ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ НА ЧЕСТЬ ІОАННА БОГОСЛОВА В БІТОЛІ ТА ПІДКАРПАТСЬКА РУСЬ: ІСТОРИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ, НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, ВИПУСКНИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(47).2022.266567

Ключові слова:

Бітоль, духовна семінарія, Сербська Православна Церква, Підкарпатська Русь, студенти

Анотація

У статті досліджуються історичні зв’язки Підкарпатської Русі з одним із духовних закладів на Балканах – семінарією Іоанна Богослова в Бітолі. Схарактеризовано вкрай низький освітній рівень православного духовенства на початку 1920-х рр. Показано мережу православних семінарій в Королівстві сербів, хорватів та словенців в цей період. Спираючись на документи сербських та українських архівів з’ясовано етапи залучення студентів із Підкарпатської Русі до навчання в середніх і вищих духовних та богословських закладах королівства. Оцінюється роль єпископів-делегатів Сербської православної церкви, які найбільше прислужилися для від’їзду абітурієнтів на навчання в Македонію. Вперше в історіографії встановлено імена підкарпатців, котрі закінчили духовну семінарію та були висвячені у сан священників. У статті також згадуються й інші семінаристи, котрих відрахували за неуспішність, чи перевели на навчання в інші навчальні заклади. Характеризується навчальна програма семінарії, позанавчальний процес, система заохочень та дозвілля студентів. Річні звіти семінарії дають можливість також прослідкувати шлях реформування навчальних програм навчального закладу, збільшення та зменшення кількість годин з окремих предметів. Автор приходить до висновку, що Бітольська духовна семінарія підготувала близько 30 священників для Підкарпатської Русі та була однієї з найбільш популярних та шанованих у краї. Православне духовенство, котре закінчило студії в Македонії, вирізнялося високою освіченістю та вмінням згуртувати навколо себе вірників на парафіях. Виходячи із цього, єпархіальні архієреї доручали «бітольцям» великі приходи чи проблемні парафії, де було потрібно нормалізувати ситуацію. У висновках окреслюються перспективи подальших досліджень.

Біографія автора

Юрій Данилець

кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри археології, етнології та культурології,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород

Посилання

Список використаних джерел

Devjat karpatoruskich pravoslavných gimnazistov, Novoje vremja, 1927, 9 septembra, s. 3.

Kondić, Pavle, 2005. Cetinjska bogoslovija i njeno duhovno-prosvetno značenje: 1863 – 1945: Bogoslovija Sv. Petra Cetinjskog, Cetinje, 308 s.

Marek, P., 2020. «Obtížný cizinec». Vladyka srbské pravoslavné církve Dositej a meziválečné Československo (1920 – 1939), Olomouc: UP v Olomouci, 390 s.

Marković Novakov, Aleksandra, 2011. Pravoslavna srpska bogoslovija u Prizrenu: (1871 – 1890). Eparhija niška i Eparhija raško-prizrenska, Niš, 242 s.

Mаrеk, P., Bureha, V., Danilec, J., 2009. Arcibiskup Sawatij (1880 – 1959). Nástin života a díla zakladatelské postavy pravoslavné církve v Československé republice. K 50. výročí úmrtí (1959 – 2009), Olomouc, Univerzita Palackého 250 s.

Statistický Lexikon obcí v Podkarpatské Rusi, 1928, Praha, 70 s.

Антонијевић, Саша, 2012. Школовање ученика из чешко-моравске мукачевско-прjашевске епархиjу у Српским богословским школама, Acta Patristica, №7, с. 130–144.

Архів Мукачівської православної єпархії, Особова справа о. І. Мучички, на 148 арк.

Архів Мукачівської православної єпархії, Особова справа о. І. Солка, на 147 арк.

Архів Мукачівської православної єпархії, Особова справа о. М. Когута, на 84 арк.

Архів Мукачівської православної єпархії. Особова справа о. М. Логойди, на 121 арк.

Архів Свято-Миколаївського монастиря в с. Іза-Карпутлаш Хустського району. «Списокъ и точное описаніе жизни братіи жіющихъ и жившихъ въ Монастыри Святителя о. Николая что при селе Иза, округа Хустскаго въ Карпатской Руси», на 64 арк.

Архів Сербської Православної Церкви, Белград (далі АСПЦ), АСПЦ 1 – Серафим (Йованович), єпископ. Лист до Святого Архієрейського Синоду Сербської Православної Церкви в Белграді, 27.07.1928 р.

АСПЦ 2 – Ботош С. Лист до Єпархіального управління в Ужгороді від 28.03.1929 р.

АСПЦ 3 – Варнава (Росич), митрополит. Лист до Синоду СПЦ від 25.10.1928 р.

АСПЦ 4 – Володимир (Раїч), єпископ. Лист до Синоду СПЦ від 23.12.1938 р.

АСПЦ 5 – Гавриїл (Дожич), митрополит Лист до міністра освіти від 28.07.1929 р., син. бр. 1319.

АСПЦ 6 – Дамаскин (Грданічка), єпископ. Лист Синоду СПЦ від 27.06.1937 р.

АСПЦ 7 – Дамаскин (Грданічка), єпископ. Лист Синоду СПЦ від 30.07.1937 р.

АСПЦ 8 – Дамаскин (Грданичка), єпископ. Лист Синоду СПЦ від 27.08.1937 р.

АСПЦ 9 – Досифей (Васич), єпископ. Лист до Святого Архієрейського Синоду СПЦ в Белграді, 28.08.1924 р.

АСПЦ 10 – Йосиф (Цвійович), єпископ. Лист до Святого Архієрейського СПЦ в Белграді, 25.09.1928 р.

АСПЦ 11 – Йосиф (Цвійович), єпископ. Лист до Синоду СПЦ від 18.02.1931 р.

АСПЦ 12 – Ковачевич Д., ректор. Лист ректора духовної семінарії в Сремських Карловцях до Святого Архієрейського Синоду СПЦ в Белграді, 8.08.1929 р.

АСПЦ 13 – Миндей Г. Лист до ректора Бітольської духовної семінарії від 18.09.1938 р.

АСПЦ 14 – Никанор (Данко), ієромонах. Лист Синоду СПЦ від 24.08.1937 р.

АСПЦ 15 – Ристич В., ректор Цетинської духовної семінарії. Лист до Синоду СПЦ від 5.06.1929 р.

АСПЦ 16 – Ряснянський С., секретар. Лист на ім’я єпископа Серафима (Йовановича) від 25.09.1928 р.

АСПЦ 17 – Серафим (Йованович), єпископ. Лист до ректора Бітольської духовної семінарії від 28.09.1939 р.

АСПЦ 18 – Солко І. Прошеніе на ім’я «єпископства в Сремських Карловцях», 30.08.1921 р.

АСПЦ 19 – Шелько А. Лист до ректора Бітольської духовної семінарії від 14.09.1938 р.

Барjаторович, J., 1938. Поклонички пут у Свету Гору, Српска Православна Богословиjа у Битољу. Извештаj за школску 1937/38 годину, Битољ: Штампариja и печаторезница «Победа», с. 42–46.

Библиотека Матице српске: фонд Поклон библиотека др Иринеја Ђирића и Стевана Ћирића, ек. бр. 113./през. из 1927, арк. 1–48.

Богословиjа Светога Саве у Сремским Карловцима. Извештаj за школску 1928/29 годину, 1929, Сремски Карловци: Српска манастирска штампариja, с. 1–27.

Богословиjа Светога Саве у Сремским Карловцима. Извештаj за школску 1929/30 годину, 1930, Сремски Карловци: Српска манастирска штампариja, с. 5–31.

Богословиjа Светога Саве у Сремским Карловцима. Извештаj за школску 1930/31 годину, 1931, Сремски Карловци: Српска манастирска штампариja, c. 1–33.

Богословиjа Светога Саве у Сремским Карловцима. Извештаj за школску 1931/32 годину, 1932, Сремски Карловци: Српска манастирска штампариja, с. 3–31.

Богословиjа у Битољу 1921 – 1932, Српска Православна Богословиjа у Битољу. Извештаj за школску 1932/33 годину, 1933, Битољ: Штампариja и печаторезница «Победа», с. 4–47.

Въ Карпатскую Русь, 1921, Русскій православный вѣстникъ, 12 октября, с. 7.

Гавриловић, Никола, 1984. Карловачка богословија (1794 – 1920), Сремски Карловци, 259 с., [24] с. с таблама: илустр.

Гарднер, И., 1930. Карпаторуссы в сербских Духовных Семинариях, Православная Карпатская Русь, 15 марта, c. 2.

Державний архів Закарпатської області (далі – ДАЗО), ф. 2, оп. 2, спр. 91, на 202 арк.

ДАЗО, ф. 21, оп. 9, спр. 237, на 18 арк.

ДАЗО, ф. 21, оп. 9, спр. 1261, на 51 арк.

ДАЗО, ф. 21, оп. 16, спр. 111, на 44 арк.

ДАЗО, ф. 117, оп. 1, спр. 128, на 2 арк.

ДАЗО, ф. 225, оп. 1, спр. 49, на 2 арк.

ДАЗО, ф. р – 1490, оп. 4д., спр. 140, на 96 арк.

ДАЗО, ф. р – 1490, оп. 4д., спр. 165, на 104 арк.

ДАЗО, ф. р – 1490, оп. 4д, спр. 168, на 104 арк.

Данилец, Ю., 2017. Подготовка и проведение Первого собора Карпаторусской православной церкви 1921 г., Теолошки погледи. Версконаучни часопис, Београд, №2, с. 285–300.

Данилец, Ю., Марек, П., 2019. О миссионерской деятельности владыки Досифея (Васича) на Подкарпатской Руси в 20-х годах XX века, Rocznik Teologiczny, LXI – z. 3, с. 445–477.

Данилець, Ю., 2016. Богословська освіта православного духовенства на Закарпатті (1910 – 1938 рр.), Русин, №1, с. 145–158.

Данилець, Ю., 2018. Навчання вихідців із Підкарпатської Русі в духовних семінаріях та монастирських школах Сербської Православної Церкви (1920 – 1930 рр.), Труди Київської Духовної Академії, №29, Київ, с. 291–309.

Данилець, Ю., 2020. Заснування та діяльність пастирських курсів в с. Буштино на Підкарпатській Русі в 1923 – 1924 рр., Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, Ужгород: Вид-во УжНУ ”Говерла”, вип. 1 (42), с. 39–52.

Данилець, Ю., 2021. Оцінка вироку на Другому Мараморош-Сиготському процесі (1913 – 1914 рр.) в періодиці, Pravoslavný teologický sborník, Prešov, XLVІI (32), с. 171–189.

Данилець, Ю., Куцов, К., 2013. Йосип Іванович Ілюк, Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2014 рік, Ужгород: Вид-во В. Падяка, с. 249–253.

Житељи и служитељи манастира Св. Прохора кроз историју. [Оnline]. Доступно: http://www.svprohor.org/Siteview.asp?ID=5 (дата звернення: 26.06.2022 р.).

Извештаj о богословиjама, 1922, Весник Српске Цркве, септембар-децембар, с. 658.

Инокентиje, jeромонах, Григориje, jeромонах, 1937. Поклонички пут у Свету Гору, Српска Православна Богословиjа у Битољу. Извештаj за школску 1936/37 годину, Битољ: Штампариja и печаторезница «Победа», 1, с. 65–70.

Митрополит скопски Јосиф, 2008. Мемоари, Цетиње: Светигора, 394 с.

Монич, О., 2020. Діяльність православної єпархії в комітаті Мараморош у першій половині XVIII століття, Архіви України, № 4, с. 107–127.

Нашъ уставъ, 1921, Русский православный вестникъ, 16 сентября, с. 1.

Новый Православный священникъ, 1921, Русскій православный вѣстникъ, 16 ноября, с. 8.

Объявленія Центральнаго Православнаго Комитета, 1921, Русский православный вестникъ, 16 сентября, с. 3.

Объявленія Центральнаго Православнаго Комитета, 1921, Русский православный вестникъ, 23 сентября, с. 5.

Окончили духовну семінарію, 1936, Православный карпаторусскій вестникъ, №3–4, с. 16.

Особистий архів прот. Йоакима Бабинець. Автобіография, прибл. кін. 1980 рр., на 3 арк.

Особистий архів прот. Йоакима Бабинець. Автобіографія, 1997, на 2 арк.

Преосвященный Досифей в Карпатской Руси, 1921, Русский православный вестникъ, 9 сентября, с. 3.

Пузовић, Предраг, 2011. Монашка школа у манастиру Раковица, Београд, 143 с.

Пузовић, Предраг, 2012. Сарајевска богословија, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, књ. 12, Зборник радова научног скупа, Београд: Православни богословски факултет, с. 174–183.

Радић, Радмила, 2002. Држава и верске заjеднице 1945 – 1970. Први део: 1945 – 1953, Београд. ИНИС, 438 с.

Радић, Радмила, 2007. Богословија Св. Саве у Сремским Карловцима: између Синода СПЦ и Министарства вера Краљевине СХС, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати. Зборник радова, књ. 2. Приредио Богољуб Шијаковић. Београд: Православни богословски факултет, с. 239–240.

Рукоположенія и назначенія, 1937, Православный карпаторусскій вѣстникъ, №9, с. 16.

Рукоположенія, назначенія на приходы и перемѣщенія священниковъ, 1936, Православный карпаторусскій вѣстникъ, №3–4, с. 14.

Рукоположенъ, 1935, Православный карпаторусскій вѣстникъ, №1, с. 15.

Српска Православна Богословиjа у Битољу. Извештаj за школску 1930/31 годину, Битољ: Штампариja и радионица папирних кеса «Победа», 1931, с. 3–43.

Српска Православна Богословиjа у Битољу. Извештаj за школску 1932/33 годину, Битољ: Штампариja и печаторезница «Победа», 1933, с. 6–38.

Српска Православна Богословиjа у Битољу. Извештаj за школску 1933/34 годину, Битољ: Штампариja и печаторезница «Победа», 1934, с. 3–56.

Српска Православна Богословиjа у Битољу. Извештаj за школску 1934/35 годину, Битољ: Штампариja и печаторезница «Победа», 1935, с. 16–64.

Српска Православна Богословиjа у Битољу. Извештаj за школску 1935/36 годину, Битољ: Штампариja и печаторезница «Победа», 1936, с. 48–97.

Српска Православна Богословиjа у Битољу. Извештаj за школску 1936/37 годину, Битољ: Штампариja и печаторезница «Победа», 1937, с. 70–87.

Српска Православна Богословиjа у Битољу. Извештаj за школску 1937/38 годину, Битољ: Штампариja и печаторезница «Победа», 1938, с. 46–62.

Српска Православна Богословиjа у Битољу. Извештаj за школску 1938/39 годину, Битољ: Штампариja и печаторезница «Победа», 1939, с. 46–65.

Српска Православна Богословиjа у Битољу. Извештаj за школску 1939/40 годину, Битољ: Штампариja и печаторезница «Победа», 1940, с. 8–55.

Ћорђевић, Никола, 1936. Стогодињица Београдске Богословjе, односно Богословjе Св. Саве, Богословиjа Св. Саве у Срем. Карловцима, Извештаj за школску 1935/6 годину, Сремски Карловци: Српска манастирска штампариja у Сремским Карловцима, с. 4–6.

Упис ученика у битољску Богословију за школску 1927/28. год, 1927, Гласник. Служебни лист Српске Православне Патријаршије, број 14, 15 (28) јула, с. 221.

Фединець, Чілла, 2010. Освіта і релігійне життя, Закарпаття 1919 – 2009 років: історія, політика, культура, україномовний варіант українсько-угорського видання / Під ред. М. Вегеша, Ч. Фединець; [Редколег. Остапець, Ю., Офіцинський, Р., Сорко, Л., Токар, М., Черничко, С.; Відп. за вип. Токар, М.], Ужгород: Видавництво «Ліра», с. 146–152.

References

Antonijević, Saša, 2012. Školovanje učenika iz češko-moravske і mukačevsko-prjaševske eparhije u Srpskim bogoslovskim školama [Study of the Czech-Moravian and Mukachevo-Presov eparchy students in Serbian theological schools], Acta Patristica, №7, s. 130–144. (in Serbian).

Arkhiv Mukachivskoi pravoslavnoi yeparkhii, Osobova sprava o. I. Muchychky [Archive of the Mukachevo Orthodox Diocese, Personal file of Fr. I. Muchichka], na 148 ark. (in Ukrainian, in Russian, in Czech, in Hungarian).

Arkhiv Mukachivskoi pravoslavnoi yeparkhii, Osobova sprava o. I. Solka [Archive of the Mukachevo Orthodox Diocese, Personal file of Fr. I. Solko], na 147 ark. (in Ukrainian, in Russian, in Czech, in Hungarian).

Arkhiv Mukachivskoi pravoslavnoi yeparkhii, Osobova sprava o. M. Kohuta [Archive of the Mukachevo Orthodox Diocese, Personal file of Fr. M. Kogut], na 84 ark. (in Ukrainian, in Russian, in Czech, in Hungarian).

Arkhiv Mukachivskoi pravoslavnoi yeparkhii. Osobova sprava o. M. Lohoidy [Archive of the Mukachevo Orthodox Diocese. Personal case of Fr. M. Logoyda], na 121 ark. (in Ukrainian, in Russian, in Czech, in Hungarian).

Arkhiv Serbskoi Pravoslavnoi Tserkvy, Belhrad (ASPTs). ASPTs 1 – Serafym (Iovanovych), yepyskop. Lyst do Sviatoho Arkhiiereiskoho Synodu Serbskoi Pravoslavnoi Tserkvy v Belhradi [Archives of the Serbian Orthodox Church, Belgrade (ASPC). Seraphim (Jovanovich), bishop. Letter to the Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church in Belgrade], 27.07.1928 r. (in Serbian).

ASPTs 2 – Botosh S. Lyst do Yeparkhialnoho upravlinnia v Uzhhorodi [ASOC. Botosh S. Letter to the Diocesan Administration in Uzhgorod], 28.03.1929 r. (in Russian).

ASPTs 3 – Varnava (Rosych), mytropolyt. Lyst do Synodu SPTs [ASOC. Varnava (Rosych), Metropolitan. Letter to the Synod of the Orthodox Church], 25.10.1928 r. (in Serbian).

ASPTs 4 – Volodymyr (Raich), yepyskop. Lyst do Synodu SPTs [ASOC. Volodymyr (Raich), bishop. Letter to the Synod of the Orthodox Church], 23.12.1938 r. (in Serbian).

ASPTs 5 – Havryil (Dozhych), mytropolyt Lyst do ministra osvity [ASOC. Gavriil (Dozhich), Metropolitan Letter to the Minister of Education], 28.07.1929 r., syn. br. 1319. (in Serbian).

ASPTs 6 – Damaskyn (Hrdanichka), yepyskop. Lyst Synodu SPTs [ASOC. Damascene (Grdanichka), bishop. Letter of the Synod of the Ukrainian Orthodox Church], 27.06.1937 r. (in Serbian).

ASPTs 7 – Damaskyn (Hrdanychka), yepyskop. Lyst Synodu SPTs [ASOC. Damascene (Hrdanichka), bishop. Letter of the Synod of the Ukrainian Orthodox Church], 27.08.1937 r. (in Serbian).

ASPTs 8 – Damaskyn (Hrdanichka), yepyskop. Lyst Synodu SPTs [ASOC. Damascene (Grdanichka), bishop. Letter of the Synod of the Orthodox Church], 30.07.1937 r. (in Serbian).

ASPTs 9 – Dosyfey (Vasych), yepyskop. Lyst do Svyatoho Arkhiyereys'koho Synodu SPTs v Belhradi [ASOC. Dosytheus (Vasych), bishop. Letter to the Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church in Belgrade], 28.08.1924 r. (in Serbian).

ASPTs 10 – Yosyf (Tsviyovych), yepyskop. Lyst do Svyatoho Arkhiyereys'koho SPTs v Belhradi [ASOC. Joseph (Tsviyovych), bishop. Letter to the Holy Bishops' Council in Belgrade], 25.09.1928 r. (in Serbian).

ASPTs 11 – Yosyf (Tsviyovych), yepyskop. Lyst do Synodu SPTs [ASOC. Joseph (Tsviyovych), bishop. Letter to the Synod of the Orthodox Church], 18.02.1931 r. (in Serbian).

ASPTs 12 – Kovachevych D., rektor. Lyst rektora dukhovnoyi seminariyi v Srems'kykh Karlovtsyakh do Svyatoho Arkhiyereys'koho Synodu SPTs v Belhradi [ASOC. Kovacevich D., rector. Letter from the rector of the theological seminary in Sremski Karlovtsi to the Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church in Belgrade], 8.08.1929 r. (in Serbian).

ASPTs 13 – Myndey H. Lyst do rektora Bitol's'koyi dukhovnoyi seminariyi, 18.09.1938 r. [ASOC. Mindei G. Letter to the rector of the Bitola Theological Seminary] (in Serbian).

ASPTs 14 – Nykanor (Danko), iyeromonakh. Lyst Synodu SPTs, 24.08.1937 r. [ASOC. Nikanor (Danko), hieromonk. Letter of the Synod of the Orthodox Church] (in Serbian).

ASPTs 15 – Rystych V., rektor Tsetyns'koyi dukhovnoyi seminariyi. Lyst do Synodu SPTs [ASOC. Rystych V., rector of the Cetinsk Theological Seminary. Letter to the Synod of the Orthodox Church], 5.06.1929 r. (in Serbian).

ASPTs 16 – Ryasnyans'kyy S., sekretar. Lyst na im’ya yepyskopa Serafyma (Yovanovycha) [ASOC. S. Ryasnianskyi, secretary. Letter addressed to Bishop Seraphim (Jovanovych)], 25.09.1928 r. (in Serbian).

ASPTs 17 – Serafym (Yovanovych), yepyskop. Lyst do rektora Bitol's'koyi dukhovnoyi seminariyi [ASOC. Seraphim (Jovanovich), bishop. Letter to the rector of the Bitola Theological Seminary], 28.09.1939 r. (in Serbian).

ASPTs 18 – Solko I. Proshenie na im’ya «yepyskopstva v Srems'kykh Karlovtsyakh» [ASOC. Solko I. Proshenie in the name of "bishoprics in Sremski Karlovtsi"], 30.08.1921 r. (in Russian).

ASPTs 19 – Shel'ko A. Lyst do rektora Bitol's'koyi dukhovnoyi seminariyi [ASOC. Shelko A. Letter to the rector of the Bitola Theological Seminary], 14.09.1938 r. (in Serbian).

Arkhiv Sviato-Mykolaivskoho monastyria v s. Iza-Karputlash Khustskoho raionu. «Spisok i tochnoe opisanіe zhizni bratіi zhіjushhih i zhivshih v Monastyri Svjatitelja o. Nikolaja chto pri sele Iza, okruga Hustskago v Karpatskoj Rusi» [Archive of the Saint Nicholas Monastery in the village of Iza-Karputlash, Khust district. "The list and exact description of the life of the brothers who live and lived in the Monastery of St. Fr. Nikolay at the village of Iza, Khustsky District in Carpathian Rus"], na 64 ark. (in Russian).

Barjatorovič, J., 1938. Poklonički put u Svetu Goru [Pilgrimage path to Mount Athos], Srpska Pravoslavna Bogoslovija u Bitolju. Izveštaj za školsku 1937/38 godinu, Bitolj: Štamparija i pečatoreznica «Pobeda», s. 42–46. (in Serbian).

Biblioteka Matice srpske: fond Poklon biblioteka dr Irineja Ćirića i Stevana Ćirića [Library of Matica Srpska: gift library fund of Dr. Irinej Ćirić and Stevan Ćirić], ek. br. 113./prez. iz 1927, ark. 1–48. (in Serbian).

Bogoslovija Svetoga Save u Sremskim Karlovcima. Izveštaj za školsku 1928/29 godinu [Saint Sava Seminary in Sremski Karlovci. Report for the school year 1928/29], 1929, Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija, s. 1–27. (in Serbian).

Bogoslovija Svetoga Save u Sremskim Karlovcima. Izveštaj za školsku 1929/30 godinu [Saint Sava Seminary in Sremski Karlovci. Report for the school year 1929/30], 1930, Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija, s. 5–31. (in Serbian).

Bogoslovija Svetoga Save u Sremskim Karlovcima. Izveštaj za školsku 1930/31 godinu [Saint Sava Seminary in Sremski Karlovci. Report for the school year 1930/31], 1931, Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija, c. 1–33. (in Serbian).

Bogoslovija Svetoga Save u Sremskim Karlovcima. Izveštaj za školsku 1931/32 godinu [Saint Sava Seminary in Sremski Karlovci. Report for the school year 1931/32], 1932, Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija, s. 3–31. (in Serbian).

Bogoslovija u Bitolju 1921 – 1932, Srpska Pravoslavna Bogoslovija u Bitolju. Izveštaj za školsku 1932/33 godinu [Seminary in Bitola 1921 – 1932, Serbian Orthodox Seminary in Bitola. Report for the school year 1932/33], 1933, Bitolj: Štamparija i pečatoreznica «Pobeda», s. 4–47. (in Serbian).

Ćorđević, Nikola, 1936. Stogodinjica Beogradske Bogoslovje, odnosno Bogoslovje Sv. Save [The centenary of the Belgrade Theological Seminary, that is, the Theological Seminary of St. Sava], Bogoslovija Sv. Save u Srem. Karlovcima, Izveštaj za školsku 1935/6 godinu, Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija u Sremskim Karlovcima, s. 4–6. (in Serbian).

Danilec, Ju., 2017. Podgotovka i provedenie Pervogo sobora Karpatorusskoj pravoslavnoj cerkvi 1921 g. [Background and carrying of the First Council of the Carpatho-Ruthenian Orthodox Church in 1921], Teoloshki pogledi. Verskonauchni chasopis, Beograd, №2, s. 285–300. (in Russian).

Danilec, Ju., Marek, P., 2019. O missionerskoj dejatel'nosti vladyki Dosifeja (Vasicha) na Podkarpatskoj Rusi v 20-h godah XX veka [The Orthodox Mission of Bishop Dositheus (Vasić) in Subcarpathian Ruthenia in the 1920s], Rocznik Teologiczny, LXI – z. 3, s. 445–477. (in Russian).

Danylets', Yu., 2016. Bohoslovs'ka osvita pravoslavnoho dukhovenstva na Zakarpatti (1910 – 1938 rr.) [Theological education Orthodox Clergy in Transcarpathia (1910–1938 years)], Rusyn, №1, s. 145–158. (in Ukrainian).

Danylets', Yu., 2018. Navchannya vykhidtsiv iz Pidkarpats'koyi Rusi v dukhovnykh seminariyakh ta monastyrs'kykh shkolakh Serbs'koyi Pravoslavnoyi Tserkvy (1920 – 1930 rr.) [Education of immigrants from Subcarpathian Rus in theological seminaries and monastic schools of the Serbian Orthodox Church (1920-1930)], Trudy Kyyivs'koyi Dukhovnoyi Akademiyi, №29, Kyyiv, s. 291–309. (in Ukrainian).

Danylets', Yu., 2020. Zasnuvannya ta diyal'nist' pastyrs'kykh kursiv v s. Bushtyno na Pidkarpats'kiy Rusi v 1923 – 1924 rr. [The establishment and activities of the pastors’ school in the village of Bushtyno in Subcarpathian Rus in 1923 – 1924], Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Seriya: Istoriya, Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU ”Hoverla”, vyp. 1 (42), s. 39–52. (in Ukrainian).

Danylets', Yu., 2021. Otsinka vyroku na Druhomu Maramorosh-Syhots'komu protsesi (1913 – 1914 rr.) v periodytsi [Evaluation of the verdict at the Second Maramoros-Sygot trial (1913-1914) in periodicals], Pravoslavný teologický sborník, Prešov, XLVII (32), s. 171–189. (in Ukrainian).

Danylets', Yu., Kutsov, K., 2013. Yosyp Ivanovych Ilyuk [Yosyp Ivanovych Ilyuk], Kalendar krayeznavchykh pam'yatnykh dat na 2014 rik, Uzhhorod: Vyd-vo V. Padyaka, s. 249–253. (in Ukrainian).

Derzhavnyy arkhiv Zakarpats'koyi oblasti (DAZO) [Sovereign archives of the Transcarpathian region (SATR)], f. 2, op. 2, spr. 91, na 202 ark. (in Czech).

DAZO, f. 117, op. 1, spr. 128, na 2 ark. (in Czech).

DAZO, f. 21, op. 16, spr. 111, na 44 ark. (in Czech).

DAZO, f. 21, op. 9, spr. 1261, na 51 ark. (in Czech).

DAZO, f. 21, op. 9, spr. 237, na 18 ark. (in Czech).

DAZO, f. 225, op. 1, spr. 49, na 2 ark. (in Russian).

DAZO, f. r – 1490, op. 4d, spr. 168, na 104 ark. (in Russian).

DAZO, f. r – 1490, op. 4d., spr. 140, na 96 ark. (in Russian).

DAZO, f. r – 1490, op. 4d., spr. 165, na 104 ark. (in Russian).

Devjat karpatoruskich pravoslavných gimnazistov, Novoje vremja, 1927, 9 septembra, s. 3. (in Czech).

Gardner, I., 1930. Karpatorussy v serbskih Duhovnyh Seminarijah [Carpatho-Russians in Serbian Theological Seminaries], Pravoslavnaja Karpatskaja Rus', 15 marta, c. 2. (in Russian).

Gavrilović, Nikola, 1984. Karlovačka bogoslovija (1794 – 1920) [Karlovac Theological Seminary (1794 – 1920)], Sremski Karlovci, 259 s., [24] s. s tablama: ilustr. (in Serbian).

Inokentije, jeromonah, Grigorije, jeromonah, 1937. Poklonički put u Svetu Goru [Pilgrimage route to Mount Athos, Serbian Orthodox], Srpska Pravoslavna Bogoslovija u Bitolju. Izveštaj za školsku 1936/37 godinu, Bitolj: Štamparija i pečatoreznica «Pobeda», 1, s. 65–70. (in Serbian).

Izveštaj o bogoslovijama [Report on seminaries], 1922, Vesnik Srpske Crkve, septembar-decembar, s. 658. (in Serbian).

Kondić, Pavle, 2005. Cetinjska bogoslovija i njeno duhovno-prosvetno značenje: 1863 – 1945: Bogoslovija Sv. Petra Cetinjskog, Cetinje, 308 s. (in Serbian).

Marek, P., 2020. «Obtížný cizinec». Vladyka srbské pravoslavné církve Dositej a meziválečné Československo (1920 – 1939), Olomouc: UP v Olomouci, 390 s. (in Czech).

Marković Novakov, Aleksandra, 2011. Pravoslavna srpska bogoslovija u Prizrenu: (1871 – 1890). Eparhija niška i Eparhija raško-prizrenska, Niš, 242 s. (in Serbian).

Mitropolit skopski Josif, 2008. Memoari [Memoirs], Cetinje: Svetigora, 394 s. (in Serbian).

Monych, O., 2020. Diyal'nist' pravoslavnoyi yeparkhiyi v komitati Maramorosh u pershiy polovyni XVIII stolittya [Activities of the Orthodox Eparchyin Máramorosh County in the first half of the 18th century], Arkhivy Ukrayiny, № 4, s. 107–127. (in Ukrainian).

Mаrеk, P., Bureha, V., Danilec, J., 2009. Arcibiskup Sawatij (1880 – 1959). Nástin života a díla zakladatelské postavy pravoslavné církve v Československé republice. K 50. výročí úmrtí (1959 – 2009), Olomouc, Univerzita Palackého 250 s. (in Czech).

Nash ustav [Our charter], 1921, Russkij pravoslavnyj vestnik, 16 sentjabrja, s. 1. (in Russian).

Novyj Pravoslavnyj svjashhennik [New Orthodox Priest], 1921, Russkіj pravoslavnyj vestnik, 16 nojabrja, s. 8. (in Russian).

Objavlenіja Central'nago Pravoslavnago Komiteta [Announcements of the Central Orthodox Committee], 1921, Russkij pravoslavnyj vestnik, 16 sentjabrja, s. 3. (in Russian).

Objavlenіja Central'nago Pravoslavnago Komiteta [Announcements of the Central Orthodox Committee], 1921, Russkij pravoslavnyj vestnik, 23 sentjabrja, s. 5. (in Russian).

Okonchili duhovnu semіnarіju [Graduated from the seminary], 1936, Pravoslavnyj karpatorusskіj vestnik, №3–4, s. 16. (in Russian).

Osobystyy arkhiv prot. Yoakyma Babynets'. Avtobiografija [Personal archive of prot. Joakima Babinets. Autobiography], prybl. kin. 1980 rr., na 3 ark. (in Russian).

Osobystyy arkhiv prot. Yoakyma Babynets'. Avtobiohrafiya [Personal archive of prot. Joakima Babinets. Autobiography], 1997, na 2 ark. (in Ukrainian).

Preosvjashhennyj Dosifej v Karpatskoj Rusi [His Grace Dositheus in Carpathian Rus], 1921, Russkij pravoslavnyj vestnik, 9 sentjabrja, s. 3. (in Russian).

Puzović, Predrag, 2011. Monaška škola u manastiru Rakovica [Monastic school in Rakovica monastery], Beograd, 143 s. (in Serbian).

Puzović, Predrag, 2012. Sarajevska bogoslovija [Sarajevo Theological Seminary], Srpska teologija u dvadesetom veku: istraživački problemi i rezultati, knj. 12, Zbornik radova naučnog skupa, Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet, s. 174–183. (in Serbian).

Radić, Radmila, 2002. Država i verske zajednice 1945 – 1970. Prvi deo: 1945 – 1953 [State and religious communities 1945 - 1970. First part: 1945 - 1953], Beograd. INIS, 438 s. (in Serbian).

Radić, Radmila, 2007. Bogoslovija Sv. Save u Sremskim Karlovcima: između Sinoda SPC i Ministarstva vera Kraljevine SHS [Theological Seminary of St. Sava in Sremski Karlovci: between the Synod of the SPC and the Ministry of Religion of the Kingdom of SHS], Srpska teologija u dvadesetom veku: istraživački problemi i rezultati. Zbornik radova, knj. 2. Priredio Bogoljub Šijaković. Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet, s. 239–240. (in Serbian).

Rukopolozhen [Ordained], 1935, Pravoslavnyy karpatorusskiy vestnik, №1, s. 15. (in Russian).

Rukopolozheniya i naznacheniya [Ordinations and appointments], 1937, Pravoslavnyy karpatorusskiy vestnik, №9, s. 16. (in Russian).

Rukopolozheniya, naznacheniya na prikhody i peremeshcheniya svyashchennikov [Ordinations, appointments to parishes and transfers of priests], 1936, Pravoslavnyy karpatorusskiy vestnik, №3–4, s. 14. (in Russian).

Srpska Pravoslavna Bogoslovija u Bitolju. Izveštaj za školsku 1930/31 godinu [Serbian Orthodox Seminary in Bitola. Report for the school year 1930/31], Bitolj: Štamparija i radionica papirnih kesa «Pobeda», 1931, s. 3–43. (in Serbian).

Srpska Pravoslavna Bogoslovija u Bitolju. Izveštaj za školsku 1932/33 godinu [Serbian Orthodox Theological Seminary in Bitola. Report for the school year 1932/33], Bitolj: Štamparija i pečatoreznica «Pobeda», 1933, s. 6–38. (in Serbian).

Srpska Pravoslavna Bogoslovija u Bitolju. Izveštaj za školsku 1933/34 godinu [Serbian Orthodox Theological Seminary in Bitola. Report for the school year 1933/34], Bitolj: Štamparija i pečatoreznica «Pobeda», 1934, s. 3–56. (in Serbian).

Srpska Pravoslavna Bogoslovija u Bitolju. Izveštaj za školsku 1934/35 godinu [Serbian Orthodox Theological Seminary in Bitola. Report for the school year 1934/35], Bitolj: Štamparija i pečatoreznica «Pobeda», 1935, s. 16–64. (in Serbian).

Srpska Pravoslavna Bogoslovija u Bitolju. Izveštaj za školsku 1935/36 godinu [Serbian Orthodox Theological Seminary in Bitola. Report for the school year 1935/36], Bitolj: Štamparija i pečatoreznica «Pobeda», 1936, s. 48–97. (in Serbian).

Srpska Pravoslavna Bogoslovija u Bitolju. Izveštaj za školsku 1936/37 godinu [Serbian Orthodox Theological Seminary in Bitola. Report for the school year 1936/37], Bitolj: Štamparija i pečatoreznica «Pobeda», 1937, s. 70–87. (in Serbian).

Srpska Pravoslavna Bogoslovija u Bitolju. Izveštaj za školsku 1937/38 godinu [Serbian Orthodox Theological Seminary in Bitola. Report for the school year 1937/38], Bitolj: Štamparija i pečatoreznica «Pobeda», 1938, s. 46–62. (in Serbian).

Srpska Pravoslavna Bogoslovija u Bitolju. Izveštaj za školsku 1938/39 godinu [Serbian Orthodox Theological Seminary in Bitola. Report for the school year 1938/39], Bitolj: Štamparija i pečatoreznica «Pobeda», 1939, s. 46–65. (in Serbian).

Srpska Pravoslavna Bogoslovija u Bitolju. Izveštaj za školsku 1939/40 godinu [Serbian Orthodox Theological Seminary in Bitola. Report for the school year 1939/40], Bitolj: Štamparija i pečatoreznica «Pobeda», 1940, s. 8–55. (in Serbian).

Statistický Lexikon obcí v Podkarpatské Rusi, 1928, Praha, 70 s. (in Czech).

Upis učenika u bitoljsku Bogosloviju za školsku 1927/28. God [Enrollment of students in the Bitola Theological Seminary for the school year 1927/28. year], 1927, Glasnik. Služebni list Srpske Pravoslavne Patrijaršije, broj 14, 15 (28) jula, s. 221. (in Serbian).

V Karpatskuju Rus' [In Carpathian Rus], 1921, Russkіj pravoslavnyj vestnik, 12 oktjabrja, s. 7. (in Russian).

Žitelji i služitelji manastira Sv. Prohora kroz istoriju [Residents and servants of the monastery of St. Prohora through history]. [Online]. Dostupno: http://www.svprohor.org/Siteview.asp?ID=5 (data zvernennâ: 26.06.2022 r.). (in Serbian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

Історія України