : ст. та матеріали етнографічних експедицій / упоряд. : В. В. Коцан, П. Ю. Леньо, Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, Вип. 4, с. 331–342.

Щоденник етнографічної практики студентки 1-го курсу історичного факультету УжНУ Ж.Ю. Навер, проведеної у селі Зарічево Перечинського району, АЛЕФК ДВНЗ «УжНУ».

Щоденник етнографічної практики студентки 1-го курсу історичного факультету УжДУ В.О. Янковською, проведеної у селі Стужиця Великоберезнянського району, АЛЕФК ДВНЗ «УжНУ».

References

Antologhija naukovoji dumky pro narodnu muzyku Zakarpattja : zbirnyk doslidzhenj i statej pro muzychnyj foljklor ta metodyku jogho zbyrannja. Tom. 1. Pershi doslidnyky muzychnogho foljkloru Zakarpattja : Filaret Kolessa, Bela Bartok, Mykhajlo Roshhakhivsjkyj, 2019, uporjadnyk, avtor peredmovy, komentariv, zakljuchnogho slova, perekladach i vykonavecj proektu Vira Madjar-Novak, Mukachevo : Karpatsjka vezha, 272 s. : noty, il. (in Ukrainian).

Bilak, M., 2017. «Onoche, Onoche, pisnja v tobi corkoche». Narodni pisni i balady z Onoku, Uzhghorod, 148 s. (in Ukrainian).

Bilak, M., 2019. Narodni prykazky ta aforyzmy z Onoku. Etnika Karpat [Tekst] : nauk. shhorichnyk : st. ta materialy etnoghrafichnykh ekspedycij / uporjad. : V.V. Kocan, P.Ju. Lenjo, Uzhghorod : Vydavnyctvo Oleksandry Gharkushi, Vyp. 4, s. 240–265. (in Ukrainian).

Boldyzhar, D., 2016. Starodavni pisni Bobovyshhansjkogho peredghirnogho zakutku, Mukachevo: Karpatsjka vezha, 108 s. (in Ukrainian).

Chaplyk, K., 2012. Lirychni pisni lemkiv Zakarpattja v novykh zapysakh: osoblyvosti melodyky, rytmiky, vykonavsjkoji manery, Narodna tvorchistj ta etnologhija, № 4, s. 94–102. (in Ukrainian).

Dutchuk, O. M., 2011. Selo Lugh nad Tysoju i Kisvoju, Mukachevo : Vydavnyctvo «Karpatsjka vezha», 220 s. (in Ukrainian).

Erstenjuk, Ju., 2003. Jak odjaghavsja ghucul? Zorja Rakhivshhyny, 19 lypnja, s. 6. (in Ukrainian).

Etnoidentyfikujuchi oznaky ta etnoghrafichno rozmezhuvaljni rysy narodnogho odjaghu ghuculiv Rakhivshhyny ХІХ – pershoji polovyny ХХ st., Zoshyt poljovykh materialiv avtora, № 5, 2009 – 2011, 56 s. (in Ukrainian).

Fabryka-Procjka, O. 2013. Pisenna kuljtura lemkiv Ukrajiny (ХХ – ХХІ st.): monoghrafija, Ivano-Frankivsjk : Nova Zorja, 328 s. (in Ukrainian).

Gholovacjkyj, Ja. F. Sbornyk narodnykh pisenj, Ljvivsjka naukova biblioteka im. Stefanyka NAN Ukrajiny. Viddil rukopysiv. Fond Ja. Gholovacjkogho. Opys 754, Od. zb. 52, 132 s. (in Ukrainian).

Ghoshovsjkyj, V., 2003. Ukrajinsjki pisni Zakarpattja, Ljviv : NAN Ukrajiny, Ljvivsjka naukova biblioteka im. V. Stefanyka, 440 s. (in Ukrainian).

Ghrybanych, I., 1995. «Ghej gudzyky, remenyky …» (Narodnyj odjagh ghuculiv), Zeleni Karpaty, 1995, № 1-2, s. 124–133. (in Ukrainian).

Kharakterni osoblyvosti ta inoetnichni vplyvy v narodnomu vbranni korolevsjkykh dolynjan (sela Khyzha, Cherna, Novoselycja Vynoghradivsjkogho rajonu) kincja ХІХ – pershoji polovyny ХХ st., Zoshyt poljovykh materialiv avtora, № 6, 2010, 10 s. (in Ukrainian).

Khlanta, I. V., 2017. Kolomyjkari Zakarpattja, Uzhghorod : TDV «Patent», 712 s. (in Ukrainian).

Kocan V., 2021. Etnokuljturni markery v konteksti poghranych : tradycijnyj narodnyj odjagh ta identychnistj naselennja Zakarpattja ХІХ – pochatku ХХ st. : dysertacija na zdobuttja naukovogho stupenja doktora istorychnykh nauk za specialjnistju 07.00.05 – «Etnologhija» / Kocan Vasylj Vasyljovych, Instytut ukrajinoznavstva im. I. Kryp'jakevycha, Instytut Narodoznavstva. 845 s. (in Ukrainian).

Kocan, V., 2014. Tradycijnyj dytjachyj odjagh Zakarpattja u rodynnij obrjadovosti (ХІХ – persha polovyna ХХ st.), Naukovi zapysky Uzhghorodsjkogho universytetu, Serija: Istorychno-relighijni studiji, Uzhghorod : Vydavnyctvo UzhNU «Ghoverla», Vyp. 3, s. 89–104. (in Ukrainian).

Kocan, V., 2015. Biser v ozdoblenni tradycijnogho narodnogho vbrannja Zkarpattja (kinecj ХІХ – persha polovyna ХІХ st.), Ukrajinci j narody Centraljno-Skhidnoji Jevropy: kuljtura ta istorychna spadshhyna. Zbirnyk naukovykh pracj na poshanu profesora Mykhajla Tyvodara, Uzhghorod : Karpaty, s. 268–291. (in Ukrainian).

Kocan, V., 2016. Tradycijni narodni sorochky ukrajinsjko-rumunsjkogho etnichnogho porubizhzhja ХІХ – pershoji polovyny ХХ st. (na prykladi Zakarpatsjkoji oblasti), VII Sympozium «Rumunsjko-ukrajinsjki vidnosyny: istorija i suchasnistj», Satu Mare : Editura Muzeului Satmarean, s. 324–342. (in Ukrainian).

Kocan, V., 2018 (a). Dejaki aspekty tradycijnogho narodnogho vesillja sil dolyny r. Uzh ХІХ – pershoji polovyny ХХ st. (za suchasnymy poljovymy etnoghrafichnymy materialamy), Narodoznavchi zoshyty, № 4, s. 854–865. (in Ukrainian).

Kocan, V., 2018 (b). Narodne vzuttja Zakarpattja ХІХ – pershoji polovyny ХХ st., Narodna tvorchistj ta etnologhija, № 2, s. 24–34. (in Ukrainian).

Kocan, V., 2018 (v). Rukopysnyj zoshyt z tradycijnymy narodnymy koljadkamy ta shhedrivkamy («vinchovannjam») iz sela Kvasy Rakhivsjkogho rajonu, Etnika Karpat : naukovyj shhorichnyk / uporjadnyky V. V. Kocan, P. Ju. Lenjo, Uzhghorod : Vydavnyctvo Oleksandry Gharkushi, Vyp. 3, s. 94–125. (in Ukrainian).

Kolessa, F., 1938. Narodni pisni z Pidkarpatsjkoji Rusi, Naukovyj zbirnyk tovarystva «Prosvita», Uzhghorod, T. 13-14, s. 49–149. (in Ukrainian).

Kolessa, F., 2009. Oghljad ukrajinsjko-rusjkoji narodnoji poeziji, Visnyk Ljvivsjkogho universytetu. Serija filologhichna, Vyp. 47, s. 166–272. (in Ukrainian).

Koljadky i shhedrivky. Zibrav Volodymyr Ghnatjuk. Tom I., 1914, Etnoghrafichnyj zbirnyk. Vydaje Etnoghrafichna komisija Nauk. tov. im. Shevchenka. Ljviv, T. 35, 270 s. (in Ukrainian).

Komandrov, O. F., 1959. Narodnyj kostjum Rakhivshhyny, Narodna tvorchistj ta etnoghrafija, № 3, s. 82–88. (in Ukrainian).

Kožminová A., 1922. Podkarpatska Rus. Práce a život lidu, Praha, 124 s. (in Czech).

Matejko, K. I., 1977. Ukrajinsjkyj narodnyj odjagh, K., 1977. 218 s. (in Ukrainian).

Merklo, B., 1997. Tradycijna muzyka jasinjansjkykh ghuculiv kincja ХІХ – pochatku ХХ st. : dyplomna robota, Arkhiv laboratoriji etnologhiji, foljklorystyky ta krajeznavstva im. M. P. Tyvodara DVNZ «Uzhghorodsjkyj nacionaljnyj universytet» (dali – ALEFK DVNZ «UzhNU»), Uzhghorod: UzhDU, 65 s. (in Ukrainian).

Mulesa, V., 2020. Lisovi orishky : ese, krylati avtorsjki j narodni frazy, zaghadky, Uzhghorod : TDV «Patent», 120 s. (in Ukrainian).

Mushynka, M. 2002. Gholosy predkiv: Zvukovi zapysy foljkloru Zakarpattja iz arkhivu Ivana Panjkevycha (1929, 1935), Prjashiv, 256 s. (in Ukrainian).

Myghalko, Y., 1931. Rizdvjani vinchovannja v seli Ternovi, Pidkarpatsjka Rusj, Uzhghorod, Richnyk VIII, Ch. 2, s. 219–221. (in Ukrainian).

Nykorak, O.I., 1988. Suchasni khudozhni tkanyny Ukrajinsjkykh Karpat, Kyjiv : Naukova dumka, 224 s. (in Ukrainian).

Nykorak, O.I., 2003. Tradycijni tkanyny u zvychajakh i obrjadakh ukrajinciv, Visnyk Ljvivsjkogho universytetu. Serija Istorychna. Vyp. 38, s. 543–567. (in Ukrainian).

Oleksyk, O.P., 1967. Vesiljnyj obrjad u s. Dorobratovo Irshavsjkogho rajonu : referat, ALEFK DVNZ «UZhNU», Uzhghorod : UzhDU, 1967. 28 s. (in Ukrainian).

Orel, L., 1996. Tradycijnyj narodnyj odjagh ukrajinciv u dzerkali narodnoji pisni, Narodna tvorchistj ta etnologhija, № 2-3, s. 64–75. (in Ukrainian).

Parlagh, M., 1972. Narodni vyshyvky Zakarpattja, Narodna tvorchistj ta etnoghrafija, № 4, s. 46–49. (in Ukrainian).

Poljansjka, O. V., 1976 (a). Osoblyvosti odjaghu naselennja Zakarpattja, Narodna tvorchistj ta etnoghrafija, № 3, s. 23–29. (in Ukrainian).

Poljanskaja, E. V., 1976 (b). O shodstve i vzaimovlijanii v odezhde razlichnyh jetnicheskih grupp Zakarpat'ja, Karpatskij sbornik. M., 1976, s. 65–68. (in Russian).

Pylyp, R. I., 2009. Khudozhnja vyshyvka ukrajinciv Zakarpattja ХІХ – pershoji polovyny ХХ st. (typologhija za pryznachennjam, khudozhnimy ta lokaljnymy osoblyvostjamy) : dys. … kand. mystectvoznavstva : spec. 17.00.06. «Dekoratyvne i prykladne mystectvo» / Roman Ivanovych Pylyp. Ljviv, 269 s. : il. (in Ukrainian).

Pylyp, R. I., 2012. Khudozhnja vyshyvka ukrajinciv Zakarpattja KhIKh – pershoji polovyny KhKh st. (typologhija za pryznachennjam, khudozhnimy ta lokaljnymy osoblyvostjamy), Uzhghorod: PP «Povch R. M.», 466 s. (in Ukrainian).

Rusin's'kі spіvanky z Ver'hoviny i Gucul'shhiny, 2007, uporjad. : M. І. Zavadjak, D. І. Pop. Uzhgorod : ІVA, 400 s. (in Ukrainian).

Sheremeta, V. P., 2015. Movna realizacija ukrajinsjkogho kuljturnogho stereotypu «gharna zhinka» zasobamy nominacij detalej stroju, vzuttja j prykras u pisennykh tekstakh, Naukovyj visnyk Mizhnarodnogho ghumanitarnogho universytetu. Serija. Filologhija, Odesa, Vyp. 18, s. 53–56. (in Ukrainian).

Shhodennyk etnoghrafichnoji praktyky studentky 1-gho kursu istorychnogho fakuljtetu UzhNU Zh.Ju. Naver, provedenoji u seli Zarichevo Perechynsjkogho rajonu, ALEFK DVNZ «UzhNU». (in Ukrainian).

Shhodennyk etnoghrafichnoji praktyky studentky 1-gho kursu istorychnogho fakuljtetu UzhDU V. O. Jankovsjkoju, provedenoji u seli Stuzhycja Velykobereznjansjkogho rajonu, ALEFK DVNZ «UzhNU». (in Ukrainian).

Shhybrja, V., 2019. Vesiljni zvychaji na Vynoghradivshhyni (z poljovykh etnoghrafichnykh zapysiv 2018 r.), Etnika Karpat [Tekst] : nauk. shhorichnyk : st. ta materialy etnoghrafichnykh ekspedycij / uporjad. : V. V. Kocan, P. Ju. Lenjo, Uzhghorod : Vydavnyctvo Oleksandry Gharkushi, Vyp. 4, s. 331–342. (in Ukrainian).

Simonenko, I. F., 1948. Svadebnye obrjady v Zakarpatskoj oblasti. Sovetskaja jetnografija, № 2, s. 125–141. (in Ukrainian).

Sologhub-Kocan, T. Ja., 2013. Foljklor ghuculiv Rakhivshhyny: metodychni materialy : rukopys, Arkhiv Komunaljnogho zakladu «Zakarpatsjkyj muzej narodnoji arkhitektury ta pobutu» Zakarpatsjkoji oblasnoji rady. Uzhghorod : ZMNAP, 42 s. (in Ukrainian).

Stel'mashhuk, G. G., 1989. Tradicionnyj kostjum guculov, Ukrainskie Karpaty. Kul'tura, K., s. 94–102. (in Ukrainian).

Symonenko, I. F., 1957. Socialistychni peretvorennja u pobuti trudjashhykh sela Neresnyci Zakarpatsjkoji oblasti, K. : Vydavnyctvo Akademiji nauk URSR, 1957. 133 s. (in Ukrainian).

Tradycijne narodne vbrannja lemkiv Velykobereznjanshhyny seredyny ХІХ – pershoji polovyny ХХ st., Zoshyt poljovykh materialiv avtora, № 7, 2010, 15 s. (in Ukrainian).

Tradycijne narodne vbrannja, narodni remesla ta promysly, foljklor borzhavsjkykh ta irshavsjkykh dolynjan (sela Dovghe, Kushnycja, Imstychevo, Bilky, Osij, Iljnycja, Malyj ta Velykyj Rakovecj Irshavsjkogho rajonu ta s. Kerecjky Svaljavsjkogho rajonu) kincja ХІХ – pershoji polovyny ХХ st., Zoshyt poljovykh materialiv avtora, № 1, 2000, 2009 – 2010, 44 s. (in Ukrainian).

Tumova, M., 1924. Narodnaja odezha na Pôdkarpatskoj Rusi, Podkarpatska Rus', Rochnik І, Chislo. 3, s. 72–79; Chislo. 4, s. 102–110. (in Ukrainian).

Tyvodar, M. P., 2010. Etnoghrafija Zakarpattja : istoryko-etnoghrafichnyj narys, Uzhghorod : Ghrazhda, 416 s. (in Ukrainian).

Zhatkovych, Ju., 2007. Etnoghrafycheskij ocherk ughro-russkykh : Kompleksne vydannja / Uporjad. i peredm. O.S. Mazurka. Uzhghorod : Mystecjka linija, 392 s. (in Ukrainian).

Zvychaji, tradyciji verkhnjovodjanciv (syvi i suchasni) : rukopys, 2015, Arkhiv biblioteky sela Verkhnje Vodjane Rakhivsjkogho rajonu Zakarpatsjkoji oblasti, Verkhnje Vodjane : B-ka sela, 45 s. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Антропологія, етнологія, усна історія