ВОЛИНСЬКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЧЕРНЕЦТВО ЯК ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ НЕОУНІЙНОГО КЛІРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2523-4498.2(47).2022.266581

Ключові слова:

неоунія, православне чернецтво, Микита (Денисенко-Курдибанський), Іліан (Гук), Серафим (Яросевич), Нифонт (Ведмідь), Гамаліїл (Перчеклей)

Анотація

У статті розглядається мало вивчена проблема конвертитства серед волинського православного чернецтва, котре перейшло в клір неоунійної церкви в 1920-х – 1930-х рр. Волинське воєводство стало регіоном найбільшого в Польщі розповсюдження неоунії (унії східного обряду), що являла собою втілення нового ватиканського проекту приєднання до костелу східних земель. В його основу лягло збереження православного богослужбового обряду при юрисдикційному підпорядкуванні Ватикану. На початковому етапі розвитку неоунії на Волині її організатори спиралися на так званих «перельотів», як у народі називали священнослужителів, котрі змінювали православну віру на уніатську. Особливі сподівання покладалися на чернецтво, яке розглядалося як своєрідний авангард неоунії в Польщі. Навесні 1926 р. Луцький католицький біскуп Адольф Шельонжек планував утворити в с. Загорів Горохівського повіту монастир східного обряду. Однак представників чернецтва, які наважилися стати на шлях конвертитства, як виявилося, було на Волині доволі мало. Їх вистачило лише для обслуговування кількох парафіяльних одиниць і було замало для відкриття у воєводстві бодай одного чернечого осередку. В роботі зібрано біографічні дані про цих осіб, серед яких переважали насельники Милецького монастиря і постриженики Почаївської лаври. Автор відслідковує причини відступництва «перельотів», якими ставали конфлікти з православним духовним начальством, відсторонення від церковного служіння за аморальну поведінку, матеріальні розрахунки. Особливу увагу приділено діяльності «перельотів» у новій конфесії, адже майже кожен із них змінив декілька парафій на Волині. В статті показано трагічну долю цих священнослужителів, частина з яких стала жертвою українсько-польських протистоянь часів Другої світової війни чи радянських повоєнних репресій.

Біографія автора

Олександр Федчук

протоієрей, кандидат історичних наук, проректор із наукової роботи Волинської духовної семінарії, Луцьк

Посилання

Список використаних джерел

Архівні документи

Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN)

AAN. 2/14/0/5/416. Ogólne sprawy wyznania katolickiego – obrządek wschodnio-słowiański (bizantyjski) – normatywy, ogólne informacje, odpisy ważniejszych spraw. 340 k.

AAN. 2/14/0/5/472. Parafie obrządku wschodnio-słowiańskiego – erygowanie, dotowanie, etaty proboszczów, obsada, spory z prawosławnymi. 385 k.

Державний архів Волинської області, Луцьк (ДАВО)

ДАВО, ф. 46. Волинське воєводське управління, м. Луцьк, оп. 9, спр. 1853, на 111 арк.

ДАВО, ф. р-393. Уповноважений ради в справах РПЦ при Раді Міністрів СРСР по Волинській області, м. Луцьк, оп. 3, спр. 3, на 51 арк.

Державний архів Тернопільської області, Тернопіль (ДАТО)

ДАТО, ф. 148. Волинська духовна консисторія, м. Кременець, оп. 1, спр. 291, на 124 арк.

ДАТО, ф. 148. Волинська духовна консисторія, м. Кременець, оп. 2, спр. 585, на 42 арк.

ДАТО, ф. 148. Волинська духовна консисторія, м. Кременець, оп. 3, спр. 69, на 4 арк.

ДАТО, ф. 148. Волинська духовна консисторія, м. Кременець, оп. 3, спр. 73, на 11 арк.

ДАТО, ф. 148. Волинська духовна консисторія, м. Кременець, оп. 3, спр. 262, на 10 арк.

ДАТО, ф. 148. Волинська духовна консисторія, м. Кременець, оп. 3, спр. 422, на 22 арк.

ДАТО, ф. 148. Волинська духовна консисторія, м. Кременець, оп. 3, спр. 1489, на 42 арк.

ДАТО, ф. 148. Волинська духовна консисторія, м. Кременець, оп. 5, спр. 183, на 8 арк.

ДАТО, ф. 148. Волинська духовна консисторія, м. Кременець, оп. 1, спр. 291, на 124 арк.

ДАТО, ф. 258. Духовний собор Почаївської Успенської лаври, м. Почаїв, оп. 3, спр. 339, на 45 арк.

ДАТО, ф. 258. Духовний собор Почаївської Успенської лаври, м. Почаїв, оп. 3, спр. 383, на 194 арк.

Архів Управління служби безпеки України в Хмельницькій області

Архів УСБУ в Хмельницькій обл., спр. п-26982, на 304 арк.

Література

Dębowska, М., 2005. Materiały do dziejów diecezji łuckiej. Relacje o stanie dekanatów i parafii 1941–1944, Biały Dunajec-Lublin-Łuck-Ostrógs, 222 s.

Podziękowanie dla o. Iljana Huka, 1935, Oriens, 1 grudnia, s. 188.

Redrmptorysci wschodni na Wolyniu, 1933, Oriens, 1 lutego, s. 23.

Rzemieniuk, F., 1999. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Neounia, Lublin, 497 s.

Wiadomości i notatki, 1938, Oriens, 1 października, s. 158–159.

Бахталовський, Р., священник, б/о. Апостол з’єдинення наших часів, 106 с.

В уніятів у Красці, 1935, Церква і нарід, 1 квітня, с. 50.

Возвращение отпавших, 1926, Воскресное чтение, 11 июля, с. 441.

Ієромонах Серафим перейшов на католицтво, 1929, Українська нива, 23 жовтня, с. 2.

К лишению сана и монашества Никиты Матвеева Медведя, 1931, Воскресное чтение, 1 ноября, с. 632.

Крамар, Ю., 2015. Західна Волинь 1921 – 1939 рр.: національно-культурне та релігійне життя, Луцьк, 404 с.

На уніятському фронті, 1935, Церква і нарід, 15–28 квітня, с. 103.

Николаев, К., 1950. Восточный обряд, Париж, 335 с.

Пидгайко, В., 2015. Кременецкая єпархия, Православная энциклопедия,Т. 38. Москва, с. 496–516.

Пущук, І., 2009. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938 – 1944 років. Горохівський район, Луцьк, 308 с.

Свирид, А., 2012. Униатская церковь в Западной Беларуси (1921 – 1939 гг.), Брест, 230 с.

Скакун, Р., 2007. «Нова унія» у Другій Речі Посполитій (1924 – 1939), Ковчег, число 5. Львів, с. 204–247.

Скакун, Р., 2018. «Сторож братові своєму»: агентура органів безпеки СРСР у середовищі греко-католицького духовенства в 1939 – 1941 роках, Ковчег, число 8, Львів, с. 72–189.

Стоколос, Н., 1999. Неоунія як експеримент східної політики Ватикану в Польщі (1923 – 1939 рр.), Український історичний журнал, 1 серпня, с. 74–89.

Три месяца тюрмы за незаконное повенчание, 1929, Воскресное чтение, 3 ноября, обл.

Чому перейшов єромонах Серафим Яросевич на католицтво?, 1928, Діло, 14 жовтня, с. 5.

References

Arkhivni dokumenty

Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN)

AAN. 2/14/0/5/416. Ogólne sprawy wyznania katolickiego – obrządek wschodnio-słowiański (bizantyjski) – normatywy, ogólne informacje, odpisy ważniejszych spraw. 340 k.

AAN. 2/14/0/5/472. Parafie obrządku wschodnio-słowiańskiego – erygowanie, dotowanie, etaty proboszczów, obsada, spory z prawosławnymi. 385 k.

Derzhavnyj arkhiv Volynsjkoji oblasti, Lucjk (DAVO)

DAVO, f. 46. Volynsjke vojevodsjke upravlinnja, m. Lucjk, op. 9, spr. 1853, na 111 ark. (in Ukrainian).

DAVO, f. r-393. Upovnovazhenyj rady v spravakh RPC pry Radi Ministriv SRSR po Volynsjkij oblasti, m. Lucjk, op. 3, spr. 3, na 51 ark. (in Ukrainian).

Derzhavnyj arkhiv Ternopiljsjkoji oblasti, Ternopilj (DATO)

DATO, f. 148. Volynsjka dukhovna konsystorija, m. Kremenecj, op. 1, spr. 291, na 124 ark. (in Ukrainian).

DATO, f. 148. Volynsjka dukhovna konsystorija, m. Kremenecj, op. 2, spr. 585, na 42 ark. (in Ukrainian).

DATO, f. 148. Volynsjka dukhovna konsystorija, m. Kremenecj, op. 3, spr. 69, na 4 ark. (in Ukrainian).

DATO, f. 148. Volynsjka dukhovna konsystorija, m. Kremenecj, op. 3, spr. 73, na 11 ark. (in Ukrainian).

DATO, f. 148. Volynsjka dukhovna konsystorija, m. Kremenecj, op. 3, spr. 262, na 10 ark. (in Ukrainian).

DATO, f. 148. Volynsjka dukhovna konsystorija, m. Kremenecj, op. 3, spr. 422, na 22 ark. (in Ukrainian).

DATO, f. 148. Volynsjka dukhovna konsystorija, m. Kremenecj, op. 3, spr. 1489, na 42 ark. (in Ukrainian).

DATO, f. 148. Volynsjka dukhovna konsystorija, m. Kremenecj, op. 5, spr. 183, na 8 ark. (in Ukrainian).

DATO, f. 148. Volynsjka dukhovna konsystorija, m. Kremenecj, op. 1, spr. 291, na 124 ark. (in Ukrainian).

DATO, f. 258. Dukhovnyj sobor Pochajivsjkoji Uspensjkoji lavry, m. Pochajiv, op. 3, spr. 339, na 45 ark. (in Ukrainian).

DATO, f. 258. Dukhovnyj sobor Pochajivsjkoji Uspensjkoji lavry, m. Pochajiv, op. 3, spr. 383, na 194 ark. (in Ukrainian).

Arkhiv Upravlinnja sluzhby bezpeky Ukrajiny v Khmeljnycjkij oblasti

Arkhiv USBU v Khmeljnycjkij obl., spr. p-26982, na 304 ark. (in Russian).

Literatura

Dębowska, М., 2005. Materiały do dziejów diecezji łuckiej. Relacje o stanie dekanatów i parafii 1941–1944, Biały Dunajec-Lublin-Łuck-Ostrógs, 222 s. (in Polish).

Podziękowanie dla o. Iljana Huka, 1935, Oriens, 1 grudnia, s. 188. (in Polish).

Redrmptorysci wschodni na Wolyniu, 1933, Oriens, 1 lutego, s. 23. (in Polish).

Rzemieniuk, F., 1999. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Neounia, Lublin, 497 s. (in Polish).

Wiadomości i notatki, 1938, Oriens, 1 października, s. 158–159. (in Polish).

Bakhtalovskyi, R., sviashchennyk, b/o. Apostol ziedynennia nashykh chasiv [The apostle of unity of our time], 106 s. (in Ukrainian).

V uniiativ u Krastsi [In the Uniates in Kraska], 1935, Tserkva i narid, 1 kvitnia, s. 50. (in Ukrainian).

Vozvrashhenie otpavshih [Return of the Fallen], 1926, Voskresnoe chtenie, 11 ijulja, s. 441. (in Russian).

Iieromonakh Serafym pereishov na katolytstvo [Hieromonk Seraphim converted to Catholicism], 1929, Ukrainska nyva, 23 zhovtnia, s. 2. (in Ukrainian).

K lisheniju sana i monashestva Nikity Matveeva Medvedja [To the deprivation of the dignity and monasticism of Nikita Matveev Medved], 1931, Voskresnoe chtenie, 1 nojabrja, s. 632. (in Russian).

Kramar, Yu., 2015. Zakhidna Volyn 1921–1939 rr.: natsionalno-kulturne ta relihiine zhyttia [Western Volyn 1921–1939: national, cultural and religious life], Lutsk, 404 s. (in Ukrainian).

Na uniiatskomu fronti [On the Uniate front], 1935, Tserkva i narid, 15–28 kvitnia, s. 103. (in Ukrainian).

Nikolaev, K., 1950. Vostochnyj obrjad [Eastern Rite], Parizh, 335 s. (in Russian).

Pidgajko, V., 2015. Kremeneckaja єparhіja [Kremenets diocese], Pravoslavnaja jenciklopedija,T. 38. Moskva, s. 496–516. (in Russian).

Pushchuk, I., 2009. Trahediia ukrainsko-polskoho protystoiannia na Volyni 1938 – 1944 rokiv. Horokhivskyi raion [The tragedy of the Ukrainian-Polish confrontation in Volyn, 1938 – 1944. Gorohivskyi district], Lutsk, 308 s. (in Ukrainian).

Svirid, A., 2012. Uniatskaja cerkov' v Zapadnoj Belarusi (1921 – 1939 gg.) [Uniate Church in Western Belarus (1921 – 1939)], Brest, 230 s. (in Russian).

Skakun, R., 2007. «Nova uniia» u Druhii Rechi Pospolytii (1924–1939) [«New Union» in the Second Polish-Lithuanian Commonwealth (1924 – 1939)], Kovcheh, chyslo 5. Lviv, s. 204–247. (in Ukrainian).

Skakun, R., 2018. «Storozh bratovi svoiemu»: ahentura orhaniv bezpeky SRSR u seredovyshchi hreko-katolytskoho dukhovenstva v 1939 – 1941 rokakh [«Watch over your brother»: the agency of the security agencies of the USSR among the Greek Catholic clergy in 1939 – 1941], Kovcheh, chyslo 8, Lviv, s. 72–189. (in Ukrainian).

Stokolos, N., 1999. Neouniia yak eksperyment skhidnoi polityky Vatykanu v Polshchi (1923 – 1939 rr.) [Neo-Union as an experiment of the Eastern policy of the Vatican in Poland (1923 – 1939)], Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 1 serpnia, s. 74–89. (in Ukrainian).

Tri mesjaca tjurmy za nezakonnoe povenchanie [Three months in prison for illegal marriage], 1929, Voskresnoe chtenie, 3 nojabrja, obl. (in Russian).

Chomu pereishov yeromonakh Serafym Yarosevych na katolytstvo? [Why did Hieromonk Seraphim Yarosevych convert to Catholicism?], 1928, Dilo, 14 zhovtnia, s. 5. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-20

Номер

Розділ

Історія України